Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 8

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  8  >>>

 

02.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Cvekla - ča�a zdravlja

 

Dosada�nja istra�ivanja pokazala su da nitrati u cvekli znatno sni�avaju krvni pritisak, i tako smanjuju rizik od razvoja srčanih bolesti, infarkta i bolesti bubrega. Dovoljno je popiti 250 ml soka od cvekle da bi se pospe�ila cirkulacija u krvnim sudovima mozga i smanjio rizik demencije u starosti. Zbog svih dobrobiti, britanski lekari cveklu nazivaju prirodnim aspirinom. Cvekla se lako uzgaja i uspeva gotovo u svim klimatskim uslovima, a izrazito je zdrava. Koliko je zdrava, pokazuje i najnovije istra�ivanje.

ceo tekst >>>

 

02.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Nesanica

 

Čaj od nane i iglica jele

Kako pobediti nesanicu i utonuti u dubok san, savetuje bečki profesor dr Hademar Bankofer.

Zbog tempa �ivota praćenog svakodnevnim stresom, priličan broj ljudi ima problem da utone u san. Kako nesanicu pobediti, i utonuti u dubok okrepljujući san, savetuje bečki profesor dr Hademar Bankofer.

Čaj od metvice - nane, čija eterična ulja iz listova, uravnote�avaju poremećen vegetativni nervni sistem predstavljaju dobar lek za nesanicu. Za čaj treba ka�ičicu suvih listova preliti prokuvanom vodom, ostaviti da odstoji od pet do sedam minuta i piti mlako. 

ceo tekst >>>

 

02.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Sve opasnosti tretmana za ulep�avanje

 

Kreme su kancerogene, ve�tački nokti su leglo bakterija, dodaci za kosu doprinose ćelavosti... Savetujemo vas kako da izbegnete negativne posledice po zdravlje i lepotu

Ljudi odlaze u salone lepote kako bi se ulep�avali, ali ako se u tome pretera, uradi ne�to nestručno ili nepotrebno, mo�e da se zavr�i sa lo�im rezultatima.

Često posle ovakvih tretmana ljudi izgledaju gore jer upropaste ono lepo �to su pre toga imali, ali su jo� veće posledice po zdravlje.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Psihologija >>>  Pregled tekstova >>>

�amansko stanje svesti

LEČENJE I SAMOLEČENJE U FAZNOM STANJU SVESTI

Intervju: Milan Jovanović, psiholog i neo�aman

 

* Rekli ste da se u faznom stanju svesti mo�e sprovesti samolečenje i lečenje drugih. Na kojim principima to počiva i kako se u praksi sprovodi?

- Samolečenje počinje uvek od dobijanja informacije, u fazi se materijalizuje neki objekt - izvor informacija. To mo�e biti �ivo biće - autontet / ekspert iz određene oblasti, sa kojim se u toku razgovora dolazi do podataka koji se mogu upotrebiti ili za lečenje, za programiranje ili neki do�ivljaj, potreban ili koristan čoveku.

Lečenje drugih Ijudi počinje isto tako od intormacije, ali ne za sebe samog već se materijalizuje taj čovek kome hoćemo da pomognemo i materijalizuje se izvor informacije. U toku razgovora zamoli se "izvor informacije" da dijagnostikuje osobu kojoj �elimo da pomognemo, da da i način lečenja.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Sve la�i terapeutske ishrane

POTRO�AČKOM MENTALITETU PODLE�E SAMO NEUKA BUDALA

 

Gledam ljude u supermarketu i zaista se zgro�avam nivoom neznanja i podlo�nosti potro�ačkom mentalitetu kojem se, s takvom predano�ću, mo�e prepustiti samo neuka budala. Sa koliko strasti  i zanesenosti veruju "obećanjima� da su pojedini prehrambeni proizvodi lekoviti. Mo�e li hrana sa rafova zaista da leči? Da spreči obolevanje, razredi posete lekaru, ulep�a �ivot? Da li je zaista toliko, ne vi�e "samo� zdrav, već ba� "lekovit�, probiotski jogurt, sok od pomorand�e sa dodatkom vitamina, krompir "obogaćen� selenijumom, blitva sa dodatim mineralima... Bilo bi lepo da je tako. Ali, nije. U čak 80 odsto slučajeva u pitanju je obična la�. Da se radi o čistoj prevari, to je nedavno potvrdila čak i Evropska komisija za bezbednost ishrane. Zbog učestalih reklamacija građana, ova komisija je ispitala vi�e od 4.000 "lekovitih� tvrdnji proizvođača hrane. Samo je petina mogla zaista da se pohvali delimičnim efektima kojima se naveliko reklamira.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Sikavica

 

Sikavica, gujina trava ili �areni čkalj, veoma popularna u srednjem veku, i danas nalazl primenu u mnoglm zemljama sveta, pre svega zbog osvedočenog dejstva na mnoga oboljenja jetre i svih vrsta alergija, ali i u lečenju vaskularnih oboljenja, migrene, vrtoglavlce, hipotenzije, hemoroida, bronhltlsa, zglobnog reumatizma...

Među retkim biljkama koje �tite jetru, glavnu laboratoriju Ijudskog organizma, sikavica (Silybum marianum L.) zauzima visoko mesto, �to je i razlog da se danas u nekim zemljama sveta (u severnoj Africi, Ju�noj Americi, u Nemačkoj, Kini) planski uzgaja i koristi u proizvodnji fitoterapeutskih preparata.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Kestenov hleb

 

Plod pitomog kestena (Castanea sativa) bogat ugljenim hidratima a siroma�an mastima. Sadr�i oko 44 posto skroba, �ećer, oko četiri posto belančevina i oko dva posto masti. Plod je bogat i vitaminima B grupe, posebno B1 B2 i B6, i mineralima kalijumom, kalcijumom, magnezijumom i fosforom. Sto grama ploda daje oko 213 Kcal.

Zbog visokog sadr�aja skroba, od kestena se mo�e dobiti i bra�no koje se samo ili pome�ano s bra�nom drugih �itarica koristi za izradu peciva i hleba. Ipak, kesten se najče�će koristi u obliku kesten pirea i kao kao dodatak jelima i supama.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Aronija

Najlekovitije voće na planeti

 

Crnoplodna aronija (aronia melanocarpa) je vrlo značajna voćna vrsta. Poreklom je iz severne Amerike i nekada je bila popularna hrana među starosedeocima i kasnije doseljenicima zbog njenih mnogobrojnih zdravstvenih benefita.

Popularnost aronije poslednjih godina raste i danas je mnogi nutricionisti preporučuju, kao i svi oni koji tragaju za alternativnim izborom hrane.

Gaji se planta�no u Severnoj Americi, Rusiji (gde je poznata kao rjabina černoploda), Poljskoj, Bugarskoj... U tim zemljama bila je predmet mnogih naučnih studija.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Čaj

Nikad sa limunom, mlekom, �ećerom i medom

 

Čaj, napitak od jedne ili vi�e vrsta biljaka sposoban da čoveka osve�i, raspolo�i pa čak i izleči, prvi se put u istoriji čovečanstva spominje u spisima starim oko pet hiljada godina, sa tla Azije, ali, tipuju arheolozi, verovatno se koristio i milenijumima pre toga. �ta-vi�e, kako su zapisali i čuveni antropolozi Rudolf �tajner i Klod Levis Stros, kroz upotrebu čajeva u ishrani i narodnoj medicini, mo�e se pratiti razvoj kultura kroz civilizaciju, njihove razlike i sličnosti. U bezmalo svim narodima mislili su isto - da je �ivot bez ovog lekovitog napitaka nezamisliv, ali su navike pripreme i njegovog konzumiranja, bile i ostale različite.

ceo tekst >>>

 

29.01.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Put u zemlju Kutu

Beskrajno putovanje Du�e

 

Kutu je zemlja daleka. Nepregledna prostranstva prepuna obilja svakojakog. Kraljevstvo u kojem svaka Senka ime svoje ima. Tamo vreme kao da ne postoji. Svako je delo samo tren istrgnut iz Večnosti. Staza koja vodi u zemlju Kutu nije utabana, ne vidi se... Ali ako samo malo skupi� kapke svoje i netremice zuri� u daljinu, ugledaće� Njene obrise. Ugledaće� veličanstvenu Stazu koju blistavi Nehar osvetljava. Ta Crna Svetlost, čigrastih iskri, od koje se ni�ta sakriti ne mo�e, ne�to je najsjajnije �to će oko ikad videti. Izvor je Njen ba� tamo u zemlji Kutu. Cvet veličanstvenog Crnog Plamena iz kojeg isijava Večnost �ivota. To je nekada Izvor bio na kome ljudi i �ene �eđ svoju gasili su. I danas je...

Izuj cipele svoje pre nego li tamo krene�, jer ako bosonog trnje pregazi�, izvesnije je da će te, onaj od čije se pojave krv u �ilama ledi, Čuvar Kapije pustiti da prođe�. Isprazni posudu svoju iz koje vodu pije�, jer kako će� sa izvora zahvatiti, ako ti je posuda puna. I zapamti ovo: kada Kapiju prođe�, ako li se okrene� samo, nestaće� u trenu...

ceo tekst >>>

 

26.01.2011

 

UČENJE O ĆUTANJU

Učenici �kole Tendai izučavali su meditaciju i pre nego �to je Zen stigao u Japan. Četvorica od njih bili su bliski prijatelji, te su obećali jedan drugome da sedam dana neće progovoriti. Prvoga dana svi su ćutali. Meditacija je uspe�no započela, ali kada padne noć i uljane svetiljke stado�e �mirkati, jedan od učenika ne izdr�a, te doviknu slugi: �Namesti te svetiljke�. Drugi učenik, iznenađen kada začu kako njegov prijatelj govori, primeti: �Ne bismo smeli izgovoriti ni jednu jedinu rec.� - �Glupani! Za�to razgovarate?�, upita treći. �Ja sam jedini koji nije progovorio!�, zaključi četvrti. 

 

26.01.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Sumrak Bogova

Antihri�ćanski prilozi - I

TEORIJA NAJVEĆE OBMANE U ISTORIJI CIVILIZACIJE

 

Pripremajući arhivski tekst Bogovi Severa za elektronsko publikovanje, nai�ao sam na jednu rečenicu koja se onako ba� duboko urezala u sećanje: Kada je hri�ćanstvo stiglo do Severa razvoj nordijske mitologije je naglo prekinut a mitovi u koje se nekad verovalo, isčezli su iz pamćenja. Ovo me je podstaklo na razmi�ljanje koje sada delim sa vama, kao prilog razotkrivanju najveće obmane u istoriji ljudske civilizacije i jedine svetske religije koja je izrasla na la�i i čistom filosofsko religioznom sinkretizmu.

Hri�ćanstvo, kao religija, razorila je prirodnu čistotu ljudske du�e, a crkva kao istitucija nosi odgovornost za nejveće počinjene zločine u istoriji...

ceo tekst >>>

 

25.01.2011

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Bogovi Severa

 

Za razumevanje nordijske mitologije neophodan je pojačani napor za stvaranje bar pribli�ne slike o �ivotu ljudi u negostoljubivim severnim krajevima pre mnogo vekova. Malobrojna razjedinjena plemena, na čelu sa plemenskim stare�inama ili kraljevima, bavila su se lovom i zemljoradnjom, neprestano se boreći s hladnoćom i tamom noći koja je u nekim delovima trajala i po �est meseci. Granica izmedu �ivota i smrti bila je mala i često prela�ena. U takvom surovom okru�enju nastali su i najomra�eniji ratnici u evropi 9. i 10. veka - vikinzi. Skoro je sigurno da je ratnička istorija ovog naroda imala veliki udeo u konačnom oblikovanju mitologije, �to je vidljivo iz predanja da je Odin, vrhovni bog i otac svih bogova, istovremeno i bog rata.

ceo tekst >>>

 

24.01.2011

Radiestezija >>>  Pregled tekstova >>>

I Zemlja di�e

 

Uticaj planete Zemlje na sve �ive organizme odavno je predmet izučavanja mnogih nauka. I pored toga �to su mnoge dileme i nepoznanice odgonetnute, a koje su potencirane ovim uticajem, jo� uvek ima mnogo nerazja�njenih pojava koje se pripisuju "nepoznatim silama", pogotovu u primitivnim sredinama. U zvaničnoj nauci sve su prisutnija razmi�ljanja o "manipulacijama" Zemlje i njenim mogućim posledicama po čoveka. Zato i ne čudi �to se neretko u naučnim, ali i u laičkim krugovima čuje termin, pretpostavka ili konstatacija da "Zemlja di�e". Nesumnjivo je tačno i odavno dokazano egzaktnim metodama kojima se koristi nauka, da je uticaj svekolike vaseljene, a posebno Sunca na "pona�anje" Zemlje stalno prisutan.

ceo tekst >>>

 

24.01.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>
 

24.01.2011

Taj stra�ni Čupakabra

 

"Bilo je stra�no", započeo je ispovest Roberto Ajar, sudija iz Čilea. "Kunem se da nikad ranije nisam video takvu zver. Ne, to nije bio pas, ni zec, niti bilo koja poznata �ivotinja. Ova je stajala na dve noge. Imala je crvene oči i bila je potpuno prekrivena dlakom. Stajala je svega nekoliko trenutaka zaslepljena mojim farovima, a zatim je lagano oti�la gegajući se na gu�terolikim nogama, kao da ima iskrivljena ili slomljena kolena."

Očevici se sla�u u jednom - nepoznata zver izgleda kao biće iz pakla. Ono �to ostavlja najveći utisak, medutim, nisu ni kand�e, ni očnjaci, već sjajne crvene oči.

ceo tekst >>>

 

19.01.2011

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Drevna tajna izvora mladosti

Prema knjizi Fontana Mladosti

Peter Kelder

 

Ova izvanredno jednostavna priča nije za svakoga. Treba da je pročitate samo ukoliko mo�ete da prihvatite nerazumnu ideju da se proces starenja mo�e preokrenuti. Treba da je pročitate samo ako se usuđujete da verujete da �izvor mladosti� zaista postoji. Ako se tvrdoglavo dr�ite op�te prihvaćenog shvatanja da je tako ne�to nemoguće, čitanje ovog teksta biće za vas gubljenje vremena. Ako, naprotiv, mo�ete da prihvatite da je �nemoguće� vama na dohvat ruke, onda ćete biti bogato nagrađeni.

Ovaj tekst je pisani izvor neprocenjivih informacija koje otkriva - �est tibetanskih rituala koji su ključ trajne mladosti, zdravlja i vitalnosti. Hiljadama godina ovi naizgled magični rituali bili su obavijeni velom tajni u samotnim himalajskim manastirima. Od tada, spis i njegovo izuzetno bogatstvo su u velikoj meri izgubljeni i zaboravljeni. Svrha ove nove priče je da vrati poruku Drevnih javnosti, u nadi da će uticati na jo� neke ljude i pomoći im.

ceo tekst >>>

 

18.01.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Spiralni ples vemena

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - VII

 

�irom sveta u poslednjih nekoliko dana poplave su odnele vi�e od 600 �ivota. Samo u Brazilu u poplavama i klizi�tima stradalo je najmanje 500 ljudi, u Australiji je poginulo 15 osoba, a vi�e od 70 se vodi kao nestalo. Na Filipinima je �ivot izgubilo 42 ljudi, a u �ri Lanki 13. I niko jo� uvek ne shvata su�tinu signala koji emutuje planeta. Svi su jo� uvek ubeđeni da sve katastrofe koje se sve učestalije de�avaju samo stvar lokalnih nepogoda. Katastrofa, kojih će po svemu sudeći biti sve vi�e, če�će i sve razornijih, su jasna poruka da se Zemlja budi, da brani sopstveni opstanak. A Zemlja jeste kao �ivi organizam primorana da se od �tetočina brani. Ljudi će sve vi�e i vi�e umirati, stradati i nestajati. I Zemlja i Nebesa umeju da se brane, iako do poslednjeg trena trpe �tetočinstvo, ipak svoj nestanak neće dozvoliti. Radije će progutati svoju decu i ponovo novu izroditi. Apokatastaza je neminovnost spiralnog plesa vremena. A na Zemlji ne borave samo bića zabludelom oku čoveka vidljiva. Oko nas je mnogo vi�e onih koji su skriveni u vremenu i prostoru, a dimenzija je mnogo... Čudna su vremena pred nama... ali čuda ne postoje za one koji se ne znaju čuditi...   

ceo tekst >>>

 

16.01.2011

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

16.01.2011

Manly Palmer Hall

Tajna Učenja Svih Doba

Desiderio Valacco

 

Tokom dvadesetih i tridesetih godina, kada su u Evropi eminentnu ulogu u mističnoj filosofiji imali Genon, Evola i drugi, u Americi se pojavio kao značajni učitelj Menli Palmer Hol. Ovaj Amerikanac kanadskog porekla već se kao mlad nametnuo i kasnije postao najplodniji američki autor mistične filosofije 20. veka. Za vreme duge i uspe�ne karijere napisao je vi�e od 150 knjiga, stotine eseja i bezbrojne članke u raznim časopisima. Već za �ivota smatran je vodećim autoritetom u oblastima religije, mitologije, misticizma i okultizma.

ceo tekst >>>

 

15.01.2011

Radiestezija >>>  Pregled tekstova >>>

Klatno istine

 

U davna vremena Ijudi su pomoću viska i ra�lji određivali mesto za gradnju svog boravi�ta. Danas malobrojni obraćaju pa�nju na glas pro�losti.

Zaboravlja se da mnogi uređaji u stambenim i poslovnim prostorijama zrače negativno i mogu �tetno da deluju na �ivi organizam, kao �to su elektro i muzički uređaji, trafo uređaj, prenosnici i korisnici visokog električnog napona, grejne stanice i podstanice, prostori za lift i sami liftovi...

�ta je radiestezija? Nije lako dati odgovor na ovo pitanje. Laici bi rekli da je to okultna nauka, odnosno radnja, ali i Bo�ji dar, mada ima i mi�ljenja da je radiestezija posledica delovanja nečastivih sila.

ceo tekst >>>

 

13.01.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

O obredima sadr�ajno ili simbolički

Kalendar, matematika i astronomija nisu bitni za crkvu

 

Pitanje kalendara uobicajeno se postavlja uoči obele�avanja Julijanske Nove godine koja po ovom kalendaru počinje za sve pravoslavne crkve koje vreme računaju prema kalendaru sastavljenom u doba Julija Cezara, zanemarujući astronomsku razliku od 13 dana, nastalu tokom vekova...

...Carigradski sabor je uva�io činjenicu da ima 150 miliona pravoslavnih Rusa, da raskol zbog kalendara ne bi bio po�eljan, kao i da su matematika i astronomija periferne za crkvu. Dakle, crkva je jasno ovde naznačila, u prenesenom smislu, da politika za njih ima prioritet ispred po�tovanja prirodnog Poretka stvari i Ustrojstva na kojem počiva čitava Vaseljena.

Srpska pravoslavna crkva, takođe, se susreće s problemom tradicionalista koji ne dopu�taju nikakve promene, pa bi i promena kalendara naglasila već postojeće probleme sa zilotima, koji se zala�u za striktnu primenu pravila, ne priznajući da je crkva "�iv organizam" koji zahteva i sklad sa novim vremenom. Znači li ovo da crkveni tradicionalisti smatraju da je crkva "mrtva stvar", ako već nije "�iv organizam"?...

ceo tekst >>>

 

11.01.2011

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Sloveni - Narod koji ima du�u

 

Pre 13 godina u Viljnusu, glavnom gradu Litvanije, narod je ispred spomenika vojvodi Gediminiasu, osnivaču grada, odavao počast paganskom vojskovođi koji je odbranio Litvaniju od najezde hri�ćanskih armija koje su htele da je silom pokrste.

Ta proslava, nazvana Rasa, predstavljala je prvo veliko okupljanje pripadnika prehri�ćanskih religija Istočne Evrope. Skup je pozdravio Romualdas Ozolas, tada�nji potpredsednik parlamenta. Organizatori su �eleli da ovim skupom unaprede saradnju između pagana iz baltičkih zemalja, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Poljske i Srbije.

I dok u Litvaniji potpredsednik parlamenta pozdravlja pripadnike paganskih religija, postavlja se pitanje koliko se zapravo zna o staroj slovenskoj veri i istoriji?

ceo tekst >>>

 

10.01.2011

Zag Kia >>>  Vladari iz senke >>>

Ru�a i krst - Nikad zavr�ena priča

 

Istorija koju sam skicirao u svojoj knjizi "Rozenkrojceri - istorija, mitologija i rituali ezoternog reda" oslikava Ru�u i Krst kao fenomen koji je čudesno te�ko kategorizovati. Ru�a i Krst nisu religija, budući da su ih njeni sledbenici često praktikovali rame uz rame s hri�ćanstvom i drugim religijama, smatrajući je dodatkom radije nego zamenom. Rozenkrojceri nisu kult, budući da to implicira ne�to prespecifično i prolazno. Nije to ni filosofija, budući da je prenebulozno i neuhvatljivo dati joj taj naziv. Jo� jedna nagla�ena karakteristika Ru�e i Krsta je činjenica, spomenuta u uvodu moje knjige, da je nastala iz nagle pojave namerno kreirane mitologije.

Intelektualno-duhovna matrica kojoj mo�da ponajvi�e nalikuje je slobodno zidarstvo, s kojim, kako sam pokazao, ima određenih povezanosti, iako puni opseg tih veza ostaje nejasan.

ceo tekst >>>

 

10.01.2011

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Veliki Brat u supermarketu

 

Koji ćete proizvod da kupite ne zavisi samo od vas. Velike kompanije nas pretvaraju u robove-potro�ače. U tu svrhu koriste najnovija naučna otkrića.

Davne 1957. godine, stručnjak za marketing D�ejms Vikari je spretnim ubacivanjem rečenica "Pijte koka-kolu" i "Jedite kokice" unutar filmskog materijala, podigao prodaju pića za 57,5 a kokica za 18,1 posto. Eksperiment je nazvan "Nevidljiva reklama". Pored filmskog projektora Vikari je postavio tahistoskop, uređaj koji mo�e da prika�e slajd "u deliću" sekunde. Za vreme emitovanja filma on je "bleskao" na bioskopski ekran različite poruke svakih pet sekundi. Slajdovi su bili kratki, daleko ispod čulne granice koju bi posetioci mogli da opaze. Vođena njegovim istra�ivanjem jedna radio-stanica počela je da emituje subliminalnu poruku "Televizija je dosadna" dok je robna kuća u Torontu poku�ala da se sa porukom "Ako ukradete ne�to, bićete uhvaćeni" bori protiv kradljivaca.

ceo tekst >>>

 

09.01.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Devet najvećih zabluda o zdravlju

 

Koliko puta u �ivotu ste čuli da kafa nije dobra, da jaja povećavaju holesterol, da treba da izbegavate hladnoću zbog prehlada... I verujete u to, iako je istina drugačija...

U stara vremena, zapravo do pre samo nekoliko godina, zdravstvene dezinformacije su se �irile veoma sporo. Danas nije tako. Zahvaljujući internetu, ljudi mogu da neverovatne priče o zdravlju �alju jedni drugima, pa tako one za samo nekoliko minuta obiđu svet, ka�e Rič Bahler, tvorac sajta www.truthorfiction.com koji je posvećen raskrinkavanju la�nih i-mejl glasina.

ceo tekst >>>

 

08.01.2011

Zag Kia >>>  Vladari iz senke >>>

Masonerija, laicizam i katolicizam

Razgovor s Manuelom Guerom, autorom "Masonske zavere�

 

Je li istina da postoji masonska zavera? Je li spojivo biti katolik i mason? Vladaju li Evropskim parlamentom masoni? To su pitanja na koja profesor Manuel Guera, autor 25 knjiga o različitim sektama, nastoji odgovoriti u knjizi "Masonska zavera�.

Manuel Guera Gomez, rođen u Viljamartinu 1931., diplomirao je na klasičnoj filologiji i patrističkoj teologiji i član je Akademije Doktoranata �panije. Bio je dekan Teolo�kog fakulteta severne �panije sa sedi�tima u Burgosu i Vitoriji.

U razgovoru za agenciju Zenit je istakao: "Masonske metode su usko povezane s laicističkim shvatanjem, odlikuje ih istorijski relativizam i vode prema socijalno-kulturnom relativizmu promovi�ući ga.�

ceo tekst >>>

 

06.01.2011

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Vi�e od 500.000 Srba u sektama

 

U Srbiji je u ovom trenutku aktivno oko 100 različitih verskih sekti, a podaci govore da u njihovom funkcionisanju učestvuje čak pola miliona ljudi, ka�e za Press Zoran Luković, inspektor MUP-a...

Ekonomska kriza, praćena velikom stopom siroma�tva i egzistencijalne ugro�enosti, Srbiju je učinila pogodnim prostorom za dodatno �irenje organizacija sektnog delovanja, obja�njava Luković. On upozorava da je sektno delovanje sve veće i opasnije, i obja�njava da tu ne spadaju samo grupe ljudi kao verske zajednice, već i pojedinci koji se bave proricanjem, nadrilekarstvom i bilo kojim drugim vidom alternativne pomoći. 

ceo tekst >>>

 

 

<<<  8  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:47

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

 

Psyradio