Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Ogledalo

  Ars Magica

  Adepti

  Hinduizam

  Budizam

  Judaizam

  Hri�ćanstvo

  Islam

  Ostale religije

  Misterije

  Tajna dru�tva

  Istorija

  Filosofija

  Astrologija

  Radiestezija

  Nauka

  Ekosfera

  Ars Medica

 Pregled svih tekstova

 

  Psihologija

  Umetnost

  Zanimljivosti

  Putopisi

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Thornal

Arhiva tekstova Svetog Kraljevstva Magije

 

 

Ars Medica

 

Pregled svih tekstova

 

02.03.2013

Moćne mistične suze drevne Indije

 

Legenda ka�e da se, u jednom od svojih brojnih �ivota pre oslobođenja, Buda sam pretvorio u Sandalovo drvo, čiji je opojni, suvi miris obuzimao sve one koji mu se pribli�e, čak i zmije bi ga satima okru�ivale kao da su začarane...

...Veruje se da je sandal dar samih Bogova i da zbog toga ne sme da se seče jer dvo oseća bol, te zbog toga njegova svojstva neće biti blagotvorna ukoliko bi se stablo odseklo. Stablo se nakon obaranja ostavlja da le�i na zemlji nekoliko meseci do godinu dana kako bi termiti i drugi insekti pojeli spoljnu koru i kako bi li�će opalo samo i istrulilo na zemlji čime se oduzeta �ivotna energija stabla vraća nazad Majci Zemlji čime se zaokru�uje prirodni ciklus. Tek nakon ovoga drvo se obrađuje i od unutra�nje kore stabla se destilacijom vodenom parom dobija gusto i tamno esencijalno ulje bogatog rasko�nog mirisa koje jo� nazivaju i "moćnim suzama tropskih �uma". Kora sandalovog drveta smatra se jednim od najdragocenijih poklona na Istoku. Koristi se u proizvodnji mnogobrojnih proizvoda kao �to su parfemi, sapuni, eterična ulja i slično. Čisto sandalovo ulje je izuzetno jako da se direktno nanosi na ko�u pa se prethodno mora razediti s drugim baznim uljima...

 

19.01.2013

Crno seme

 

Lekovitost Crnog semena jednoglasno potvrđuju narodna predanja i savremena medicina, ali ljudi jednostavno ne (pre)poznaju vrednost ove česte i nadasve lepe biljke. Ovo skromno, ali veoma moćno seme, ubija zlatni stafilokokus (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) koja je otporna na meticilin, leči zatrovano telo hemijskim supstancama i ve�tačkim otrovima, stimuli�e regeneraciju i sprečava odumiranje beta ćelija koje u gu�terači proizvode insulin. Zaista je malo ljudi koji uop�te i znaju za postojanje Crnog semena.

ceo tekst >>>

 

17.01.2013

Ko�tunjavo voće

 

Orah jača mi�iće i vid, badem čuva nervni i endokrini sistem, indijski orah sni�ava �ećer i pritisak, dok brazilski orah deluje protiv malignih oboljenja

Ko�tunjavo voće bogato je brojnim korisnim sastojcima, lek je za mnoge bolesti, ali i odlična preventiva kako bi sačuvali zdravlje. Kod nas je najzastupljeniji orah, jer je "domaća" voćka, ali se u bolje snabdevenim prodavnicama zdrave hrane mo�e naći i ko�tunjavo voće koje ne potiče sa na�ih prostora.

ceo tekst >>>

 

16.12.2012

Epifiza ili pinealna �lezda

 

Zbog loeg i nepravilnog načina ivota, nepravilnog unoenja hrane naa Epifiza vremenom postaje kalcifikovana. Usled njene zaprljanosti mi ni ne slutimo da nije sve ok, da se tu nesto loe događa, da tu neto ne tima� Za sada je jedini način da je aktiviramo u pravom smislu te reči, gledanjem u Sunce, u sigurnim satima, a to je sat vremena po izlasku ili sat vremena pred zalazak Sunca. Počinje se sa 10 sekundi u sigurnim satima i povecćava svaki naredni dan po 10 sekundi, jer je tada najnii indeks zračenja. Prvi dan se gleda 10 sekundi, drugi dan se gleda 20 sekundi, treći dan se gleda 30 sekundi i tako se svakog dana povećava za 10 sekundi do navrenih 45 minuta. Aktivirajte se Suncem. Pod takvim gledanjem u Sunce nestaju sve bolesti, pa čak i one najtee. Kada vam Svetlost, odnosno Fotoni prolaze kroz oči, ono to je potrebno i zdravo ide direktno u krv i tada svi receptori koji su bili zatrovani raznim naslagama otrova iz hrane, raznom hemijom se oslobadjaju i Epifiza počinje funkcionisati kako treba, onako kako je na stvoritelj i predvideo da funkcionie u savrenstvu.Tada se iz Epifize danju luči Serotonin a noću Melatonin.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Kvasac - bo�anski lek

 

Nisu sve vrste kvasca korisne, neke mogu da izazovu i infekcije. U 16. veku lekari su suvi pivski kvasac nazivali "bo�anskim lekom". Pored hranljive, kvasac ima i dijetetsku vrednost...

Kvasac čini grupa gljiva koje oslobađajući ugljen-dioksid rastvaraju �ećer na alkohol. Međutim, nisu sve vrste korisne. Pojedine mogu da izazovu i infekcije. Pivski kvasac koristi se za pravljenje hleba i napitaka. U jednom dokumentu iz 1555. godine p.n.e. pominje se da "blato" iz piva čuva telesno zdravlje, a u 16. veku lekari su suvi pivski kvasac nazivali "bo�anskim lekom".

Procesom prerade sirovog kvasca dobija se suvi pivski kvasac, koji predstavlja pravu riznicu hranljivih sastojaka: belančevina, amino-kiselina, ugljenih hidrata, minerala, oligoelemenata i vitamina. Najznačajnija komponenta pivskog kvasca su belančevine. Zove se pivski jer se pre nego �to su upoznata njegova lekovita svojstva, koristio samo za proizvodnju piva. Sadr�i velike količine vitamina B i tri va�na elementa: selen koji usporava proces starenja, hrom za prevenciju dijabetesa i infarkta i glutamin koji pospe�uje eliminaciju �tetnih materija.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Matičnjak

 

Matičnjak sni�ava pritisak, leči prehladu, probleme sa varenjem i nesanicu. Gaji se kao lekovita i aromatična biljka, a u parkovima kao ukrasna

Matičnjak (Melissa officinalis) je jedna od retkih biljaka koja se istovremeno koristi kao lek, miris, ukras i začin. Zbog karakterističnog prijatnog mirisa koji podseća na limun, u narodnoj medicini poznat je i pod imenom "limun trava", ali i kao limunka, majčina ljubica, medeni list, pčelinjak, črniva. Ova vi�egodi�nja zeljasta biljka sa razgranatim četvorougaonim stabljikama, dosti�e visinu od 30 do 70 centimetara. Listovi su zeleni i sjajni, na dugim peteljkama, jajolikog oblika, pri dnu zaobljeni. Cvetovi su beli, plavičastobeli, bledoru�ičasti ili �ućkastobeli, sme�tani u korenu listova.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Kičica - lek od 100 zlatnika

 

Kičica čisti krv, smiruje ka�alj, pospe�uje varenje, otklanja nadutost. Gorko sredstvo izaziva refleksno lučenje pljuvačke, sokova i enzima, �to omogućava bolje varenje...

Malo je lekovitog bilja koje se u narodu tako mnogo, često i uspe�no upotrebljava kao kičica: za otvaranje apetita, otklanjanje smetnji u varenju i protiv groznice. Deluje kao gorko sredstvo (Amarum purum), čiji sastojci izazivaju refleksno lučenje pljuvačke, sokova i enzima u digestivnom traktu, �to omogućava bolje i kompletnije varenje hrane. Takođe, ovi sastojci pobolj�avaju apetit, pa se biljke koje ih sadr�e koriste za jačanje i oporavak organizma. Za vodeni ekstrakt herbe kičice dokazano je da ispoljava i protivupalno i antipiretično delovanje.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Bokvica

 

Lekovita priroda - od dvadesetak vrsta posebno se lekovito�ću izdvajaju mu�ka uskolisna i �enska �irokolisna bokvica. Lek protiv rana, ujeda, astme, upale pluća...

Bokvica ima gotovo na svakom koraku - pored puteva, na travnjacima, livadama, jarcima... Međutim, malo je onih koji znaju da postoje dve vrste bokvice, koje se međusobno polno razlikuju.

Mu�ka uskolisna bokvica (Plantago lanceolata) trajna je biljka sa prizemnim, uskim, golim listovima, na kojima je jasno vidljivo tri do pet �ilica. Zbog ovakvog izgleda zovu je jo� i konjska rebra, mala bokvica, �ilovlak, končula, trputac.

Lekoviti deo mu�ke bokvice je koren, listovi pre cvetanja, a seme posle sazrevanja. Iako se smatra da su obe bokvice izuzetno delotvorne, pojedina stručna mi�ljenja prednost daju mu�koj. Ona sadr�i brojne lekovite materije koje joj daju mogućnost primene u lečenju svih oboljenja disajnih organa. Izuzetan je prirodni lek plućne astme, upale plućnih alveola, kod ka�lja, pa čak i tuberkuloze. Ova bokvica posebno je pogodna za decu, jer joj je sok ukusan, a naročito kada se zasladi sa medom. Čaj od njenih listova treba piti �to topliji.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ribizla

 

Niacin, koji se u značajnim količinama nalazi u ribizli, va�an je za nerve, pantotenska kiselina za ćelijsko disanje i lepu kosu, vitamin C za te�ke infekcije...

Ukusna i lekovita, ribizla, odnosno njeni sitni bobičasti i vrlo ukusni plodovi nalik grozdu, sazrevaju u julu. Najzastupljenija je crvena ribizla (Ribes rubrum), ali u velikoj meri koristi se i crna (Ribes nigrum). Obe rastu samoniklo, mada mogu i da se kultivi�u.

Crvena ribizla ima sitne, sočne bobice, prijatnog kiselkasto slatkog ukusa. Sadr�i ugljene hidrate, vlakna i proteine, a kalorije u tragu. Prebogata je karotinom koji je i razlog njene crvene boje. Osim toga, karotin u organizmu slu�i za sintezu vitamina A, koji istovremeno �titi sluzoko�u i pospe�uje razmenu materija na ćelijskom nivou. U zavidnim količinama sadr�i i vitamine B1, B2 i B6, niacin, ali i vitamine E i C.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Borovnica

 

Zahvaljujući sastojku antocianinu borovnica je najbogatiji izvor antioksidanasa među 40 različitih vrsta voća i povrća. Li�će borovnice je riznica minerala

Među 40 različitih vrsta voća i povrća borovnica (Vaccinium myrtillus) predstavlja najbogatiji izvor antioksidanasa. Za to su najzaslu�niji antocianini, koji ovom bobičastom voću daju karakterističnu modrocrnu boju. Brojna istra�ivanja pokazala su da je sok od borovnice savr�en lek protiv malokrvnosti, da borovnica usporava proces starenja, pobolj�ava funkciju vida i krvotok uop�te, zaustavlja početne faze razvoja karcinoma...

Bobice ove �bunaste biljke iz porodice vresova, čija je pradomovina Severna Amerika, koja u divljem obliku raste na umereno vla�nom zemlji�tu listopadnih bukovih �uma, sadr�i organske kiseline, naročito jabučnu i limunsku, zatim �ećer, pirokatehinske tanine, vitamine C i B, karotin, masna ulja, proteine.

ceo tekst >>>

 

05.05.2012

Praziluk

Poznat kao lek za pluća, a stari ka�u i za du�u...

 

Praziluk je vrsta luka. To je dvogodi�nja zeljasta biljka visoka i do 80 centimetara. Lukovica je duguljasta, iste �itrine kao i stablo, sa duguljastim listovima. Lukovica i deo stabla su beli, a drugi deo stabla i listovi zelene boje. Potiče Iz ju�ne Evrope i zapadne Azije i karakterističan je po speciflčnom, jakom mirisu, koji je pojedinim Ijudlma prejak.

Praziluk spada u povrće i nepravedno se koristi samo povremeno u ishrani kao dodatak salatama ili jelima, a mo�e se koristiti i kao glavni sastojak mnogih jela (kuvan ili pr�en). Zahvaljujući tome �to se mo�e čuvati uzemljen ili u pesku, na trpezi se mo�e naći većim delom godine. Praziluk nije pogodan za čuvanje u zamrzivaču, mada se u fri�ideru (nezamrznut) mo�e čuvati sedam do deset dana.

ceo tekst >>>

 

12.04.2012

Bioenergija je prirodna pojava

 

to je to bioenergija? �to je "to" da se o "tom" govori kao u čudu ili o sugestiji? Da li je to stvarno čudo ili sugestija? Ne, uopće se ne radi o nekakvom čudu! Prema raznim definicijama koje sam imao prilike pročitati u časopisima i knjigama, radi se o Ijudskom biopotencijalu, o Ijudskoj energiji kojoj se dodaje prefiks "bio" zato �to se nalazi u organizmu.

Bioenergija, u stvari, nije ni�ta drugo do obična prirodna pojava, obično Ijudsko svojstvo koje se stječe rođenjem kao �to je boja kose ili boja očiju, visina i dr. Samo je jedna činjenica istinita, a to je da SVI Ijudi imaju bioenergiju kao �to svi posjeduju ko�u, kosu, oči, srce, mozak itd. Inače, ja ne �elim govoriti o tome da su samo neki "predodređeni" na to svojstvo.

ceo tekst >>>

 

02.04.2012

Lepota i zdravlje iz prirode

Lepota dolazi iz du�e, a srce je njena iskra - zato dozvolite prirodi da vas vodi svojim tajnama

 

Kori�ćenje eteričnih ulja i lekovitog bilja u svrhu očuvanja zdravlja i lepote je poznato hiljadama godina. Da biste ih uspe�no koristili, potrebno je da upoznate osnove aromaterapije. Predstavljam vam savete kako se ovi mirisni darovi prirode koriste za oplemenjivanje tela i duha

Ljudi su danas često neraspolo�eni i treba im ne�to da ih malo pogura i pokrene. Ako vam nikako ne polazi za rukom da se opustite onda probajte neke od ovih spasonosnih biljaka koje će vam vratiti osmeh na lice...

Kozmetika i dnevni rituali ulep�avanja su oduvek bili va�ni i mu�karcima i �enama. U drevnom Vavilonu, Egiptu, Indiji, Kini, Japanu i na dalekom zapadu među Majama i Astecima, kozmetika je kori�ćena i u estetske i u terapeutske svrhe. Bila je deo svakodnevnog �ivota i način da se poka�e dru�tveni status...

ceo tekst >>>

 

12.03.2012

Znamo li �ta jedemo?

SRBIJA PREPLAVLJENA OPASNIM PROIZVODIMA

 

Ako ste odlučili da iz upotrebe konačno izbacite �koka-kolu" ili �pepsi", osve�ćeni najnovijim saznanjima o potencijalno kancerogenim sastojcima pomenutih gaziranih pića, ne bi bilo zgoreg da jo� malo sačekate pre nego �to sadr�inu va�eg fri�idera proglasite bezbednom za zdravlje.

Srbi, mada često toga nisu ni svesni, svakodnevno u svoj organizam unose namirnice �bogate" raznoraznim emulgatorima i konzervansima za koje je takođe utvrđeno da mogu biti �tetni ili čak pogubni po čovekovo zdravlje.

ceo tekst >>>

 

22.02.2012

Anis

 

Seme anisa deluje protiv nadimanja, umiruje grčeve, jača �eludac i pospe�uje varenje, a preporučuje se i za či�ćenje nakupljene sluzi iz pluća, �eluca, be�ike i bubrega

Začinska biljka anis (Pimpinella anisum), kod nas nedovoljno zastupljena, obilato se koristi u �paniji, Italiji, Grčkoj, Bugarskoj i Rusiji. Zbog prijatnog mirisa i ukusa, za anis su znali jo� drevni Egipćani pre tri i po hiljade godina. U antičko doba u Grčkoj je kori�ćen za aromatizaciju vina, a potom su ga Rimljani preneli u Toskanu, odakle se dalje �irio po Evropi.

ceo tekst >>>

 

22.02.2012

�alfija

 

�alfija je jedan od najboljih prirodnih antibiotika i antiseptika. Poma�e protiv groznice, upale be�ike, jača nerve, olak�ava varenje, čisti jetru

Aromatična, medonosna i lekovita, �alfija (Salvia officinalis) jedna je od najstarijih medicinskih biljaka. U spisima je pominju svi antički lekari, a u njenu lekovitost i dan-danas se mnogo veruje. Lekovite osobine imaju samo listovi bogati ugljenim hidratima, celulozom, taninima i belančevinama. Osim ovih organskih jedinjenja, sadr�e i mnogo gvo�đa i kalcijuma, a bogati su i vitaminom A. Ipak, najva�niji lekoviti sastojak ove biljke je njeno etarsko ulje.

ceo tekst >>>

 

22.02.2012

Vino kao lek

 

Pristalice narodne medicine tvrde da vino potpoma�e oporavku organizma u zimskim mesecima. U vinu ima salicilne kiseline. Samo umereno konzumiranje mo�e da pomogne

U zimskim mesecima, kada caruju prehlade, vino se često preporučuje kao lek. Kuvano, sa dodatkom karanfilića, potpoma�e oporavku organizma, tvrde pristalice narodne medicine. Lekovita svojstva vina poznata su od najstarijih vremena, mada zapisi ne upućuju na konzumiranje u kuvanom obliku.

Hipokrat je, primera radi, preporučivao vino pome�ano sa vodom kao lek protiv glavobolje, smetnji pri varenju ili kod edema.

Gaj Julije Cezar svojim vojnicima davao je u vreme ratnih pohoda određenu količinu vina i na taj način ih �titio od tifusa i kolere. Na ovu ideju, inače, prvi je do�ao persijski car Kiros, jo� 401. godine pre nove ere.

ceo tekst >>>

 

22.02.2012

Ren: i začin i lek

 

Ren pobolj�ava cirkulaciju, otvara apetit, stimuli�e rad organa za varenje. Sok rena uni�tava bakterije dizenterije, salmonele, bacile tuberkuloze...

Kao začin, ren jelu pojačava ukus, mo�e da se upotrebi za pripremanje pikantnog sosa, a često se koristi i kao salata. Osim dobrog ukusa ren je i veoma zdrav, pobolj�ava cirkulaciju i otvara apetit. Ren raste po vla�nim mestima, gotovo u svim krajevima sveta. Gaji se zbog korena koji se upotrebljava kao začin. Mo�e dugo da se čuva sve� u podrumu zakopan u vla�an pesak.

ceo tekst >>>

 

22.02.2012

Sedam oraha dnevno

 

Svakodnevno grickanje nekoliko oraha mo�e znatno da pomogne u odbrani od mnogobrojnih bolesti, otkrili su naučnici sa Univerziteta u Skrantonu u Pensilvaniji.

U odnosu na slično ko�tunjavo voće, orasi sadr�e najvi�e polifenola, antioksidansa koji �titi organizam od molekula koji o�tećuju tkivo. Brazilski orasi i pistaći po nivou polifenola najbli�i su orasima, dok indijski orasi i le�nici imaju ni�i nivo antioksidansa.

ceo tekst >>>

 

22.02.2012

Ju�no voće kao lek

 

Agrumi, odnosno ju�no voće, u zimskim mesecima predstavljaju pravu riznicu prirode koja osve�ava i krepi telo. Poseduju visok procenat vode, do čak 89 odsto, ugljene hidrate (glukozu, saharozu, fruktozu), značajne količine biljnih vlakana, celulozu i pektine. Sadr�e i visok procenat vitamina C i P, kao i provitamin vitamina A.

Ju�no voće bogato je i oligoelementima, među kojima posebno kalijumom, kalcijumom, fosforom, magnezijumom, ali i natrijumom, samo u manjim količinama. Citrusno voće bogato je i eteričnim uljima, koja se nalaze u kori i ispod kore. Ulja su va�na zbog antibaktericidnog svojstva koje poseduju, dok fitohemijska jedinjenja predstavljaju i inhibitore karcinoma.

ceo tekst >>>

 

21.02.2012

Kamut, drevna egipatska p�enica

 

Stara sorta �itarica, hranljivija i slađa od p�enice, biolo�ki potpuno čista i sa nedirnutim genetskim kodom od kako postoji. Odgovara osobama osetljivim na gluten

U nizu već poznatih �itarica koje predstavljaju osnov zdrave ishrane, u poslednje vreme sve veću pa�nju privlači kamut (Triticum turanicum). Istina, za ovu drevnu �itaricu na na�im prostorima tek poneko zna. Ali, zato, na trpezama zapadnih zemalja ona je postala nezaobilazni deo svakodnevnog jelovnika. Ova nedavno ponovo otkrivena biljka uzgajala se pre vi�e hiljada godina na području antičkih civilizacija Bliskog istoka i starog Egipta, a danas se svojim karakteristikama ističe kao va�na i korisna namirnica.

ceo tekst >>>

 

07.01.2012

Skrivena svojstva Kanabisa

 

Od svih 300.000 vrsta biljaka na zemlji, ni jedan drugi biljni izvor se ne mo�e uporediti sa nutritivnim vrednostima semena kanabisa.

To je jedina biljka na zemlji koja ie označena kao izvor broj jedan. Ima savr�en balans esencijalnih aminokiselina i ulja sve u jednoj biljci i obliku koji je najjprirodniji za probavu. Konoplja (Canabis sativa) po nekima je biljka koju je Bog stvorio kako bi čoveku slu�ila za sve - kao hrana, lek, miris, energent, gradivni i odevni materijal, stočna hrana, za razne industrijske proizvode i, naravno, za u�ivanje.

ceo tekst >>>

 

13.11.2011

Akupresura

Osnova masa�e na Istoku je tradicionalna kineska medicina, koja ka�e da kroz telo prolaze takozvani MERIDIJANI ili vertikalne linije kroz koje protiče �ivotna energija �ČI�.

Masa�a je jedan od najstarijih i najjednostavnijih načina lečenja. Ime joj potiče od arapske reči �MASSA�, �to znači "dodir". Dodir je su�tina i osnova masa�e. Dodir znači vezu, odnos sa onim sto je izvan nas. Za čoveka je dodir od bitne va�nosti jer pru�a sigurnost, toplinu, zadovoljstvo, ugodnost i vraća �ivotnu snagu. Dodir nam govori da nismo sami. Dodir je govor kojim se instinktivno slu�imo da iska�emo na�a osećanja, da poka�emo drugima da ih cenimo, volimo i �elimo.

ceo tekst >>>

 

02.11.2011

Ćelije raka se hrane �ećerima

 

Sveprisutnost �ećera u hrani je toliko velika da se nalazi u 85% industrijskih prehrambenih proizvoda

�ećeri su glavni izvor kalorija u industrijski proizvedenoj hrani. Ova "ve�tačka" hrana osim �to sadr�i �ivu, poznatu kao kancerogenu, sadr�i i najče�će kukuruzni fruktozni sirup kojim se ćelije raka hrane. Inače, ćelije raka se hrane �ećerom nakon �to se metabolizuje u jetri. Nova studija, objavljena u Expert Opinion on Therapeutic Targets obja�njava vezu između rafinisanog �ećera i raka.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Zdrava samo - etiketa

 

Doručak - pahuljice, u�ina - lanene pločice, večera - integralni sendvič sa sokom bez �ećera, i sve naravno kupljeno u prodavnici zdrave hrane. Iako na prvi pogled ovaj jelovnik �puca� od zdravlja, ne znači da je sve nabrojano zaista zdravo.

Ono �to je osamdesetih prodavano u prodavnicama zdrave hrane odnosilo se na makrobiotičku ishranu. Vremenom, ove radnje su postajale sve popularnije, a trgovci su to iskoristili i asortiman pro�irili na neke industrijske i pekarske proizvode.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Paprika čuva zdravlje i budi strast

 

Crvena, �uta, zelena, babura, kratka mesnata ili malena prgava papričica, sastavni su deo svake kuhinje. Paprika je nezaobilazan sastojak i vegetarijanskog menija, ali i brojnih jela sa mesom. Po očuvanosti korisnih sastojaka najbolja je sve�a. Sirova paprika, kao i spremljena u jelima, poma�e u lečenju mnogih bolesti i tegoba. Njeni sastojci na ljudski organizam deluju kao antidepresiv, antiseptik, diuretik i moćan afrodizijak. A �to se tiče liste bolesti na koje veoma efikasno deluje, ona je podu�a.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Kinoa

 

Za nju ka�u da je �majka svih �itarica� jer datira od pre vi�e hiljada godina. Reč je o kinoi (quinoa), koja potiče sa planinskog venca Anda u Ju�noj Americi.

Poreklo joj je zaista drevno, jer zajedno sa krompirom i kukuruzom spada u tri osnovne namirnice prastare civilizacije Inka. Oni su je smatrale čak svetom biljkom, zbog čega je njihov vladar, lično, svake godine sejao prva zrna, koristeći specijalnu zlatnu alatku.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Zob

 

Velika snaga malog zrna, slovi krilatica za zob ili ovas (Avena sativa), �itaricu koja je dugo vremena smatrana dobrom hranom samo za �ivotinje. Zahvaljujući pa�ljivom istra�ivanju svih njenih svojstava, danas zob do�ivljava pravu renesansu.

Postala je jedan od najtra�enijih izvora energije i nutrijenata i prava prirodna riznica mnogih va�nih jedinjenja. Ona je steci�te proteina, vitamina, a posebno iz B kompleksa, va�nih minerala kao �to je kalcijum, magnezijum, natrijum, silicijum, gvo�đe, mangan, cink, bakar, dok u zavidnim količinama ima flavonoida, kalijumovih soli, skroba i �ećera. 

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Ra�

 

Gotovo potpuno nestala sa na�e trpeze, ra� (Secale cereale) se, posle p�enice, smatra najva�nijom �itaricom, a stručnjaci stalno ističu njenu biolo�ku vrednost.

Po morfolo�koj građi i biolo�kim svojstvima najsličnija je p�enici. Sadr�i izuzetno male količine glutena, zbog čega je ra�eni hleb tvrd i gust. Da bi se izbegla njegova tvrdoća, nutricionisti preporučuju kombinaciju ra�anog i p�eničnog bra�na, jer su to jedine �itarice koje nemaju spolja�nji za�titni sloj, pa mogu da se koriste bez ikakve prerade.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Sibirska borovnica

 

Aronia Melanocarpa, u narodu je poznata kao sibirska borovnica, a ako bi se plod ove dve biljke na�ao jedan pored drugog, ljudsko oko bi te�ko moglo odmah da ih razlikuje i da zna o kojoj se vrsti tačno radi.

Biljka aronija je bobičasto voće, prapostojbina joj je Severna Amerika, a dobila je naziv sibirska zato �to je davno dospela prvo u Rusiju, odnosno Sibir. Odlično podnosi hladnu zimu i mraz, čak i minus 45 stepeni.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Majčina du�ica

 

Lekovita svojstva majčine du�ice posebno su cenili stari Grci, lekar i filozof Galen smatrao je najmoćnijim antiseptikom i koristio za dezinfekciju.

Ova biljka se danas najče�će koristi kao začin jelima, ali i kao lek protiv ka�lja.

U esencijalnom ulju majčine du�ice nalazi se supstanca koja stimuli�e lučenje �eludačnih sokova i pobolj�ava varenje, zato se posebno preporučuje za začinjavanje mesa.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Kleka

 

Obična kleka ili borovnica (juniperus communis) je izuzetno cenjena biljka u narodnoj medicini. U zavisnosti od stani�ta, mo�e da bude patuljasta, ali i da dostigne visinu od nekoliko metara. Listovi su joj igličasti, u početku svetlozelene boje a kasnije tamniji, sa plavo-belom linijom po sredini gornje strane. Biljka raste i na kamenitim i kra�kim terenima. Svi delovi oslobađaju karakterističan miris, a i drvo, i iglice pri sagorevanju imaju miris balzama. Ukus bobica je gorko-slatkast.

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

�ipak - crvena riznica vitamina

 

Plod divlje ru�e, �ipak ili �ipurak, sazreva u septembru i oktobru i ima �iroku primenu, kako u narodnoj, tako i u zvaničnoj medicini.

- Glavni lekoviti sastojak �ipurka je askorbinska kiselina, odnosno vitamin C, ka�e za �Doktor u kući� dr Zoran Maksimović, vanredni profesor Katedre za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. - Osim vitamina C, sadr�i pektinske materije (značajne za varenje), tanine, �ećere, različite voćne kiseline i pigmente (karotenoide, flavonoide i u tragovima antocijane).

ceo tekst >>>

 

29.10.2011

Ambrozija

Najopasnija alergena biljka na svetu

 

Gotovo da ne postoji osoba koja nije čula za korovsku biljku ambroziju (Ambrosia artemisiofolia). Raste na zapu�tenim mestima, pored puteva, pruga i na nasipima, a kao korov ulazi u �ita koja se �anju, voćnjake, vinograde, ba�te, odakle je te�ko isterati. Ima, na�alost, mogućnosti da ozbiljno naru�i zdravlje, jer predstavlja jednu od najopasnijih alergenih biljaka na svetu. U narodu je ambrozija poznata jo� i kao limud�ik, opa�, parlo�na trava, pelenasta ambrozija, amerikanka i fazanu�a. Iz naziva koje joj je dao narod, jasno je i kako raste i odakle je stigla.

ceo tekst >>>

 

10.10.2011

Vakcinisanje je ravno ubistvu

 

Prva nedelja oktobra označena je kao Međunarodni dan za istinu o vakcinama. Tokom ove akcije, milioni ljudi će imati uvid u eksplozivnu dokumentaciju, pred čijim obimom i kvalitetom niko ne mo�e ostati ravnodu�an.

Kampanja protiv vakcinacije mogla bi da presudno pomogne ljudima u dono�enju odluke da li će dozvoliti da im deca budu vakcinisana svim vakcinama koje tr�i�te nudi, a lekari preporučuju � među kojima i sezonsku vakcinu protiv gripa � ili će prethodno dobro razmisliti, pogotovo �to se već uveliko pripremaju nove vakcine, za nove bolesti.

ceo tekst >>>

 

15.08.2011

Prirodni lek protiv glavobolje

 

Ulje mente glavobolju otklanja za 15 minuta, ukoliko se prstima utrlja na čelo, potiljak i slepoočnice. Rashlađujući mentol deluje tako �to blokira receptore u ko�i koji glavobolju podstiču. Isti efekat posti�e i ulje lavande kada se na papirnu maramicu stavi pet do sedam kapi i to povremeno miri�e.

Tople obloge takođe, ali samo ako prijaju. Kao obloga se uzima lanena krpa, koja se potopi u toplu vodu, iscedi i stavi na čelo ili potiljak. Ponekad i topla kupka za noge mo�e da odagna glavobolju. 

ceo tekst >>>

 

15.08.2011

Kupina - riznica zdravlja

 

Uz jagodu i malinu, kupina (Rubus fruticosus) je veoma značajna za na�u sredinu. Smatra se da potiče iz Evrope i Azije, odakle se pro�irila u gotovo sve delove sveta, jer predstavlja nezahtevnu voćnu vrstu. Uzgoju kupine najbolje pogoduju topli osunčani krajevi koji su za�tićeni od vetra i mraza. Kupina dobro podnosi i ni�e temperature, ali samo ako kratko traju. Ukoliko je primorana mo�e podneti i su�u, s tim �to se za redovne prinose moraju obezbediti dovoljne količine vlage.

ceo tekst >>>

 

15.08.2011

Kukuruzna svila

 

Kukuruz je posle p�enice i pirinča najznačajnija zrnasta kultura. Gotovo svi delovi kukuruza mogu da se prerade, �to njegovom gajenju daje poseban ekonomski značaj. Jedan od va�nih, mada manje poznatih proizvoda koji se dobijaju preradom ove biljne vrste jeste i kukuruzna svila, zahvaljujući kojoj se kukuruz svrstava i među lekovite biljke.

Kukuruzna svila podrazumeva osu�eni �ig tučka �enskog cveta kukuruza. Prema narodnom iskustvu bere se tokom cvetanja biljke, ali pre opra�ivanja, tako �to se odvoje vr�ni delovi ovojnih listova i �igovi odseku pri vrhu klipa.

ceo tekst >>>

 

15.08.2011

Ribizla: Moćni multivitamin

 

Kao većinu drugih divljih a ukusnih i lekovitih biljaka, i ribizlu je davno otkrio narod, obilato koristeći njena delotvorna svojstva na očuvanje zdravlja. U kraljevskim vrtovima posađena je davne 1539. godine, zapisao je botaničar D�eronimo Buk. Ribizla raste grmoliko, okićena je sitnim bobičastim i vrlo ukusnim plodovima koji sazrevaju u julu. U narodu je zastupljenija crvena ribizla (Ribes rubrum), ali u velikoj meri koristi se i crna (Ribes nigrum). Obe ribizle rastu samoniklo, ali mogu i da se kultivi�u. Samoniklo su najvi�e rasprostranjene u �ikarama severne Evrope i Sibira.

ceo tekst >>>

 

15.08.2011

Trava iva - imunostimulator

 

Okruglasti, polegli, mali buseni sa beličasto�ućkastim cvetovima koji pokrivaju go kamen planinskih predela iznad 800 metara nadmorske visine zapravo su lekovita trava iva (Teucrium montanum). S naličja, listovi su joj dlakavi i bez peteljke, sivobele ili zelene boje. Cvetovi se formiraju na vrhovima grančica, uglavnom su svetlo�uti i, ponekad, beli. Poznata i kao dupčac, gorski cmilj ili ivica, trava iva je od antičkog doba poznata po blagotvornom, lekovitom dejstvu.

ceo tekst >>>

 

15.08.2011

Vi�nja

 

Zbog svojstava koja poseduje, vi�nju (Prunus cerasus) zovu i plemenitim voćem. A da je plemenita znali su narodi jo� pre dva i po milenijuma, kada su počeli i da je uzgajaju. Vi�nja je počela da se uzgaja na prostorima Turske i Grčke, gde je uveliko carevala tre�nja. Ovaj podatak je va�an, jer je vi�nja i nastala ukr�tanjem već kultivisane domaće slatke tre�nje sa divljim kiselim vrstama.

Danas je najvi�e ima u Evropi i jugozapadnoj Aziji, a kod nas se najvi�e uzgaja u ju�noj i jugoistočnoj Srbiji. 

ceo tekst >>>

 

21.07.2011

Lekovita priroda lipe

 

Bo�anstveni miris lipe (Tilia platyphillos) nigde se ne do�ivljava kao kod slovenskih naroda. Mo�da i zbog toga �to je lipa kod starih Slovena bila sveto drvo.

U lipovim �umama su �iveli, pod lipom su vr�ili obrede, i lipi podnosili �rtve kao vrhovnom bo�anstvu. Prelaskom iz paganstva u hri�ćanstvo bogovi su zamenjeni, ali je obo�avanje i dalje ostalo. Hrvati mesec juni zovu lipanj, ba� zbog toga �to tada lipe cvetaju. Njihov miris cvetova u nekim krajevima �iri se sve do kraja jula.

ceo tekst >>>

 

21.07.2011

Maslinovo ulje

 

Masline su plodovi zimzelenog drveta Olea europaea L., koje raste u mediteranskom području. Prva su stabla maslina kultivisana jo� u praistorijsko doba, 4.000 godina pre nove ere na području srednje Azije. Maslinova stabla zasađena su i na istočnom Mediteranu, gde je proizvodnja maslinovog ulja počela oko 2.000 godina pre nove ere.

Plodovi maslina imaju mesnato usplođe puno ulja, a iznutra semenke, u kojima takođe ima ulja, ali slabijeg kvaliteta.

ceo tekst >>>

 

21.07.2011

�argarepa za dobar vid i jako srce

 

Sve�a i oprana, skuvana i ispasirana, samostalno pripremljena ili kao prilog nekom glavnom jelu, �argarepa (Daucus carota) zauzima posebno mesto u ishrani ljudi. Zbog brojnih lekovitih svojstava dobri poznavaoci ka�u da predstavlja pravu malu priručnu apoteku. Poznato je da poma�e kod vi�e od 30-ak bolesti i da je pravi izbor za preventivno delovanje radi očuvanja zdravlja.

Njena narand�asta boja je produkt delovanja karotena, sastojka kojeg ni u jednom drugom povrću nema u tolikoj količini.

ceo tekst >>>

 

21.07.2011

Malina čuva srce i čisti ko�u

 

Ako ni po čemu, Srbija je zasigurno prepoznatljiva po gajenju maline (Rubus idaeus). Malina je veoma cenjena �irom sveta, kao dragocena voćka u prehrambenoj industriji. Međutim, malina sve vi�e nalazi svoje mesto i u medicini, kao i u kozmetologiji. U sebi sadr�i �ećere (glukozu, fruktozu, saharozu), organske kiseline (elaginsku, jabučnu, limunsku, salicilnu...), etarsko ulje, bojene i taninske materije, vitamine C i E... Zbog svega navedenog, malina se u mnogim zemljama koristi kod proliva i ekcema, a ekstrakt iz ploda deluje protiv virusa.

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Soja - hrana visoke vrednosti

 

Soja je jedina biljna namirnica koja sadr�i svih osam esencijalnih amino-kiselina, bez kojih ljudski organizam ne mo�e.

O soji kao va�noj namirnici u ishrani postoje pisani tragovi jo� od pre pet hiljada godina, a nazivana je i anđeoskom hranom, zbog korisnih sastojaka koje u sebi sadr�i. Ona, istina, ne mo�e ni�ta da zameni, ali je savr�ena dopuna za meso, jer sadr�i 40 odsto proteina neophodnih za razvoj ćelija i čak 34 odsto ugljenih hidrata.. 

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Bagrem - slatki lek

 

Bagrem (robinia pseudoacacia, fabaceae) je vrsta drveta koja potiče iz jugoistočnih delova Severne Amerike. Danas je ovo drvo naturalizovano u svim delovima sveta sa umerenom klimom. U pojedinim regionima smatra se invazivnom biljnom vrstom, jer vrlo lako �podivlja� i brzo se �iri.

Medicinska primena bagrema ograničena je samo na cvet, jer se ostali delovi, naročito kora, smatraju otrovnim. Cvet bagrema se skuplja, a zatim su�i na senovitom i provetrenom mestu.

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Zova - beli cvet i hrana i lek

 

Cvet i plodovi zove koriste se protiv prehlada, pospe�uju znojenje. Plod zove se bere kada je potpuno zreo, jer su nezreli plodovi otrovni

Na svetlim i toplim mestima, oko naselja, pored puteva i po obodima �uma, raste kod nas veoma rasprostranjen �bun ili nisko drvo - zova (Sambucus nigra).

Vrlo rano olista, ali je, ipak, najprepoznatljivija po sitnim, belo�utim cvetovima, specifičnog mirisa, sakupljenim u krupne �titolike cvasti. Cveta od maja do jula, a u farmaciji se koristi osu�eni cvet (Sambuci flos), kao i plod zove (Sambuci fructus).

ceo tekst >>>

 

07.04.2011

Ljudski mozak: građa i funkcija

 

Ljudski mozak (lat. encephalon) je deo centralnog nervnog sistema sme�ten u lobanji i obavijen mo�danim opnama: tvrdom, paučinastom i mekom. Centralni nervni sistem (u daljem tekstu CNS) je deo nervnog sistema koga grade nervne ćelije skoncentrisane u nervnim centrima. Pru�a se du� uzdu�ne ose tela i sastoji se od: mozga i kičmene mo�dine. Te�ina mozga odraslog čoveka prete�no iznosi 1.350 g, ali intelektualne sposobnosti čoveka nisu srazmerne te�ini i veličini mozga. Istra�ivači mozga su u protekloj dekadi saznalii vi�e o tome kako mozak radi nego u poslednjih sto godina.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Tajna besmrtnosti

POSTOJI LI ELIKSIR �IVOTA

 

Dug �ivot je �elja svakog čoveka. Svi �ele da �to vi�e vremena provedu na Zemlji i zbog toga je 'besmrtnost' bila opsesija mnogih kroz razne vremenske periode, od alhemičara, naučnika a i običnih ljudi. Po raznim dokazima, sve to i nisu bile prazne �elje. Tako, po Kraljevskim listama koje su nađene u ru�evinama sumerskih gradova Ninive i Nipura, praistorijski kraljevi su �iveli po nekoliko stotina, pa čak i hiljada godina! Kako?

U moskovskom časopisu 'Zemlja sovjeta' na�ao se zanimljiv tekst pod naslovom 'Koliko treba da je dug ljudski vek'. Autor ovog teksta je navodio imena ljudi koji su u poslednjih nekoliko vekova do�iveli fantastičnu starost, a među njima su Sirali Mislimov - 168 godina, Tomas Par - 152 godine, Li Cunk Jun - 152 godine, a na kraju je data reč i najpoznatijim sovjetskim gerontolozima tog vremena.

ceo tekst >>>

 

13.03.2011

Cimet jača čarobne moći

 

U jednom kineskom herbarijumu, starom oko 4.500 godina, prvi put pojavljuje se cimet, koji je predstavljen kao lekovita i magična biljka. Njegov prah jelima daje predivan ukus, a smatralo se da leči mnoge bolesti i budi vančulne sposobnosti, dok se u Egiptu koristio kao neizostavno sredstvo za balzamovanje faraona. Na Stari kontinent cimet je stigao tek u 16. veku, nakon �to su Portugalci zauzeli Cejlon i bio je vredniji od zlata. Evropljani su saznali da ga urodenici sa ostrva uzimaju kao eliksir koji suzbija umor, jača imunitet i daje neverovatnu energiju, ali i da se dim cimeta kao i mirisna ulja u Aziji i Africi koriste da bi se dobila velika duhovna moć. 

ceo tekst >>>

 

13.03.2011

Crni kim

 

Crni kim potiče iz zapadne Azije, a u poslednjih nekoliko vekova gaji se �irom sveta. Osim �to se - koriste kao dodatak jelima, njegove semenke gorkog i pikantnog ukusa poznate su i po izuzetno lekovitim svojstvima. Koliko su ga cenili drevni narodi govori podatak da se u muzeju u Kairu, među ostalim vrednim eksponatima, nalazi i bočica ulja semena crnog kima pronađena u grobnici faraona Tutankamona (oko 1350-1323. p.n.e.), koja je trebalo da mu poslu�i u zagrobnom �ivotu.

ceo tekst >>>

 

13.03.2011

Kama-kumu

 

Biljka kama-kumu (Myrciaria dubia) u jednom gramu sadr�i 250 miligrama prirodnog vitamina C �to je čak 60 puta vi�e od limuna i pomorand�e, a bogata je i takozvanim pratećim supstancama poput rutina i bioflavonoida koje pojačavaju dejstvo ovog vitamina. Zato i ne čudi �to je stručnjaci nazivaju "biserom amazonskih �uma".

Sadr�i i gvo�đe, fosfor, proteine, beta karotin, kalcijum, vitamine B1, B2 i B3, kao i amino kiseline. Američki lekari i nutricionisti tvrde da kama-kumu deluje istog dana kada se uzme i poma�e ubla�avanju depresije i uznemirenosti, bez ne�eljenih efekata, kao �to su fotosenzitivnost ili gastrointestinalni problemi kada se protiv ovih oboljenja uzimaju lekovi.

ceo tekst >>>

 

23.02.2011

Lan - drevni čuvar zdravlja

 

Donekle zaboravljena biljka lan (Linum usitatissimum) mo�e da se koristi na različite načine. Najbolje je cele semenke staviti u hleb ili kolače. Za one kojima smeta celo zrno mogu i sve�e samlevene. Samlevene semenke lana se dodaju i umacima, salatama, supama od povrća, sarmama, pečenjima, �itaricama za doručak, jogurtu... U zdravstvenom smislu lan ima vi�estruku vrednost. Poma�e zdravlju srca i krvnih sudova, a kao bogat izvor vlakana, smanjuje mogućnost pojave zatvora.

ceo tekst >>>

 

23.02.2011

Karanfilić

 

Začinsku biljku karanfilić (Syzygium aromaticum) kod nas uglavnom vezuju za ritual kuvanja vina. A malo njih zna da je on, zbog karakteristične arome, savr�en dodatak mnogim jelima, kolačima, napicima. Karanfilić spada u slatke začine, zbog čega se dodaje pre svega slatkim jelima. Uz njega, međutim, poseban ukus dobija i svinjsko pečenje, pečena divljač, pojedine kobasice i salame, kao i supe. Prapostojbina ove tropske biljke iz porodice mirti je Indonezija, koja je i danas njen najveći potro�ač, sa polovinom od celokupne proizvodnje u celom svetu.

ceo tekst >>>

 

16.02.2011

Akai - moćni napitak

 

Prema većini dosada�njih istra�ivanja akai se smatra namirnicom s najjačom antioksidativnom vredno�ću do sada pronađenom. U čitavom nizu sjajnih pogodnosti akaija za zdravlje, ističe se fascinantan podatak da ekstrakt akaija mo�e in vitro podstaći odumiranje ćelija leukemije, i to čak do 86%!

Ovo naučno otkriće objavljeno je 2006.godine na Institutu za ishranu i poljoprivredu Univerziteta Florida u SAD-u, a objavIjeno u uglednom naučnom časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry.

ceo tekst >>>

 

16.02.2011

God�i - eliksir čiste energije

 

God�i biljka raste u 8-10 centimetara visok �bun čiji je �ivotni vek vi�e od 100 godina. To je jako izdr�ljiva biljka koja je prvobitno pronađena na Himalajima, ali raste i u delovima Kine, Mongolije I Tibeta.

Naučno ime God�ija je� lycium barbarum�. U zapadnom svetu je poznat i kao 'wolfberry'. Postoji najmanje 40 vrsta God�ija i njegove vrednosti su objavljene u popularnim naučnim časopisima. Istorija god�ija mo�e se pratiti unazad hiljadama godina i slo�eni je deo kineske i azijske narodne medicine.

ceo tekst >>>

 

15.02.2011

Kia semenke (Salvia Hispanica)

 

Koristili su ih jo� drevni Asteci, upotrebljavaju se u Meksiku i Gvatemali, a primenjuju ih u raznim zdravim napicima, jelima kao i dodacima ishrani. Reč je o semenkama biljke Salvia hispanica poznatije kao kia (chia), bogatih hranljivim materijama, antioksidantima, amino i omega-3 masnim kiselinama.

Od ostalih srodnih namirnica, kia semenke se razlikuju po stabilnosti masnih kiselina, koje čak i ako su na svetlosti i vi�im temperaturama, mnogo sporije u�egnu. Ne sadr�e gluten, ali obiluju vlaknima, čak vi�e od integralnih �itarica.

ceo tekst >>>

 

14.02.2011

Pet zdravih i jeftinih namirnica

 

Zimi, kada vegetacija miruje, ishrana je najče�će jednolična. Preovlađuju namirnice koje obiluju zasićenim masnim kiselinama i termički obrađeno povrće, pa je na trpezi primetan "manjak" zdravih namirnica. Osim toga, poznato je da povrće i voće koje se gaji u stakleniku, posebno zimi, sadr�i manje hranljivih materija, pa ne bi bilo lo�e da se u ishrani koriste darovi prirode koje su na�i preci upotrebljavali tokom zimskih meseci i na taj način čuvali zdravlje. Preporučuje se pet namirnica, nezaobilaznih u zimskoj ishrani, koje su zdrave, rastu na na�em podneblju i dostupne su svima. 

ceo tekst >>>

 

14.02.2011

Đumbir

 

Ova tropska začinska biljka pobolj�ava varenje, čisti jetru, ubla�ava bolove, sni�ava temperaturu i smiruje ka�alj. Nedavna naučna istra�ivanja dokazala su i da blokira razvoj kancerogenih ćelija.

Hiljadama godina koren đumbira va�i za izuzetno sna�no lekovito sredstvo. Ova biljka potiče iz tropskih predela jugoistočne Azije i najvi�e se upotrebljavala u Indiji, da bi se kasnije pro�irila po celom svetu. Đumbir se koristi sve� ili kao prah, a ima Ijutkast ukus i miris koji podseća na limun.

ceo tekst >>>

 

03.02.2011

Istine i zablude o energetskim napicima

 

Mini konzerve osve�avajućih napitaka, "�uteri", sadr�e svega 0,6 dl, ali i tako mala količina napitka sadr�i gotovo istu, ali pet puta koncentrovaniju količinu kafeina.

Poslednjih godina svetsko pa i na�e tr�i�te preplaljeno je slatkim gaziranim energetskim napicima u konzervama primamljivog izgleda i zvučnih naziva "red bul", "guarana" "enerd�iz", "dark dog", "bern", "ultra"... Ova pića naročito su popularna među mladima koji ih rado konzumiraju ne bi li "za tren oka sebi podigli raspolo�enje" na veseloj �urci, ili povratili energiju kada ih očekuje veliki napor, bilo da je reč o pripremi ispita ili zalaganju na sportskom terenu.

ceo tekst >>>

 

02.02.2011

Kardamon začin iz vavilonskih vrtova


Za kardamon (Elettaria cardamomum), jedan od najstarijih i najcenjenijih začina, znalo se jo� pre pet hiljada godina. Drevni zapisi pokazuju da je jo� 720 godine pre Hrista gajen u vrtovima vavilonskih kraljeva.

Stari Egipćani su ga �vakali da bi osve�ili dah i izbeleli zube, a ta praksa se do danas zadr�ala u Indiji. Stari Grci i Rimljani od kardamona pravili su parfeme, koji je zbog specifičnih mirisnih nota i danas va�an sastojak parfemske industrije.

ceo tekst >>>

 

02.02.2011

Cvekla - ča�a zdravlja

 

Dosada�nja istra�ivanja pokazala su da nitrati u cvekli znatno sni�avaju krvni pritisak, i tako smanjuju rizik od razvoja srčanih bolesti, infarkta i bolesti bubrega. Dovoljno je popiti 250 ml soka od cvekle da bi se pospe�ila cirkulacija u krvnim sudovima mozga i smanjio rizik demencije u starosti. Zbog svih dobrobiti, britanski lekari cveklu nazivaju prirodnim aspirinom. Cvekla se lako uzgaja i uspeva gotovo u svim klimatskim uslovima, a izrazito je zdrava. Koliko je zdrava, pokazuje i najnovije istra�ivanje.

ceo tekst >>>

 

02.02.2011

Nesanica

 

Čaj od nane i iglica jele

Kako pobediti nesanicu i utonuti u dubok san, savetuje bečki profesor dr Hademar Bankofer.

Zbog tempa �ivota praćenog svakodnevnim stresom, priličan broj ljudi ima problem da utone u san. Kako nesanicu pobediti, i utonuti u dubok okrepljujući san, savetuje bečki profesor dr Hademar Bankofer.

Čaj od metvice - nane, čija eterična ulja iz listova, uravnote�avaju poremećen vegetativni nervni sistem predstavljaju dobar lek za nesanicu. Za čaj treba ka�ičicu suvih listova preliti prokuvanom vodom, ostaviti da odstoji od pet do sedam minuta i piti mlako. 

ceo tekst >>>

 

02.02.2011

Sve opasnosti tretmana za ulep�avanje

 

Kreme su kancerogene, ve�tački nokti su leglo bakterija, dodaci za kosu doprinose ćelavosti... Savetujemo vas kako da izbegnete negativne posledice po zdravlje i lepotu

Ljudi odlaze u salone lepote kako bi se ulep�avali, ali ako se u tome pretera, uradi ne�to nestručno ili nepotrebno, mo�e da se zavr�i sa lo�im rezultatima.

Često posle ovakvih tretmana ljudi izgledaju gore jer upropaste ono lepo �to su pre toga imali, ali su jo� veće posledice po zdravlje.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Sikavica

 

Sikavica, gujina trava ili �areni čkalj, veoma popularna u srednjem veku, i danas nalazl primenu u mnoglm zemljama sveta, pre svega zbog osvedočenog dejstva na mnoga oboljenja jetre i svih vrsta alergija, ali i u lečenju vaskularnih oboljenja, migrene, vrtoglavlce, hipotenzije, hemoroida, bronhltlsa, zglobnog reumatizma...

Među retkim biljkama koje �tite jetru, glavnu laboratoriju Ijudskog organizma, sikavica (Silybum marianum L.) zauzima visoko mesto, �to je i razlog da se danas u nekim zemljama sveta (u severnoj Africi, Ju�noj Americi, u Nemačkoj, Kini) planski uzgaja i koristi u proizvodnji fitoterapeutskih preparata.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Kestenov hleb

 

Plod pitomog kestena (Castanea sativa) bogat ugljenim hidratima a siroma�an mastima. Sadr�i oko 44 posto skroba, �ećer, oko četiri posto belančevina i oko dva posto masti. Plod je bogat i vitaminima B grupe, posebno B1 B2 i B6, i mineralima kalijumom, kalcijumom, magnezijumom i fosforom. Sto grama ploda daje oko 213 Kcal.

Zbog visokog sadr�aja skroba, od kestena se mo�e dobiti i bra�no koje se samo ili pome�ano s bra�nom drugih �itarica koristi za izradu peciva i hleba. Ipak, kesten se najče�će koristi u obliku kesten pirea i kao kao dodatak jelima i supama.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Aronija

Najlekovitije voće na planeti

 

Crnoplodna aronija (aronia melanocarpa) je vrlo značajna voćna vrsta. Poreklom je iz severne Amerike i nekada je bila popularna hrana među starosedeocima i kasnije doseljenicima zbog njenih mnogobrojnih zdravstvenih benefita.

Popularnost aronije poslednjih godina raste i danas je mnogi nutricionisti preporučuju, kao i svi oni koji tragaju za alternativnim izborom hrane.

Gaji se planta�no u Severnoj Americi, Rusiji (gde je poznata kao rjabina černoploda), Poljskoj, Bugarskoj... U tim zemljama bila je predmet mnogih naučnih studija.

ceo tekst >>>

 

01.02.2011

Čaj

Nikad sa limunom, mlekom, �ećerom i medom

 

Čaj, napitak od jedne ili vi�e vrsta biljaka sposoban da čoveka osve�i, raspolo�i pa čak i izleči, prvi se put u istoriji čovečanstva spominje u spisima starim oko pet hiljada godina, sa tla Azije, ali, tipuju arheolozi, verovatno se koristio i milenijumima pre toga. �ta-vi�e, kako su zapisali i čuveni antropolozi Rudolf �tajner i Klod Levis Stros, kroz upotrebu čajeva u ishrani i narodnoj medicini, mo�e se pratiti razvoj kultura kroz civilizaciju, njihove razlike i sličnosti. U bezmalo svim narodima mislili su isto - da je �ivot bez ovog lekovitog napitaka nezamisliv, ali su navike pripreme i njegovog konzumiranja, bile i ostale različite.

ceo tekst >>>

 

09.01.2011

Devet najvećih zabluda o zdravlju

 

Koliko puta u �ivotu ste čuli da kafa nije dobra, da jaja povećavaju holesterol, da treba da izbegavate hladnoću zbog prehlada... I verujete u to, iako je istina drugačija...

U stara vremena, zapravo do pre samo nekoliko godina, zdravstvene dezinformacije su se �irile veoma sporo. Danas nije tako. Zahvaljujući internetu, ljudi mogu da neverovatne priče o zdravlju �alju jedni drugima, pa tako one za samo nekoliko minuta obiđu svet, ka�e Rič Bahler, tvorac sajta www.truthorfiction.com koji je posvećen raskrinkavanju la�nih i-mejl glasina.

ceo tekst >>>

 

14.12.2010

Li�će koke �vakalo se jo� pre 8.000 godina

 

Peruanski nomadi �vakali su li�će koke jo� pre 8.000 godina, pokazuje najnovije arheolo�ko otkriće.

Li�će koke sadr�i niz hemijskih supstanci poznatih kao alkaloidi. U modernim vremenima, najpoznatiji među njima postaje kokain. Međutim, �vakanje li�ća ove biljke u medicinske svrhe odavno je poznato kao običaj star bar koliko i civilizacija Inka.

Tom Dilehej sa Univerziteta Vanderbilt u SAD i njegov tim prona�li su dokaze da se li�će koke �vakalo zajedno sa lepkom koji se dobijao spaljivanjem kamenja bogatog kalcijumom.

ceo tekst >>>

 

28.11.2010

Namirnice za bolju memoriju

 

Namirnice koje bi trebalo da jedete i pijete ako �elite da se re�ite zaboravnosti i pobolj�ate koncentraciju.

Zdrava ishrana smanjuje rizik od dobijanja hipertenzije, dijabetesa i oboljenja srca, ali nije potpuno jasno da li podjednako dobro utiče i na Alchajmerovu bolest. Američki Institut zdravlja nedavno je objavio da postoje neoborivi dokazi da hrana, dijeta i stil �ivota bitno utiču na prevenciju zaboravnosti. Istra�ivači su utvrdili kojih devet namirnica će va� mozak odr�ati zdravim.

ceo tekst >>>

 

22.11.2010

Koenzim Q10

 

Ubihinon �titi ćelijsku membranu od o�tećenja izazvanih delovanjem slobodnih radikala, sprečava o�tećenje proteina i DNK, prenosi elektrone neophodne za stvaranje energije u ćelijama

Malo je onih koji nisu čuli za koenzim Q10. Takođe je mali broj onih koji istinski znaju i razumeju �ta koenzim Q10 su�tinski znači. Gotovo po automatizmu, usvojena su izvesna saznanja o ovoj supstanci koja se stvara u ljudskom organizmu. Većina zna da se radi o antioksidansu koji organizam �titi od slobodnih radikala, odnosno poku�ava da ga sačuva od bolesti.

ceo tekst >>>

 

31.10.2010

10 najprljavijih i pet najčistijih namirnica

 

Voće i povrće u sebi sadr�e različite količine �tetnih pesticida i hemikalija. Savetujemo vas na koje poljoprivredne kulture treba da obratite pa�nju. Da li je voće i povrće koje kupujete dovoljno čisto i zdravo da biste ga jeli? Pre nego �to krenete na pijacu ili u supermarket pogledajte kako su ocenjene neke namirnice.

Crni luk je na vrhu liste najčistijih povrća. On ne zahteva velike količine pesticida, jer mu je pretnja od �tetočina na niskom nivou. Istra�ivanja su utvrdila da nema vi�e od jednog pesticida.

Celer je na vrhu liste prljavih namirnica. Istra�ivanje je pokazalo da jedna stabljika celera ima 13 pesticida, dok u celini celer sadr�i čak 67 pesticida. 

ceo tekst >>>

 

27.10.2010

Kako da ostavite cigarete

 

Nikotinski snovi mogu potrajati godinama nakon �to su nestali svi simptomi fizičke zavisnosti, ka�u stručnjaci. „Blic“ je istra�io i otkrio sedam načina za ostavljanje cigareta koji se kod nas uspe�no primenjuju.

Statistika pokazuje da je u Srbiji od 2000. godine učestalost pu�enja opala za 6,9 odsto. Nasuprot tome, pu�ača jo� ima mnogo, tako da poslednji podaci pokazuju da u na�oj zemlji ovu ru�nu naviku ima 33,6 odraslih, odnosno 38,1 odsto mu�karaca i 29,9 odsto �ena. 

ceo tekst >>>

 

26.10.2010

Pu�enje i(li) smrt

 

Stari beogradski �mekeri decenijama su gradili boemski imid� uz jaku kafansku kondiciju i neizostavnu cigaretu u ruci. Zbog toga su pre nekoliko godina, kada se u srpskoj javnosti prvi put otvorilo pitanje zabrane pu�enja na javnim mestima, redom stajali u odbranu srpske pu�ačke tradicije. Prednjačio je čuveni novinar, danas pokojni, Bogdan Tirnanić Tirke, pozivajući se na poznatog glumca Pavla Bogatinčevića koji je i "u osmoj deceniji �ivota svakodnevno veslao na Savi, ali je imao i problema zbog pu�enja".

ceo tekst >>>

 

17.10.2010

Kukuruz treba jesti često

 

Sprečava anemiju, oslobađa od bolova u mi�ićima, nezamenljiv je borac protiv bronhitisa, gihta, depresije i dijabetesa. Reč je samo o supernamirnici - kukuruzu. Ali to nije sve, kukuruz pobolj�ava koncentraciju, naročito se savetuje sportistima zbog kondicije, jača nervni sistem, čisti krvne sudove, digestivni trakt i odličan je diuretik. Ova namirnica je dostupna tokom čitave godine i mogla bi se ubrojati u sastavni deo svakog zdravog menija

ceo tekst >>>

 

16.09.2010

Ruski naučnik usavr�io antioksidans koji usporava starenje

 

Ruski naučnik Vladimir Skulačov, profesor instituta za fizičko-hemijsku biologiju univerziteta "Lomonosov" usavr�io je antioksidans koji usporava starenje i dosad su se hiljade dobrovoljaca prijavile da uzmu uče�će u kliničkim ispitivanjima koja je on nedavno pokrenuo.

Tokom istra�ivanja koje je trajalo četiri decenije, ovaj naučnik je proučavao proces starenja i zaključio da se kiseonik u ljudskom organizmu u 99 odsto slučajeva transformi�e u ne�kodljivu vodu, a u jedan odsto u toksični superoksid.

ceo tekst >>>

 

14.09.2010

Crno vino i paradajz uni�tavaju rak

 

Odavno je poznato da namirnice kao �to su paradajz, jagodičasto voće i crno vino blagotvorno deluju na zdravlje, ali ono �to je pokazala nova američka studija zvuči kao senzacija: neke namirnice navodno deluju kao lekovi, tako �to izgladnjuju kancerogene ćelije.

Kako pokazuju najnovija istra�ivanja, crno vino i čokolada bukvalno suzbijaju ćelije raka. Crno gro�đe, tamna čokolada i kupine, beli luk, soja, kao i razne vrste čajeva �izgladnjuju� kancerogene ćelije, istakao je naučnik Vilijam Li na konferenciji odr�anoj u Long Biču, u američkoj dr�avi Kaliforniji. 

ceo tekst >>>

 

07.09.2010

Osam navika koje izazivaju bolove

 

Svakodnevne i naizgled bezazlene radnje mogu da dovedu do veoma neprijatnih posledica, pa i do hroničnih tegoba za koje je neophodno kliničko lečenje. Ponekad najobičnije svakodnevne navike i pona�anje mogu da dovedu do neočekivanih i veoma neprijatnih posledica! Izbor garderobe, frizure, polo�aj u kome sedimo mogu da izazovu i takav bol da ni sami ne znamo �ta je tome uzrok i kako da ga otklonimo.

Tako, na primer, no�enje japanki stvara probleme sa zglobovima i kolenima, kucanje poruka na mobilnom telefonu bol u prstima... Neke svakodnevne navike, ukoliko se ponavljaju du�i vremenski period, mogu da izazovu tegobe koje prelaze u hronične, kao �to su i�ijas ili artritis, i u tim slučajevima kliničko lečenje je neophodno. 

ceo tekst >>>

 

05.09.2010

Halo, ovde rak mozga!

 

Nedavna istra�ivanja su pokazala da deca, koja koriste mobilne telefone, imaju pet puta veću �ansu da dobiju tumor na mozgu! �vedska studija pokazala je da su deca ispod 16 godina starosti sklonija riziku radijacije s mobilnih telefona zato �to su njihovi mozgovi i nervni sistem jo� u razvoju. Takođe, zbog tanjih kosti lobanje radijacija mo�e da prodre dublje i utiče na rad mozga. 

Po�to su predstavili rezultate istra�ivanja, naučnici su zaključili da deca ispod 12 godina starosti uop�te ne bi trebalo da koriste mobilne telefone osim u slučaju nu�de. 

ceo tekst >>>

 

27.08.2010

Muskatni ora�čić kao opijat

 

Takva svojstva muskatnog ora�čića odavno su poznata.

Nekada je bio omiljen među zatvorenicima koji nisu uspevali da iza re�etaka pribave te�ke droge, a zbog toga �to sadr�i supstancu miristicin, koja mo�e da izazove halucinacije slične onima posle u�ivanja marihuane.

Kada se konzumira u prevelikim količina, ima brojne ne�eljene posledice � izaziva dijareju, napade panike, dovodi do ubrzanog rada srca...

ceo tekst >>>

 

24.08.2010

Gazirana pića stvaraju zavisnost

 

Sa visokom koncentracijom �ećera mogu da utiču na ko�u, mi�iće, zdravlje zuba, stvaraju osećaj zavisnosti, a konzumiranje u du�em vremenskom periodu mo�e da dovede i do o�tećenja srca i bubrega, otkrili su stručnjaci.

Gazirana pića sa visokom koncentracijom �ećera mogu da utiču na ko�u, mi�iće, zdravlje zuba, stvaraju osećaj zavisnosti, a konzumiranje u du�em vremenskom periodu mo�e da dovede i do o�tećenja srca i bubrega, otkrili su stručnjaci. 

S obzirom na to da neki gazirani proizvodi sadr�e i do osam ka�ičica �ećera. Međutim, jednostavni �ećeri kao �to su saharoza i glukoza se brzo potro�e u telu, usled čega dolazi do pada energije, a to mo�e da navede ljude na utisak da je efekat izbledeo i da im je potreban jo� jedan takav napitak. 

ceo tekst >>>

 

16.08.2010

Hirudoterapija

 

Hirudoterapija - lečenje i ulep�avanje uz pomoć pijavica, a ugriz ove �ivotinjice nije bolan, podseća na ujed komarca.

Čudesna isceliteljska moć pijavica poznata je od davnina, a ove "lekovite krvopije" koriste se i danas ne samo za lečenje mnogih bolesti već i za podmlađivanje i jačanje organizma.

Zahvaljujući lekovitom dejstvu mnogobrojnih fermenata, pijavice se koriste za lečenje povi�enog krvnog pritiska, holesterola, povi�enog �ećera, klimakteričnih tegoba, prostate, jetre, pankreasa, hemoroida, pro�irenih vena, problema sa cirkulacijom, cista na jajnicima, endometrioza, glavobolja, steriliteta, impotencije... 

ceo tekst >>>

 

05.08.2010

Geni diktiraju starost

 

Ameručki stručnjaci s Bostonskog univerziteta utvrdili su mape gena koji ukazuju, s većom tačno�ću nego ikad, na verovatnoću da neko do�ivi sto i vi�e godina, čak i ako drugi geni istih osoba mogu da se dovedu u vezu sa različitim oboljenjima.

Ovo otkriće dovodi u sumnju preciznost genskog testa za utvrđivanje rizika od Alchajmerove bolesti, koji se trenutno nudi na tr�i�tu SAD. Proučavajući genetski kod vi�e od hiljadu ljudi koji su do�iveli stotu i poredeći ga sa genetskom mapom 1.200 drugih osoba, istra�ivači iz Bostona su utvrdili 19 sklopova oko 150 gena koji, sa 77 odsto preciznosti, ukazuju na predodređenost da se do�ivi duboka starost. 

ceo tekst >>>

 

30.07.2010

Voda - najdragocenija tečnost

 

Op�te je poznato blagotvorno dejstvo vode na ljudski organizam i zdravlje. Čak 70% na�eg tela sastoji se od ove dragocene tečnosti, pa je pravilan i odvoljan unos preduslov za pravilno funkcionisanje organizma i telesnih funkcija, �to je jo� izra�enije leti, na visokim temperaturama. 

Vodu, ka�u stručnjaci, treba piti i pre nego �to osetimo �eđ, jer čak i lak�a dehidarcija usporava organizam za čak 3%. �eđ je za zdrave osobe signal da organizmu fali tečnosti, a od toga koliko je unosimo zavise mnogi fiziolo�ki mehanizmi koji vodu raspoređuju u telu. 

ceo tekst >>>

 

23.07.2010

Biljka pamćenja i sećanja

 

Smatra se da bi redovna upotreba ruzmarina mogla značajno da pomogne u očuvanju acetilholina u mozgu.

Antioksidans ruzmarinska kiselina mo�e u priličnoj meri da predupredi pojavu Alchajmerove bolesti, ili pomogne u njenom lečenju, pokazuju pojedine studije rađene u Italiji.

Do ideje da naprave istra�ivanje stručnjaci su do�li na osnovu saznanja da ruzmarin ima dugu tradiciju lekovite biljke koja pobolj�ava pamćenje, zbog čega je narod zove biljkom sećanja.

ceo tekst >>>

 

14.07.2010

Kari, kurkumin i maligne ćelije

 

Ljudi koji konzumiraju dosta karija, u priličnoj meri mogu biti za�tićeni od zloćudnih oblika tumora, pokazala su istra�ivanja sprovedena u Centru za istra�ivanje raka u irskom gradu Korku. Ovda�nji naučnici su, naime, tretirali ćelije raka sastojkom kurkumin koji se nalazi u indijskom začinu kariju, i ustanovili da su posle 24 časa maligne ćelije bile usmrćene. S druge strane, ćelije koje su pre�ivele počele su same sebe da vare, naveli su u izve�taju naučnici svoja zapa�anja.

ceo tekst >>>

 

11.07.2010

Paradajz skida kilograme

 

U bilo kom obliku, paradajz će vam ne samo pomoći da skinete kilograme, već i da propisno prodrmate telo i da ga očistite od toksina.

Sve�, kuvan, ceđen... U bilo kom obliku, paradajz je pravi biser među povrćem, koji će vam ne samo pomoći da skinete kilograme, već i da propisno prodrmate telo i bar malo ga očistite od toksina.

Dijeta nudi mogućnost da, za pet dana, izgubite do tri kilograma i osećate se sjajno.

ceo tekst >>>

 

09.07.2010

Za�to ljudi pu�e?

 

Da li pu�ači imitiraju roditelje ili zavise od nikotina. Već godinama poznato da je nikotin zavisnička droga

Istra�ivači poku�avaju da nađu odgovor na misteriju za�to ljudi pu�e, da li su genetski predodređeni, da li imitiraju pona�anje svojih roditelja, ili zbog zavisničke snage nikotina.
Nikotin je visoko zavisnička supstanca koja se nalazi u cigaretama i sve vi�e u drugim proizvodima - nikotinskim flasterima i �vakama, nikotinskim napicima pa čak i u nikotinskim gelovima.  

ceo tekst >>>

 

14.06.2010

Dehidracija usporava razmi�ljanje

 

Siva materija u mozgu smanjuje se ako ljudi ne piju dovoljno vode, �to dovodi do ote�anog razmi�ljanja, upozoravaju naučnici.

Istra�ivanja pokazuju da dehidracija utiče na veličinu mozga, ali i na njegovo normalno funkcionisanje. Stručnjaci tvrde da samo 90 minuta normalnog znojenja mo�e da smanji mozak kao jedna godina starenja ako se ne konzumira dovoljno vode.

Bez dovoljne vode siva materija u mozgu prisiljena je da radi vi�e kako bi obradila čak i neke jednostavne informacija. Nedostatak dovoljne količine vode tokom nekoliko nedelja ostavlja ozbiljne tragove na mozgu. 

ceo tekst >>>

 

10.06.2010

Previ�e kafe mo�e prouzrokovati halucinacije

 

Milioni Ljudi �irom sveta imaju jedinstveni ritual: čim otvore oči, od�etaju do kuhinje i kuvaju prvu jutarnju kafu. Uz nju se bude, ona ih osve�ava i daje im dodatnu energiju. Kad stignu na posao popiju jo� jednu, posle pauze jo� jednu, pa posle posla... Kafa se, jednostavno, pije uvek i u svakoj prilici. Ovoliku popularnost ovaj napitak je stekao zahvaljujući kofeinu, sastojku koji je prema hemijskoj kvalifikaciji �manje otrovna biljna droga". Kao stimulans, kofein deluje brzo. Samo 15 minuta posle uno�enja u organizam, on dospeva u krv i ubrzava rad srca, disanje, lučenje urina i �eludačne kiseline, ali i potro�nju kalorija.

ceo tekst >>>

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava r

 

Copyright � 2010-201

Poslednje izmene:

 

 

ezervisana

 

3 by Alexandar Thorn

 02-03-2013 04:37