Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

 Svete Knjige

Kodeks Svetih Knjiga

  Knjiga Mrtvih

  Knjiga Tajnog Učenja

  Knjiga Kralja Tota

  Knjiga o Stvaranju Sveta

  Knjiga o Kralju Uruka

  Knjiga o Ispravnom Putu

  Knjiga Dao

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zag Nehar

Svete Knjige Drevnog Kraljevstva Magije

 

Knjige o Drevnoj Mudrosti

i Tajnama koje otvaraju Kapije za prolaz u Sveto Kraljevstvo

onako kako ih predadoše Bogovi u nasleđe

da se prenesu nadolazećim pokoljenjima

 

 

 

 

Sveto Kraljevstvo

 

Idući od zemlje na dalekom Istoku, sakupih Reči Velikih Mudraca, stare loze Kraljeva Čarobnjaka, koje im predadoše Bogovi u nasleđe da ga prenesu pokoljenjima. Ovo Znanje preneto je iz Srednjeg Doba kroz koje je prošla Zemlja nakon Velikog Uništenja koje je došlo sa Severa. Rasa Ljudi, preživela je u malom broju i nasledila Zemlju.

U staro Doba pre Vremena, kad su Drevni naselili Zemlju, vladali su nad mnogim Svetovima i nad mnogim Rasama. Bogovi, koji naseliše Zemlju na početku Vremena, ne htedoše Drevne za Gospodare i nasta Rat. Mnoge Rase dovedene su na Zemlju da se bore protiv Bogova i mnoge Rase stvoriše Drevni da im služe. Rasa Ljudi, koju oblikovaše Drevni, beše najbrojnija. Tada Starešina Bogova naredi da svi uzmu po nekoliko žena od ljudi i da ih osemene i tako nasta Rasa Polubogova Poluljudi koji postaše najmoćniji od svih Rasa na Zemlji. Drevni su pobeđeni, a Bogovi koji bejahu sve slabiji, povlačili su se u planine i nepristupačne predele. I Bogovi se skloniše u druge Svetove i predadoše Zemlju Marduku, koji je porazio Drevne i Njegovim potomcima da vladaju Zemljom i Rasama kao Kraljevi i Čarobnjaci.

To je bio početak Srednjeg Doba u kojem su se Rase borile za prevlast i koje se završilo Velikim Uništenjem od strane Bogova. Rasa Ljudi je preživela i nasledila Zemlju. Ali behu dve Rase Ljudi i treća Rasa Polutana koja je nastala u početku od ove dve. I danas postoje potomci Kraljeva i Čarobnjaka, potomci Marduka Poluboga Polučoveka, kojih je malo i koji se skrivaju. I postoje potomci robova koje stvoriše Drevni, da služe Gospodarima i koji i danas služe, kao robovi, i ima ih najviše. I postoji Rasa Polutana koja luta Zemljom tragajući za korenom. I postoje Znaci po kojima se poznaju, jer se ne razlikuju na oko. Kraljevi i Čarobnjaci skrivaće se i dalje. Robovi će služiti i u budućim vremenima. Samo će Polutani ostati rastrzani na Putu. Ova je Knjiga namenjena Njima.

Ovako se sažeto može opisati ono o čemu se govori u mnogim starim spisima naroda koji su živeli na prostoru zemlje velikog međurečja na Istoku, koju Grci nazivaju Mesopotamija. Ovo je knjiga Šotenerom, jedna od starih. Na latinskom jeziku ime joj je Nekronomikon, pod kojim je i najpoznatija. Ovo je Knjiga Mrtvih.

Sakupio sam mnogo tekstova u proteklim godinama mog naukovanja o magiji starog doba. Pronašao sam tekstove na arapskom jeziku, prepise starijih tekstova, koji su opet prepisi ili opisi onih zapisa koji su na glinenim pločama ostali iza naroda Sumera, Akada, Asirije i Babilona. Mnogi su izgubljeni, mnoge sačuvaše stari Misirci, koje poznajemo kao Egipćane i Jevreji su ponešto sačuvali i Arapi nam ostaviše u nasleđe mnoga znanja iz starih vremena. Mnoge je knjige uništila Crkva hrišćanska u starom i srednjem veku, poznate nam povesti. I opet, ima knjiga koje tajno sveštenici te iste Crkve sačuvaše i prevedoše na latinski jezik, da se ne zaborave. Neke od ovih spisa uspeo sam da pronađem i proučim.

Mnogo je magova proučavalo Nekronomikon u prošlosti prepisujući ga i prevodeći na svoje jezike. Pronašao sam pet knjiga koje slove za Nekronomikon i još mnogo drugih koje sadrže iste ili slične tekstove, ali u nekim ima i onih tekstova kojih u drugim pak nema, ili se nekad manje, a nekad više razlikuju od onoga što je u drugim knjigama.

Jesu li ovo prepisi i prevodi starih knjiiga, moram vam reći da u tome ima istine. Ali otkud i toliko razlika? Jesu li ti pisci, imena im neću spominjati, nešto sakrili, namerno sklonili ili su kroz magijski rad i prizive raznih sila nešto novo otkrili i to nam saopštili, to vam zasigurno ne mogu reći, ali može biti da je tako. Možda je po nešto od svega što je napisano samo plod nečije mašte, ali ni to vam ne mogu zasigurno reći. I da li postoji Nekronomikon kao jedna knjiga u kojoj je sve zapisano, ne mogu vam ni to reći. Možda neka tajna družina čuva ovu knjgu kako bi sačuvala narode i Zemlju od uništenja, o kojem se u knjizi govori, ili pak da održi svoju vlast nad narodima. A opet, možda nikada nije ni postojala kao jedna knjiga, već je samo zbir više spisa po nečijem izboru, čijem ne znam. Ali jedno sigurno znam. Ova knjiga sadrži tajne nezamislive, strahovite i užasne moći koja zjapi nad Bezdanom.

Ono što sakupih ovde je, ali vam ne mogu reći da je to sve, jer nije. Nije sve ovde, jer je mnogo toga još ostalo skriveno. I daće se nekom ko dolazi da i to otkrije. Nije sve ovde, jer postoji i ono što zaista ne smem da napišem ovde. I daće se onome ko ima uši da čuje. I daće se onome ko ima oči da vidi. I daće se onome ko ima srce da ide napred.

Jedan i Jedan nisu Dva nego su dve jedinice. Jedan je On, Dva je Ona, Trojica nisu Jedan, jer su Tri On i Ona. Četiri su elementi od kojih je sazdan Svet i, na kraju, Pet je Čovek koji je Četiri i Jedan ili Četiri bez Jednog i Dva.

 

Čuvaj se Duhova Knjige!
Ne zaboravi!

 

 

Alexanthorn

 

 

 

 

Svete Knjige

 

Autorski prevod i adaptacija

Alexandar Thorn

 

 

OBJAVLJENO

 

 

 

21.06.2012

Knjiga Mrtvih

Šotenerom

NEKRONOMIKON

 

Nekronomikon, odnosno Šotenerom, je Knjiga Mrtvih i predstavlja središte kodeksa Zag Nehar na koji se nadovezuju ostali tekstovi i koji ga podupiru. Nekronomikon je takođe zbornik magijskih tekstova i grimoara nastalih u različito vreme, a zasnovanih na mitologiji i predanju naroda Sumera, Akada, Asirije i Vavilona. Kodeks tekstova koji je pred nama se prvi put javno objavljuje u celini i verziji koja objedinjuje sve ono što se kroz istoriju pojavljivalo pod imenom Nekronomikon. Šotenerom je knjiga koja može biti pogrešno protumačena i shvaćena, a može biti i opasna. Za samostalan magijski rad, ovo što je ovde dato, sasvim je dovoljno duhovno nerazvijenom umu čoveka da krene putem svog usavršavanja.

Nekronomikon je za neke samo mitologija, za druge je pak literarni opus, dok je za one malobrojne praktikante magije ovo knjiga formula za prizivanje u pojavni svet neverovatnih Bića i čudovišta koja žive u Bezdanu i Spoljnjem Svetu, stranim ljudskoj psihi. Koliko su ova Bića Dobra ili Zla, ilustovao bih rečima iz knjige: "Njihov izgled je čistima čist, a zlima zao". Ključ se time svodi na osnovno pitanje: Kakav sam ja čovek?

Nekronomikon kao jedinstvena knjiga, sačuvana iz starih vremena, ne postoji. Međutim on postoji i živi kroz mnoge druge knjige i spise, što nam potvrđuje Idris Šah govoreći o svojoj potrazi za Knjigom Moći od Arapina čarobnjaka Abdul Kadira (videti: Tajna Nauka Magije, Idris Šah), koja je napisana u jednom i jedinom primerku. Solomonov Ključ, takođe, svoj koren vuče iz drevnog Šoteneroma i slično je sa radovima mnogih magova starog doba i srednjeg veka. Tako na primer, Zlatna Zora, poznata britanska i američka okultna loža, tvrdi da poseduje rukopis "Pokrov Nepostojanja" od jednog drugog Arapina. Moglo bi se nabrojati mnogo knjiga, ali mesto za to nije ovde. Sve što sam od rukopisa uspeo da pronađem, ugradio sam u kodeks, objedinjen pod imenom Šotenerom.

Ceo tekst o knjizi: Nekronomikon, zaboravljeni Svet Knjige Mrtvih

Html verzija >>>

Verzija za štampu

 

28.02.2012

Knjiga Tajnog Učenja

Knjiga Kralja Tota II

CORPUS HERMETICUM

 

Ako je čovek nameran da izvrši Veliko Delo čudesnog sjedinjenja u Jedno, Ono što je Dole i Ono što je Gore odgovaraju jedno drugom u njegovom delu. Kao što svaka stvar potiče iz misli Jednoga, tako se Istina otkriva u Spoznaji Jednog. Šta treba učiniti? Treba razdvojiti Elemente. U odvajanju je Znanje isto toliko važno kao i u strasti Spajanja. Ovom mentalnom operacijom se uzdiže Sveum, a zatim se spušta kako bi upio u sebe snagu Gornjeg i Donjeg Sveta. Na ovakav način čovek zadobija moć nad svim stvarima. Svetlost ga obasjava a Tama se raspršuje. To je jedini način prenosa...

Alhemija je ono znanje koje uči o mogućnosti preobražaja svojstava i Elemenata na taj način što polazi od postavke: postojeći svet oko nas nije izvorna priroda, nego njen iskvareni oblik. Taj iskvareni oblik treba ukloniti i uspostaviti ponovo izvornu prirodu. Prema tome, hermetički spisi nisu ništa drugo do uputstvo za onu operaciju kojom se naš pojavni svet može ponovo preobraziti u svoje izvorno i pravo stanje.

Takva operacija postoji i ona se može izraziti u jednoj jedinoj rečenici: Visita Interiorem Terrae Rectificando Invenies Occultam Lapidem (V.I.T.R.I.O.L.). Siđi u Utrobu Zemlje i Prečišćavajući Otkrićeš Tajni Kamen. Drugim rečima: Zađi u najdublju nutrinu svog bića i prečišćavanjem ćeš otkriti ono neraskidivo jezgro na kojem ćeš moći izgraditi novo sopstveno biće, novog čoveka. Ovu formulu alhemija je jezikom analogija nazvala Kamen Mudrosti. Kamen, jer je On fundamentalna osnova svake misli i svakog dela.

Ceo tekst o knjizi: Tajna Tajni - Knjiga o Tajni Stvaranja i Oblikovanju Prirode

Html verzija >>>

Verzija za štampu

 

19.10.2010

Knjiga Kralja Tota

TOTOVE SMARAGDNE PLOČE

 

Knjiga Kralja Tota, poznatija kao Totove smaragdne ploče, je prva od tri velike knjige svetih spisa koji su pripisani Totu, Gospodaru sve Magije, znanom kao Hermes trismesgistos. Ovu knjigu je pisao sam Tot, Veliki Kralj i Prvosveštenik Atlantide, u kojoj prenosi Drevnu Mudrost iz vremena pre čoveku poznate istorije.

Ova je knjiga po svom sadržaju, reklo bi se, Prva Knjiga i stoga, neophodna u smislu predznanja za razumevanje Knjige Mrtvih (Nekronomikon) i svih drugih Svetih Knjiga i Grimoara. Ali, valja znati, da ova knjiga nije objavljena u celini, jer sadrži Tajne nezamislive. Strogo je zabranjeno njihovo iznošenje u svet ljudi, osim nekolicini najviših posvećenika. Od 33 poglavlja koliko ovo delo ima u celini, 15 je dozvoljeno objaviti, za sada....

Tot je obožavan kao jedan od najznačajnijih Bogova drevnog Egipta. On je Gospodar Mudrosti, Glasnik i Posrednik između Bogova, Izmiritelj, Pisar Bogova i u svetu ljudi tvorac pismenosti. On je Bog vremena, računananja vremena, kalendara, pronalazač brojeva i slova, tvorac svih dela nauke, religije, filosofije i Magije. Grci su ga, poistovećujući sa Hermesom, kasnije proglasili pronalazačem astrologije, nauke brojeva, matematike, geometrije, medicine, botanike, teologije, civilizovane vlade, alfabeta, čitanja, pisanja, govora... Tot je tvorac svakog rada ili znanja bilo ljudskog ili božanskog.

Ceo tekst o knjizi: Nezaboravno čudo: “Prvi Put”

Html verzija >>>

Verzija za štampu

 

07.08.2010

Knjiga o stvaranju Sveta

Kad Nebo Gore

 

Knjiga o stvaranju sveta, drevni sumersko akadski ep o stvaranju sveta i čoveka je kosmogonijska poema poznata pod imenom Enuma Eliš (prema početku teksta: Kad u visini... Kad Nebo gore) predstavlja, uz Ep o Gilgamešu, najznačajnije delo akadske religije. U sumerskoj književnosti ne postoji ništa što bi se moglo uporediti, ni po veličini, ni po dramskoj napetosti, ni po težnji da se povežu teogonija, kosmogonija i antropogonija. Enuma Eliš pripoveda o poreklu sveta, uzvisujući Marduka. Teme su stare, premda reinterpretirane. Pre svega, tu je iskonska slika neizdiferenciranog vodenog totaliteta, iz kojeg se izdvaja prvi par, Absu i Tijamat. Drugi izvori jasno kažu da Tijamat predstavlja more, a Absu sveukupnu slatku vodu na kojoj pliva Zemlja. Kao i tolika druga prvobitna božanstva, Tijamat je istovremeno shvaćena kao žena i kao dvopolna. Iz mešavine slatkih i slanih voda rađaju se drugi Božanski parovi. O drugom paru, Lakmu i Lakamu (po nekim tradicijama, Oni su žrtvovani da bi bio stvoren čovek), gotovo ništa ne znamo. Što se tiče trećeg para, Anšara i Kišar, Njihova imena na sumerskom znače totalitet gornjih elemenata i totalitet donjih elemenata.

Ceo tekst o knjizi: Stvaranje Sveta

Html verzija >>>

Verzija za štampu

 

06.06.2010

Knjiga o Kralju Uruka

Kojeg zovu Gilgameš

 

Knjiga o Kralju Uruka, kojeg zovu Gilgameš, drevna sumersko akadska hronika o Kralju Gilgamešu i njegovoj potrazi za besmrtnošću, poznatija pod nazivom Ep o Gilgamešu.

Ep o Gilgamešu je sigurno najslavnija i najpoznatija vavilonska tvorevina. Junak, Gilgameš, kralj Uruka, bio je slavan već u drevno doba. Pronađena je i sumerska verzija s brojnim epizodama iz njegovog legendarnog života. Ep o Gilgamešu je, i pored tih prethodnih verzija, delo semitskog porekla.

Polazeći od različitih izdvojenih epizoda, na akadskom je sačinjena jedna od najdirljivijih priča o potrazi za besmrtnošću ili, tačnije, o konačnom neuspehu poduhvata za koji je izgledalo da ima sve izglede na uspeh. Ova saga, koja otpočinje erotskim neumerenostima junaka koji je uz to i tiranin, u krajnjoj liniji otkriva nemogućnost da čisto herojske vrline temeljno transcendiraju ljudsku uslovljenost.

Ceo tekst o knjizi: Potraga za besmrtnošću

Html verzija >>>

Verzija za štampu

 

05.06.2010

Knjiga o Ispravnom Putu

Gotama Buda

 

Knjiga o Ispravnom Putu, izvorno, Dharma Padam, prema kazivanju Velikog Učitelja Gotama Bude. Put Ispravnosti je knjiga u kojoj se nalazi sumirano celokupno učenje Velikog i Prosvećenog Učitelja Bude. Ovo je Knjiga o Životu, namenjena svakome na putu sopstvenog duhovnog samorazvoja i samospoznaje.

Dampada se smatra antologijom budističkog učenja zato što se od ukupno 423 izreke u stihovima ove zbirke, njih 152 nalaze u drugim delima osnovne kanonske budističke književnosti, a neke se strofe nalaze i u drugim, kasnijim delima budističke i ostale indijske klasične književnosti, između ostalih i dvadesetak u Mahabharati. U tom smislu Dampada sadrži nesumnjivo najvažniji i najneposredniji deo učenja Gotame Bude kroz vekove.

Buda se rodio 563. g. pre nove ere, u Južnom Nepalu, u mestu Kapilavatu, manje od 200 kilometara severno od Benaresa, a umro je 483. pre nove ere, u osamdesetoj godini, na povratku u svoj rodni kraj.

Ne verujte mojim rečima samo zato što ih je Buda izgovorio, već ih dobro preispitajte. Budite sami sebi svetlo.

Ove Budine reči jasno izdvajaju budizam od onog što uobičajeno nazivamo religijom i pokazuju da je budizam praktičan pristup, namenjen stvarnom životu.

Ceo tekst o knjizi: Put Ispravnosti

Html verzija >>>

Verzija za štampu

 

03.06.2010

Knjiga Dao

Po Jang Lao Tan

 

Knjiga Dao, prema kazivanju Velikog Učitelja Po Jang Lao Tan, predstavlja zbornik bisera duhovnog razvoja svakog ko se nalazi na putu u Kraljevstvo Magije. Više je poznata pod naslovom Tao Te Đing, a njen autor kao Lao Ce.

Doslovno bi se naziv preveo kao Knjiga o Putu i Njegovoj Moći. Ovo remek delo duhovne kulture je prema predanju, sastavio Lao Ce u VI veku pre nove ere. Najstariji raspoloživi primerak potiče iz vremena između izmedu 206. i 195. godine pre nove ere. Dao de đing, koji je po tradicionalnom verovanju Lao Ce preneo čuvaru Jin Sju, pre nego što je iščezao na zapadu, sastoji se od 81 kratkog poglavlja, od kojih prvih 37 čine Knjigu o Putu (Dao), a ostalih 44 Knjigu o Moći (De). Knjiga je sastavljena od 5000 znakova kineskog pisma, pa se zbog toga u Kini često naziva Tekstom od 5000 znakova.

Taoizam, učenje koje je tradicionalno osnovao Lao Ce, imao je odlučujući uticaj na kinesku filosofiju. Ipak, konfučijanski učenjaci Dao De Đing nisu smatrali klasičnim delom sve do njegove kanonizacije, 666. god. nove ere, za vreme vladavine cara Kao Cunga, koji je Lao Cea proglasio za "vrhovnog gospodara najdublje misterije".

Ceo tekst o knjizi: O Putu i Njegovoj Moći

Html verzija >>>

Verzija za štampu

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava r

 

Copyright © 2010-201

Poslednje izmene:

 

 

ezervisana

 

3 by Alexandar Thorn

 22-01-2013 03:54