Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

 Zag Kia

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

 Putopisi

  Lepota planete

 

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putopisi

 

SVET NA DLANU

Repota�e iz celog sveta    Znamenitosti planete


 

 

04.12.2011

Planeta Zemlja

Thornal Channel

 

Zemlja je na� jedini dom koji imamo.

Sačuvajmo planetu!

Sačuvajmo �ivot!

Trajanje: 0:02:37

 

 

 

17.03.2011.

Vadi Rum

Kao mesečeva dolina

 

Veličanstvena i istovremeno surova pustinja slovi za jednu od najlep�ih na na�oj planeti. Njena lepota, bezgranično prostranstvo i grandioznost zadivljuje ljubitelje prirode.

Zapadnoj civilizaciji pustinja Vadi Rum postala je zanimljiva zahvaljujući Tomasu Edvardu Lorensu, britanskom pukovniku, arheologu, obave�tajcu, pustolovu i piscu, poznatom kao Lorens od Arabije. Ovaj zagonetni čovek bio je opčinjen lepotom pustinje u kojoj je boravio u periodu od 1916. do 1918. godine, i koja mu je bila utoči�te u vreme Prvog svetskog rata, kada su Britanci forsirali ustanak Arapa protiv Osmanlijskog carstva.

Pustinja Vadi Rum nalazi se u Kraljevini Jordan, 300 km ju�no od prestonice Aman i 50 km severno od luke Akaba i pored Petre i Đera�a, jedno je od najpoznatijih i najomiljenijih pohodi�ta u ovoj zemlji. Kao odgovor Jordana moćnom Grand kanjonu koji se nalazi u SAD, kamene formacije Vadi Ruma su neosporno najveće i najvrednije prirodno bogatstvo ove zemlje. 

ceo tekst >>>

 

24.02.2011

Blederijski vodopad međ planinama

 

Kao i svi čudesni prizori i Blederijski vodopad nije na oku putniku namerniku kako se to nekada govorilo ili dana�njim turističkim nomadima koji u potrazi za avanturom krstare istočnom Srbijom. Mogli bismo čak reći da je ovo skrajnuti deo op�tine Kladovo, udaljen oko osam kilometara od Brze Palanke, a oko �est kilometara od naselja Reka. Čudesni Blederijski vodopad je na bigru koga ima od samog vrela pa do ispod samog slapa i zbog guste vegetacije te�ko se zapa�a. Međutim, ako imate dobrog vodiča, a među kladovskim planinarima je dosta takvih, nije te�ko stići do ovog prizora kao iz bajke. Do predivnog vodopada i interesantnog izvori�ta, putevi i staze su lagane jer sem du�ine i nemaju neku visinsku razliku. Prvo ćete čuti, a potom videti Blederijski vodopad koji samo na prvo gledanje podseća na vodopad Zeleni vir u resavskim Lisinama.

ceo tekst >>>

 

14.11.2010

10 najlep�ih svetih pećina

 

Actun Tunichil Muknal, Belize

Mitovi uglavnom govore da putovanje u podzemne svetove nisu jednostavna. Kada biste obi�li Actun Tunichil Muknal u Centralnoj Americi osetili biste se kao da ste polo�ili sopstveni epski ispit. Obilazak ostataka Maja uključuje planinarenje, ronjenje, plivanje, hodanje. Naime, ova pećina je duboka oko pet kilometara. Obilazak je moguć isključivo uz pratnju vodiča. Obavezne su patike na nogama, kupaći kostim, kaciga sa upaljenim svetlom. Grupe su manje od desetoro i ulazak u pećinu je u intervalima od 15 minuta. Ulazak u pećinu je plivajući.

ceo tekst >>>

 

28.10.2010

Zarobljeni dragulj

 

Jezero Panong, koje se nalazi u maloj indijskoj provinciji podseća na safir, koji je na divlji krajolik Himalaja pao iz nebeskih visina.

Koliko sam se radovala odlasku do jezera Panong, toliko sam bila i zabrinuta, jer na putu do njega valjalo je preći Čang Lapas, koji sa visinom od 5599 metara slovi za treći najvi�i planinski prelaz na svetu. Do pred sam polazak bilo je neizvesno da li ćemo uop�te krenuti u avanturu, jer samo dva dana pred na� dolazak u Leh, posle duge zime, put do jezera pu�ten je u saobraćaj. Jezero je od Leha, glavnog grada Ladaka, udaljeno vi�e od 200 kilometara ali, usled lo�eg stanja na putevima i konfiguracije terena, predstojala nam je vi�ečasovna vo�nja, po rupama i d�ombama himalajskih visija.

ceo tekst >>>

 

27.10.2010

Planina za ceo �ivot

VELIKI JASTREBAC

 

Prema priči na visokom i golom planinskom vrhu jastreb je svio gnezdo. U kljunu je nosio grančice sa semenkama koje su padale dok je leteo. Vremenom je iz njih izniklo visoko drveće, a planina je nazvana Jastrebac. Pripada Rodopskom planinskom lancu i čine ga dva masiva: Veliki i Mali Jastrebac. Pru�a se u pravcu zapad - istok u du�ini od oko 45 km, a okru�en je rekama J. Moravom, Rasinom i Toplicom.

Pančić je nazvao Jastrebac naj�umovitijom planinom u Srbiji. Osobita je i �to preko njenog centralnog dela ne prolazi savremeni put i nema skijali�te. Ali, kako stići do njega i gde se smestiti?

ceo tekst >>>

 

17.10.2010

Kad oko sevne nad plavetnilom

CRNO JEZERO

 

I sam put pru�a zadovoljstvo. Moćni četinari gube se u visinama grupi�ući se kao neka mitska vojska sna�nih, namr�tenih i ćutljivih gor�taka. I tamo negde gde stoji drvena tabla ko iz "kaubojskih" filmova na kojoj pi�e: "Imanje Vučji kr�" pukne pogled dole, a dole - vi�lja Tara, ta čudesno lepa i izazovna reka, koja se pod nabreklim rastinjem tek nazire ispod Mosta. Naime, kao �to je Tara čudesno delo prirode, tako je i taj most čudesno delo građevinske ma�te. U kamenu je uklesano ime graditelja. A u drugom ime in�enjera koji je most �to be�e tu sru�io tokom Drugog svetskog rata kako bi se okupator sprečio da pređe na drugu stranu. Streljali su ga. Odmah se setim jednog od meni dragih domaćih filmova, istog naziva, koji je re�irao Hajrudin Krvavac, a in�enjera je igrao neponovljivi Cico Perović.

ceo tekst >>>

 

 

26.09.2010

Grad mrtvih moreplovaca


"Novosti" na tajanstvenom ostrvu Sveti Đorđe u Boki Kotorskoj koje je pusto najveći deo godine i zatvoreno za posetioce.

Ostrvo mrtvih - kako zovu malo ostrvo nadomak Perasta u Boki kotorskoj, na kome je crkvica svetog Đorđa i benediktinski manastir s početka pro�log milenijuma - već decenijama obavijeno je misterijom. Pusto je najveći deo godine, a tokom jula i avgusta na njemu se odmaraju katolički sve�tenici. Turistima pristup nije dozvoljen.

ceo tekst >>>

 

18.09.2010

Tajanstveni grad vina

 

Rajačke pimnice, sme�tene na bre�uljku iznad Timoka, kandidat za Listu svetske ba�tine Uneskoa. Nekada je ovde bilo vi�e od 300 pimnica, danas postoji samo 57 vinskih podruma. Crno vino se pije od kad provri, dok ne kaplju prve streje. Onda se prelazi na ru�icu, koja se pije dok ne počne da se di�e pra�ina. Tada se prelazi na belo, koje se pije sve dok ne stigne crno vino.

Od pamtiveka ovako teče �ivot starosedelaca sela Rajac i vlasnika čuvenih Rajačkih pimnica. Iskusni tvorci vina ponose se jedinstvenim načinom �ivota, ali i vrhunskim kvalitetom vina napojenih suncem. Sada su Rajačke pimnice ponovo u �i�i interesovanja. Nedavno su postale kandidat za Listu svetske ba�tine Uneska, a bile su i centralni događaj na manifestaciji Dani evropske ba�tini u Srbiji. 

ceo tekst >>>

 

07.08.2010

Kameni slavoluci Majke prirode

Te�ko pristupačan kanjon reke Vratne poznat je od davnina po kamenim kapijama i neobičnim virovima, čudom prirode. To su kameni lukovi ili kapije, iznad reke koji su u dalekoj pro�losti nastali uru�avanjem pećina tunelskog tipa. Geografi ova kamena čudesa nazivaju prerastima.

Geolozi ih svrstavaju u grupu izuzetnih kra�kih retkosti, a obični ljudi ostanu bez teksta kada se nađu pred Vratnjanskim kapijama ili kako ih jo� zovu Manastirskim prerastima, kamenim prirodnim mostovima u okolini Negotina na reci Vratni.

Jedan za drugim du� reke Vratne nanizana su tri kamena mosta i po tim d�inovskim vratima ime su dobili i selo Vratna i reka Vratna koja se uliva u Dunav i manastir Vratna sme�ten na izlazu iz rečne klisure. 

ceo tekst >>>

 

07.08.2010

Speleolo�ki dragulj Balkana

Potpećka pećina, pravi speleolo�ki dragulj Balkana, iako nije u potpunosti istra�ena, poznata je i stručnjacima i zaljubljenicima u speleologiju. Nalazi se u selu Potpeć, četrnaest kilometara od U�ica ka Po�egi.

Poseduje ulaz u obliku potkovice, monumentalnih dimenzija. Njegova visina je 50 metara, �irina u osnovi 16 metara, a pod svodom vi�e od 25 metara, �to ga čini najvećim pećinskim ulazom u Srbiji i među najvećim na Balkanu.

O Potpećkoj pećini pisao je 1893. godine na� tada najistaknutiji speleolog i istra�ivač Jovan �unić, ali i Jovan Cvijić i drugi.

ceo tekst >>>

 

22.07.2010

Na�e blago iz podzemlja

 

Nekoliko skorih vanrednih otkrića na lokalitetima Feliks Romulijana kod Zaječara, Belovode kod Petrovca na Mlavi, Viminacijumu i na trasi Koridora 10 u Dimitrovgradu, samo potvrđuju da je na�e tle nepresu�na riznica tajni iz davne pro�losti. Lepo vreme je ponovo o�ivelo arheolo�ka nalazi�ta. Arheolozi su na terenu, a neki lokaliteti, poput Lepenskog vira, odevaju se u novo ruho.

Mada jo� nisu za�ivela dva velika projekta „Putevima rimskih imperatora“ i „Put kulture - tvrđave na Dunavu“, zami�ljena da povezivanjem antičkih lokaliteta i tvrđava koje spaja dugačka reka privuku posetioce, turističkih obilazaka ima. Najuređeniji lokalitet Viminacijum i ovog leta je najatraktivniji za turiste. Očekuje se da će do kraja turističke sezone doći mnogo vi�e posetilaca nego prethodne godine, kada je ovaj lokalitet primio 72.000. I arheologe iz sveta privlači na�e „podzemlje“... 

ceo tekst >>>

 

20.07.2010

Od Manasije do Bača
 

Caričin grad, manastir Manasija, grad Bač sa okolinom, Rajačke pivnice i Smederevska tvrđava su u Braziliji preliminarno uvr�teni u kulturna dobra koja će biti nominovana za upis na Listu svetske kulturne ba�tine pri Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO).

Preliminarna lista je usvojena tokom 34. zasedanja Komiteta za svetsku ba�tinu Uneska, u glavnom gradu Brazila, gde delegaciju Srbije predvodi ministar kulture Neboj�a Bradić...

- Predstavljanje na�ih kulturnih dobara sa liste Uneska posebno je značajno u ovom trenutku, jer se na�a zemlja kandidovala za mesto člana Komiteta za svetsku ba�tinu za period od 2011. do 2015. - rekao je ministar Bradić u izjavi Tanjugu. 

ceo tekst >>>

 

19.07.2010

Vitezovi se vraćaju u Golubac

 

Prvi put u svojoj istoriji, posle gotovo sedam stotina godina biće obnovljena tvrđava Golubac. Rekonstrukcija će se odvijati u okviru međunarodnog projekta �Put kulture - Tvrđave na Dunavu�, koji povezuje sedam dunavskih tvrđava u jedinstvenu celinu. Samo za Golubac iz IPA fondova Evropske unije obezbeđeno je 6,5 miliona.

- Golubačka tvrđava je jedna od najmarkantnijih i najbolje očuvanih srednjovekovnih tvrđava na teritoriji na�e zemlje. Mo�e biti prezentovana na pravi način, u slu�bi turističke ponude - ka�e Marija Jovin.

dejnim projektom su obuhvaćeni za�tita spomeničke celine utvrđenja, za�tita poznatih i nepoznatih arheolo�kih objekata na prostoru podgrađa i rekonstrukcija prirodnog ambijenta. Novi sadr�aji koji se predviđaju za prijem turista su locirani na mestima koja su najvi�e devastirana, dok se zone gde se očekuju arheolo�ki nalazi čuvaju za arheolo�ki park. 

ceo tekst >>>

 

12.07.2010

Kamena gora - Planina zdravlja, �uma i izvora

 

U Srbiji se ka�e da sa koliko izvora pije� vodu toliko dugo i �ivi�. Priča o Kamenoj gori upravo to i potvrđuje. Kamenogorci svoj kraj nazivaju planinom dugovečnih.

Kada se s Jadovnika u oktobru pogleda na drugu stranu Lima, vidi se Kamena gora obrasla četinarskim, bukovim, hrastovim i brezovim �umama koje daju bogat jesenji kolorit. Lokalni hroničar je na Kamenoj gori izbrojao i 108 izvora. U Srbiji se ka�e da sa koliko izvora pije� vodu toliko dugo i �ivi�. Priča o Kamenoj gori upravo to i potvrđuje.

Kamenogorci svoj kraj nazivaju planinom dugovečnih. Na Kamenoj gori ljudi, �ivotinje, pa i drveće, do�ivljavaju duboku starost u dobrom zdravlju. Tu i bele konje po�uruju rečima �hajde, doro". Na pitanje kako beli konj mo�e da bude dorat, krepki starci odgovaraju da je konj nekad bio crvenkast, ali je od starosti osedeo! To mu pak ne smeta da bar jedanput nedeljno nosi sir do pijace u Prijepolju. 

ceo tekst >>>

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010-2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 02:01