Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

Zag Kia

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zag Kia

KODEKS

Sačuvajmo svetost �ivota i čistotu planete Zemlje
 

 

Zag Kia, projekat portala Sveto Kraljevstvo Magije, predstavlja kodeks za očuvanje slobode �ivota i čistote planete Zemlje. Projekat predstavlja otpor "vladarima iz senke" i svim obmanama koje se javno plasiraju kroz čitavu istoriju na�e civilizacije. "Sačuvajmo svetost �ivota" je osnovna poruka.

Zag Kia je istovremeno i podr�ka projektima kao �to je "The Zeitgeist Project" i sličnim koji se bave razotkrivanjem svih istorijskih prevara i obmana modernog doba u svrhu porobljavanja čoveka i njegovog otuđenja od izvorne prirode.

Poseban naglasak, Zag Kia stavlja na ekolo�ku katastrofu koja preti planeti, a koju podstiču upravo "vladari iz senke" u svom besomučnom nastojanju da zagospodare bogatstvima i svim resursima planete, uni�tavajući sve pred sobom i uni�tavajući samog čoveka, pre svega nekontrolisanim industrijskim razvojem, koje prouzrokuje enormno zagađenje prirode, a zatim, poslednjih godina sve prisutnijom, kontrolom hrane i proizvodnjom genetski modifikovanih proizvoda za ishranu �ivotinja i ljudi, koje pri tom podrazumeva uni�tavanje prirodnih resursa i oaza proizvodnje zdrave i organski proizvedene hrane.

Portal Sveto Kraljevstvo Magije, projektom Zag Kia, �to na drevnom sumerskom jeziku znači "Senka Zemlje", daje svoj doprinos ovoj borbi za bolju budućnost nas samih i generacija koje dolaze.

 

Stop vladarima iz senke!

Stop Codex Alimentarius!

Stop (GMO) genetski modifikovanim proizvodima!

Stop obmanama!

Sačuvajmo svetost �ivota!

 

 

 

Zavet Jog Sototu

 

Tu�na je i permanentna vest da Zemlja umire.
To je, na�alost, činjenica.
Istina je da Kosmička fantazija,
Čudo Univerzuma, divna, čarobna, jedinstvena, neponovljiva �iva Zemlja umire.

Zemlja je na samrti.
Istina je da je krivac čovek.
Čovek? Dru�tvo? Zajednica? Demokratija? Vera?

 

Pljujem na sve to!

 

�ivela Sveta Magija koja jedina razume Du�u Zemlje!
�iveo njen �ivi deo, koji je revolucija!
Ona je razarač inertnih vera i dosada�njih "civilizacijskih vrednosti",
vrednosti koje u stvarnosti znače smrt Zemlje.

 

Pljujem

 

na dana�nju nauku, politiku, kulturu, umetnost,
na sve njihovo pro�lo, sada�nje i buduće.
Ljudi su u proseku glupa, autistična, umi�ljena, pohlepna i razbojnička horda
�to destruktivno "tabana" planetom ganjajući la�ne slike o sopstvenoj vrednosti.

Njihovo va�no "Ja".
Bilo bi sme�no da se zapravo ne radi o tragediji.

 

Pljujem na ljude

 

koji se silno namno�i�e po raznim feti�ističko-religioznim grupama,
iz kojih se u sve masivnijim oblacima prelivaju na �iva područja zemlje pretvarajući ih u pustinje.

 

Pljujem na svakoga

 

koji mirno posmatra ranjavanje i uni�tavanje Zemlje
i kasapljenje njenih �itelja.

 

Pljujem na bogobojazne

 

dok �apuću lokalnom popu o svojim navodnim gresima, zaboravljajući prave.

 

Ia Alal

 

Velika je moć Svete Magije,
jer ko će od Svesnih bez stvarne potrebe poseći �ivo drvo
svestan zapletenih pulsiranja energije �ivota i njene uloge?
Njihova smrt je i smrt čoveka.
Kako je moguće biti istrebljivač, kasapin i satrap �ivotinja?
Zar je moguće ubiti i jednog veličanstvenog stvora,
ukoliko nije zaista nu�no i to bez Izvinjenja i Zahvalnosti Du�i Sveta?
Njihova smrt je i tvoja smrt.
Ko od vas namerno zagađuje vlastitu krv sipajući u nju prljav�tinu i bole�tine?

Istini u va�im venama je ime Voda!
Pretačemo se kroz krv Zemlje i zavisimo o zdravoj energiji njenih �ivih sokova.
Njena smrt je i na�a smrt.

 

Ia Alal

 

Pljujem na la�ove i lopove - političare!
Pljujem na la�ove i lopove - popove!
Pljujem na dvolične intelektualce!
Pljujem na takvu civilizaciju i kulturu!

 

Ia Jog Sotot!
Ti koji jesi i koji će� biti veliki istrebljivač i čistili�te ovakvog sveta.

 

Ia Jog Sotot!
Ti koji će� razotkriti prevaru i la� bogobojaznih uni�titelja Zemlje.

 

Ia Jog Sotot!
Ti veličanstvena Zmijo iz kojeg se pravi protivotrov za otrovani svet.

 

Ia Jog Sotot!
Ti koji oslobađa� okovane �elje du�e i tela.

 

Ia Jog Sotot!
Ti koji oslobađa� mu�ke i �enske robove njihove slu�be.

 

Ia Jog Sotot!
Ti koji će� pobediti la�ni moral i osloboditi du�u čoveka.

 

Ia Jog Sotot!

Ti koji će� Zemlju pretvoriti u Raj ljudi.

 

Ia Jog Sotot!
Ti koji će� spasiti �iva bića od no�a ljudskih kasapina.

 

Ia Jog Sotot!
Ti koji će� uni�titi ljude �to iske�eni zatiru �ivot Zemlje.

 

Ia Alal

 

Ia!
Ia!
Ia!

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010-2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 05-09-2013 06:15