Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

 Zag Kia

 Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajna dru�tva

 

VLADARI IZ SENKE

 Otpor novom svetskom poretku    Razotkrivanje skrivenih tajni

 


05.09.2013

Stanje zarobljenog uma

 

Svest o onome �to se događa, i slobodna volja da se na to ne pristane, poslednja su liniјa odbrane: ukoliko se veoma brzo ne probudi otpor velikog broјa ljudi prema sveop�toј kontroli uma koјa se sprovodi na svim nivoima dru�tva, ljudi će postati androidi koјi nikada neće govoriti ni�ta �to bi bilo u suprotnosti sa op�teprihvaćenim stavovima i vrednosnim sistemom, pogubnim za čovečanstvo u najdubljem smislu.

Dokumentarni film "Stanje uma - psihologija kontrole" (State of Mind: The Psyhology of Control) premijerno prikazan na sajtu Prison Planet, 17. jula ove godine (posle čega je zvanično pu�ten u prodaju DVD i Blu-ray izdanju), predstavlja ostvarenje čiji je značaj te�ko preceniti. Film prikazuje proces kojim je moćna elita uspela da modeluje umove ljudi tako da oni izgube praktičnu sposobnost kontrole vlastitih sudbina, ostajući potpuno nesvesni funkcionisanja tehnologije moći koja deluje u formi novog, nevidljivog totalitarizma.

Autori filma su re�iseri i aktivisti D�ejms Lejn i Kris Ejmeri, a film "Stanje uma" je njihov drugi zajednički projekat, realizovan posle eksplozivnog dokumentarnog filma "Plemenita la�: Oklahoma Siti 1995" (A Noble Lie: Oklahoma Sity 1995.), snimljenog za istu produkcijsku kuću (Free Mind Films).

ceo tekst >>>

 

28.01.2013

Kultura porobljavanja i smrti korača napred

Obama kreće u mikročipovanje ljudi i novorođenčadi

 

Čovek se moe ubiti na mno�tvo načina. To se i čini. Ukoliko se ne �eli ubiti fizički (jer je nekome potreban) onda se to čini �ubijanjem čoveka u čoveku�, njegovim porobljavanjem, odnosno oduzimanjem jednog po jednog dela ljudske prirode, naročito onih tipičnih koje čoveka i čine čovekom, kao �to su na primer: njegova sloboda, spontanost, kreativnost, lična jedinstvenost i posebnost, empatija, ljubav...

Porobljavanje ide korak po korak, kako bi se dogodilo �to neprimetnije, da ne bi izazvalo preveliki otpor, �to vi�e sofisticirano i skriveno. Kako jstvari stoje, nastoji se da to porobljavanje postane čak i po�eljno kod ljudi (barem nekih). Tako ide najlak�e. Jedan od vidova porobljavanja ljudi je i takozvano mikročipovanje ljudi za koje se mislilo (mo�da jo� i danas neki misle) da spada u naučnu fantastiku. Međutim ono danas postaje legalna stvarnost kojom se korak po korak etablira Novi svetski poredak.

 

12.11. 2011

Dokumentarni film prema izvorniku "Fight The New World Order"

Thornal Channel
 

Naslovna muzika - Strauss "Also Sprach Zarathustra"
Scena i muzika iz filma "Deveta Kapija"

Trajanje: 0:28:08

 

 

11.11. 2011

Dokumentarni film prema izvorniku "Angels & Demons"

Thornal Channel

 

Naslovna muzika - Strauss "Also Sprach Zarathustra"

Scena i muzika iz filma "Deveta Kapija"
Trajanje: 1:08:58

 

Pogledaj film >>>

 

29.10.2011

Vladari iz senke

PISMO ADRESIRANO  �LJUDSKIM OVCAMA� OD STRANE JEDNOG OD TVORACA �GLOBALNOG NOVOG SVJETSKOG PORETKA�

 

Drago građanstvo,

Vjerujem da je sada do�lo vrijeme da vam otkrijem neke od zavrzlama kojima ste bili izlo�eni tokom poslednjih nekoliko desetina godina. Bilo bi dobro za vas da razumijete neke od tih stvari, tako da znate kako da se pona�ate u Novom Svjetskom Poretku koji se sada formira na ovoj planeti. Mi �elimo da budete u stanju da se potpuno uključite i integri�ete u na�e novo dru�tvo. Na kraju krajeva, u va�em najboljem interesu je da to učinite.

Prije svega, bilo bi dobro da razumijete neke od na�ih namjera, tako da mo�e lak�e sarađivati s nama. Ja vam ne mogu opisati s kakvim ćete se mukama suočiti ukoliko se poku�ate da nam se suprostavite. Mi imamo načine kako da izađemo na kraj sa buntovnicima. Ja vam govorim ovo sada, zato �to je sada prekasno da se stvari preokrenu. Oni dani, kada nas je neko mogao zaustaviti, odavno su pro�li. Mi sada u potpunosti kontroli�emo ovu planetu kao i njen finansijski sistem zajedno sa svim glavnim medijskim izvorima i jednostavno ne postoji način da nas bilo koja nacija ili sila pobijedi.

Mi imamo svoje oči na svakom nivou vlade svake nacije u svijetu. Mi uvijek znamo �ta se planira jer su nase u�i i oči uvijek i svuda prisutne.

ceo tekst >>>

 

05.04.2011

Ko stvarno vlada planetom Zemljom

 

Jeste se ikada zapitali ko u stvari vlada planetom i kako. Koje su to snage tako moćne, iza kulisa, iz podzemlja, koje preko zvaničnih svetskih vladara, političara pa i crkvenih poglavara, već dugo, dugo vremena vuku konce na svetskoj ljudskoj sceni. Dr�e u rukama predsednike, medije, sitne bankare, koji su u toj hijerarhiji obične sluge svetske vlade, sluge novog svetskog poretka.

Te sluge nalaze se u svim nivoima vlasti.

Po njihovom izgledu i dr�anju nikada ne biste rekli da su pokorne sluge uske grupe svetskih moćnika, ali ne dajte da se zavarate, oni to i hoće. U obave�tajnim krugovima se uči da se ne�to mo�e najbolje sakriti tako �to ono �to �eli� da sakrije� stavi� svima pred oči, da svi vide.

ceo tekst >>>

 

17.03.2011

Viminacijum: Tajni kongres masona Francuske

 

Slobodni zidari Velikog orijenta Francuske krajem pro�le nedelje odr�ali tajni kongres u Srbiji. Oko 300 majstora odr�alo ponoćni obred i dogovorilo se da otvore nove lo�e u Srbiji.

Kada su se pro�log petka u Beogradu pojavile stare�ine Velikog orijenta Francuske kao da je počeo da se odvija mistični scenario iz knjige "Da Vinčijev kod�. Konferencija za novinare ove obedijencije slobodnih zidara, koja je odr�ana u Neboj�inoj kuli, bila je javna, ali je zato kongres Velikog orijenta Francuske, odr�an 11. i 12. marta bio tajan.

Na masonskom obredu, u velikom �atoru napravljenom u Viminacijumu, prisustvovalo je tri stotine braće u keceljama. Do�li su iz Francuske, Srbije, Rusije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije, BiH, Belgije i �vajcarske.

ceo tekst >>>

 

10.01.2011

Ru�a i krst - Nikad zavr�ena priča

 

Istorija koju sam skicirao u svojoj knjizi "Rozenkrojceri - istorija, mitologija i rituali ezoternog reda" oslikava Ru�u i Krst kao fenomen koji je čudesno te�ko kategorizovati. Ru�a i Krst nisu religija, budući da su ih njeni sledbenici često praktikovali rame uz rame s hri�ćanstvom i drugim religijama, smatrajući je dodatkom radije nego zamenom. Rozenkrojceri nisu kult, budući da to implicira ne�to prespecifično i prolazno. Nije to ni filosofija, budući da je prenebulozno i neuhvatljivo dati joj taj naziv. Jo� jedna nagla�ena karakteristika Ru�e i Krsta je činjenica, spomenuta u uvodu moje knjige, da je nastala iz nagle pojave namerno kreirane mitologije.

Intelektualno-duhovna matrica kojoj mo�da ponajvi�e nalikuje je slobodno zidarstvo, s kojim, kako sam pokazao, ima određenih povezanosti, iako puni opseg tih veza ostaje nejasan.

ceo tekst >>>

 

08.01.2011

Masonerija, laicizam i katolicizam

Razgovor s Manuelom Guerom, autorom "Masonske zavere�

 

Je li istina da postoji masonska zavera? Je li spojivo biti katolik i mason? Vladaju li Evropskim parlamentom masoni? To su pitanja na koja profesor Manuel Guera, autor 25 knjiga o različitim sektama, nastoji odgovoriti u knjizi "Masonska zavera�.

Manuel Guera Gomez, rođen u Viljamartinu 1931., diplomirao je na klasičnoj filologiji i patrističkoj teologiji i član je Akademije Doktoranata �panije. Bio je dekan Teolo�kog fakulteta severne �panije sa sedi�tima u Burgosu i Vitoriji.

U razgovoru za agenciju Zenit je istakao: "Masonske metode su usko povezane s laicističkim shvatanjem, odlikuje ih istorijski relativizam i vode prema socijalno-kulturnom relativizmu promovi�ući ga.�

ceo tekst >>>

 

18.10.2010

Tajne srpske masonerije

Slobodan Nenezić

 

U resorima Vlade Srbije sede i brojni članovi masonske lo�e. Represije nisu retkost u srpskoj masoneriji

Ukoliko se neko tokom dugog niza godina usuđivao da postavi “nezgodna” pitanja o nastanku, ili bi tra�io po�tovanje pravila, najče�će bi bio isključen ili bi se sam povukao. To �to je određeni, relativno u�i krug te tzv. Regularne VL Jugoslavija, sada tzv. RVL Srbije, koristio selektivne informacije, moglo je dovesti samo do situacije da se određen broj njihovih članova, oseti manipulisanim, pa se, ili povlačio, ili upu�tao u sizifovske poku�aje uticanja na regularnost rada, �to se, počesto, zavr�avalo represijama.

ceo tekst >>>

 

17.10.2010

Zavera bez zaverenika

Kolika je stvarna moć tajnih dru�tava u Srbiji

 

Tajna dru�tva u Srbiji zapravo uop�te nisu tajna. Pripadnici masonerije će vam reći da je njihovo delovanje diskretno, a da rad nije tajan, već „nejavan", templari će reći da je njihov rad javan, ali da zbog okolnosti deluju poluilegalno; rotarijanci, pak, ka�u da kod njih apsolutno ničeg tajnog nema i da je sve otvoreno za radoznale, uključujući i spisak članova.

Sve ove organizacije legalno su registrovane kao i druga udru�enja, imaju svoja stalna sedi�ta, internet sajtove čiji je veći deo sadr�aja svima potpuno dostupan, objavljuju knjige, a skupovi templara i rotarijanaca potpuno su otvoreni za javnost. Jedina „zabrana" odnosi na prisustvo masonskim skupovima - „radovima", kako oni ka�u - njima mogu prisustvovati samo masoni, a jedina prava tajna odnosi se na članstvo u masoneriji. S tim �to je bar polovina onoga �to se javno priča o nečijoj pripadnosti masonskoj lo�i tačno.

ceo tekst >>>

 

19.09.2010

Deset najmisterioznijih tajnih dru�tava

 

Iako je većina tajnih dru�tava osnovana s relativno realističnim političkim ili religioznim ciljevima, njihovo insistiranje na mističnosti i tajnosti načinilo je od njih predmet bezbrojnih kritika i teorija zavere.

Slobodni zidari

Masoni su i dalje jedno od najuticajnijih bratskih dru�tava na svetu, koje broji negde oko pet miliona članova. Organizacija je osnovana 1717. godine, ali dokumenta koja se odnose na njihovo postojanje datiraju jo� iz 14. veka. Dru�tvo je oformljeno kao bratstvo čiji članovi dele iste filozofske ideje, među kojima i verovanje u vrhovno biće.  

ceo tekst >>>

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010-2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 05-09-2013 07:22