Naslovna

Savetovali�te

�kola astrologije

Knjige

Članci i studije

Kontakt

Portal

 

 

Zvezdarijum

 

 

Astrologija je najuspeliji duhovni pokret svih vremena. Ona je zarazila sve kulture, nezavisno od vladajućih religija, bez obzira na stanje obrazovanja i stepen razvoja. Ona je prodrla u izumrlu egipatsku civilizaciju, u sazrelu i od �ivota nabreklu civilizaciju Grka, Indusa, Kineza, rascvetanu arapsku kulturu i zapadnjački srednji vek. Njoj nije bilo va�no da li ljudi veruju u Hrista ili Muhameda, da li iskazuju po�tovanje platonističkom Erosu ili Konfučijevoj mudrosti, da li im je �ivotni cilj u budističkoj kontemplaciji ili rimskoj organizaciji. Ona je ovladala �amanima i dubokoumnim filosofima, misticima, monasima i sve�tenicima u mantijama, cezarima drugog i papama �esnaestog veka, vizionarima apokalipse i matematičkim mozgom Ptolomeja.

Nekada su se ljudi pojili njenom mudro�ću, po�tovali su svet u kome su �iveli. Onda su je proterali i zatvorili u mrak, ali je ona, kao voda ponornica, �ivela i čekala da ugleda svetlost dana, i sada Bogove moli da ti isti ljudi bez po�tovanja ne ulaze u njen svet. Astrologija je izvor od iskoni, izvor na kome ljudi i �ene, �eđ svoju gasili su...

 

 

Saop�tite mi, molim vas, va�e mi�ljenje

ali, ako je moguće, ljudskim jezikom

jer ja siromah, dete zemaljsko,

nisam nimalo vičan tom jeziku Bogova,

jeziku intuitivnog uma.

Imanuel Kant, filosof
J. G. Hamanu, Čarobnjaku sa Severa

pismo, 6. aprila 1774. godine

 

 

Mudar čovek upravlja svojim zvezdama a budala im se klanja

 

 

Alexandar Thorn

 

 

Izronio iz Večnosti 7. juna, godine 1969. po gregorijanskom kalendaru, u 11 sati i 37 minuta.

Sa skrovitog mesta, visoravni severo-zapadno od Čačka, uneo se u Beskraj

no�en misterijama Glasnika kojeg zovu imenima

MERKUR

HERMES

TOT

NABU

(Mustabaru)

 

 

 

 

 

 

Vrh Strane >>>

 

 

 

 

 

Članci i studije

POSLEDNJE POSTAVKE

 

10.03.2013

Zvezdočitanje -
Iz pera astrologa koji to neće da bude

 

 

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

  Vremenska prognoza

- Izlazak i zalazak Sunca

- Izlazak i zalazak Meseca

 

 

 

Chat

 

 

 

 

Astrolo�ka biblioteka

AUTORSKA IZDANJA

 

12.08.2011

Uvod u Astrologiju

SUMMA ASTROLOGIAE

Prva knjiga

 

 

Uvod u Astrologiju je prva knjiga tematske enciklopedije Summa Astrologiae predstavlja teorijski i praktični uvod u astrologiju sa metodologijom izrade horoskopa. Ona ima za cilj da čitaoca upozna sa astrologijom kao naukom, njenim značajem i potrebom, vrstama, pravcima i disciplinama. Takođe, sadr�i osnovna znanja koja su preduslov za razumevanje astrologije i pravilan rad sa metodologijom izrade horoskopa i svim potrebnim elementima, pravilima i uputstvima.

Vi�e o knjizi >>>

 

 

 

Astrolo�ka biblioteka

IZDANJA DRUGIH IZDAVAČA

 

Preporučena literatura >>>

 

 

 

Preporučeni linkovi

 

 

 

 

 

 

Copyright � 2011-2013 by Alexandar Thorn

Sva prava rezervisana

 


Poslednje izmene: 03/10/13 04:23:39 +0100