Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 5

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  5  >>>

 

08.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Kult gluposti

 

Evolucionista T. H. Haksli, deda čuvenog pisca Oldosa Hakslija, autor je "teoreme o beskonačnom majmunu”. Ova teorema ka�e da kad bismo beskonačnom broju majmuna dali da udaraju po beskonačnom broju pisaćih ma�ina, negde bi neko od tih majmuna na kraju uspeo da stvori remek-delo poput �ekspirove drame ili Platonovog Dijaloga.

Postojanje globalne mre�e osna�uje osrednjost, nudeći mogućnost da umre�eni, kao anonimusi, izmenjuju često nesuvisle komentare, amatersku muziku, prostačke video-snimke, da se međusobno, preko blogova, obave�tavaju o svim finesama privatnosti, od seksualnog �ivota, potajnih fantazija pa do dosade i odsustva bilo kakvog �ivota. Trenutno postojanje 500 miliona blogova, koji potkopavaju na�e osećanje �ta je istinito a �ta la�, slu�e da se hvalimo na�om dečicom i ličnim ljupkim osobinama, tako da poplava skrivenih manijaka i pedofila uop�te nije čudna pojava.

ceo tekst >>>

 

03.10.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

10 najmisterioznijih arheolo�kih otkrića

 

Za mnoge iskopine ni posle decenija istra�ivanja naučnici ne mogu da ponude iole logičan odgovor kako su i kada nastale.

Ljudska lobanja s rogovima

Tokom osme decenije 19. veka u Sejriju je pronađena humka i u njoj čudne ljudske lobanje i kosti. Lobanje su imale rogove, a kosti kao da su pripadale ljudima visokim vi�e od 2,1 metra, sahranjenim oko 1200. godine pre nove ere. To nije bilo prvi put da d�inovske lobanje s rogovima budu iskopane u Severnoj Americi. Slične lobanje pronađene su i u blizini Velsvila, kao i u Teksasu. Nekada su se rogovi smatrali simbolom kraljeva. 

ceo tekst >>>

 

01.10.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Otkrivena planeta najsličnija Zemlji

 

Američki astronomi otkrili su planetu koja je, među dosad istra�enim, najsličnija Zemlji. Planeta je nazvana Gliz 581-g, tri puta je veća od Zemlje i od nje udaljena 20 svetlosnih godina ili oko 200 biliona kilometara

Okreće se oko zvezde �crvenog patuljka" nazvane Gliz 581, koja se nalazi u zoni Goldilok, u kojoj je temperatura prihvatljiva za razvoj �ivota, između minus 31 i minus 12 stepeni Celzijusa. Naučnici sa kalifornijskog univerziteta proučavali su godinama povr�inske temperature planeta i nakon otkrića onih koje su isuvi�e tople ili hladne, napokon su na�li jednu s temperaturom na kojoj bi �ivot bio moguć. 

ceo tekst >>>

 

28.09.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Vanzemaljci sabotirali nuklearke

 

Vanzemaljci su tokom hladnog rata sabotirali nekoliko američkih i sovjetskih nuklearnih postrojenja u poku�aju da po�alju "poruku Va�ingtonu i Moskvi da se igraju sa vatrom", tvrdi Robert Hejstings, američki istra�ivač.

Robert Hejstings, koji je dugi niz godina istra�ivao neidentifikovane leteće objekte (NLO), izjavio je na konferenciji za �tampu u Va�ingtonu da "na�u planetu posećuju bića sa drugog sveta koji se iz nekih razloga interesuju za trku u nuklearnom naoru�anju".

ceo tekst >>>

 

26.09.2010

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

Grad mrtvih moreplovaca


"Novosti" na tajanstvenom ostrvu Sveti Đorđe u Boki Kotorskoj koje je pusto najveći deo godine i zatvoreno za posetioce.

Ostrvo mrtvih - kako zovu malo ostrvo nadomak Perasta u Boki kotorskoj, na kome je crkvica svetog Đorđa i benediktinski manastir s početka pro�log milenijuma - već decenijama obavijeno je misterijom. Pusto je najveći deo godine, a tokom jula i avgusta na njemu se odmaraju katolički sve�tenici. Turistima pristup nije dozvoljen.

ceo tekst >>>

 

25.09.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

2013. kraj tehnologije

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - III


Sunčeva oluja mogla bi za dve godine da parali�e �ivot na Zemlji. Postoji opasnost da će gotovo svi elektronski uređaji prestati da rade.

Velika Sunčeva oluja mogla bi da izazove haos na Zemlji 2013. godine. Zbog eksplozije Sunčeve energije, �ivoti milijardi ljudi mogli bi biti paralisani, jer će gotovo svi elektronski uređaji - prestati da rade.

Ovo su poslednja predviđanja naučnika koji upozoravaju da bi električne mre�e mogle biti o�tećene, a sistemi za komunikaciju van pogona. Avioni bi se ru�ili, a Internet bi prestao da funkcioni�e. Kako je rekao jedan britanski zvaničnik, ova katastrofa mogla bi pomalo da liči na scene iz filma "2012“.

ceo tekst >>>

 

19.09.2010

Zag Kia >>>  Vladari iz senke >>>

Deset najmisterioznijih tajnih dru�tava

 

Iako je većina tajnih dru�tava osnovana s relativno realističnim političkim ili religioznim ciljevima, njihovo insistiranje na mističnosti i tajnosti načinilo je od njih predmet bezbrojnih kritika i teorija zavere.

Slobodni zidari

Masoni su i dalje jedno od najuticajnijih bratskih dru�tava na svetu, koje broji negde oko pet miliona članova. Organizacija je osnovana 1717. godine, ali dokumenta koja se odnose na njihovo postojanje datiraju jo� iz 14. veka. Dru�tvo je oformljeno kao bratstvo čiji članovi dele iste filozofske ideje, među kojima i verovanje u vrhovno biće.  

ceo tekst >>>

 

18.09.2010

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

Tajanstveni grad vina

 

Rajačke pimnice, sme�tene na bre�uljku iznad Timoka, kandidat za Listu svetske ba�tine Uneskoa. Nekada je ovde bilo vi�e od 300 pimnica, danas postoji samo 57 vinskih podruma. Crno vino se pije od kad provri, dok ne kaplju prve streje. Onda se prelazi na ru�icu, koja se pije dok ne počne da se di�e pra�ina. Tada se prelazi na belo, koje se pije sve dok ne stigne crno vino.

Od pamtiveka ovako teče �ivot starosedelaca sela Rajac i vlasnika čuvenih Rajačkih pimnica. Iskusni tvorci vina ponose se jedinstvenim načinom �ivota, ali i vrhunskim kvalitetom vina napojenih suncem. Sada su Rajačke pimnice ponovo u �i�i interesovanja. Nedavno su postale kandidat za Listu svetske ba�tine Uneska, a bile su i centralni događaj na manifestaciji Dani evropske ba�tini u Srbiji. 

ceo tekst >>>

 

17.09.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Misterija "Pionira 10"


Svemirska sonda potpala pod uticaj dosad nepoznate sile. Brzina letelice smanjiće se za �est milja na sat.

Svemirska sonda �Pionir 10�, prva koja je uspela da prođe kroz pojas asteroida i da 1973. godine izbliza osmotri i snimi planetu Jupiter, mo�da je potpala pod uticaj nepoznate sile prirode, zbog koje bi moglo da dođe do promene postojećih zakona fizike.

Istra�ivači iz Kalifornijske korporacije za vazdu�ni prostor ka�u da letelicu - koja je 1988. zauvek napustila Sunčev sistem - neka nepoznata sila gotovo neprimetno usporava. Kao da je vuče unazad ka Suncu. 

ceo tekst >>>

 

16.09.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Ruski naučnik usavr�io antioksidans koji usporava starenje

 

Ruski naučnik Vladimir Skulačov, profesor instituta za fizičko-hemijsku biologiju univerziteta "Lomonosov" usavr�io je antioksidans koji usporava starenje i dosad su se hiljade dobrovoljaca prijavile da uzmu uče�će u kliničkim ispitivanjima koja je on nedavno pokrenuo.

Tokom istra�ivanja koje je trajalo četiri decenije, ovaj naučnik je proučavao proces starenja i zaključio da se kiseonik u ljudskom organizmu u 99 odsto slučajeva transformi�e u ne�kodljivu vodu, a u jedan odsto u toksični superoksid.

ceo tekst >>>

 

15.09.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Vatikanska biblioteka se ponovo otvara

 

Vatikanska biblioteka, jedna od najstarijih i najbogatijih u svetu, nakon trogodi�nje obnove u koju je ulo�eno 25 miliona evra, 20. septembra ponovno otvara vrata istra�ivačima, preneli su hrvatski mediji.

U njoj se čuva oko milion i po knjiga, među kojima najstarije potiču iz prvih vekova na�e ere. Biblioteka ima oko 150.000 rukopisa, a među njima je i najbogatije opremljena "Biblija" u svetu, ukra�ena minijaturama, u čiju izradu je utro�eno kilogram i po zlata.

Lepo i korisno, ali sve dok se ne otvore vrata "Index Librorum Prohibitorum" iza kojih se nalaze zabranjene, skrivene i tajne knjige i rukopisi, među kojima ima mnogo onih koji skrivaju tajne nikad obelodanjene, nemam pohvale za Vatikan. 

ceo tekst >>>

 

14.09.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Crno vino i paradajz uni�tavaju rak

 

Odavno je poznato da namirnice kao �to su paradajz, jagodičasto voće i crno vino blagotvorno deluju na zdravlje, ali ono �to je pokazala nova američka studija zvuči kao senzacija: neke namirnice navodno deluju kao lekovi, tako �to izgladnjuju kancerogene ćelije.

Kako pokazuju najnovija istra�ivanja, crno vino i čokolada bukvalno suzbijaju ćelije raka. Crno gro�đe, tamna čokolada i kupine, beli luk, soja, kao i razne vrste čajeva �izgladnjuju� kancerogene ćelije, istakao je naučnik Vilijam Li na konferenciji odr�anoj u Long Biču, u američkoj dr�avi Kaliforniji. 

ceo tekst >>>

 

12.09.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Pun mesec nad �ljivikom

 

Vampir je srpska reč, ali tu prestaje svaka na�a specifičnost sa onostranim. Mitska bića postoje u svim kulturama, a, sticajem okolnosti, o njima se početkom meseca naročito govorilo u Ribarskoj banji na Festivalu srpskog horora.

Karakond�ule i razne druge spodobe, koje opsedaju ljude u gluvo doba, jedna su od omiljenih tema za razgovor, od starih vremena, uz ognji�te, pa do danas, u doba interneta.

ceo tekst >>>

 

11.09.2010

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Lutanje po Abramelinu

Bil Hejdrik

 

Predavanje o “Knjizi Svete Magije Abramelina Maga” zatra�ili su članovi i prijatelji Telema Lo�e. U vreme prezentacije, postojala su dva ili tri izdanja ove knjige, uključujući i Doverovo d�epno izdanje.

Sama knjiga potiče, navodno, od jednog izvora iz XIV veka. Postoji jo� nekoliko rukopisa neodređene starosti. Jedan ili vi�e lo�ijih rukopisa nalazi se u biblioteci Arsenal u Parizu. Postoje i neki u Londonu koje tzv. prevodilac, gospodin Mekgregor Meters, nije pomenuo.

On je tvrdio da je knjigu preveo u Parizu sa starog francuskog izdanja, ali se zna da je bio redovni posetilac onog mesta u Londonu gde su rukopisi bili čuvani. Jedan od tih londonskih rukopisa je na engleskom jeziku. Ger�om �olem pominje i jedan prevod na hebrejski jezik. Na� omiljeni plagijator zadnjeg veka, gospodin Mekgregor Meters, malo je “izglancao” svoje delo. Objavio je mnogo magijskih knjiga u pro�lom veku i bio saosnivač Reda Zlatne Zore.

ceo tekst >>>

 

09.09.2010

Hriscanstvo >>>  Pregled tekstova >>>

09.09.2010

Isus to nije rekao

 

Malo je onih među nama koji sumnjaju da tekst Novog zaveta nije verna kopija Isusovih reči i doslovni prepis onoga �to su o utemeljivaču hri�ćanstva napisali njegovi učenici. To uverenje naročito je učvr�ćeno posle pronalaska �tamparske ma�ine, koja je omogućila da precizna reprodukcija teksta postane stvarnost. A skoro hiljadu i po godina pre toga rukopise Novog zaveta svojeručno su umno�avali pisari izlo�eni sna�nom uticaju teolo�kih, kulturnih i političkih rasprava svoga vremena.

O tome najbolje svedoče sačuvani novozavetni tekstovi. Oni obiluju ne samo gre�kama, već i namernim izmenama koje umnogome ote�avaju rekonstrukciju originalnih Hristovih reči.

Kada je naučnik svetskog glasa, vodeći svetski stručnjak za biblijska pitanja Bart Erman (Bart Ehrman) krenuo da izučava biblijske tekstove na originalnim jezicima na kojima su pisani, veoma se iznenadio kada je otkrio mno�tvo gre�aka i namernih izmena načinjenih od strane njenih ranijih prevodilaca. U knjizi Isus to nije rekao, Erman nam pripoveda priču koja le�i u pozadini gre�aka i izmena koje su drevni pisari načinili u Novom zavetu, ukazujući na veličinu njihovog uticaja na Bibliju koju čitamo danas. Svoj prikaz obogatio je i ličnom pričom o tome kako ga je njegovo izučavanje drevnih grčkih rukopisa nagnalo da napusti svoja ranija ultrakonzervativna gledi�ta o Bibliji.

ceo tekst >>>

 

09.09.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Alister Krouli

Kaaba 93

 

Alister Krouli rodio se 12. oktobra 1875. e.v. u Lemingtonu, Vorvik�ajr, u Engleskoj. O njegovom detinjstvu postoje kontroverzne priče. Neki autori skloni su da ka�u kako je uobičajena slika o krutom vaspitanju koje su sprovodili njegovi roditelji, smatrani religioznim fanaticima, svesno stvorena i preuveličana od samog Kroulija, a kasnije nekritički preuzeta i �irena od nekih biografa. On je zapravo relativno rano ostao bez oca koji je umro 1887. e.v., a majka mu je �ivela sve do 1917. e.v.

Po�to je poticao iz dobrostojeće porodice, Krouli je 1895.e.v. upisao Triniti koled� u Kembrid�u. Njegova raznovrsna interesovanja ispoljila su se sna�no, i pored redovnih studija počeo je da putuje, planinari, a dve godine kasnije objavio je i prvu zbirku stihova.

U ovo vreme padaju počeci njegovog interesovanja za misticizam i magiku. Na putovanju u �vedsku 1896.e.v. do�iveo je spontano mističko buđinje, duboki uvid koji ga je naterao da se zainteresuje za pojave koje se nalaze sa druge strane svakodnevnog �ivota.

ceo tekst >>>

 

09.09.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Vae Victis II

Suočavanje sa mračnom senkom

 

Svakodnevno nas izve�tavaju o nasilju. Marljivost medija je nemilosrdna, kao da se pla�e da ćemo ne�to vrlo va�no propustiti i tako sebi silno na�koditi. Na prvom mestu su ratovi, koji nikad neće prestati. Time �to se glorifikuju osobine neophodne u ratu, poput hrabrosti, srčanosti, izdr�ljivosti, �rtvovanja za svetu ideju, time se na jedan podmukao i mračan način i rat prihvata kao dobra stvar. Naročito se u na�oj kulturi, u kojoj se do skora ispraćaj u vojsku slavio uz bahanalije i neumereno tro�enje novca, smisao pogibije u ratu uzdigao do "carstva nebeskog”. Dobro su ljudi naučili kako se časno (i suludo) gine.

Zatim dolazi nasilje nad slabijima (�enama i decom), koje je utoliko stra�nije �to se de�ava u za�tićenom toplom domu, kad vuk oblači bakinu spavaćicu, stavlja kapicu uz umilno re�anje �ta će sve da uradi Crvenkapi. Kako da se za�titimo od nasilja onih za koje mislimo da nas vole i koji ka�u da nas vole? Vesti su uznemirujuće...

ceo tekst >>>

 

08.09.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Vae victis

BRAK KAO PUT U DEPERSONALZACIJU

 

Na�a civilizacija je naučena da ceni samo pobednike, podi�e im monumente, slavoluke ispod kojih mar�iraju s dostojanstvom, dok je pora�enima namenila ulogu zaborava u roptarnici istorije...

Moramo razlikovati borbeni duh (fighting spirit) od pobedničkog duha (victorious spirit). Prvi nastaje tokom prvih pet sekundi reakcije, dok jo� nije uključena kora mozga nego stari, reptilni mozak, dok drugi uključuje razmi�ljanje, predviđanje, procenu situacije i sopstvenih sposobnosti, primerenu reakciju, te buduće posledice delovanja...

Istovetan je biohemijski proces u mozgu i za osećanje pobede i za erekciju, bez koje nema (mu�kog) orgazma. Na�alost, emancipacija je unela izvestan paradoks u mu�ko-�enske odnose. Mnoge �ene se udaju "protiv” mu�a, iako matičar ili pop razgovetno pita: "Uzima� li... tog i tog za mu�a� i ona glasno odgovori "da”, a u stvari se udaje "protiv" tog voljenog...

ceo tekst >>>

 

07.09.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

"Srbi�"

RAZMI�LJANJE O NOVODIJALEKTU SRPSKOG "KNJI�EVNOG" JEZIKA

 

Svet priča "globi�em", mladi Rusi svojim "rungli�em", a tinejd�eri, a i oni malo stariji u Srbiji - sporazumevaju se "srbi�em" - jezikom svedenim na nekoliko stotina reči, punim skraćenica, anglicizama, jasnim onima koji ga govore i nikome vi�e. Brzo vreme, brze komunikacije tra�e i brz jezik. Nema umetnutih rečenica, dugačkih sintagmi, sve je manje reči du�ih od dva sloga.

A slaba�nom jeziku, nemoćnom da se brani pred najezdom engleskog, poslednji udarac zadale su SMS poruke, internet ćaskanja i "fejs" ili "tviter". Ko ne mo�e misao da slo�i u 160 karaktera, neka ni�ta i ne govori - moto je savremene instant komunikacije. Na "četu" rečenice imaju "haiku" du�inu, a raspolo�enja i poruke izra�avaju se vi�e interpunkcijskim znacima nego rečima. Kombinacijom tačaka, zareza i zagrada nekome mo�ete da poručite da ste tu�ni, veseli, zabrinuti, da ga volite, ali se stidite �to to otkrivate... A na "Fejsbuku", "Fejsu", "Fbu" gube se poslednji slogovi reči. �to je rečeno u prva tri slova reči - rečeno je. Pa, ko razume... 

ceo tekst >>>

 

07.09.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Promene na Mesecu
 

Nova istra�ivanja američke Nacionalne aeronautičke i svemirske agencije (NASA) pokazala su da se krateri na Mesecu i dalje smanjuju �to znači da je Zemljin satelit i dalje geolo�ki aktivan.

Naučnici su otkrili da se 14 pukotina na Mesecu smanjuje, iako se mislilo da je taj proces zavr�en pre vi�e od milijardu godina, objavljeno je danas u magazinu Sajens. 

Naučnik Tomas Voters iz Centra za Zemlju i planetarne studija pri muzeju Smitsonijan sa grupom saradnika do�ao da je do tog otkrića na osnovu najnovijih snimaka Meseca koje je napravila NASA.

ceo tekst >>>

 

07.09.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Osam navika koje izazivaju bolove

 

Svakodnevne i naizgled bezazlene radnje mogu da dovedu do veoma neprijatnih posledica, pa i do hroničnih tegoba za koje je neophodno kliničko lečenje. Ponekad najobičnije svakodnevne navike i pona�anje mogu da dovedu do neočekivanih i veoma neprijatnih posledica! Izbor garderobe, frizure, polo�aj u kome sedimo mogu da izazovu i takav bol da ni sami ne znamo �ta je tome uzrok i kako da ga otklonimo.

Tako, na primer, no�enje japanki stvara probleme sa zglobovima i kolenima, kucanje poruka na mobilnom telefonu bol u prstima... Neke svakodnevne navike, ukoliko se ponavljaju du�i vremenski period, mogu da izazovu tegobe koje prelaze u hronične, kao �to su i�ijas ili artritis, i u tim slučajevima kliničko lečenje je neophodno. 

ceo tekst >>>

 

05.09.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Halo, ovde rak mozga!

 

Nedavna istra�ivanja su pokazala da deca, koja koriste mobilne telefone, imaju pet puta veću �ansu da dobiju tumor na mozgu! �vedska studija pokazala je da su deca ispod 16 godina starosti sklonija riziku radijacije s mobilnih telefona zato �to su njihovi mozgovi i nervni sistem jo� u razvoju. Takođe, zbog tanjih kosti lobanje radijacija mo�e da prodre dublje i utiče na rad mozga. 

Po�to su predstavili rezultate istra�ivanja, naučnici su zaključili da deca ispod 12 godina starosti uop�te ne bi trebalo da koriste mobilne telefone osim u slučaju nu�de. 

ceo tekst >>>

 

05.09.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Kako �ive �ivotinje u Srbiji


Veći stepen nasilja, namerno zlostavljanje i okrutnost prema �ivotinjama sve su prisutniji u velikim gradovima, dok je u selima vi�e zastupljeno zanemarivanje. Odnos ljudi prema �ivotinjama je katastrofalno lo�, skoro isto kao i prema jedinim �ivotinjama koje pričaju - ljudima.

Postoje, naravno, i ljudi koji svojim ljubimcima pristupaju s toliko pa�nje da ih čak smatraju članovima domaćinstva, te se prema njima tako i ophode, kao prema ostalim članovima porodice.

Ova vrsta pa�nje i odgovornosti ipak nije tako ra�irena među vlasnicima pasa. Mladunci se sve če�će izbacuju iz kuće ukoliko se ne nađe niko ko bi ih usvojio. Kućni ljubimci izbacuju se i zato �to neko od članova porodice - najče�će glava - izgubio strpljenje jer su pas ili mačka napravili neku �tetu. Postoji nebrojeno razloga koje navode kao razlog zbog kojih se ljudi li�avaju svojih ljubimaca, od nedostatka novca za izdr�avanje do protesta kom�ija, a samo jedan je osnovni: ne vole �ivotinje. 

ceo tekst >>>

 

04.09.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Klimatske promene

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - II

Kako razmi�lja čovečanstvo o najtoplijoj godini koju je iko zapamtio.

 

Američka Agencija za istra�ivanje svemira NASA saop�tava da je 2010. najtoplija na na�oj planeti tokom poslednje 131 godine.

Posle rekordnih vrućina u Rusiji, “biblijskih” poplava u Pakistanu i katastrofalnih klizi�ta i odrona u Kini, mnogi klimatolozi predviđaju da će ekstremni vremenski uslovi sa zagrevanjem planete postati - uobičajeni. Ocena NASA je dosta umerenija od nekih glasova koji su se čuli upravo iz u�arene Rusije: da je ovo leto najtoplije - od nastanka nacije!

Nova studija toplog vremena u SAD, koju je izdala Nacionalna prirodnjačka federacija, predviđa da će ekstremno toplo vreme postati uobičajeno do 2050. godine.

ceo tekst >>>

02.09.2010

Psihologija >>>  Pregled tekstova >>>

San odr�ava intelekt

 

U toku �ivota ljudski mozak nauči neverovatno mnogo. Ali, �ta zapravo znamo o ovom organu? Da li ste se ikada zapitali koliko je te�ak i iz čega se sastoji? Evo nekoliko zanimljivih činjenica.

Naziv sive ćelije potiče otuda �to nervne ćelije (neuroni) u mozgu posive nakon čovekove smrti. To je i razlog �to oni koji su u prilici da zavire u unutra�njost lobanje, to u većini slučajeva učine tek kada mozak posivi. Dok smo �ivi, na�i neuroni su ru�ičaste boje. 

ceo tekst >>>

 

28.08.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Poklonite se Velikom bratu

 

Informacijama smo, zahvaljujući razvoju tehnologije, izlo�eni u svakom trenutku i u enormnim količinama, ali smo sve manje sposobni da se nosimo sa njima. Ljudski mozak obradi oko 100.500 reči dnevno, ili 23 reči u sekundi, �to znači - 34 gigabajta informacija za samo 24 časa. Kljukaju nas njima, razbijaju na�u moć kontrole, deluju na na�u svest i podsvest na raznim nivoima, uključujući i subliminalni...

Leto lagano Ostaje za nama, pa i prilika da se u te dve-tri nedelje opustimo, odmorimo, zaboravimo na uobičajene obaveze i "napunimo baterije", kako je barem nekada bilo... Očigledno smo sve manje spremni i sposobni na totalno opu�tanje i odmor jer zbog modernih sredstava komunikacija, poput lap-topova i pametnih mobilnih telefona, i na odmoru ostajemo u kontaktu sa firmom, poslom, na�im omiljenim internet sajtovima, forumima, dru�tvenim mre�ama.

ceo tekst >>>

 

27.08.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Muskatni ora�čić kao opijat

 

Takva svojstva muskatnog ora�čića odavno su poznata.

Nekada je bio omiljen među zatvorenicima koji nisu uspevali da iza re�etaka pribave te�ke droge, a zbog toga �to sadr�i supstancu miristicin, koja mo�e da izazove halucinacije slične onima posle u�ivanja marihuane.

Kada se konzumira u prevelikim količina, ima brojne ne�eljene posledice � izaziva dijareju, napade panike, dovodi do ubrzanog rada srca...

ceo tekst >>>

 

26.08.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Čuvari "dosijea X"
 

Vlade svih svetskih sila imaju zadatak da zata�kavaju tajne koje bi promenile sliku o čovečanstvu, od "dokaza" o postojanju �ivota u svemiru, pa do tajnih eksperimenata koje svakodnevno vr�e nad ljudima. Otvaranje tajnih britanskih arhiva, prema kojima je Vinston Čerčil navodno izdao zabranu da se u javnost iznosi bliski susret engleskog aviona s letećim tanjirom, ne samo �to je jo� jednom potvrdilo neverovatan fenomen „britanskog buldoga" (kako su ga Rusi zvali), koji i 45 godina posle svoje smrti i dalje ima sposobnost da bude glavna faca na naslovnoj strani, već je i otvorilo pitanje �ta sve to najmoćnije vlade sveta kriju od nas.

ceo tekst >>>

 

25.08.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Papa ukida zloglasne Hristove legionare

 

Papa Benedikt XVI napokon je prinuđen da ukine zloglasni red Hristovi legionari, pi�e londonski "Independent". Tu najzagri�eniju kontroverznu grupu unutar Katoličke crkve godinama je �titio papa Jovan Pavle II, a sada je pred ga�enjem jer je otkrivena razvratnost njihovog osnivača.

Hristovi legionari su organizacija koja funkcioni�e unutar crkve i pod njenom za�titom, a 1941. osnovao ju je meksički sve�tenik Marsijal Masijel. Tokom godina Masijel je uspeo da zgrne milione, tako da se procenjuje da Hristovi legionari trenutno raspola�u fondom većim od 20 milijardi funti. Sveta stolica je niz godina ne samo tolerisala, već je i podr�avala njihove postupke. 

ceo tekst >>>

 

 

<<<  5  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:46

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio