Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

Dnevničke beleke

 

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Nehargil

 

DNEVNIČKE BELE�KE

 

Alexandar Thorn

Nehargil je naziv sumerskog porekla i predstavlja čoveka koji izranja iz Crne Svetlosti i sebe unosi u Beskrajnu Tamu... On nosi Svetlost...

 

 

 

 

Moj dnevnik

 

Bele�ke o svemu �to je privuklo moju pa�nju, ili dotaklo osećanja i time zavredilo da ostane sačuvano. Moja iskustva, razmi�ljanja, priče o magijskom radu, ali i običnim dogodov�tinama. Komentari događaja bliskog nam okru�enja i svetskih zbivanja, stavovi, analize, najave i predviđanja... Mo�da ovo liči na kakab blog, poput mnogih, ali mislim da to nije. Ovo je pečat vremena sveta koji nas okru�uje i lični koji se javno mo�e reći...

 

 

Dnevničke bele�ke

 

01.08.2013

U susret �estoj objavi Svetlosti od 2. do 7. avgusta

 

24.06.2013

Su�tina učenja o umu u 40 filosofskih crtica

 

02.05.2013

�ta izabrati: Verske praznike, paganske svetkovine ili Sveti Ciklus Univerzuma?

 

11.03.2013

Kraj jedne ere - U susret proslavi sedamnaest vekova dr�avnog hri�ćanstva

 

21.02.2013

Trovanje "na malo i veliko" u interesu za�tite proizvođača
 

17.12.2012

Poslednje prelazno doba - U susret Kratkodnevici, Danu Mladog Sunca

 

02.12.2012

U potazi za Istinom ne poma�u nikakva "sita i re�eta" jer ako zahvati� sa gomile la�i, la� je sve �to zahvati�

 

21.11.2012

POSLEDNJI PRILOG TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - XIII

 

11.11.2012

"Duhovna" čistka

Kad umilje� lice ne zači da si oprao du�u...

 

30.10.2012

U susret danima Uzvi�ene Moći Tame

 

14.10.2012

Istine i obmane u industrijskoj proizvodnji hrane

 

22.08.2012

U slavu otvaranja Nebeske Kapije Ki

 

17.08.2012

U susret Mladom Mesecu

Najava za knjigu: SATANIZAM - Demisterijum Misterijuma

Istine i obmane od postmoderne ka izvoru, kroz odgovore na uobičajena pitanja i najče�će nedoumice

 

02.04.2012

Razmi�ljanje o sve manjoj dostupnosti kvalitetnih sadr�aja u �tampanim i elektronskim medijima

 

26.03.2012

 

17.03.2012

Poruka sa jednog naučnog skupa o vodi kao prirodnom resursu glasi: "Sva na�a dosada�nja saznanja i istra�ivanja, dovela su nas do zaključka da o vodi ne znamo ni�ta!"

 

10.03.2012

Razgovor sa bićem Svetlosti �estog denziteta

 

30.01.2012

Svetkovina Plodnosti i početka novog ciklusa duhovnog razvoja

 

22.01.2012

�Oni� su ovde

Jo� jednom o mentalnoj presiji, kontroli ljudi i informacija

 

08.12.2011

Prva Objava Svetlosti

U susret Kratkodnevici, Danu Mladog Sunca

 

03.10.2011

D�inovska Sunčeva oluja 2013. godine

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - XII

 

09.09.2011

Tajna vibracije Smeha

Čuvanje eteričnih resursa i odbrana od eteričnog "napada"

 

05.09.2011

Eterična "samodestrukcija"

Priča iz svakodnevnog �ivota o nesvesnoj te�nji ka samouni�tenju

 

04.09.2011

Eterični "vampirizam"

Priča iz svakodnevnog �ivota o neuta�enoj gladi za tuđom energijom

 

24.08.2011

O skoroj "propasti sveta"

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - XI

Iz ugla astrologa koji to vi�e neće da bude

 

18.08.2011

Opsada gluposti

Jedno razmi�ljanje o znanju i neznanju

 

19.06.2011

Magijska Mesta Moći

HRAM - Energetsko čvori�te pogodno za vr�enje magijskih rituala

 

29.05.2011

Krizno doba tek dolazi

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - X

 

11.05.2011

Sledeći korak: Sex ma�ina

Japanski naučnici izumeli "predajnik poljubaca"

 

11.05.2011

Mozak kao pretra�ivač

Razmi�ljanje o mentalnom procesu pamćenja i sa�imanju informacija

 

24.04.2011

Kruna spoznaje je kontemplacija spoznatog

 

24.04.2011

Oslobođenje kroz magijsko delo

 

20.04.2011

Iluzija slobode

Identifikacija kao drugi veliki neprijatelj na Putu magijske Spoznaje

 

19.03.2011

To se planeta samo smeje

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - IX

 

17.03.2011

Bogu Perunu u Salvu i Čast

TEORIJA NAJVEĆE OBMANE U ISTORIJI CIVILIZACIJE

Antihri�ćanski prilozi - II

 

05.03.2011

Egocentrik protiv Egoiste

 

04.03.2011

Otpor mentalnoj presiji

 

16.02.2011

Tajnost

Tajna je čvrsta onoliko koliki je strah od njenog otkrivanja

 

15.02.2011

Smaragdna Tabla

Nedoumice o autoru: Hermes Trismesgistos?

 

14.02.2011

Dioksin - otrov koji lagano ubija

Kako nas truju i kako se za�tititi?

 

13.02.2011

Beanje od stvarnosti

Gledanje televizije - zavisnost ili navika

 

04.02.2011

O genetski modifikovanoj hrani

Malo pravih informacija i mno�tvo zabluda

 

03.02.2011

Koga "ja�u" "Jahači Apokalipse"?

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - VIII

 

02.02.2011

Trinaesti znak horoskopa

Iz ugla astrologa koji to vi�e neće da bude - I

 

01.02.2011

Sve la�i terapeutske ishrane

POTRO�AČKOM MENTALITETU PODLE�E SAMO NEUKA BUDALA

 

26.01.2011

Sumrak Bogova

TEORIJA NAJVEĆE OBMANE U ISTORIJI CIVILIZACIJE

Antihri�ćanski prilozi - I

 

18.01.2011

Spiralni ples vemena

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - VII

 

13.01.2011

O obredima sadr�ajno ili simbolički

Kalendar, matematika i astronomija nisu bitni za crkvu

 

22.12.2010

Zagmuk Neharpap

Kratkodnevica - Rađanje �ama�a (Dan Mladog Sunca)

 

29.10.2010

Sajam "knjiga" ili čega god

 

28.10.2010

Legalizacija "trave"

 

27.10.2010

Vatreni prsten u�asa

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - VI

 

26.10.2010

O utisku se ne raspravlja

Pardon - O ukusu...

 

24.10.2010

Evropa kao iluzija

Sve bli�i kraj "evropskog sna"

 

22.10.2010

Vladavina naroda ili vladanje narodom

 

21.10.2010

Jedno razmi�ljanje 40 godina unapred

 

20.10.2010

Srpska juhahaha

Srbija - čuvar prava glodara, insekata i gmizavaca

 

19.10.2010

ta narod jede

 

18.10.2010

Prirodi preti izumiranje

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - V

 

15.10.2010

Između pustinje i raja

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - IV

�ta nas čeka u bliskoj budućnosti

 

13.10.2010

Deca sa kapuljačama

 

12.10.2010

Stokholmski sindrom

 

10.10.2010

Parada u "kavezu"

 

08.10.2010

Kult gluposti

 

25.09.2010

2013. kraj tehnologije

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - III

 

15.09.2010

Vatikanska biblioteka se ponovo otvara

 

09.09.2010

Vae Victis II

Suočavanje sa mračnom senkom

 

08.09.2010

Vae victis

BRAK KAO PUT U DEPERSONALZACIJU

 

07.09.2010

"Srbi�"

RAZMI�LJANJE O NOVODIJALEKTU SRPSKOG "KNJI�EVNOG" JEZIKA

 

05.09.2010

Kako �ive �ivotinje u Srbiji

 

04.09.2010

Klimatske promene

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - II

Kako razmi�lja čovečanstvo o najtoplijoj godini koju je iko zapamtio

 

25.08.2010

Papa ukida zloglasne Hristove legionare

 

24.08.2010

Gej sve�tenici orgijaju po Rimu

Seks-skandal u Vatikanu ili licemerje crkve

 

23.08.2010

U selima se lagano gasi svetlo

Gradovi su prenatrpani, u selima kuće napu�tene

 

20.08.2010

U svetu 7 milijardi ljudi

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - I

Da li će planeta sama regulisati prenaseljenost, a time i sopstvenu ugro�enost

 

17.08.2010

Pobuna neba i zemlje

Planeta s mukom pre�ivljava klimatske promene i prirodne katastrofe

 

16.08.2010

Neka nova sujeverja

Savremena sujeverja nastaju po ugledu na stara, ali se menjaju situacije

 

07.08.2010

Keru�a Mila

Hronika jednog monstruoznog zločina nad �ivotom

 

11.07.2010

Jututunska Juhahaha

 

06.07.2010

Senka du�e

O UMETNIKU I ONOM KO U NJEGOVOM DELU U�IVA

 

27.06.2010

Beznađe generacija

Svako četvrto dete je depresivno, kod odraslih isto...

 

26.06.2010

Farma �ljama

 

23.06.2010

Novovarvarizam i Sveta Nauka

RAZMI�LJANJA O ZNANJU I NEZNANJU

 

18.06.2010

Međureligijski savet promovi�e verske slobode

 

17.06.2010

Najveći neprijatelj planete - čovek

Ne očekujte ni�ta od 21. veka. Dvadeset i prvi vek sve očekuje od vas.

 

14.06.2010

Gre�ni Miloje i "pravednici"

 

12.06.2010

Crni Mesec iznad Beograda

JEDAN SUSRET DUBOKO U NOĆI

 

10.06.2010

Hri�ćanstvo u odumiranju

VERNICI OKREĆU LEĐA VATIKANU

Rimokatolička crkva suočena sa najvi�om kvotom istupa vernika u predhodnih stotinu godina

 

09.06.2010

Krivi krastavci i dijalektika "krive drine"

 

08.06.2010

Svinjski grip prevara veka?!

 

07.06.2010

Thornove bahanalije

 

05.06.2010

"Mlad starac" kao stanje duha

 

02.06.2010

Veliki brat

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava r

 

Copyright � 2010-201

Poslednje izmene:

 

 

ezervisana

 

3 by Alexandar Thorn

 01-08-2013 05:13