Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 7

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  7  >>>

 

25.12.2010

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Praistorijski sistem simbola i znakova naroda na Balkanu

 

Na sajtu www.pramidasunca.ba sam čitao o novim nalazima iz tunela na lokalitetu Visočice i prijatno sam se iznenadio kada sam video sliku o znakovima sa pronađenog megalita K-1. Pre dve godine sam istra�ivao poreklo ljudi na Balkanu kroz DNK analizu i upoređivao sam nalaze sa istrazđ�ivanjima naseobina na Balkanu. Analizirajući lokaciju Lepenskog Vira upoznao sam se sa sistemom znakova i simbola koji su kori�ćeni u svim naseljima Neolita koja su bila povezana sa ovom kulturom.

ceo tekst >>>

 

22.12.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Zagmuk Neharpap

Kratkodnevica - Rađanje �ama�a (Dan Mladog Sunca)

 

Zagmuk Neharpap, Ritualna Svetkovina Nove Godine, slavi se 12 dana. U drevnom Sumeru, Zagmuk se proslavljao u danu Ravnodnevice, jedino su Crni Sve�tenici početak godine slavili sa rađanjem Sunca, u najdu�oj noći i najkraćem danu. Pvi dan posvećen je proslavljanju velikog i tradicionalnog praznika otvaranja Kapije Nebeskog Kraljevstva Enzu. Prevedeno na savremen jezik, značilo bi ulazak Sunca u sazve�đe Jarca (Sunce 0� Jarca u 00:40 časova).

Ova svetkovina se praznuje u mnogim tradicijama. Poznata je i kao svetkovina Jule, a kod Slovena kao Bo�ić Svaro�ić (Rađanje Svaroga).

Specifičnost ovogodi�nje Kratkodnevice je poklapanje sa Punim Mesecom i njegovom eklipsom (Totalno pomračenje Meseca) �to se dogodilo po prvi put u poslednje tri godine, ovog 21. decembra. Pomračenje se dogodilo samo 15 sati pred Zimsku Kratkodnevnicu, kada se Mesec nalazi izuzetno visoko, �to je veoma retka pojava. Zbog toga je ova noć najdu�a i najmračnija noć u poslednje 372 godine... 

ceo tekst >>>

 

14.12.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Li�će koke �vakalo se jo� pre 8.000 godina

 

Peruanski nomadi �vakali su li�će koke jo� pre 8.000 godina, pokazuje najnovije arheolo�ko otkriće.

Li�će koke sadr�i niz hemijskih supstanci poznatih kao alkaloidi. U modernim vremenima, najpoznatiji među njima postaje kokain. Međutim, �vakanje li�ća ove biljke u medicinske svrhe odavno je poznato kao običaj star bar koliko i civilizacija Inka.

Tom Dilehej sa Univerziteta Vanderbilt u SAD i njegov tim prona�li su dokaze da se li�će koke �vakalo zajedno sa lepkom koji se dobijao spaljivanjem kamenja bogatog kalcijumom.

ceo tekst >>>

 

07.12.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Pronađen izgubljeni Da Vinčijev rukopis


Davno izgubljen deo rukopisa renesansnog genija Leonarda da Vinčija (1452-1519) pronađen je nedavno u skladi�tu jedne javne biblioteke na zapadu Francuske gde je le�ao zaboravljen gotovo 150 godina
.

Dragoceni fragment s tekstom napisanim sa desna na levo u čuvenom Da Vinčijevom maniru, otkriven je među 50.000 dokumenata koje je 1872. godine bogati kolekcionar, izvesni Pjer Antoan Labu�er, poklonio gradu Nantu koji ih je deponovao u arhiv biblioteke.

ceo tekst >>>

 

28.11.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Namirnice za bolju memoriju

 

Namirnice koje bi trebalo da jedete i pijete ako �elite da se re�ite zaboravnosti i pobolj�ate koncentraciju.

Zdrava ishrana smanjuje rizik od dobijanja hipertenzije, dijabetesa i oboljenja srca, ali nije potpuno jasno da li podjednako dobro utiče i na Alchajmerovu bolest. Američki Institut zdravlja nedavno je objavio da postoje neoborivi dokazi da hrana, dijeta i stil �ivota bitno utiču na prevenciju zaboravnosti. Istra�ivači su utvrdili kojih devet namirnica će va� mozak odr�ati zdravim.

ceo tekst >>>

 

25.11.2010

Psihologija >>>  Pregled tekstova >>>

Inteligentni ljudi su aktivniji noću i le�u kasnije

 

Najnovije istra�ivanje je pokazalo da su ljudi sa većim koeficijentom inteligencije aktivniji noću i da kasnije odlaze u krevet, a već nekoliko godina pa�nju naučnika zaokuplja sam "tajming" sna, posebno veza između sna i inteligencije.

Sato�i Kanazava i njegove kolege sa Londonske �kole ekonomije otkrili su da vreme u koje ljudi odlaze u krevet umnogome zavisi od njihovog koeficijenta inteligencije.

ceo tekst >>>

 

22.11.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Koenzim Q10

 

Ubihinon �titi ćelijsku membranu od o�tećenja izazvanih delovanjem slobodnih radikala, sprečava o�tećenje proteina i DNK, prenosi elektrone neophodne za stvaranje energije u ćelijama

Malo je onih koji nisu čuli za koenzim Q10. Takođe je mali broj onih koji istinski znaju i razumeju �ta koenzim Q10 su�tinski znači. Gotovo po automatizmu, usvojena su izvesna saznanja o ovoj supstanci koja se stvara u ljudskom organizmu. Većina zna da se radi o antioksidansu koji organizam �titi od slobodnih radikala, odnosno poku�ava da ga sačuva od bolesti.

ceo tekst >>>

 

19.11.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Otkrivena egzoplaneta u Mlečnom putu

 

Evropski tim astronoma otkrio je pomoću teleskopa postavljenog u Čileu prvu egzoplanetu u na�em Mlečnom putu, prenosi BBC. U pro�losti su naučnici otkrili na stotine ovakvih planeta van na�eg sistema, a ovo je, ka�u, prvi put da je jedna takva pronađena i u na�oj galaksiji.

Naime, astronomi pretpostavljaju da je ova ekstrasolarna planeta nekada pripadala patuljastoj galaksiji koju je Mlečni put "pro�drao" pre oko �est do devet milijardi godina u procesu koji oni nazivaju "intergalaktičkim kanibalizmom".

ceo tekst >>>

 

14.11.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Dru�enje sa orangutanima

 

Duboko u d�unglama severne Sumatre, ljudi �ive ruku pod ruku sa orangutanima. I�ao sam u dugo pe�ačenje d�unglom s prijateljem, profesionalnim vodičem. Orangutane smo sreli samo jednom, i tada smo jedva spasli torbe od njihovog napada!

Orangutan je prevod indone�ansko-malajskih reči orang-utan: čovek u �umi. Po lokalnoj legendi, oni i te kako umeju da govore, imaju svoj jezik, ali su i poliglote, znaju indone�anski, a sve vi�e uče i engleski jezik. Sve razumeju, ali nikada ne govore - zato da ih ljudi ne bi naterali da rade! Imaju dobar ukus za �ene. Nekada su najlep�e devojke iz sela upravo oni otimali.

ceo tekst >>>

 

14.11.2010

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

10 najlep�ih svetih pećina

 

Actun Tunichil Muknal, Belize

Mitovi uglavnom govore da putovanje u podzemne svetove nisu jednostavna. Kada biste obi�li Actun Tunichil Muknal u Centralnoj Americi osetili biste se kao da ste polo�ili sopstveni epski ispit. Obilazak ostataka Maja uključuje planinarenje, ronjenje, plivanje, hodanje. Naime, ova pećina je duboka oko pet kilometara. Obilazak je moguć isključivo uz pratnju vodiča. Obavezne su patike na nogama, kupaći kostim, kaciga sa upaljenim svetlom. Grupe su manje od desetoro i ulazak u pećinu je u intervalima od 15 minuta. Ulazak u pećinu je plivajući.

ceo tekst >>>

 

10.11. 2010

Psihologija >>>  Pregled tekstova >>>

Pozitivne misli leče

 

Koliko čovek sam mo�e da se odupre nervozi, besu i emocijama koje vode u bolest. Da bi pobolj�ao kvalitet �ivota svako sebi mo�e pomoći razmi�ljanjem.

Mi�ljenje i razmi�ljanje ne�to je čime se dičimo. Mnogo promi�ljamo, stalno smo opterećeni, a na kraju uvek ispadne da ili ne mislimo dovoljno, ili ne radimo to na pravi način! Mnoge stvari, situacije i emocije, koje ga dovode do �ludila�, čovek u �ivotu ne mo�e da promeni. Jednu, međutim, mo�e. A to je način razmi�ljanja.

ceo tekst >>>

 

07.11.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Najveći cvet najvi�e zaudara

 

Iako se smatra najvećim cvetom na svetu, te�ine oko 11 kilograma i prečnikom većim od jednog metra, raflesija arnoldi nije po�eljan poklon ni za jednu devojku. Ponajvi�e zbog nesnosnog smrada koji se �iri kilometrima.

Za razliku od velikih gradova, kada odete u d�unglu, nikada niste sami. Na svega �est odsto zemljine povr�ine koje se mogu označiti sanskritskom rečju �d�angala", u značenju neobrađena zemlja, divljina, �ivi 57 odsto svih �ivih vrsta na planeti. Većina tih dragih bića je gostoljubivija, pričljivija i dru�eljubivija od ljudi. Retko koja je smrtonosna kao na�e ubistvene reči. Zelenilo ponekad predstavlja pravi zid, koji je i za o�trice mačeta neprobojan. Naučnici veruju da otkrivanje novih vrsta �ivih bića tek predstoji. Samo 2008. godine u d�unglama jugoistočne Azije pronađeno je pedesetak nepoznatih vrsta �ivotinja! 

ceo tekst >>>

 

05.11 2010

Psihologija >>>  Pregled tekstova >>>

Mozak dnevno obradi 100.000 reči

 

Najnovija istra�ivanja pokazuju da svaka odrasla osoba dnevno čuje ili pročita u proseku po 100.500 reči, pri čemu se pod pojmom dan podrazumeva vreme provedeno u budnom stanju i to van posla, �to u stvari znači da je prava brojka daleko veća.

Profesor Univerziteta u Kaliforniji Rod�er Bon je tokom istra�ivanja poku�ao da sazna kolika je količina informacija kojoj je čovek svakodnevno izlo�en, baveći se raznim aktivnostima u kući i van nje. 

ceo tekst >>>

 

31.10.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

10 najprljavijih i pet najčistijih namirnica

 

Voće i povrće u sebi sadr�e različite količine �tetnih pesticida i hemikalija. Savetujemo vas na koje poljoprivredne kulture treba da obratite pa�nju. Da li je voće i povrće koje kupujete dovoljno čisto i zdravo da biste ga jeli? Pre nego �to krenete na pijacu ili u supermarket pogledajte kako su ocenjene neke namirnice.

Crni luk je na vrhu liste najčistijih povrća. On ne zahteva velike količine pesticida, jer mu je pretnja od �tetočina na niskom nivou. Istra�ivanja su utvrdila da nema vi�e od jednog pesticida.

Celer je na vrhu liste prljavih namirnica. Istra�ivanje je pokazalo da jedna stabljika celera ima 13 pesticida, dok u celini celer sadr�i čak 67 pesticida. 

ceo tekst >>>

 

29.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Sajam "knjiga" ili čega god

 

U toku je jo� jedan Sajam knjiga, ako se iko jo� seća knjiga �ta je. Za istinske ljubitelje knjiga, kakvih je sve manje, ovo je prilika da u�ivaju u auri velikog broja novih izdanja koncentrisanih na jednom mestu. Za poznavaoce i „poznavaoce” različitih oblasti koje će da budu predstavljene novim izdanjima, prilika za brojna gunđanja i retke pohvale. Za ljude upućene u stvarno stanje izdava�tva i tr�i�ta knjigama, prilika da se smeju, po�to na javnim mestima nije prilično da se plače. Za političare, prilika da se slikaju i ponavljaju otrcane fraze.

Za pisce, izdavače, knji�are... sajam je prilika da, kad već nema smisla da plaču, u�ivaju u susretima sa starim znancima. Za javne ličnosti, prilika da vide i budu viđene, a za većinu �običnih� posetilaca da se, plativ�i preskupu ulaznicu i jo� skuplju, gotovo neizostavnu pljeskavicu, promuvaju po sajamskoj gu�vi, zadovoljni �to participiraju u �najmasovnijoj kulturnoj manifestaciji na Balkanu�. 

ceo tekst >>>

 

28.10.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Tlo Meseca bogatije nego �to se verovalo

 

Mesečevo tlo je bogatije i kompleksnije nego �to su geolozi pretpostavljali jer je utvrđeno da sadr�i mno�tvo korisnih elemenata kao �to su srebro, vodonik i �iva, navode naučnici NASA nakon analize oblaka čestica i pra�ine koje je podigla misija "Lunar krejter rimout opservej�n" (Lunar Crater Remote Observation, LCRO�) prilikom udara u krater Kabeus, nedaleko od ju�nog pola Zemljinog prirodnog satelita.  

Analiza uzoraka koje je prikupila sonda "Lunar rikonisens orbiter", predstavljena u novom broju časopisa "Sajens" (Science), otkriva da u mesečevim kraterima koji su konstantno u mraku ima oko 5,6 odsto zamrznute vode, �to bi trebalo da bude dovoljno za buduće misije sa ljudskom posadom, pa čak i za uspostavljanje baze na Mesecu.  

ceo tekst >>>

 

28.10.2010

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

Zarobljeni dragulj

 

Jezero Panong, koje se nalazi u maloj indijskoj provinciji podseća na safir, koji je na divlji krajolik Himalaja pao iz nebeskih visina.

Koliko sam se radovala odlasku do jezera Panong, toliko sam bila i zabrinuta, jer na putu do njega valjalo je preći Čang Lapas, koji sa visinom od 5599 metara slovi za treći najvi�i planinski prelaz na svetu. Do pred sam polazak bilo je neizvesno da li ćemo uop�te krenuti u avanturu, jer samo dva dana pred na� dolazak u Leh, posle duge zime, put do jezera pu�ten je u saobraćaj. Jezero je od Leha, glavnog grada Ladaka, udaljeno vi�e od 200 kilometara ali, usled lo�eg stanja na putevima i konfiguracije terena, predstojala nam je vi�ečasovna vo�nja, po rupama i d�ombama himalajskih visija.

ceo tekst >>>

 

28.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Legalizacija "trave"

 

Američki milijarder D�ord� Soro, koji je ime i bogatstvo stekao berzanskim �pekulacijama, stao je i u za�titu legalizacije narkotika, donirajući milion dolara za pripremu i sprovođenje referenduma o legalizaciji marihuane u Kaliforniji. Ovo je do sada, najveća privatna donacija fondovima boraca za legalizaciju narkotika.

Soro� već du�e vreme podr�ava izuzeće posedovanja i kori�ćenja marihuane sa liste krivično ka�njivih dela, jer su se zabrane, smatra on, pokazale kao nedelotvorne. Milijarder smatra da se promet marihuane mora dozvoliti, ali i da se stavi pod kontrolu.

ceo tekst >>>

 

27.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Vatreni prsten u�asa

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - VI

 

Povećava se obim nesreće u izazvane cunamijem i erupcijom vulkana. Najmanje 272 ljudi poginulo, 412 nestalo, očekuje se i gori bilans...

Indonezija se istovremeno bori sa dve te�ke prirodne katastrofe - cunamijem i vulkanom. Najmanje 272 osobe su izgubile �ivot u cunamiju prouzrokovanom zemljotresom blizu obala Sumatre i erupciji vulkana na ostrvu Java u Indoneziji.Iako međusobno nepovezane, u dva odvojena regiona velikog arhipelaga, obe katastrofe su se odigrale u takozvanom pacifičkom vatrenom prstenu, u kome su zemljotresi i erupcije česti.

ceo tekst >>>

 

27.10.2010

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

Planina za ceo �ivot

VELIKI JASTREBAC

 

Prema priči na visokom i golom planinskom vrhu jastreb je svio gnezdo. U kljunu je nosio grančice sa semenkama koje su padale dok je leteo. Vremenom je iz njih izniklo visoko drveće, a planina je nazvana Jastrebac. Pripada Rodopskom planinskom lancu i čine ga dva masiva: Veliki i Mali Jastrebac. Pru�a se u pravcu zapad - istok u du�ini od oko 45 km, a okru�en je rekama J. Moravom, Rasinom i Toplicom.

Pančić je nazvao Jastrebac naj�umovitijom planinom u Srbiji. Osobita je i �to preko njenog centralnog dela ne prolazi savremeni put i nema skijali�te. Ali, kako stići do njega i gde se smestiti?

ceo tekst >>>

 

27.10.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Put bez povratka

Tra�e se dobrovoljci za naseljavanje Marsa

 

Naseljavanje Marsa će izgleda postati realnost, bar se tako mo�e zaključiti iz nedavne izjave dva uva�ena američka naučnika. Međutim, putnici u ovoj misiji će imati jedan problem, a to je da će, po svemu sudeći, ovo putovanje biti u jednom smeru. Robotizovano vozilo �Spirit" provozalo se Marsom 2004, ali ljudska posada na crvenu planetu jo� nije sletela. Problem je, naime, �to je put tako dug. Ipak, dva profesora sa američkih univerziteta Va�ington i Arizona tome su, teoretski, doskočili.

ceo tekst >>>

 

27.10.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Kako da ostavite cigarete

 

Nikotinski snovi mogu potrajati godinama nakon �to su nestali svi simptomi fizičke zavisnosti, ka�u stručnjaci. „Blic“ je istra�io i otkrio sedam načina za ostavljanje cigareta koji se kod nas uspe�no primenjuju.

Statistika pokazuje da je u Srbiji od 2000. godine učestalost pu�enja opala za 6,9 odsto. Nasuprot tome, pu�ača jo� ima mnogo, tako da poslednji podaci pokazuju da u na�oj zemlji ovu ru�nu naviku ima 33,6 odraslih, odnosno 38,1 odsto mu�karaca i 29,9 odsto �ena. 

ceo tekst >>>

 

26.10.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Pu�enje i(li) smrt

 

Stari beogradski �mekeri decenijama su gradili boemski imid� uz jaku kafansku kondiciju i neizostavnu cigaretu u ruci. Zbog toga su pre nekoliko godina, kada se u srpskoj javnosti prvi put otvorilo pitanje zabrane pu�enja na javnim mestima, redom stajali u odbranu srpske pu�ačke tradicije. Prednjačio je čuveni novinar, danas pokojni, Bogdan Tirnanić Tirke, pozivajući se na poznatog glumca Pavla Bogatinčevića koji je i "u osmoj deceniji �ivota svakodnevno veslao na Savi, ali je imao i problema zbog pu�enja".

ceo tekst >>>

 

 

<<<  7  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:47

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio