Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 10

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  10  >>>

 

19.03.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

To se planeta samo smeje

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - IX

Zemljotres pomerio Japan četiri metra ka istoku. Epicentar - tačka spajanja četiri najveće tektonske ploče planete

 

Mo�da i ne bih pisao o ovome, jer su katastrofe počele sve učestalije da opsedaju čitavu planetu, a ovo jadno "čovečanstvo" potpuno je oguglalo na svako slično zbivanje. Ali slika sa statuom Bude koja uspravno stoji, neo�tećena, nasred razorene zemlje, gde ni kamen na kamenu skoro ostao nije, prosto udara svojim simbolizmom i porukom. Međutim, izgleda da poruku nema vi�e ko da vidi. I tragajući za jo� nekim informacijama pronađoh video zapis kanadske devojčice koja se bogatom i razvijenom svetu obraća na jednom skupu u Brazilu. Iako davne 1992. godine, poruka je, čini mi se ba� ista poruci kojom zrači ova nema statua Uzvi�enog Bude. Međutim, izgleda da poruku nema vi�e ko da čuje...

ceo tekst >>>  

 

17.03.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Bogu Perunu u Salvu i Čast

Antihri�ćanski prilozi - II

TEORIJA NAJVEĆE OBMANE U ISTORIJI CIVILIZACIJE

 

Ne pi�em, a i ne govorim tako često o drevnoj religiji i magijskoj praksi slovenskih naroda. Međutim, pročitah jedan novinski članak i zgrozih se! Potpuno nebitno ko je autor i jo� manje u kojim novinama, ali je va�no da tekst pretenduje naučnost, stručnost i validnost. E, to me je potaklo na pisanje ovih redova. Činjenice koje se iznose, fakat su i pitanje njihove validnosti se ovde ne postavlja. Ono čega se gnu�am u ovom tekstu, ono čega se gnu�am u prirodi svakog čoveka, jeste tendencioznost u predstavljanju i tumačenju činjenica. I vi�e od ovoga, u�asavam se tendenciji sagledavanja svari onakvim kakve jesu s namerom zakrivljavanja faktičkog smisla kroz prizmu jednostranosti jednog spram drugog. Subjektivizacije, spram objektivizacije stvarnosti. U ovom slučaju, hri�ćanskog poimanja stvarnosti spram faktičkih istorijskih činjenica sagledavnja duhovne zaostav�tine jedne kulture, jednog naroda. I �to je jo� gore, sopstvenog naroda.

ceo tekst >>>

 

17.03.2011

Zag Kia >>>  Vladari iz senke >>>

Viminacijum: Tajni kongres masona Francuske

 

Slobodni zidari Velikog orijenta Francuske krajem pro�le nedelje odr�ali tajni kongres u Srbiji. Oko 300 majstora odr�alo ponoćni obred i dogovorilo se da otvore nove lo�e u Srbiji.

Kada su se pro�log petka u Beogradu pojavile stare�ine Velikog orijenta Francuske kao da je počeo da se odvija mistični scenario iz knjige "Da Vinčijev kod�. Konferencija za novinare ove obedijencije slobodnih zidara, koja je odr�ana u Neboj�inoj kuli, bila je javna, ali je zato kongres Velikog orijenta Francuske, odr�an 11. i 12. marta bio tajan.

Na masonskom obredu, u velikom �atoru napravljenom u Viminacijumu, prisustvovalo je tri stotine braće u keceljama. Do�li su iz Francuske, Srbije, Rusije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije, BiH, Belgije i �vajcarske.

ceo tekst >>>

 

17.03.2011

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Dokazi o vanzemaljskom �ivotu

 

Ričard Huver, renomirani astrobiolog Američke svemirske agencije (NASA), izazvao je kontroverzu u naučnim krugovima tvrdnjom da je na�ao dokaze o postojanju vanzemaljskog �ivota, pi�e �Njujork tajms".

Rezultate svog istra�ivanja objavio je u uglednom časopisu �D�urnal of kosmolod�i" i pozvao naučnu javnost da ih pregleda.Američki naučnik, koji radi u Centru za svemirske letove �Mar�al", u dr�avi Alabami, ka�e da je otkrio fosile bakterija u ostacima jednog retkog oblika meteorita. On navodi da primerci koje je on analizirao ne sadr�e azot, �to upućuje na zaključak da su nastali van na�e planete.

ceo tekst >>>

 

17.03.2011

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Sauronovo oko

 

NASA je objavila sliku galaksije NGC 4151, čiji centar su astronomi nazvali �Sauronovo oko� zbog sličnosti sa zlim moćnikom iz knjiga i filmova �Gospodar prstenova�.

NGC 4151 je jedna od Zemlji najbli�ih galaksija koja sadr�i ogromnu crnu rupu koja se �iri.

Ona je od Zemlje udaljena 43 miliona svetlosnih godina. Crna rupa u centru galaksije emituje X zrake koji prave svetleću plavu �zenicu� oka.

ceo tekst >>>

 

17.03.2011

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

Vadi Rum

Kao mesečeva dolina

 

Veličanstvena i istovremeno surova pustinja slovi za jednu od najlep�ih na na�oj planeti. Njena lepota, bezgranično prostranstvo i grandioznost zadivljuje ljubitelje prirode.

Zapadnoj civilizaciji pustinja Vadi Rum postala je zanimljiva zahvaljujući Tomasu Edvardu Lorensu, britanskom pukovniku, arheologu, obave�tajcu, pustolovu i piscu, poznatom kao Lorens od Arabije. Ovaj zagonetni čovek bio je opčinjen lepotom pustinje u kojoj je boravio u periodu od 1916. do 1918. godine, i koja mu je bila utoči�te u vreme Prvog svetskog rata, kada su Britanci forsirali ustanak Arapa protiv Osmanlijskog carstva.

Pustinja Vadi Rum nalazi se u Kraljevini Jordan, 300 km ju�no od prestonice Aman i 50 km severno od luke Akaba i pored Petre i Đera�a, jedno je od najpoznatijih i najomiljenijih pohodi�ta u ovoj zemlji. Kao odgovor Jordana moćnom Grand kanjonu koji se nalazi u SAD, kamene formacije Vadi Ruma su neosporno najveće i najvrednije prirodno bogatstvo ove zemlje. 

ceo tekst >>>

 

13.03.2011

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Mistični rituali Vavilonskih sve�tenika

 

Vavilonsko carstvo prostiralo se na teritoriji dana�njeg Iraka, a istoimena prestonica, čiji se ostaci po tvrdnjama arheologa nalazi u blizini grada Al Hilah, sa obe strane reke Eufrat, prvi put se spominje na pločici Sargona Akadskog iz 24. veka pre na�e ere, a prevedeno sa sumerskog, znači "bo�ja kapija". Kao i mnogim drevnim narodima, Vaviloncima je magija bila sastavni deo �ivota i nerazdvojan deo religije. Vavilon se smatra kolevkom mnogih ezoterijskih ve�tina: vrhovni sve�tenik istovremeno je bio moćan mag, iscelitclj, učitelj, duhovni vođa. Po�to su �iveli u delti Eufrata i Tigra, stanovnici ove moćne dr�ave često su stradavali od poplava i su�a, pa je valjalo umilostiviti bogove u čiju su se čast odr�avale rasko�ne svetkovine.

ceo tekst >>>

 

13.03.2011

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Petra - Uspavana Arapska lepotica

 

U �irokoj kotlini brdskog područja Edom u Jordanu, na pola puta od zaliva Akaba prema Mrtvom moru, uklesan je u kamenu dragulj arapske kulture grad Al-Bitra, poznatiji kao Petra, nekada�nja prestonica izgubljenog plemena Nabatejaca. Na grčkom reč "petra" znači stena, dok neki ovo arhitektonsko čudo nazivaju i Crveni grad, zbog specifične boje kamena i fosilnih ostataka koji su se izdigli iz mora. Petra je svojevremeno imala va�an strate�ki polo�aj jer su se tu ukr�tali karavanski putevi od Egipta ka Siriji, prema ju�noj Arabiji i Mediteranu. Smatra se da je nastala u 5. veku pre nove ere, a imala je trg, amfiteatar, riznicu i grobnice isklesane odgozgo ka dole.

ceo tekst >>> 

 

13.03.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Cimet jača čarobne moći

 

U jednom kineskom herbarijumu, starom oko 4.500 godina, prvi put pojavljuje se cimet, koji je predstavljen kao lekovita i magična biljka. Njegov prah jelima daje predivan ukus, a smatralo se da leči mnoge bolesti i budi vančulne sposobnosti, dok se u Egiptu koristio kao neizostavno sredstvo za balzamovanje faraona. Na Stari kontinent cimet je stigao tek u 16. veku, nakon �to su Portugalci zauzeli Cejlon i bio je vredniji od zlata. Evropljani su saznali da ga urodenici sa ostrva uzimaju kao eliksir koji suzbija umor, jača imunitet i daje neverovatnu energiju, ali i da se dim cimeta kao i mirisna ulja u Aziji i Africi koriste da bi se dobila velika duhovna moć. 

ceo tekst >>>

 

13.03.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Crni kim

 

Crni kim potiče iz zapadne Azije, a u poslednjih nekoliko vekova gaji se �irom sveta. Osim �to se - koriste kao dodatak jelima, njegove semenke gorkog i pikantnog ukusa poznate su i po izuzetno lekovitim svojstvima. Koliko su ga cenili drevni narodi govori podatak da se u muzeju u Kairu, među ostalim vrednim eksponatima, nalazi i bočica ulja semena crnog kima pronađena u grobnici faraona Tutankamona (oko 1350-1323. p.n.e.), koja je trebalo da mu poslu�i u zagrobnom �ivotu.

ceo tekst >>>

 

13.03.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Kama-kumu

 

Biljka kama-kumu (Myrciaria dubia) u jednom gramu sadr�i 250 miligrama prirodnog vitamina C �to je čak 60 puta vi�e od limuna i pomorand�e, a bogata je i takozvanim pratećim supstancama poput rutina i bioflavonoida koje pojačavaju dejstvo ovog vitamina. Zato i ne čudi �to je stručnjaci nazivaju "biserom amazonskih �uma".

Sadr�i i gvo�đe, fosfor, proteine, beta karotin, kalcijum, vitamine B1, B2 i B3, kao i amino kiseline. Američki lekari i nutricionisti tvrde da kama-kumu deluje istog dana kada se uzme i poma�e ubla�avanju depresije i uznemirenosti, bez ne�eljenih efekata, kao �to su fotosenzitivnost ili gastrointestinalni problemi kada se protiv ovih oboljenja uzimaju lekovi.

ceo tekst >>>

 

12.03.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Nomina Sunt Numina - Imena su Nebeske Volje

Samoinicijacija kroz simbolizam i izbor ličnog magijskog imena i pečata (sigila)

 

Nomina Sunt Numina. Ovom latinskom izrekom koja znači: "Imena su Nebeske Volje", započeo bih ovo predavanje. �ta su to Nebeske Volje? To su Bo�anstva, Bogovi, Nebeska Bića koja poseduju Konačnu Volju, Čistu Volju, Apsolutnu Volju. Bogovi i sva Nebeska Bića imaju svoje Ime. I čovek je Nebesko biće, isto koliko i Zemaljsko. I čovek ima svoje ime. A da li je to ba� tako? Da li svaki čovek ima svoje ime? Nema!

Nauka o imenima, okultna i ezoterijska doktrina, tvrdi: "Ako Sopstvo nema ime, onda ne postoji." A na dalje ka�e: Svaka stvar svoje ime ima." Zato u svetu Pojavnom i Onostranom, isto kao �to ne postoje dva ista Bića niti dve stvari iste, tako ne smeju biti ni dva imena ista. Ovo je od pamtiveka, poput zakona, pravilo.

Svako biće, događaj, stanje ili nivo poseduje ime �to mu pripada kao pojedinačnom ili vrsti. Sledstveno tome i s obzirom na Ideju tako je rečeno: Sve �ivotinje u polju i sve ptice u vazduhu i u moru ribe, svaku stvar na Zemlji i na Nebu �to postoji, kako čovek prozove, da mu tako bude ime, jer stvar imenovati, znači spoznati.

Ovde je ključ. Nomen est omen. Ime je su�tina (oznaka). U imenu je sazdano ezoterično znanje. I praksa je na imenu utemeljena, shvaćena ne kao reč proizvoljnih znakova dru�tvenog porekla i jezičkog reda, nego kao zvuk �to korespondira s onim �to označava, kao simbol i energija, kao sama bit bića. Čovek je dao imena stvarima nadovezujući se na njihovu prirodu i pismo je primio od Tota, stvoriv�i tako riznicu za čuvanje pamćenja.

ceo tekst >>>

 

11.03.2011

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Modifikovanje rituala

Da li se obred či�ćenja mo�e skratiti i modifikovati obzirom na okolnosti?

 

Obredi či�ćenja prostora prikazani u predhodnom tekstu su najkraća izvodljiva forma i tu se ne mo�e ni�ta vi�e modifikovati ili skratiti. Naravno mogu se vr�iti odvojeno po elementima i to traje veoma kratko osim Obreda Či�ćenja Elementom Vatre, koji mora trajati 24 sata. Inače postoje potpuni magijski obredi či�ćenja koji traju poprilično, u vremenskom smislu. Ovi prikazani obredi su namenjeni svima koji to �ele da rade, čak i bez ikakvog predhodnog magijskog osposobljavanja.

Takođe obredi se mogu raditi odvojeno samo za jednu prostoriju kuće ili stana, ali je po�eljno obred uraditi i u prostoru od ulaznih vrata do te prostorije, zbog čistog protoka energije. To bi bila jedina modifikacija, a kad je reč o odnosu ostalih ukućana prema magijskim radnjama, uvek se mo�e odabrati vreme za vr�enje obreda kada nema prisutnih u kući. Inače, ovo je veoma va�no znati: Nijedan obred se ne vr�i ako je u prostoru prisutan neko ko nije posvećen, ili na drugi način ne učestvuje u vr�enju obreda. U najmanju ruku mora biti upoznat s činjenicom da se radi magijski obred.. Tako da izvođenje magijskih obreda u jednoj prostoriji uz prisustvo drugih ljudi u susednim prostorijama se ne preporučuje! Posebno je ovo va�no ukuliko se radi o bliskim osobama, osim ukoliko ne postoji tendencija vr�enja uticaja na te iste osobe, ali to je već sasvim drugo pitanje.

ceo tekst >>>

 

08.03.2011

Zvezdarijum >>>  Članci i studije >>>

Pluton - planeta koja to nije

 

Od otkrića je smatran devetom planetom Sunčevog sistema. Međunarodna astronomska unija ga je 2006. prekvalifikovala u patuljastu planetu. Kakva nam iznenađenja sprema ovaj Bog podzemnog sveta, saznaćemo 2015. godine.

Od pre četiri godine Pluton nije vi�e planeta. Taj status je dr�ao 81 godinu. Za to vreme u�ao je u enciklopedije, ud�benike i astrologiju. Presuda doneta 24. avgusta 2006. godine, na skupu Međunarodne astronomske unije, definitivno je promenila na�e shvatanje Sunčevog sistema.

Kada je 1846. godine otkriven Neptun, izgledalo je da je konačno uspostavljen red u Sunčevom sistemu i da se planete kreću prema Keplerovim i Njutnovim zakonima. Odstupanja Urana su obja�njena i svi su bili zadovoljni. Radost astronoma trajala je oko pola veka. Polako i malo ali stalno i nepogre�ivo Uran se neobično pona�ao. Pretpostavilo se da u Sunčevom sistemu postoji jo� jedna nepoznata planeta koja je uzrok smetnje. Počeo je "lov" na planetu "X". 

ceo tekst >>>

 

08.03.2011

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Či�ćenje �ivotnog prostora

Kako se na najbolji način mo�e očistiti �ivotni prostor od negativnih energija?

 

Pitanje je veoma značajno za �ivot uop�te, a ne samo zanimljivo u smislu informisanja. Zbog toga ću poku�ati da budem �to jasniji i sa�etiji. Mada o ovome se mogu čitave knjige napisati. Tačno je da postoji mnogo pisanih tekstova i knjiga o ovoj tematici, i tačno je takođe, da u tom mno�tvu postoji i mnogo zbrke. Prostor, uop�teno, mo�emo shvatiti kao materijalno pro�irenje na�eg unutra�njeg stanja i bez obzira da li se radi o unutra�njem ili spolja�njem prostoru cilj je primena tehnika uravnote�enja na svim nivoima �ivljenja radi stvaranja harmonične sredine pogodne za �ivot, ali i unutra�nje harmonije bića. Blagostanje koje rezultira iz �ivljenja u prostoru koji po�tuje osnovne principe Zakona Ravnote�e je usklađenost čoveka sa prirodom i prirodnim zakonima �to rezultuje dobrim i zdravim �ivotom u svoj njegovoj punoći.

Oblikujući i menjajući prostor u svojoj kući, ali i uskladjujući sredinu oko sebe, čovek deluje blagotvorno kako na sebe, tako i svoje okru�enje. Uravnote�enje (harmonizacija) prostora u kome čovek boravi i kroz koji izra�ava svoju su�tinu je put kojim posti�e istu harmoniju i sa drugim ljudima u okru�enju. Energija koju čovek stvara, a svaka je energija nerazdvojiva od spolja�nje sredine, jeste ono �to mo�e da se oblikuje, promeni i pobolj�a (modifikacija), da bi se �ivot učinio boljim (kavlitet) i da bi se bolje upoznao sa sopstvenim stvarnim "ja" i sa onim �to bi �eleo da bude (kvantitet). Za savkog čoveka, srećan �ivot je ne�to drugo. Magija mo�e da pomogne čoveku da osmotri svoje potrebe i da uz pomoć magijske spoznaje unese ravnote�u i sklad između �eljenoga i �ivljenoga.

ceo tekst >>>

 

06.03.2011

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Apofis

Nova apokaliptična teorija

 

Asteroid sudnjeg dana nazvan Apofis, ipak će proma�iti na�u planetu u petak, 13. aprila 2029. godine. Da li će nas pogoditi sedam godina kasnije jo� uvek nije poznato.

Ako pre�ivimo 2012, ne gine nam uni�tenje 24 godine kasnije. To bi bio laički zaključak apokaliptičnih prognoza mnogih stručnjaka iz SAD, Rusije, Velike Britanije, Francuske...

Asteroid 99942 Apofis, sa prečnikom između 250 i 400 metara, nije najveći u solarnom sistemu, ali bi mogao da postane najpoznatiji. U petak, 13. aprila 2036. godine trebalo bi da prođe blizu planete Zemlje. Nadamo se...

ceo tekst >>>

 

06.03.2011

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Misteriozne civilizacije


Kao uzroci izumiranja civilizacija spominju se ekonomsko propadanje i prirodne katastrofe. Ipak, nestanak nekih jo� je obavijen velom tajne. Kroz hiljade godina istorije sveta uzrok nestanka civilizacija svodio se na lagano propadanje ili uni�tenje prirodnom katastrofom. Ipak, nestanak nekih od njih i dalje je nerazja�njen, a ovo su neke zanimljive...

Civilizacija pod imenom Harapan postojala je od 3300. do 1300. p. n. e, a zauzimala je područje veličine zapadne Evrope, koje je danas deo Pakistana i Indije. Iako su bili jedna od najvećih drevnih civilizacija, o njima se zna vrlo malo, uglavnom jer im jezik nikad nije odgonetnut. Zna se da su izgradili preko stotinu gradova i sela, uključujući gradove Harapa i Mohend�o-Daro, i da su svi gradovi bili pomno isplanirani, sa naprednim sistemom kanalizacije i WC-om unutar kuća.

ceo tekst >>>

 

05.03.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Egocentrik protiv Egoiste

 

Ko pre�ivi proročanstvo Maja o smaku sveta 2012. već sledeće godine neće u reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i povreda naći egocentričnost. Dru�tvene promene se odvijaju tu pred nama, a ljudski um, kočničar jedan, uvek �ivi u boljoj pro�losti i sve manje je sposoban da prati savremena kretanja. Tako će pobedu odneti određeni sklop ličnosti koji je u pro�lom veku bio obele�en kao samo�iv, egocentričan, samozaljubljen, �krtica, koji ne zna da je ljubav davanje i da ne mo�e� zahtevati od drugog ono �to ni sam nisi dao. Filozofi i sociolozi će okrivljavati prevlast kapitalističkog sistema vrednosti i potro�ačkog mentaliteta koji je iznedrio tu pojavu.

Sigurno će se neko upitati: Kave sad veze ima egocentrizam sa proročanstvom Maja? E sad ću da ispričam �ta je zapravo u pitanju.

ceo tekst >>>

 

05.03.2011

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Magijski napad

Kako da budem siguran da astralni napad ili "crna magija"  deluje na određenu osobu?

 

Svaka magijska radnja je u osnovi dejstvo energijama i energetsko uplitanje. Magija zapravo i jeste moć upravljanja energijama te manipulacija istim u različite svrhe. Sve �to postoji je ili samo energija ili energizovana tvar. Čaki njgrublja materija je opet samo energija. Zato je moguće vr�iti sve ahemijske operacije generisanja, regenerisanja, degenerisanja, formacije, trsansformacije, transfiguracije, dematerijalizacije, transmisije i materijalizacije.

Delovanje energijama na predmete i bića jeste stvarnost koja se ogleda čak i u svakodnevnim aktivnostima, iako se ovo djstvo ne posmatra kao magijski upliv. Međutim, napu�tanjem ravni pojnog (fizička ravan) zalazi se u polje magijskog dela. Magijski upliv, delovanje emanacijom energija mo�e se vr�iti iz tri ravni postojanja.

ceo tekst >>>

 

04.03.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Otpor mentalnoj presiji

 

Uzrok propadanja sistema vrednosti u na�em dru�tvu, ogleda se u zavisnoj vezi političkih elita i dominacije estradnih modela komunikacije. Populizam, antiintelektualizam, idealizacija bljuvotina i mitologizacija istorije glavni su elementi na kojima se gradi javni medijski prostor, ali isto tako i aduti političara u marketin�kim strategijama za osvajanje vlasti u Srbiji. Zbog toga političke elite ne �ele da uru�avaju lagodnu medijsku diktaturu u kojoj se slobodno vreme glasača svodi na praćenje besmislenih rialiti programa koji afirmi�u prostakluk i bljuvotine svih vrsta, odvraćajući prosečnog čoveka od analize realnih okolnosti svakodnevice i �ivota uop�te.

ceo tekst >>>

 

24.02.2011

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

Blederijski vodopad međ planinama

 

Kao i svi čudesni prizori i Blederijski vodopad nije na oku putniku namerniku kako se to nekada govorilo ili dana�njim turističkim nomadima koji u potrazi za avanturom krstare istočnom Srbijom. Mogli bismo čak reći da je ovo skrajnuti deo op�tine Kladovo, udaljen oko osam kilometara od Brze Palanke, a oko �est kilometara od naselja Reka. Čudesni Blederijski vodopad je na bigru koga ima od samog vrela pa do ispod samog slapa i zbog guste vegetacije te�ko se zapa�a. Međutim, ako imate dobrog vodiča, a među kladovskim planinarima je dosta takvih, nije te�ko stići do ovog prizora kao iz bajke. Do predivnog vodopada i interesantnog izvori�ta, putevi i staze su lagane jer sem du�ine i nemaju neku visinsku razliku. Prvo ćete čuti, a potom videti Blederijski vodopad koji samo na prvo gledanje podseća na vodopad Zeleni vir u resavskim Lisinama.

ceo tekst >>>

 

23.02.2011

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Drevni Britanci koristili lobanje kao �olje

 

Ostaci skeleta otkriveni na jugoistoku Engleske ukazuju da drevnim Britancima nije bilo mrsko da piju iz ljudskih lobanja. Arheolozi su prona�li tri lobanje koje su tako precizno oblikovane da je jedini zaključak koji se nameće taj da su bile kori�ćene kao posude za tečnost.

Kosti, za koje se veruje da su stare 14.700 godina, pronađene su u Gofovoj pećini, u Somersetu koja je deo paleontolo�kog nalazi�ta gde je 1903. pronađen kompletan skelet mu�karca star oko 10.000 godina.

ceo tekst >>>

 

23.02.2011

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Kazne za ve�tice koje pogre�e


Moderna vremena, nose i moderne tendencije drutva da sve znano i neznano pretoče u slovo zakona i da sve ljudske aktivnosti tumače "demoratskim zakonima". Često to izgleda kao obezvređivanje svake vrednosti. Tako će i ve�tice će, prema nacrtu zakona o kome se upravo raspravlja u Rumuniji, morati da imaju dozvolu za rad, a ukoliko pogre�e u predviđanjima, biće ka�njene novčanom kaznom ili zatvorom. Prema novom zakonu, ve�tice će morati klijentima da izdaju priznanice i biće im zabranjeno da rade u blizini �kola i crkvi.

ceo tekst >>>

 

23.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Lan - drevni čuvar zdravlja

 

Donekle zaboravljena biljka lan (Linum usitatissimum) mo�e da se koristi na različite načine. Najbolje je cele semenke staviti u hleb ili kolače. Za one kojima smeta celo zrno mogu i sve�e samlevene. Samlevene semenke lana se dodaju i umacima, salatama, supama od povrća, sarmama, pečenjima, �itaricama za doručak, jogurtu... U zdravstvenom smislu lan ima vi�estruku vrednost. Poma�e zdravlju srca i krvnih sudova, a kao bogat izvor vlakana, smanjuje mogućnost pojave zatvora.

ceo tekst >>>

 

23.02.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Karanfilić

 

Začinsku biljku karanfilić (Syzygium aromaticum) kod nas uglavnom vezuju za ritual kuvanja vina. A malo njih zna da je on, zbog karakteristične arome, savr�en dodatak mnogim jelima, kolačima, napicima. Karanfilić spada u slatke začine, zbog čega se dodaje pre svega slatkim jelima. Uz njega, međutim, poseban ukus dobija i svinjsko pečenje, pečena divljač, pojedine kobasice i salame, kao i supe. Prapostojbina ove tropske biljke iz porodice mirti je Indonezija, koja je i danas njen najveći potro�ač, sa polovinom od celokupne proizvodnje u celom svetu.

ceo tekst >>>

 

 

<<<  10  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:47

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio