Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Ogledalo

  Ars Magica

  Adepti

  Hinduizam

  Budizam

  Judaizam

  Hrišćanstvo

  Islam

  Ostale religije

  Misterije

  Tajna društva

  Istorija

  Filosofija

  Astrologija

  Radiestezija

Tekst 2

 

  Nauka

  Ekosfera

  Ars Medica

  Psihologija

  Umetnost

  Zanimljivosti

  Putopisi

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Thornal

Arhiva tekstova Svetog Kraljevstva Magije

 

 

Radiestezija

 

2

 

I Zemlja diše

Autor: Mihailo J. Barta

Izvor: MISTIKA 2010

24.01.2011

 

Uticaj planete Zemlje na sve žive organizme odavno je predmet izučavanja mnogih nauka. I pored toga što su mnoge dileme i nepoznanice odgonetnute, a koje su potencirane ovim uticajem, još uvek ima mnogo nerazjašnjenih pojava koje se pripisuju "nepoznatim silama", pogotovu u primitivnim sredinama. U zvaničnoj nauci sve su prisutnija razmišljanja o "manipulacijama" Zemlje i njenim mogućim posledicama po čoveka. Zato i ne čudi što se neretko u naučnim, ali i u laičkim krugovima čuje termin, pretpostavka ili konstatacija da "Zemlja diše". Nesumnjivo je tačno i odavno dokazano egzaktnim metodama kojima se koristi nauka, da je uticaj svekolike vaseljene, a posebno Sunca na "ponašanje" Zemlje stalno prisutan. Prema Geja hipotezi (Gaia hypotheus) koja predstavlja značajni deo opšte teorije sistema, "Zemlja je agregat samomodificirajućih subsistema koji zajednički čine ukupan planetarni sistem... Ona je živući entitet obdaren elastičnošću, prilagodljivošću i sposobnošću samoodržavanja svega živućeg". Nesumnjivo da kvalitet vitalne energije Zemlje presudno zavisi od energetskog "dopinga" Sunca. Intenzitet i kvalitet Sunčeve energije varira u zavisnosti od mnogih atmosferskih, odnosno kosmičkih faktora. Sunce i njegovo pozitivno dejstvo "trpe" i od Ijudskih delatnosti - "potčinjavamo prirodu sebi" - ali i pored svega, ono i dalje ima svoju delotvornu funkciju.

 

TELURSKO ZRAČENJE

 

Prema nekim teorijama, kroz Zemlju se prostiru energetski kanali ili bolje rečeno, kanali kojima "protiče" energija Zemlje. Ovi kanali su slični krvotoku u čovečijem telu i energetskim kanalima, kojima protiče vitalna energija, a koju poseduje svaki živi organizam. Postojanje energetskih kanala priznaju svi zagovornici energomedicine, bilo da su predstavnici zvanične nauke ili istraživači iz graničnih područja nauke. Energija Zemlje se naziva telurskom energijom (Geo ili Zemljina - različiti termini za isti pojam). Ovaj termin ćemo koristiti i u daljem tekstu.

Izvori telurske energije nisu precizno utvrđeni egzaktnim metodama koje koristi savremena nauka. Radi lakšeg shvatanja ovog fenomena, pomenuću geomagnetno zračenje, koje spada u oblast telurskog zračenja i čiji se putevi prostiranja znaju. Jedan od njih "kreće" se sa severnog na južni deo Zemljine polulopte. Istakao bih da autori mnogih dela i istraživači (radiestezisti) u oblasti telurskih delovanja, a koji se naiaze sa druge strane zvanične nauke, tvrde i dokazuju (za nauku nepriznatim radiestezijskim metodama) da se put najintenzivnije telurske energije prostire iz pravca istoka ka zapadnom delu Zemlje. Prema mišljenju većine ezoterista, jug i zapad su strane sveta koje "odvlače" energiju. Jedna od praktičnih primena ove, još uvek hipoteze, jeste način usmeravanja ležajeva, odnosno uzglavlja. Zdravi Ijudi bi trebalo da svoja uzglavlja usmere ka severu, a bolesni ka istoku. Smatra se da je za zdrave organizme dovoljan telurski "doping" koji se kreće od severa ka jugu, a da je bolesnima potrebna intenzivnija energija koja se kreće iz pravca istoka. Interesantno je napomenuti da se zdravstvena stanja Ijudi koji primenjuju ovaj postupak bitno poboljšavaju. Zato preporučujem da se ovo pravilo, kad god je moguće, ispoštuje.

I napokon, da odgovorimo na pitanje šta je telursko zračenje. Preciznu definiciju ne možemo dati, ali ona je prihvatljiva za sve poznavaoce ove oblasti izuzev za ortodoksne naučne pragmatičare. Telursko zračenje je vitalna - životna i pokretačka energija svih prirodnih aktivnosti planete Zemlje.

 

JAČINA ZRAČENJA

 

Putevi telurskog zračenja nisu "šematizovani" kao što nisu ni atmosfersko-kosmička zračenja, čije zone prostiranja zavise od promena u atmosferi, pa do mikroklimatskih uslova i geološkog sastava zemljišta i posledica industrijalizacije. Ipak, postoje izvesne zakonitosti - pravila, utvrđena radiestezijskim metodama, koja ukazuju na osnovne pravce delovanja telurskog zračenja. Radiestezijskom detekcijom je utvrđeno da se tokovi telurske energije formiraju i prostiru znatno ispod površine Zemlje, i da se njihovi kanali podudaraju sa kompaktnijim i čvršćim geološkim sastavima tla. Osnovni, odnosno glavni pravci protoka telurske energije se podudaraju, generalno, sa meridijanima u čovečijem telu (Boil meridijani, kojih ima dvanaest). Pretpostavka je
da ih u Zemlji ima mnogo više, i da se dva osnovna pravca kretanja Zemljine energije prostiru od istoka ka zapadu i severa ka jugu, a da su energetski putevi u Ijudskom organizmu uvek duž vertikalne ose, od nogu ka glavi i da nisu iste dužine.

Šta se dešava sa "emitovanom" telurskom energijom na površini Zemlje i kako se ona otkriva? Kvalitet i intenzitet ove energije nešto slabi, a vrednosti su mu oko 60 RVJ (radiestezijska vrednosna jedinica, od 1 do 100). Moguća su izvesna odstupanja u zavisnosti od nadmorske visine i sastava tla. Naime, masivi, planinski venci, i kameniti predeli su puni telurskog zračenja dok su nizine, bez izuzetka, u energetsko-telurskoj depresiji. Tamo se uticaj ovog Zemljinog zračenja spušta i do 25 RVJ!

Pravci delovanja telurskog zračenja se "kreću" najvišim delovima planinskih masiva (po grebenima), prekidaju se, njihov uticaj se smanjuje na mestima gde masiv gubi svoje osnovne karakteristike, a nastavljaju tamo gde počinje nov masiv, ali samo pod uslovom ako se prostire u istom smeru, odnosno istim meridijanom. Interesantno je napomenuti da se najjači uticaj telurskog zračenja "najburnije" doživljava u pećinama. Istraživanja sam obavio u Zlotskoj, Resavskoj i mnogim, manje poznatim pećinama. Tom prilikom su radiestezijski instrumenti pokazivali vrednosti oko 65RVJ.

Izneo bih i interesantan podatak, da sam obavljao merenja i u trenutku pomračenja Sunca, kada je vrednost zračenja iznosila čak 70 do 85 RVJ! Šta se tada događalo? Prestankom energetske emisije Sunca, u toku pomračenja je došlo do vremenski ograničene "presije" na Zemlju i telurska energija je pojačala svoje dejstvo. Tada su telurski tokovi oslobađali pozitivnu energiju većeg intenziteta, ali je ona detektovana van "uobičajenih trasa".

 

POZITIVNO DELOVANJE NA LJUDE


Mogao bi se izvesti hipotetički zaključak da je telursko zračenje produkt dugotrajnog pozitivnog zračenja Sunca, čija je energija akumulirana u nevidljivim ali "opipljivim" energetskim kanalima Zemlje. U svojoj "kuhinji" Zemlja je doradila ovu energiju i prilagodila je svom neposrednom okruženju. Uočljivi i kroz radiestezijsku praksu, provereni efekti pozitivnog delovanja telurskog zračenja na Ijudski organizam i sva živa bića manifestuju se u zdravstvenoj preventivi, a konkretno u saniranju mnogih zdravstvenih tegoba. Ovom prilikom navešću samo neke od njih: značajno poboljšanje cirkulacije krvi (izostanak trnjenja i bolnih grčeva u mišićnom tkivu), motorike uopšte, pokretljivosti zglobno koštanog sistema, ublažavanje ili potpuno saniranje migrenoznih i neuralgičnih bolova... Poboljšava se "provetrenost" pluća i disajnih puteva, smanjuje se psihička tenzija, hormonski status se ujednačava. Može se reći da boravak na zonama sa telurskim zračenjem pozitivno utiče na sanaciju mnogih psihosomatskih oboljenja. Njegov lekoviti uticaj osećaju Ijudi koji borave u predelima veće nadmorske visine. Razloge njihovog dobrog zdravstvenog stanja ne treba tražiti samo u klimatskim i nutricionističkim efektima, već i u pozitivnom delovanju Zemlje koje nauka, nažalost, još uvek nije dovoljno ispitala.

Moj savet čitaocima je da što češće i duže borave u planinskim predelima. Banje i pećine su mesta gde se "eho" telurskog zračenja delotvorno oseća. Meštani naselja u okolini Resavske pećine odavno znaju, i to primenjuju, da se povremenim i kraćim boravcima u pećini uspešno leče oboljenja disajnih puteva (emizem, bronhijalna astma, hronične i akutne upale i slično). Zašto i vi ne biste učinili napor i pomogli sebi? Neka taj izlet bude početak vašeg zdravijeg života.

Ja se nadam da će ubuduće, od strane zvanične nauke, više pažnje biti posvećeno izučavanju fenomena telurskog - pozitivnog zračenja, utoliko pre što su sve prisutnija štetna zračenja koja neposredno utiču na zagađivanje čovekove okoline i pogoršanje zdravstvenog stanja Ijudi i svih živih bića.

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 30-01-2013 01:28