Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadr´┐Żaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga U´┐Żasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

Preuzmi celu knjigu u pdf formatu

 

 

 

ZAG NEHAR

SVETE KNJIGE DREVNOG KRALJEVSTVA MAGIJE

 

Knjige o Drevnoj Mudrosti i Tajnama koje otvaraju Kapije za prolaz u Sveto Kraljevstvo

onako kako ih predado´┐Że Bogovi u nasleđe da se prenesu nadolazećim pokoljenjima

 

TORNOV KODEKS SAKRALNIH KNJIGA

 

 

 

KNJIGA ´┐ŻESTA

 

KNJIGA MRTVIH

 

Sumerska Knjiga Mrtvih

Zbornik svetih i magijskih tekstova

sumerskog, akadskog, asirskog i vavilonskog nasleđa

 

 

´┐ŻOTENEROM

 

NEKRONOMIKON

Tornov kodeks Svetih obrednih knjiga, grimoara i drugih magijskih spisa

 

Prevod fototipskih i transliterovanih glinenih pločica, latinskih, jevrejskih i arapskih izvornika

i tekstova sa engleskog, italijanskog, francuskog i nemačkog jezika

 

 

Prevod i redakcija

Alexandar Thorn

 

Saradnici na prevodu

Svem

Almakara

Demencijan

Aluxatra

 

Konsultant

Dr Davor Kačar

 

 

 

 

 

 

´┐Ż 2012 Copyright: Alexandar Thorn

 

 

 

PROKLETSTVO KNJIGE

 

 

Prizivam te, o Knjigo
Ti koja si pribe´┐Żi´┐Żte Čarobnjaka
Prizivam te Imenom svojim i svih Drevnih
Da bude´┐Ż uslu´┐Żna meni i svima onima koje dovedem Tebi
Prizivam te iznova Imenom svojim i svih Drevnih
Zaklinjem te i naređujem ti
Svemoćnim i Nemilosrdnim Zavetom
Da mi Bude´┐Ż od Pomoći u svim mojim Delima

Prizivam Vas i naređujem Vam, o Duhovi
Vama i Onima koji su kao Vi
Da Primite ovu Knjigu sa Milo´┐Żću
Tako da bilo kada da je čitam
Bude Odobrena i Prepoznata u tačnom Obliku i Valjanosti

Vi ćete biti primorani da se pojavite
U izvornom ili ljudskom obliku kada budete pozvani
Prema tome kako Vam Ja odredim
Ni pod kakvim uslovima nećete poku´┐Żati ni´┐Żta
Nad mojim telom, du´┐Żom ili duhom
Niti ćete naneti ´┐Żtetu onima koji mi mogu praviti dru´┐Żtvo

One ´┐Żto s Nepo´┐Żtovanjem se prema Knjizi odnose
Dajem ih Vama da ih mučite hiljadu godina

IA ALAL

 

 

 

 

 

 

Sadr´┐Żaj

(Index naslova - linkovi)

 

 

PREDGOVOR

 

 

      Zemlja Senarska

      Čovek i Bogovi

      Mit o potopu

      Sudbina Bogova

 

 

       Astrologija

 

 

 

KNJIGA MRTVIH

 

 

 

 

      Dvanaest Svetova

      Od Zore Vremena

      Moć Drevnih

      Nepoznati grad

      Na Početku Vremena

      Prebivali´┐Żta Njihova

      Ledena pustinja Leng

      Kadat Hiljadugodi´┐Żnja

      Irem sa Hiljadu Stubova

      Rilejh

      U Spoljnjem Prostoru

      Mračni san Jadita

      Na Jugotu

      U Zemlji Mnar

      Silazak Starih Bogova

      Silni Hastur

      Niarlatotep

      Bjatis zmijoliko bradati

      Ubo Satla

      O Igolonaku

      Kjega

      Jidra

      Jog Sotot

      Trinaest Duhova Jog Sotota

      ´┐Żub Nigurat

      Veliki Kutulu

      Dagon Gospodar Dubokih

      Čarobnjaci

 

Knjiga o Znanju Drevnih

 

      Četiri Čvora koji dele Svet

      Vatrena Zvezda

      O Vremenu

      Igra Zmije

      U Beskonačnom Svemiru

      U potpunoj Tami

      Potpuno Prosvetljenje

      Vetar Istoka

      Bo´┐Żanska Moć

      Oko Zmije

      Crna Svetlost

      Glas koji će´┐Ż čuti

      Crni Kristal

 

 

      Bezdan

      Hram Drevnih

      Znakovi Moći

      Znakovi Snage

      Tamjan Zkaube

      Mast Mandragore

      Mač Barzaijev

      Glas Hastura

 

Knjiga o prizivanju Drevnih

 

      Prizivanje Jog Sotota

      Prizivanje Duhova Jog Sotota

      Molitva Velikom Kutuluu

      Prizivanje ´┐Żub Nigurata

      Obrazac Do

      Obrazac Do Hna

      Otvaranje Kapije Bezdana

      Moja za´┐Żtita
 

Knjiga Zemlje Mrtvih

 

      O Drevnom Zlu

      Pokoljenja Drevnih

      Porerklo Čoveka

      O Usnuloj I´┐Żtar
 

Knjiga Prizivanja

 

      Prizivanja Četiri Kapije

      Prizivanja Moći i Duhova

      O Duhovima
 

Knjiga Pedeset Imena

 

Knjiga Duhova

 

                Duhovi Kovitlajućih Sila

                Lutajući Duhovi Zemlje

                Duhovi između Zemlje i Nebesa

 

Knjiga o Sedam Nebesa

 

      Nebesa Prve Zvezde Sin

      Nebesa Druge Zvezde Mustabaru

      Nebesa Treće Zvezde Kilbat

      Nebesa Četvrte Zvezde Udu

      Nebesa Pete Zvezde Bibou

      Nebesa ´┐Żeste Zvezde Dapinou

      Nebesa Sedme Zvezde Kajmau

      Sedam Nadzornika Nebesa

 

Knjiga Ulaza

 

      Priziv Kapije Boga Nane

      Priziv Kapije Boga Neboa

      Priziv Kapije Boginje Inane

      Priziv Kapije Boga ´┐Żama´┐Ża

      Priziv Kapije Boga Nergala

      Priziv Kapije Gospodara Marduka

      Priziv Kapije Boga Niniba

      Priziv Boga Vatre

      Prizivanje Stra´┐Żara

 

Knjiga Isterivanja

 

      Isterivanje Krune Anua

      Isterivanje Sedmorice Vrebača

      Isterivanje Bara Edinazu

      Isterivanje Zi Dingir

      Isterivanje Azagtota

      Isterivanje Drevnih

      Isterivanje Slugu Drevnih

      Isterivanje Opsedajućih Duhova

      Isterivanje Anakia

      Vezivanje Zlih Čarobnjaka

      Drugo Vezivanje Čarobnjaka

      Isterivanje Hordi Demona

      Prizivanje Planina Ma´┐Żu
 

Knjiga U´┐Żasa

 

      U´┐Żasni Potomci Drevnih

      Prizivanje Mrtvih

      Priziv Boga Mrtvih

      Hvalospev Drevnima

      Prizivanje Moći
 

Knjiga Crnih Obreda

 

      Sedam Skrivenih Pečata

      Oblasti Nevidljivih Nebesa

      Kraljevstvo Demona

      Devet Kapija Bezdana

      Ključ Prolaza

      Veliki Čuvar Bezdana

      Crni Plamen

      Sjedinjenje s Bićem Kutulua

      Veliki Pečat Vezivanja

      Sveta Smola

      Ogledalo Bezdana

      Neizgovorljiva Imena

      Pečati Bogova Bezdana

      Pečati Drevnih Bogova
 

Skrivena Knjiga Rilejha

 

      O Njemu koji spava

      Skrivena Moć Esencije ´┐Żivota

      Urna Velikog Balona

      Prsten Opčinjavanja

      Amajlija Gospodara Nodensa

      Vampiri

      Utvare

      Posete Drevnih

      Obred Preobra´┐Żenja

      Moje Zave´┐Żtanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright ´┐Ż 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:53