Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Ogledalo

  Ars Magica

Tekst 2

 

  Adepti

  Hinduizam

  Budizam

  Judaizam

  Hrišćanstvo

  Islam

  Ostale religije

  Misterije

  Tajna društva

  Istorija

  Filosofija

  Astrologija

  Radiestezija

  Nauka

  Ekosfera

  Ars Medica

  Psihologija

  Umetnost

  Zanimljivosti

  Putopisi

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Thornal

Arhiva tekstova Svetog Kraljevstva Magije

 

 

Ars Magica

 

2

 

Liber KKK

KAOS KERAUNOS KYBERNETOS
(Grom Haosa upravlja svim stvarima)

Piter J. Kerol

01.07.2010

 

Uvod

 

Liber KKK je prvi, kompletan, sistematičan program magijskog treninga u zadnjih par vekova. On je konačna zamena za Svetu Magiju Maga Abramelina čiji je sistem postao zastareo ravno sa njegovim monoteističkim transcendentalizmom i njegovom zavisnošću od represivnih formi gnoza koje koče i koje se danas smatraju nepodesnim.

Liber KKK predstavljen je u seriji generalnih magijskih tehnika koje mag mora razviti u efikasan program koristeći simbole, instrumente i forme gnoze koje su mu svojstvene. Ne bi bilo podesno za tekst Haos Magije da odredi bilo koje posebno verovanje ili dogmu, osim ako ta magija ne funkcioniše uključujući određene opšte principe. Bilo bi nepodesno za svakog Haos maga da se robovski veže za detalje bilo kog sistema. Mnogo se može nauciti iz Liber KKK u procesu usklađivanja generalnih procedura ličnom ukusu i ciljevima. Liber KKK može biti praktikovana od strane svakog odraslog čoveka. Reč ''Mag'' primenjuje se jednako na svaki pol i primena muške lične zamenice u tekstu jeste jedino kompromis u nedostatku neutralnih formi u Engleskom jeziku.

Liber KKK je serija od dvadeset i pet operacija ili ''čini''. Pet klasičnih čini Evokacije, Divinacije, Začaravanja, Invokacije i Iluminacije izvedenih na pet nivoa Vračanja, Šamanske magije, Ritualne magije, Astralne magije i Visoke Magije. Dakle ceo rad sistematski iznova započinje celu tradiciju magijske tehnike, vodeći maga od najprostijih vežbi ka gospodarenju više kompleksnim eksperimentima na psihičkom nivou.

Veoma je poželjno da mag ima neku formu privatnog hrama za svoje čini. Još je suštinsko za maga da ostane aktivan za vreme svog rada u svetu kao celini.
Rad ne ostavlja u nasledstvo bilo koju formu uzmaka od sveta, već je pre svet koji okružuje maga iskorišćen kao dokazna zemlja za magiju. Ovako su posao i društveni odnosi maga iskonski fokus za njegovu magiju.
Izvodeći tu magiju on postepeno definise svoj stili ili spiritualnost. Jer besmisleno je definisati spiritualnost drugačije nego kao nacin na koji neko živi. Ako Put Magije znači imati duhovnu komponentu, on može biti otkriven samo kroz izvođenje, sva stezanja i iscrpljivanja su beskorisna.

Ne postoji gornja granica vremena koja bi se mogla odrediti kao granica kompletiranja celokupnog rada, ali ništa se ne može kompletirati za manje od godinu dana. Svaka osoba sa vremenom kompletiranja svojih operacija manjim od godinu dana trebalo bi da razmotri usvajanje daljih svetovnih posvećenosti kao arbitrarnih ciljeva u podršku, od kojih razni delovi rada mogu biti iskorišćeni.

Uzorci Kamena Mudraca koji se ne pretvaraju u zlato takođe će propasti i kao eliksiri prosvetljenja u životnom stilu rizika i nesigurnosti. Mag treba da razmotri da li treba da usvoji projekte koji uključuju ove elemente pre nego što započne svoj rad.

Za svrhu ovih operacija, pet klasičnih magijskih radnji Evokacije, Divinacije, Začaravanja, Invokacije i Prosvetljenja definisane su po sledećem redu:

 

EVOKACIJA

 

Jeste rad sa entitetima koji mogu postojati u prirodi a koji takođe mogu biti proizvedeni. Oni mogu biti gledani kao nezavisni duhovi, fragmenti magove podsvesti, ili kao krajnji stupnjevi raznih vrsta životnih formi prema strukturi verovanja. U praksi, Evokacija se uglavnom primenjuje za začaravanje u kome su prizvani entiteti tu radi ostvarivanja koristi za maga. Prizvani entiteti takođe nalaze svoju primenu u Divinaciji kada se koriste da otkriju informacije u korist maga.

 

DIVINACIJA

 

Uključuje sve one vežbe kojima mag nastoji da proširi svoju percepciju magijskim sredstvima.

 

ZAČARAVANJE

 

Uključuje sve one vežbe kojima mag nastoji da nametne svoju volju na realnost.

 

INVOKACIJA

 

Jeste promišljeno usklađivanje svesti i nesvesti sa nekom iskonskom ili važnom vezom misli. Klasične koncepcije formi Paganskih bogova se koriste ali i drugi principi mogu poslužiti. Invokacija stvara stanje inspiracije ili opsednutosti u toku koje Začaravanje, Divinacija a ponekad i Evokacija mogu da se izvode.

 

PROSVETLJENJE

 

Jeste promišljena magijska samomodifikacija i može sadržati čini Začaravanja poslate na sebe sa ciljem da se otkloni slabost ili poveća snaga, a takođe i Divinaciju i Invokaciju izvedene za inspiraciju i direkciju.

Tako, sve magijske operacije zasnivaju se na upotrebi volje, percepcije i imaginacije, što znači da su sve one vrste Začaravanja i Divinacije. Imaginacija omogućava da volja i percepcija stimulišu jedno drugo.

Pet nivoa magijskog delovanja, Vračanje, Šamanska, Ritualna, Astralna i Visoka Magija su za svrhu ovih operacija definisane po sledećem redu:

 

VRAČANJE

 

Jeste jednostavna magija koja zavisi od okultnih veza koje postoje između fizičkih fenomena. Vračanje je mehanička umetnost koja ne zahteva teoriju da veza postoji između uma operatera i mete. Svi efekti proizišli iz takve veze mogu biti posmatrani kao dodat bonus. Radeći na nivou vračanja mag stvara alate i instrumente koji deluju magijski u duhovnom svetu i koji se mogu iskoristiti ponovo na suptilniji način na drugim nivoima. Rad na nivou Vračanja treba biti primenjen temeljito, jer jednostavno Vračanje je osnova na kome počivaju viši nivoi magije.

 

ŠAMANSKA MAGIJA

 

Radi na nivou transa, vizija, imaginacije i sna. Otvara magovu podsvest negirajući psihički senzor raznim tehnikama. Mag se suočava sa znatnom opasnošću na ovom nivou i može često pribegavati tehnikama vračanja i rituala teranja ukoliko mu preti opsednutost ili nadvladavanje.

 

RITUALNA MAGIJA

 

Kombinuje sposbnosti stečene na nivoima Vračanja i Šamanske magije. Mag spaja korišćenje alatki iz Vračanja i podsvesne moći oslobođene na nivou Šamanske magije i kombinuje njihovu upotrebu u disciplinovanom i kontrolisanom obliku.

 

ASTRALNA MAGIJA

 

Izvodi se, samo, vizualizacijom i izmenjenim stanjem svesti ili gnoze. Fizička oprema se ne koristi iako alati i instrument iz prethodnih nivoa mogu da se iskoriste u formi vizualizacije. U početku magu će verovatno biti potrebni tišina, tama i znatni napor u koncentraciji da dostigne ovakvu magiju, ali vežbajući uspeće da je izvede svuda.

 

VISOKA MAGIJA

 

Visoka magija nastaje kada više ne postoji smetnja na direktni magijski efekat volje, kada ne postoji barijera na putu usmeravanja vidovitosti i predviđanja, i kada ne postoji jaz između maga i bilo koje forme odnosa i svesti u koju izabere da uđe. Za većinu ljudi portali Visoke Magije otvoreni su samo nekoliko kratkih momenata u celom životu. Kako mag napreduje u svom treningu, steći će momenate koji će usloviti otvaranju kapija čuda vrlo češće. Nikakve procedure ovde nisu date za pet čini Visoke Magije. Visoka Magija predstavlja tačku gde mag intuicijom mora doći do ključa kojim će osloboditi moći.

Prvih dvadeset čini uče punu skalu veštačkih trikova i tehnika za bacanje i hvatanje magijskog groma. U Visokoj Magiji iskonski Haos u centru naseg bića hvata ili baca grom sam.

Pet čini na svakom nivou mogu biti pokušane u bilo kojem redu, ali moraju biti završene pre prelaska na sledeći nivo. Mag bi trebao da se pripremi da krene sa izvođenjem cele operacije na datum koji je povoljan ili važan za njega. Na primer rođendan ili neki ekvinoks. On takođe treba da spremi knjigu u koju će beležiti svoj uspeh u svakoj od dvadeset-pet čarolija. Samo dobri rezultati treba da se beleže i mag mora modifikovati svoj pristup svakoj čini dok rezultati vredni zapisivanja nisu postignuti. Slabiji rezultati mogu se zapisati negde drugde.Beleženje Liber KKK operacija, kakogod, trebalo bi da sadrži prikaz zapaženog uspeha u svakoj od dvadeset-pet čarolija. Mali uspeh u svakoj čini treba biti posmatran kao apsolutni minimum dok pet uspeha u svakoj od dvadeset i pet čarolija treba posmatrati kao temeljit rad.

Sa mogućim izuzetcima u delovanjima Visoke Magije, sve čini trebalo bi biti detaljno planirane unapred. Mag mora tačno znati šta želi da uradi. Većina magova preferira da piše rubrike za svoje čini iako ne koristi često pisanu formu. Mag će često morati da uradi i više nego što je planirao, jer će ga inspiracije i neophodnost terati na to. Još, on nikada ne bi smeo posustati u nameri da završi šta je započeo, ili da započne rad sa neodređenom idejom.

 

Vrh >>>

Gnostički Ritual Teranja

 

U periodu izvođenja Liber KKK operacije mag može doći u situaciju da mora da se brani od rezultata svojih sopstvenih grešaka i neprijateljskih psihičkih uticaja. Takođe može biti potrebno da obnovi svoje zdravlje i psihičku snagu. Za ovu svrhu koristi se Gnostički Ritual Teranja. To je tehnički kompaktna i moćna čarolija Ritualnog Začaravanja za sve od gore navedenih svrha. Može biti korišćena slobodno za vreme rada kao celina i posebno kao uvod i kao završetak za svaku od 15 prvih čarolija.

 

ČINI OD JEDAN DO PET - MAGIJSKI NIVO VRAČANJA

 

Vračanje zavisi od eksploatacije psihičkih veza između fizičkih fenomena i samo sekundarno od uspostavljanja psihičke veze između uma i fizičkog fenomena. Svaka od čini zahteva upotrebu fizičkih instrumenata koji mogu biti korišćeni ponovo na sledećim nivoima. Veoma je poželjno da mag ove instrumente napravi sam. Kako god, mag može adaptirati postojeće objekte za upotrebu ako su ti objekti posebno važni, ili dizajnirani od strane maga ili ako takvi objekti postanu dostupni magu na neuobičajen i značajan način. Nije slučajno što tehnike Vračanja često nalikuju odredjenim obrascima ponašanja iz detinjstva. Deca ponekad imaju prirodnu prisnost sa jednostavnim principima magije čak i ako im manjka upornost ili ohrabrenje da ih sprovedu u delo. Odrastao mag teži da obnovi taj dečiji osećaj za maštu, fluidnost i željno razmišljanje, i pretvori ga u nešto od prave moći.

 

ČAROLIJA JEDAN - VRAČARSKA EVOKACIJA

 

Mag svojim rukama stvara fizičku reprezentaciju fetiš entiteta rezbarenjem, modeliranjem ili sakupljanjem. Njegove fukcije su da privuče uspeh, da zaštiti od nesreće i da služi kao rezervoar moći za maga. Obično je oblikovan da liči na neku vrstu živog bića ili himeričkog bića čija forma sugeriše njegovu funkciju. Ako je po obliku humanoid znana je kao Homunkulus. Može biti napravljena da sadrži delove magovog tela ili da bude ispunjena krvlju ili seksualnim fluidima. Mag tretira lutku kao živo biće, govoreći mu svoju volju, komanduje mu da uperi svoj uticaj u njegovu korist i nosi ga sa sobom pri obavljanju nekih opasnih poslova. Neki magovi prave dve lutke, jednu za usađivanje volje a drugu da privuče znanje i informacije.

 

ČAROLIJA DVA - VRAČARSKA DIVINACIJA

 

Mag priprema jednostavan model univerzuma kao alat divinacije. Rune mogu najbolje poslužiti u ove svrhe. Zapadnjački stapići obezbeđuju jednostavniji model dok sistemi Tarota i I Ćinga jesu dosta kompleksniji za dalji rad na Šamanskom nivou osim ako nisu skraćeni na neki način. Mag treba izvesti divinaciju kako za opšte stanje stvari tako i za odgovore na posebna pitanja. Element divinacijske alatke treba biti posmatran kao posedovanje čisto direktne veze sa delovima stvarnosti koju predstavlja, a procedure proboja trebaju biti posmatrane kao ogledalo procesa u kome stvarnost donosi odluke. Divinacijska aktivnost treba biti izvedena na frekvenciji i kompleksnosti koja dozvoljava da odgovori budu zapamćeni. Poželjno je divinirati za fenomene koji će potvrditi ili negirati divinaciju u relativno kratkom periodu.

 

ČAROLIJA TRI - VRAČARSKO ZAČARAVANJE

 

Za rad treće čini mag treba da pripremi ili pribavi nekoliko instrumenata ali glavna među njima treba biti jednostavna posebna alatka, ili magijsko oružije za Začaravanje. Mali štap ili nož su posebno zgodni za ovo. Ovi specijalni instrumenti ili oružija mogu takođe biti korisni u crtanju pentagrama u Gnostičkom Ritualu Teranja. Parče modelirane gline veličine pesnice ili drugi plastični mateijal može biti jedini drugi instrument koji je potreban. Da bi izveo Vračarsko Začaravanje mag stvara fizičke manifestacije svoje volje i želje. Gde god je moguće magijsko oružije treba biti iskorišćeno da pomogne stvaranje i manipulaciju ovim reprezentacijama. Mag bi trebao da izvodi jednu ili više ovih čarolija u nedelju dana. Kao i uvek on treba da gleda da utiče na događaje pre nego što priroda konačno odluči, i on ne bi trebalo da ulaže veliki napor začaravajući veoma neverovatne događaje.

 

ČAROLIJA ČETIRI - VRAČARSKA INVOKACIJA

 

Cilj četvrte čini jeste da stvori radikalne promene u ponašanju privremeno menjajući okruženje. Ne postoji granica u iskustvima koje mag može poželeti da priredi za sebe. On može na primer, posle pažljivog ranijeg istraživanja, otići i zamaskirati se na neko nepoznato mesto i posle toga igra potpuno novu socijalnu ulogu. Alternativno, on može da opremi svoj hram i sebe da može iskusiti kako je to biti kao antički Egipatski Bog na neko vreme. U Vračarskoj Evokaciji mag testira do granice njegovu sposobnost da stvori neograničene promene modifikovanjem njegovog okruženja i ponašanja.

 

ČAROLIJA PET - VRAČARSKO PROSVETLJENJE

 

U radu sa Prosvetljenjem mag ima za cilj da poveća svoju moć na neki precizno definisan i poseban način. Grandiozni planovi za duhovno prosvetljenje trebalo bi biti napušteni u korist identifikovanja i prevazilaženja više očitih slabosti i povećavanja već postojeće snage. Za rad sa Prosvetljenjem mag stvara ili nabavlja neke objekte koji predstavljaju njegovu potragu kao celinu. Ovaj objekt je tehnički poznat kao ''lampa'' iako može uzeti formu bilo čega od prstena do mandale. Lampa se koristi kao osnova preko koje se proklamuju razne zakletve i odluke. One takođe mogu biti zabeležene u dizajn lampe. Takođe moze biti potrebno da mag izvede nekoliko dodatnih čini Invokacije, Začaravanja, Divinacije i čak Evokacije da bi ostvario progres u Iluminaciji. Nije neobično za maga da uništi i ponovo izgradi lampu u ovom procesu Iluminacije.

 

Vrh >>>

 

ČINI OD ŠEST DO DESET - ŠAMANSKI NIVO MAGIJE

 

Šamanska magija zavisi od upotrebe izmenjenih stanja svesti u kojima aktivna vizualizacija i pasivna vizija se mogu najlakše dogoditi. Izmenjena stanja koje je najlakše i najbezbednije dostići su polu - san, san i lagan trans postignut kroz tihu meditaciju. Kako god, svaki metod Gnoze može biti upotrebljen prema ukusu, ali u početnim vežbama mudro je izbegavati određene opasne i rizične vežbe koje mogu voditi ka gubitku kontrole. Generalno, preporučljivo je produbiti trans koncentrišući se na vizualizaciju i viziju, nego ga produbiti ekstremnom Gnozom prerano. U Šamanskoj Magiji mag teži da otkrije i uspostavi veze između svoje mentalne imaginacije i fenomena u svetu. Vizije često nastaju u simboličnim jezicima, tako na primer bolesti se pojavljuju kao insekti, a strahovi i zelje se mogu pojaviti kao duhovi. Mag treba postupati sa ovim stvarima kao sa slikama, u kojima se one predstvaljaju, terajući ili prizivajući te forme silom vizualizacije i interpretirajući njihovo fizičko značenje, tamo gde je to potrebno. Šamanska magija ima tendenciju da postane veoma osobita i slobodna forma vežbi u kojima mag istražuje svoje sposobnosti sinteze simbola.

 

ČAROLIJA ŠEST - ŠAMANSKA EVOKACIJA

 

U ovom radu mag teži da uspostavi viziju entiteta za koji planira da izvrši njegove zapovesti. Ponekad je korisno raditi sa vizuelnim formama entiteta korišćenim u vračarskoj evokaciji iako i druge forme mogu biti izabrane. Uopšte, entiteti se koriste da ohrabre željene dogažaje da se ostvare, ili za slučaj da traže informacije u kompleksnim situacijama za koje obične čini divinacije nisu dovoljne. Entiteti deluju kao semi - inteligentne čini sa ograničenim stepenom nezavisne akcije. Mag teži da uspostavi što bolji odnos sa entitetima koje je stvorio maštom dok oni ne počnu imati pravi efekat na svet. Neki od najboljih radova sa entitetima mogu najbolje biti postignuti interakcijom sa njima u snovima.

 

ČAROLIJA SEDAM - ŠAMANSKA DIVINACIJA

 

U Šamanskoj Magiji divinacija se sastoji od vizije traženja odgovora na određena pitanja. Kako god, tradicionalni termin ''traženje vizije'' treba biti shvaćen da uključuje trazenje bilo kog odgovora spoznatog na bilo koji način, bilo da su to umišljeni glasovi, taktilna senzacija ili šta god. Generalno, mag se koncentriše na pitanje koje želi da postavi dok ulazi u svoje stanje sna, polu - sna, ili transa i onda dozvoli slikama da teku, glasovima ili drugim senzacijama koja dolaze iz njega. Vizija kompletne slobodne forme može biti pokušana, i kasnije interpretirana, ili mag može pokušati da struktuira svoje iskustvo traženjem posebnih simbola, pogotovo onih izabranih za rad u vračarskoj divinaciji.

 

ČAROLIJA OSAM - ŠAMANSKO ZAČARAVANJE

 

U Šamanskom Začaravanju mag teži da nametne svoju volju direktnom ili simboličnom manifestacijom svoje želje. Tako dok u svojoj izabranoj formi transa priziva sliku mete fenomena i vizualizuje svoju želju da se ostvaruje. Jako je korisno da mag vizualizuje sebe u formi duha koji putuje do osobe ili situacije na koju želi da utiče. On onda vizualizuje imaginarnu akciju u kojoj se situacija ili ponašanje osobe menja u skladu sa njegovim željama. Nije neuobičajeno za vizualizaciju da postane na neki način simbolična, izobličena ili obojena magovom imaginacijom. Uopšte, ovakva odvlačenja paznje treba da se eliminišu većom koncentracijom na željenu vizualizaciju. Kako god, ako su uporne, mogu otkriti neko znanje o meti ili o magovoj vezi sa njom koje on može iskoristiti da pojača začaravanje. Na primer ako se osoba iznova i iznova pojavljuje sa nekom vrstom aure ili životinjske forme u viziji najbolje je raditi vizualizaciju direktno nad tim. Slično, ako situacija - meta ima neke vrste karakterističnih vibracija ili se to oseća u duhovnoj viziji onda će mag često pre uspeti nad duhovnom vizijom nego što će uspeti da deluje nad vizualizacijom aktuelne situacije kakva je inače.

 

ČAROLIJA DEVET – ŠAMANSKA INVOKACIJA

 

U Šamanskoj Invokaciji mag privlači znanje i moć od Atavizama, obično životinjskih atavizama. Broj inovativnih objasnjenja postoji zašto su ova iskustva moguća. Ljudski genetski kod sadrži veliki iznos po svemu sudeći neiskorišćenih informacija. Većina ovoga treba odgovarati našoj evolutivnoj istoriji. Ljudski mozak je razvio pre proces priraštanja nego modifikacije. Stariji delovi našeg mozga sadrže kola i programe identične onima u drugim životinjama. Neki magovi smatraju da je psihički deo ljudi izgrađen od psihičkih krhotina mnogih prethodnih bića, uključujući i životinje, na veoma isti način na koji je i telo. Drugi smatraju da su im kolektivne psihe različitih životinja telepatski dostupne.

Da bi izveo Šamansku Invokaciju mag teži ka nekoj formi opsednutosti od strane životinjskog atavizma. Selekcija posebne forme životinje je veoma lična stvar. Može biti da je mag imao afinitet ka određenoj zivotinji od detinjstva, ili ima neke karakteristike, fizičke ili mentalne, koje podsećaju na životinju, ili može biti intuicija ili vizija. Da bi izvršio invokaciju mag treba da pokuša da vizualizuje sebe u formi životinje dok je u transu ili da se astralno projektuje kao životinja. Često je poželjno da se ponaša kao životinja u podesnom okruženju. Sa vežbom, promenljivi stepeni podeljene svesti mogu biti postignuti u čemu je moguće za maga da strogo ispita svoj atavizam nad stvarima koje razume i da ga pita da mu nabavi takve moći kakve njegovo fizičko ili astralno telo mogu da podnesu.

 

ČAROLIJA DESET - ŠAMANSKO PROSVETLJENJE

 

Takozvani medicinski put Šamanskog Prosvetljenja je traganje ka samo-spoznaji, obnavljanje sebe i povećavanje moći. Može imati više formi. Često uzima formu iskustva smrti i ponovnog rođenja u kome mag vizualizuje svoju sopstvenu smrt i kasapljenje svog tela praćeno obnavljanjem njegovog tela i duha i ponovnim rođenjem. Ponekad je ovaj proces praćen pospanošću i bolom pri ulasku u trans. Drugi način jeste upravljati serijama vizionarskih puteva prizivajući tzv. duhove prirodnih fenomena, životinja, biljaka, kamenja i pitajući ih da donesu znanje. Najprostiji metod od svih jeste odmarati se nekoliko dana negde u prirodi, daleko od ljudi, i odatle sprovestii kompletan pregled nečijeg života do te tačke, i takođe o daljim očekivanjima budućnosti.

 

Vrh >>>

 

ČINI OD JEDANAEST DO PETNAEST - RITUALNA MAGIJA

 

U Ritualnoj Magiji fizička upotreba magijskih instrumenata je kombinovana sa izmenjenim stanjem svesti u seriji ceremonija. Vi, mag, takođe započinjete da spajate određene magijske teorije u dizajn vašeg rada da bi ga učinili preciznijim i efektnijim. Konkretno, trebalo bi da nastojite da proširite vašu upotrebu transa koristeći se raznim tehnikama gnoze. Ovo ima efekat dovođenja nesvesnih delova uma, koji u suštini rade magiju, mnogo više u igru. U Ritualnoj Magiji znatna upotreba je napravljena od različitih sistema simboličke korespondencije, analogijskiog mišljenja i sigila. Koriste se da komuniciraju sa podsvesti i da preokupiraju svesni um dok se magija ne završi.

Ritualna Magija je uvek struktuirana kao indirektni pristup želji na nivou svesti. Ritualni mag nikada ne radi sa direktnom reprezentacijom ili vizualizacijom onoga što on ili ona žele, već pre sa nekim sigilom ili simboličnom analogijom koja u gnostičkom stanju stimuliše konkretnu želju u podsvesti.

 

ČAROLIJA JEDANAEST - RITUALNA EVOKACIJA

 

Za Ritualnu Evokaciju mag može nastaviti sa korišćenjem formi entiteta korišćenih u vračarskim ili šamanskim nivoima ili može poželeti da eksperimentiše sa tradicionalnim formama iz klasičnih grimoara duhova. Alternativno, oni mogu pokušati da sagrade svoje entitete. Tradicionalno mag ne bi trebao pokušavati da održi više od četiri entiteta u isto vreme, i u praksi ovo se pokazalo kao dobro pravilo. U Ritualnoj Evokaciji materijalni osnov se uvek koristi, čak i ako je to samo nacrtan sigil na papiru. U Ritualnoj Evokaciji mag koristi jaku vizualizovanu sliku entiteta dok je u punoj gnozi. U sledećim evokacijama, vi upućujete razne komande i smernice materijalnoj osnovi entiteta ili težite da primite informaciju od njega. Materijalnom osnovom treba se rukovati ritualno i u stanju gnoze kad god je to moguće. Kad nije u upotrebi, treba biti skrivena.

 

ČAROLIJA DVANAEST - RITUALNA DIVINACIJA

 

U Ritualnoj Divinaciji manipuliše se nekom vrstom fizičkih instrumenata da bi se dali simbolički ili analogijski odgovori u stanju gnoze. Duboka stanja gnoze imaju tendenciju da spreče upotrebu kompleksnih divinacijskih instrumenata kao što su Kabala i Ji Djing mnogim ljudima. Drugi mogu videti da mnogo prostiji sistemi kao što su gledanje u koštice sadrže veoma malo informacija za ovu vrstu posla, dok sistemi srednje kompleksnosti poput runa, tarota ili zapadne geomantije su češće najkorisniji. Pre divinacije mag treba ritualno da napuni divinacijski instrument sa sigilom ili analogijskom reprezentacijom pitanja. Divinacijska selekcija se onda vrši u gnozi. Interpretacija može biti učinjena takođe u gnozi ili pri povratku u običnu svest.

 

ČAROLIJA TRINAEST - RITUALNO ZAČARAVANJE

 

Za Ritualno Začaravanje mag može izabrati da koristi specijalni instrument začaravanja sa Vračarskog nivoa rada, osim ako nije posebno inspirisan da stvori bolju alatku. Instrument začaravanja ili ''magijsko oružije'' se koristi da stvori trag sigila u vazduhu i takođe, gde je to moguće, u proizvođenju i manipulaciji raznim činima. Sva ritualna začaravanja zavise od upotrebe neke vrste čini da okupira i zaobiđe svesni um i dovede mnogo moćniju podsvest u akciju. Čini se mogu sastojati od virtualno svega, od proizvođenja i posvećivanja sigila, do manipulacije slikama od voska, ili ritualnim proglašavanjem neke analogije ili želje.U svim slučajevima mag mora koristiti gnozu i koncentraciju nad činima, pre nego nad željom koju oni predstavljaju.

 

ČAROLIJA ČETRNAEST - RITUALNA INVOKACIJA

 

U Ritualnoj Invokaciji, Vi, mag težite da zasitite svoja čula iskustvima kojima korespondiraju, ili simbolima nekog konkretnog kvaliteta koji želite da prizovete. Tako možete urediti vaš hram i sebe sa bojama, mirisima, simbolima, brojevima, kamenjem, biljkama, metalima i zvucima koji odgovaraju onome što treba da se prizove. Takodje adaptirajte svoje ponašanje, misli i vizuelizaciju dok ste u gnozi u pokušaju da budete opsednuti onim šta prizivate. U praksi klasične forme bogova se često koriste jer paganski panteoni nude širok spektar kvaliteta sažimajući celu psihologiju. Ne bi trebalo da se ograničite na prizivanje samo onih entiteta prema kojima imate ličnu simpatiju. Svaka posebno uspešna invokacija trebalo bi da bude praćena invokacijom vrlo drugačijih entiteta kasnije. Temeljit program ritualne invokacije trebalo bi da okružuje uspeh od bar pet uspešnih invokacija različitih entiteta.

 

ČAROLIJA PETNAEST - RITUALNO PROSVETLJENJE

 

U ritualnom prosvetljenju mag primenjuje razne ritualne akte divinacije, začaravanja, evokacije i invokacije sa ciljem samopoboljšanja. Kao sa svim aktovima prosvetljenja nastojane promene trebaju biti precizne, pre nego neodređene i opšte. Mag može naći za korisno da pripremi pažljivije izrađenu ''lampu'' možda u formi mandale koja predstavlja njega ili njegovu dušu za ove čaroliju. Jedan od efekata Ritualnog Prosvetljenja služi uglavnom da prisili maga da bira između Atman i Anate. Ako radi u okviru paradigme Anate, hipoteze ne - duše, onda je prosvetljenje stvar dodavanja ili brisanja određenih obrazaca misli i ponašanja. Ako mag radi u okviru paradigme Atmana, doktrine lične duše, ili Svetog Anđela Čuvara, onda se on suočava sa mnogo kompleksnijom, opasnijom i konfuznijom situacijom. Ako je pretpostavljeno da lična duša postoji ali bez prave volje onda Atman-mag može nastaviti kao da je Anatist. Ako se pretpostavlja da postoji prava volja onda čarolija treba biti usmerena ka njenom otkrivanju i implementaciji. Autor je izbegao preveliko zalaženje ovom stazom ali se uverio da proces ide spektakularno pogrešno u brojnim slučajevima. Oni koji žele da pokušaju savetuju se da izbegnu prihvatanje kao prave volje svega što se radikalno suprotstavlja običnom zdravom razumu ili ''nižoj volji'', jer je nazvano neslaganjem u ovoj paradigmi.

 

Vrh >>>

 

ČINI OD ŠESNAEST DO DVADESET - ASTRALNA MAGIJA

 

Astralna Magija je Ritualna Magija izvedena totalno na ravni vizualizacije i imaginacije. Za razliku od Šamanske Magije u kojoj se korišćenje prilično slobodnih forma slika i vizija istražuje, ova magija zahteva jasnu i tačnu vizuelizaciju unutrašnje okoline. U ovoj okolini mag vrši procese dizajnirane da mu donesu znanje običnog sveta ili da izmeni svet ili sebe samoga. Astralnoj magiji mora se prići sa bar toliko pripreme i napora koliko je uloženo u Ritualnu Magiju, jer u suprotnom može imati tendenciju da postane niz kratkih serija ekskurzije u imaginaciji sa jako malo magijskog efekta. Pravilno izvedena, može biti izvor ogromne moći i ima prednost nezahtevanja fizičkih instrumenata. Astralna magija se uglavnom započinje na nekom tihom mestu, dok je mag udobno smešten zatvorenih očiju. Ima jako malo spoljnih znakova da se nešto dešava, sem možda varijacija u disanju ili poza ili izraz lica dok mag ulazi u gnozu.

Da bi se pripremio za Astralnu Magiju hram ili serije hramova trebaju se podići na ravni vizuelizacije i imaginacije. Ti hramovi mogu imati bilo koju zgodnu formu, iako neki magovi preferiraju da rade sa egzaktnom simulacijom njihovog fizičkog hrama. Astralni hram se vizualizuje detaljno i treba da sadrži svu opremu potrebnu za ritual ili bar ormane u kojima se može naći bilo koj potrebni instrument. Svi objekti vizuelizovani u hramu treba uvek tamo i da ostanu radi kasnijeg uvida osim ako nisu specijalno pomereni ili rastvoreni. Najvažnija slika u hramu jeste slika samog maga kako radi u njemu. U početku ovo izgleda kao da upravljate lutkom ali sa upornošću dobićete osećaj kao da ste stvarno tamo.

Pre nego što se započne Astralna Magija kako treba, potrebni hram i svi instrumenti u njemu zajedno sa magom koji se kreće među njima trebaju se sagraditi serijom vizuelizacija dok svi detalji nisu savršeni. Tek kad je ovo završeno mag može započeti svoj rad i da koristi hram. Sve čarolije trebaju biti planirane sa istom pažnjom na detalje kao u Ritualnoj Magiji. Razne radnje astralne evokacije, divinacije, začaravanja, invokacije i prosvetljenja uzimaju sličnu opštu formu kao i radnje u Ritualnoj Magiji, samo ih mag adaptira za astralni rad.

 

Vrh >>>

 

ČINI OD DVADESET JEDAN DO DVADESET PET - VISOKA MAGIJA

 

Sve tehnike magije su stvarno samo mnogo puteva varanja nekih neodređenih delova nas samih u izvođenju magije. Univerzum je u osnovi magijska struktura i mi smo svi sposobni za magiju. Zaista korisne teorije magije su one koje objašnjavaju zašto magija deluje tako na mahove i zašto mi imamo tako enormno kočenje da verujemo u nju, da je sprovedemo u delo, i priznamo da radi. To je kao da je univerzum bacio čini na nas da bi nas ubedio da nismo magovi. Kako god, ova čin je kosmička šala. Univerzum nas izaziva da razbijemo iluziju ostavljajući u njoj pukotine.

Detalji za pet čarolija Visoke Magije nisu predstavljeni, niti se mogu dati, već čitalac se upućuje nazad na komentare o njima u uvodu. Mag se mora osloniti na momenat svog rada u vračanju, šamanskoj, ritualnoj i astralnoj magiji da bi se vinuo u predeo Visoke Magije gde razvija svoje sopstvene trikove i tehnike za spontano oslobađanje haotičke kreativnosti unutar sebe.

 

KAOS KERAUNOS KYBERNETOS

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

Naslovi

 

Uvod

Gnostički ritual teranja

Čini od jedan do pet - Magijski nivo vračanja

Čini od šest do deset - Šamanski nivo magije

Čini od jedanaest do petnaest - Ritualna magija

Čini od šesnaest do dvadeset - Astralna magija

Čini od dvadeset jedan do dvadeset pet - Visoka magija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 30-01-2013 02:52