Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Ogledalo

  Ars Magica

  Adepti

  Hinduizam

  Budizam

  Judaizam

  Hrišćanstvo

  Islam

  Ostale religije

  Misterije

  Tajna društva

  Istorija

Tekst 6

 

  Filosofija

  Astrologija

  Radiestezija

  Nauka

  Ekosfera

  Ars Medica

  Psihologija

  Umetnost

  Zanimljivosti

  Putopisi

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Thornal

Arhiva tekstova Svetog Kraljevstva Magije

 

 

Istorija

 

6

 

Praistorijski sistem simbola i znakova naroda na Balkanu

Autor: Goran Pešić

Arhiva: Thornal

25.12.2010

 

Na sajtu www.pramidasunca.ba sam čitao o novim nalazima iz tunela na lokalitetu Visočice i prijatno sam se iznenadio kada sam video sliku o znakovima sa pronađenog megalita K-1. Pre dve godine sam istraživao poreklo ljudi na Balkanu kroz DNK analizu i upoređivao sam nalaze sa istrazđživanjima naseobina na Balkanu. Analizirajući lokaciju Lepenskog Vira upoznao sam se sa sistemom znakova i simbola koji su korišćeni u svim naseljima Neolita koja su bila povezana sa ovom kulturom.

Na sajtu Bosanskih Piramida sam pročitao kako se znakovi na Megalitu K-1 stari oko 6000 godina što se slaže sa starošću oblutaka iz Lepenskog Vira na kojem su pronađeni vrlo slični simboli. Ovo moze biti dokaz da su dva lokaliteta ili kulture povezani.

Ispod su skica koju je preslikavanjem napravio Dr. Osmanagic na megalitu K-1 kao i oblutak pronađen na lokalitetu Lepenskog Vira. Slicnost je evidentna.

 

Megalit K-1:

 

 

S-62 - Pronađeni oblutak (5.000 p.n.e) na lokaciji Lepenski Vir sugeriše o mogućem korišćenju pisma, kalendara, sistema skladištenja ili brojčanog sitema stanovnika kulture Lepenskog Vira:

 

 

 

U svojoj sam se knjizi površno osvrnuo na ovaj podatak i pronalazak pisma i to u delu u kome sam tražio korene predaka kroz religiju…


Odlomak iz knjige “Djubrište Čovečijeg Portreta”

 

Na ovoj novoj lokaciji (Lepenski Vir) je otkriveno 150 staništa i u trećini njih su pronađena mala svetilišta koja su se sastojala od pravougaonih ognjišta gde se nalazio žrtvenik i jedna do pet velikih oblutaka (S-61). Interesantno je i to da su na lokaciji pronađeni obluci koji sugerišu da je pre 6.000 godina čovek ovde koristio pisane znake. Ukoliko je to istina ovo znači da se zvanična verzija od 5.000 godina i prvog pisma u Mesopotamiji mora korigovati sa nalazom u Lepenskom Viru. Na S-62 se može videti primer oblutka na kojemu se vide znaci koji ovo sugerišu. Arheolozi ne mogu sa sigurnoscu da potvrde da li je ovo pismo, kalendar ili brojčani sistem ali ostaci na ovoj lokaciji sugerišu viši stepen organizacije. U kućama ovih ljudi su nalaženi i grobovi ispod podova. U jednom grobu je nađeno nekoliko skeleta odojčadi a ponekada je vršeno i sekundarno sahranjivanje najčešće lobanja. Ovi stanovnici kulture Lepenskog Vira su sahranjivali umrle i polagali figure u osi pravca sever-jug dok su im žrtvenici bili u pravcu istok-zapad što pokazuje kako je religija neolita poklanjala pažnju nebeskim telima te su njihovi mitovi i religiozne ceremonije odražavale strukturu sveta oko njih.

Kao što možemo zaključiti o kulturi neolita ovi nalazi dokazuju prisnu povezanost ljudi sa ognjištem na kome se spravlja hrana i gde se žrtvuje mrtvima te se njihova religija može okarakterisati kao kult domaćeg ognjišta. Ovo njihovo ognjište, znači njihov dom je bilo centar svetovnog prostora blizu kojega su obitavali i živi i mrtvi i gde su se otvarala vrata između ta dva sveta, između neba i zemlje.

A tako dolazimo i do perioda prelaza iz mezolita u neolit koji se nije odigrao u isto vreme već postepeno u zavisnosti od geografske širine i kontakata različitih grupa ljudi. Pripitomljavanjem životinja (jelena, svinja, psa) kao i kultivisanjem nekih vrsta žitarica čovek je izgubio potrebu da migrira za hranom a ova promena od čoveka prikupljača u čoveka proizvođača je poznata kao neolitska revolucija. Proizvodnja hrane je otvorila mogućnosti za obitavanje velikog broja ljudi na maloj površini a time i za stvaranje prvih većih kultura i civilizacija. Pažnja u religiji koja je do tada bila davana kamenu polako se menja a kamen se stavlja u sluzbu slavljenja bogova zemlje i njenih plodova. Religije čoveka neolita su se od pre 5.500 godina svodile na poštovanje kulta Majke zemlje, Majke vode, Majke bogova… Zajednička odlika religije neolita i početka zvanične istorije (3.000 pre.n.e.) a što vidimo iz spomenika ovoga perioda širom sveta je korišćenje kamenoga bloka kao simbola besmrtnosti (S-63, S-63b) kao i povezivanje podzemlja, neba i sveta predaka sa energijom sveta živih odnosno preteče razvoja modernih religija kakvima ih mi danas znamo.”

Posle sam tražio više informacija o mogućem sistemu pisane komunikacije između kultura u ovom delu sveta i pronašao sam dosta interesantnih informacija koje možda mogu i da otkriju kulturu koja je napravila sistem tunela u Visokom ili ga koristila.
Na konzorcijumu u Rimu Shan M. M. Winn je imao interesantnu prezentaciju o sistemu simbola i znakova na područiju Balkana a delove ove prezentacije ću sada predstaviti. One koje ovo još vise interesuje, a znaju engleski, mogu sve opširno pronaći na sajtu www.prehistory.it/ftp/winn4.htm

On je svoju studiju fokusirao na sistem simbola iz srednjeg Neolitskog doba na Vinčansku i Tordos kulturu a naselja ove kulture je predstavio na mapi ispod.

 

 

 

Evo primera simbola pronađenih na ovim lokacijama:

 


 

 

 

U svojoj studiji je obradio i znakove iz Lepenskog Vira koji podsećaju dosta na znakove koje je Dr. Osmanagic pronašao i skicirao u tunelima Ravne.

 

 

Objašnjenja ovih simbola su različita, ali se zaključilo da su ovi znakovi korišćeni u različite svrhe. Veruje se da su korišćeni u ritualima i magiji, brojčanom sistemu koji je pokazivao količinu hrane koja je u posudama, kao i indentifikaciju pojedinca ili familije kojoj ta hrana pripada. Postoje indicije i da su neki od znakova dekorativni motivi i prikazi prirodnih fenomena, sunca, meseca, zvezda, životinja, reka, bogova…

Megalitni kamen K-1 koji je pronađen u tunelu u Visokom mora imati religijsku pozadinu te se tako trebaju i tumačiti znakovi na njemu. U svojoj knjizi sam obradio važnost pećina, tunela i kamena za religiju paleolitskih naroda a povezivanje dubokih pećina i tunela sa bogovima je vežan za sve rane religije od Engleske i Egipta do Centralne Amerike.

Slični znakovi koji su pronađeni na Balkanu su pronađeni i u Mesopotamiji i Kini, a te znakove na dalekom istoku njihovi naučnici smatraju pretečom pisma. U studiji Shan M. M Winn-a on predstavlja nekoliko znakova koji bi mogli da predstavljaju znakove za ženu i muškarca, a ovi znakovi su česti na predmetima pronađenim u Vinči i Lepenskom Viru kao i na skici K-1. Ovaj znak koji izgleda kao strelica predstavlja ženski znak…

a ovi ispod su muški znaci

 

A u radu Dr. Zorana Radića mogu se pronaći vrlo interesantne informacije i o mnogim drugim lokalitetima i naseljima ranih ljudi gde postoje znakovi koji ove kulture mogu povezati, a sada ovima možemo dodati još jedan lokalitet u Bosni.

Sve ove lokacije imaju interesantne sličnosti a jedna od njih je i sistem znakova, a lokalitet u Bosni bi se mogao pokazati kao najinteresantniji. Ispod su godine koje pokazuju strarost pronađenih znakova i simbola…

Mezin 18.000 BC Ukrajina
Cuina 11.000 BC Rumunija
Lepenski 6.300 BC Srbija
Sesklo 6.200 BC Grčka
Starcevo 5.800 BC Srbija
Rast 5.500 BC Rumunija
Tisza 5.400 BC Mađarska
Vinca 5.300 BC Srbija
Turdas 5.300 BC Rumunija
Karanovo 5.500 BC Bugarska
Danilo 5.400 BC Hrvatska
Foggia 5.300 BC Italija
Tangiru 5.000 BC Rumunija
Anza 5.000 BC Makedonija
Hamangia 5.000 BC Rumunija
Gumelnita 4.500 BC Rumunija
Cucuteni 4.000 BC Rumunija
Tripolye 3.500 BC Ukrajina

A na kraju bih zeleo da idem i dalje u praistoriju i da predstavim i najstarije znakove do sada pronađene koji su preteča znakova na Balkanu ili ?

Na sajtu http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~catshaman/0earlyhis/0script.htm se mogu videti i pročitati interesantna otkrića koja još dalje guraju granicu mogućeg pisanog jezika prvih ljudi. Ispod su znakovi i lik boginje meseca ili kiše koja drži mesec u ruci a pronađeni su u pećini Laussel u Francuskoj, a ovaj lokalitet datira iz 20.000 g.p.n.e. Znakovi su slicni…

 

  

 

A ovaj drugi primer ranog pisma je takođe pronađen u Francuskoj, pripada takozvanoj Azilijanskoj kulturi, je takodje fascinantan, iako je u nekim naučnim krugovima njegova autentičnost odbačena jer je lokalitet pronađen od strane amatera… Starost ispisanih znakova na brojnom kamenju se smatra da je 9.000 godina, mada može biti i starije jer su arheolozi pronašli neke predmete koji su stari 17.000 godina.

 

  

 

Postoji više teorija o značenju znakova pronađenih na Evropskom kontinentu a jedna od interpretacija je i ta da pojedini predmeti predstavljaju nebeska tela i sazvežđa. Evo jedne interesantne teorije koja objašnjava oblutke iz Lepenskog Vira…

  

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 29-01-2013 01:25