Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Ogledalo

  Ars Magica

  Adepti

  Hinduizam

  Budizam

  Judaizam

  Hrišćanstvo

  Islam

  Ostale religije

  Misterije

Tekst 22

 

  Tajna društva

  Istorija

  Filosofija

  Astrologija

  Radiestezija

  Nauka

  Ekosfera

  Ars Medica

  Psihologija

  Umetnost

  Zanimljivosti

  Putopisi

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Thornal

Arhiva tekstova Svetog Kraljevstva Magije

 

 

Misterije

 

22

 

Keopsova piramida

Danas gotovo da nema arheologa koji bi odlučno tvrdio da je ona izgrađena u istorijskom dobu dinastičkog Egipta

Autor: Dušan Petrović

Izvor: Treće Oko, 1990.

27.07.2012

 

Egipat kakav poznajemo odlikuje se pre svega jednom vanrednom kulturom koja je iznenada, u jednom momentu istorije, procvala na obalama Nila. Datiranje starosti i nastanka te civilizacije danas je umnogome još kritično, s obzirom na kontroverzne teorije i na ekskluzivne nalaze na njenom tlu. Međutim, ko je bio taj narod i odakle je došao, do danas je ostalo nerešeno pitanje s obzirom da problem egipatske civilizacije čine piramide i njegova religija mrtvih. Do danas su otkrivene 72 piramide od kojih je bar šest starijih od Keopsove. Razlog nastanka piramida još i danas izaziva najrazličitije hipoteze i pretpostavke o ulozi i funkciji njihovog nastanka. Treba napomenuti da ni jedna od 72 poznate piramide nije podignuta na većoj razdaljini od 2 kilometra, da sve piramide stoje na zapadnoj obali Nila, da su sve stranice kvadrata piramida okrenute u pravcu Sever - Jug, i da sve piramide u Egiptu imaju nagib od 51 stepen i 50 minuta. S obzirom na ovako očiglednu zakonitost, sasvim je izvesno da je tu očito reč o jednom tehnološkom sistemu čija zagonetka još i danas prkosi vremenu i prostoru. Ako bi, međutim trebalo da odgonetnemo jedan od tih presedana, onda neminovno moramo poći od najvećeg spomenika u Egiptu ikada izgrađenog.

Reč je naravno o čuvenoj Keopsovoj piramidi čiji je čak i naziv, kako ćemo pokazati, pogrešan. Naravno, ovo je ujedno najveća i najmasivnija piramida na afričkom tlu oko čijeg su nastanka napisane bezbrojne knjige. Za razliku od starih predrasuda i zabluda, ovde ćemo konačno izneti najnovija otkrića i korekcije starih teorija i zabluda, povodom ovog kiklopskog spomenika preistorijskog Egipta.

 

Vatra u središtu

 

Naime, Keopsova piramida jeste kameni monument izgrađen u obliku kupe, od klesanih kamenih blokova. Međutim, etimološko poreko imena piramida, do danas nije sasvim razjašnjeno, iako koptski izvadak reči: PIR - E - MUS doslovno znači VATRA U SREDIŠTU. Po tom epitetu, dakle, ova bi piramida morala da sadrži u sebi neka energetska svojstva, jer njeno prvobitno ime je KUĆA SVETLOSTI. Što se tiče samog nastanka ove piramide, do danas nije pouzdano utvrđen nastanak pa čak ni njena namena. To najpre proističe iz činjenice njenog najstarijeg naziva koji je stariji od dinastije Keopsa, jer arheolozi koji su u prošlom stoleću u njenoj blizini našli malu figurinu čovečijeg lika, smatrali su da ista pripada monumentu piramide i to samo na osnovu zapisa na figuri ne većoj od 18 centimetara, EHET KHUFU odnosno, VIDIK KEOPSA. Tako je zabluda koja je tu nastala, ostala na snazi do danas. Međutim, pripisivati izgradnju ove piramide Ijudskim rukama puka je teorija i bez ikakvog oslonca, pogotovo što to dokazuje njen tehnički sastav i arhitektura jednog višeg reda.

Sam Keops je inače bio beznačajan faraon, i da nije bilo ove piramide, za njega se gotovo ne bi ni saznalo. Treba napomenuti da je Keops živeo svega 23 godine, i da u tom periodu nije ni mogao sagraditi piramidu o kojoj je reč, s obzirom na njen specifični položaj na zemlji, matematičke odnose, i veoma složenu izgradnju za koju se čak ni danas - i pored najmoćnijih dizalica sveta - takav poduhvat ne bi mogao ponoviti. Dakle, ko je izgradio Keopsovu piramidu (da je tako uslovno zovemo) i u čemu je bila njena tajna? Da bi odgovorili na to pitanje, bilo je najpre potrebno izneti njene osnovne dimenzije pa zatim i paradokse koji i čine suštinu njene višemilenijumske tajne.

Dimenzije piramide prema istraživanjima iz 1988. godine:

Visina - 147,65 m
Obim - 1.352 m
Osnova baze - 230,5 m
Površina obima - 141.433,577 m
˛
Dijagonala baze - 328,85 m
Volumen - 2 661155,054 m
˛
Bočni brid - 221 m
Konstanta lakta - 984,2519685
Stepen Sm - 5 X (puta)
Ugao - 51,86°
Površina koju pokriva na zemlji - 54.300 m
˛
Vrednost osnove pri izgradnji 3,14 (broj
π)
Uzlazni otvori - 45°
Masa - 2.600.000 m
ł
Princip tela u izgradnju - 3
˛ + 4˛ = 52
Težina - 5,9 miliona tona
Nagib - 51° i 50' minuta
Položaj stranica kateta - Sever-Jug Istok-Zapad
Otklon - 5± 30±
Srazmera gradnje- 1,618033
Rub piramide - 220,6 m
Graditeljski modul- 19,98 m
Ekvatorijalna minuta - 1842,78 m
Minuta iz piramide- 1842,92 m
Dijagonala osnovice - 258 26,5 m
Konstantna temperatura unutrašnjosti - 20° C
Oblik - kupa
Epoha nastanka - vv
ürm
Poreklo graditelja - rasa neoatlanta (?)
Alternative - (ne)zemaljska
Funkcija - nepoznata (?)

Kao što se iz priloženog da videti, sasvim je izlišno pretpostaviti da su je gradili Egipćani, svojim sredstvima, s obzirom na ovako specifične mere. To međutim nije sve, jer geografski sastav položaja ove piramide, premašuje čak i najsmelije hipoteze. Naime:

Keopsova piramida se nalazi tačno na mestu ispod koga prolazi meridijan koji deli kontinent na dva jednaka dela!

Osnov Keopsove piramide na kome ona leži, niveliran je savršenom tačnošću od 0,1 stepeni!

Keopsova piramida jeste jedina građevina na svetu koja je tačno okrenuta Severu!

Masa Keopsove piramide iznosi 5,9 (76 X 1018)!

Kad se pomnoži osnovica ove piramide sa njenom katetom, dobija se tačna udaljenost Zemlje od Sunca (u milionima kilometara).

U samoj unutrašnjosti piramide još i danas dejstvuju sile koje utiču da predmeti ne korodiraju, a ćelije i biološka tkiva ostaju sačuvani!

Osnovica Keopsove piramide ima tačno 365,24 piramidalna lakta, koliko iznosi i broj dana u godini!

Unutrašnjost Keopsove piramide (tkz. Kraljeva soba) izgrađena je od kamenja sa pizo-električnim svojstvima!

Uzlazni otvori Keopsove piramide gledaju tačno u putanju Sirijusa, koja je išla između 26°18' i 28°18' južno!

Sigurnosni stepen Keopsove piramide iznosi 5:1 arhitektonskih jedinica!

Sam egipatski piramidalni lakat (0,635 m) ravan je desetomilionitom delu srednjeg Zemljinog poluprečnika!

Masa Keopsovog praznog sarkofaga je za 1015 puta manja od Zemljine mase!

Ugao nagiba Velike galerije u piramidi od 27° ravan je usponu spirale DNK koji takođe iznosi 27° stepeni!

Deljenjem apoteoze bočne katete piramide sa dijagonalnom osnovom piramide, dobija sa 0,568 što čini korak spirale DNK u njenim nukleotidnim parovima!

Dijagonalni broj dužine osnovice piramide isti je sa brojem godina 25.827 posle kojih osa Zemlje dostiže tu prvobitnu poziciju! Itd.

Nabrajanje tolikih paradoksalnih odnosa i konstanta ima bezbroj, čime se da zaključiti da je u ovu (Keopsovu) piramidu utkano gotovo celokupno znanje Ijudskog roda!

 

Spomenik vanzemaljaca

 

Naravno, postoje mnogobrojni podaci i pisani spomenici ne egipatskog porekla koji govore o velikoj starosti Keopsove piramide, a u kojim je zajedničko da je ona sigurno izgrađena u nekom prepotopskom dobu. Dakle, po svim analogijama, Keops (2551 - 2528 p.n.e.) je nikako nije mogao izgraditi, pa je ostalo ono ključno pitanje: koliko je onda stara ova piramida, i da li uopšte pripada Egiptu?
Naime, danas gotovo da nema arheologa koji bi odlučno tvrdio da je ona izgrađena u istorijskom dobu dinastičkog Egipta, jer je i samo kamenje i blokovi za njenu izgradnju dovlačeno doslovno sa udaljenosti od 900 kilometara, a za čiji je put i trasu bilo potrebno dvostruko više vremena, no za celokupnu izgradnju piramide!

Što se tiče njene starosti na zemIji, mnogobrojni antički i predantički izvori tvrde da je ona bila sagrađena kada je Lira bila u sazvežđu Raka, što po astronomskoj konstanti ovog zvezdanog položaja iznosi dva puta po 36.000 godina! Ako tome dodamo da egipatski Sirijusov kalendar pada s početkom 4241 godine pre nove ere, kada se smatra da je započela zvanična istorija Egipta, onda se upravo ovaj Sirijusov kalendar proteže unazad sve do 36.525 godina pre nove ere, što je vrlo blisko gornjem zvezdanom položaju. Prema drugim izvorima, Keopsova piramida je podignuta kada je sazvežđe Plejade bilo u kulminaciji sa njenim vrhom, a zvezda Alfa Drakon u liniji sa uzlaznim otvorom. Prema savremenoj astronomiji, to je vreme tkz. Velike zvezdane godine koja se odigrala pre ravno 25.694 godine! Po Al Masudiju, potop je bio uzrok građenja piramida! Naravno, s obzirom na njen specifični položaj na Zemlji, ona je doslovno predstavIjala axis mundi (stup ili osu sveta) kada je i nastala na ničijoj zemlji! (Res nullius). Po tibetanskom poimanju dijagrama svemira, piramida je dakle bila tkz. svemirska planina, dok je u Egiptu međutim, Keopsova piramida bila KLJUČ ZEMLJE. To napokon dokazuje i njen nehermetički sastav, s obzirom da je Keopsova piramida bila jedina
piramida u Egiptu koja je imala otvore, što je u kultu tradicije mrtvih bilo u Egiptu nezamislivo, pogotovo zbog ideje o očuvanju mumija od samog raspada i uništenja. Keopsova piramida dakle, predstavlja purifikaciju neke funkcije, na osnovu čega se može izvući nekoliko hipoteza:

- Keopsova piramida bila je svojevrsni kondenzator energije!
- Komunikacioni centar za velike kosmičke daljine!
- Riznica tehnološkog znanja, ugrađena u njen arhitektonski sastav!
- Svojevrsni centar za očuvanje živih ćelija - Ijudi ili Bogova!
- Komemorativni spomenik rase koja je iščezla na Zemlji!

 

Za ovakve pretpostavke postoje indicije, pogotovo zbog anomalija koje su uočene u njenoj unutrašnjosti (rasipanje kondenzovane energije, anomalije kompasa i mernih aparata, i dr.). U tom smislu, treba napomenuti da u unutrašnjosti Keopsove piramide nikada nije pronađen ni jedan artefakt, ni jedan zapis ili predmeti iz pokretne arheologije. Jedino, u njenoj je unutrašnjosti stajao jedan džinovski prazan sarkofag, koji za sebe, opet, čini poseban fenomen, jer je veći od otvora ulaza u piramidu, i povrh toga nije veličine koja bi odgovarala za Ijudska merila. Šta više, iz njegovih čeonih stranica još i danas postoje otvori u obliku obrnutog "T" što je krajnje zaokružilo zagonetku njegovog postojanja. Tako se večnost piramida očigledno ogledala ka provaliji svemira odakle su možda došli njihovi graditelji. Otud, neki kažu, život je začeo najpre u svemiru a onda je nekoć stigao i do nas. Neki kažu, da su to bili preci Egipćana, Maja i Tolteka, da su sišli na Zemlju i ovladali Ijudima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 30-01-2013 23:48