Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Ogledalo

  Ars Magica

Tekst 3

 

  Adepti

  Hinduizam

  Budizam

  Judaizam

  Hrišćanstvo

  Islam

  Ostale religije

  Misterije

  Tajna društva

  Istorija

  Filosofija

  Astrologija

  Radiestezija

  Nauka

  Ekosfera

  Ars Medica

  Psihologija

  Umetnost

  Zanimljivosti

  Putopisi

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Thornal

Arhiva tekstova Svetog Kraljevstva Magije

 

 

Ars Magica

 

3

 

Enohijanska Magija

Arhiva: Thornal

04.08.2010

 

O Enohijani

 

I

Sve do pre petnaestak godina Enohijanski sistem magike bio je relativno nepoznat svuda u svetu. Literatura je bila oskudna, praktičara koji su bili verzirani i iskusni malo, a informacije su se razmenjivale sporo i nerado. Početnici u ovoj oblasti pristupali su prvim radovima veoma oprezno, snebivljivo i uz veliki oprez. Sistem je bio na »lošem glasu« kao veoma potentan i iz toga je sledilo da je moguće veoma opasan za neopreznog studenta. Ova legenda je delom bila zasnovana na upozorenjima pojedinih istraživača, a delom na često pominjanom citatu iz IX poglavlja MTP, u kojem Kroli govoreći o enohijanskom jeziku kaže sledeće: »....Ma šta da je, on je delotvoran. Čak i početnici nalaze da se stvari »dogadjaju« kada ga koriste: a to je prednost ili nedostatak! kojeg nema ni jedan drugi tip jezika. Za ostale je potrebna stručnost. Za ovaj je potrebna promišljenost.« Pa i u magičkim organizacijama koje su kontinuirano radile na istraživanju ovog sistema kao što je O.T.O. ili neka od naslednica Zlatne Zore praktikovane su mere predostrožnosti koje su bile smišljene da preventivno deluju spram zahuktalih novajlija.

Vremena se menjaju, pa je situacija danas mnogo drugačija. Sveprisutni i često pominjani internet je učinio da na videlo izadje skoro sve što je potrebno – od klasične literature do izveštaja o istraživačkim radovima koji obuhvataju čak i prolazak kroz Etire, a to je oblast koja je samo generaciju ranije smatrana povlašćenom svojinom najsposobnijih i najmoćnijih magičara. Polako je sazrevalo shvatanje da sistem nije smrtonosno opasan -ukoliko bi mu se pristupilo sa poštovanjem i sa izvesnim prethodnim poznavanjem teorije i simbola, on je postajao siguran nosač razvoja.

Očigledno je kritična masa spoznaje bila dostignuta. Ili je vreme učinilo svoje na planu opšte evolucije. Ili se dogodilo nešto treće... kakogod.... trebalo je raditi, i sve je polako dolazilo na svoje mesto.

 

II

Evropa je u XVI v.e.v. kada se pojavila Enohijana, prolazila kroz neobično buran period istorije. U centralnim i zapadnim delovima protutnjala je Reformacija koja je zauvek izmenila njihov izgled, uređenje i ustrojstvo. Tokom ovih procesa započeo je rat u Nemačkoj koji je trajao tridesetak godina, a tek što se završio, počeo je gradjanski rat u Francuskoj koji je bio još i duži. Turci su osvojili Balkan, i prešavši Dunav, pretili su moćnom austrijskom carstvu. Španci su upravno pokoravali državu Inka, Portugalci stigli do Japana, ser Frensis Drejk pod engleskom zastavom oploviće svet...

Intelektualna i duhovna klima takodje je bila uzavrela. Dominacija hrišćanske crkve, pa i hrišćanske ideje u celini, bila je nepovratno poljuljana. Uz opšte tokove koji su vodili ka slobodi stvaralaštva i začetku nauka u današnjem smislu reči smernice razvoju davali su stvaraoci kao Ulrih fon Huten, Rable, Šekspir, Montenj..... nove ideje koje su delovale jeretički ali zasnovane na prirodnim činjenicama nisu mogle biti oborene drugačije nego golom silom ozbiljno uzdrmanih autoriteta. Promene su bile ubrzane, a okolnosti izgledaju veoma turbulentno čak i nama , tako da nam nije teško da zamislimo reakcije savremenika.

U takvom vremenu rodio se Džon Di 13.VII 11527.e.v. od oca Rolanda Dija koji je bio plemić nižeg ranga sa funkcijom Nadzornika kraljevskog stola, a koji se dičio poreklom još iz vremena velških knezova. Džon Di je odrastao u relativno mirnoj sredini i od malih nogu bio je okrenut knjizi i intelektualnom radu i naporima. Već do sredine dvadesetih godina okončao je studije na Kembridžu i govorio i pisao grčki, latinski i hebrejski. To ga je dovelo na dobar glas pa je počeo da predaje na univerzitetu u Parizu, a žedj za znanjem vodila ga je i dalje kroz Evropu pa je proputovao Belgiju, Češku, Italiju i stigao do Ugarske. Većinu ovih putovanja obavio je izmedju trideste i četrdesete godine. I ta putovanja ne treba uzimati zdravo za gotovo. Ako već govorimo o opštim prilikama, treba znati da je malo posle njegovog rodjenja engleska crkva proglasila otcepljenje od Rima i neposlušnost papi. Možete da zamislite kako su ova putovanja izgledala pod takvim okolnostima - Englez, nominalni protestant,

u srcu katoličke Evrope, željne da uzvrati udarac reformaciji....

Interesovanja za hermetiku postepeno su izbijala u prvi plan. Kako je rekao jedan od autora koji su se bavili njegovim životom , pošto je ovladao svim ovozemaljskim znanjima onog vremena poželeo je da upozna i onostrano postojanje i da spozna zakone koji vladaju u večnosti. On je bio dobro upoznat sa radom klasičnih hermetista i renesansnih magičara pa je posle teoretskog izučavanja odlučio da se pozabavi i praktičnim istraživanjem. Početak ovog rada verovatno je bio oko 1580.e.v. mada je u početku napredovao sporo, sa raznih razloga. Džon Di je bio zauzet i drugim obavezama, a sam je tvrdio - što je neobično važno za dalji tok priče - kako nije dovoljno dobar vidovnjak pa je bio sklon tandemskom radu. Tako nalazimo da je u oktobru 1581. e.v. u tom smislu počeo da radi sa izvesnim Barnabas Saulom, ali njime nije bio zadovoljan pa se u martu 1582. e.v. sreo sa Edvardom Kelijem.

Edvard Keli rodio se verovatno oko 1555. e.v. i poticao je iz nižeg društvenog staleža pa njegova biografija nije zabeležena tako dobro kao Dijeva. Za razliku od opšteg mišljenja, on nije bio neobrazovani autsajder. Nekoliko semestara proveo je školujući se na Oksfordu. Iako nije dostigao vrhunsko obrazovanje, mogao je da čita na klasičnim jezicima. Posle napuštanja studija, živeo je nestalnim i avanturističkim životom, pa ga u vreme susreta sa Dijem nalazimo kao obeleženog falsifikatora kome su odsečene uši. Džon Di ga je prihvatio brzo kao novog saradnika, jer je osim vidovnjačkih kvalifikacija imao i osnovna znanja hermetike i alhemije pa je znao šta valja činiti.

Njih dvojica provela su sledećih sedam godina (1582. - 1589. e.v.) intenzivno saradjujući. Njihova saradnja često je menjala predznak i kvalitet i prolazili su razne periode: uzdizanja, iluminaciju, sukobe, razilazili se, pa vraćali jedan drugom... neobično impulsivna, ali plodna veza, rekli bismo. Sistem magike koji su zapisali čekao je više od tri veka da bude razradjen, sistematizovan i valjano upotrebljen. Time su dobili odgovarajuće mesto, ne samo u istoriji.

Konačni rastanak usledio je 1589. e.v. Keli se ponovo upustio u lutanja ali ona nisu bila dugog veka. On je 1595. e.v. bio uhapšen u Pragu zbog »pokušaja pravljenja alhemijskog zlata« i poginuo je pri pokušaju bekstva iz tamnice tako što je pao sa jedne kule. Džon Di je poživeo do 1608. e.v. pokušavajući povremeno da se bavi svojom Andjeoskom magikom ali nikada više sa uspehom kakvog je imao dok je saradjivao sa Kelijem. Bez obzira na reputaciju okultnog veštaka i magičara, sahranjen je kako dolikuje na imanju u Mortlejku, zatvarajući krug legende.

 

III

Centralni deo rada Dija i Kelija obavljen je od 1582. e.v. do 1584. e.v.. Tada je nastao kompleksan magički sistem, progresivno dobijen u nekoliko celina koje medjusobno mogu da budu kompaktibilne ali od kojih se danas samo poslednji smatra Enohijanom u pravom smislu reči.

Da bismo olakšali snalaženje u obimnom materijalu, evo klasifikacije koja je hronološka ali vezuje materiju i na suštinski način.

Prvi deo rada klasifikovan je u korpus koji se naziva HEPTARCHIA MYSTICA. Nastao je u periodu od 1582. e.v. do proleća 1583. e.v. Ovaj magički sistem sadrži imena, sigile i invokacije andjela i planetarnih duhova. Dobijen je klasičnim načinom prizivanja, a Keli je kao fokus koristio čuveni vidovnjački kamen, danas nezaobilazni deo enohijanske mitologije. Može se koristiti kao potpuno nezavistan magički sistem i dosta istraživanja je obavljeno u tom smeru. U odnosu na kasnije materijale, ovde izloženo gradivo je pomalo konfuzno, a govor Andjela je bombastičan dok su vizuelni elementi prenaglašeno raskošni, često bez potrebe. U proleće 1583. e.v. tekstualni deo obogaćen je simbolima koje znamo kao SIGILLUM DEI AEMETH (Pečat živog Boga), TABULA SANCTA (Sveta dvanaestostruka tabla) i posebno dizajniranim prstenom koji je upotrebljavan tokom rada. Nagoveštaji prave Enohijane primećuju se kroz prisustvo 49 Andjela koji se predstavljaju kao Bonorum (Andjeli Dobra).

Posle izvesne pauze u radu pojavio se segment koji se naziva LIBER LOGAETH. Ova knjiga poznata je takodje pod imenom LIBER MYSTERIORUM SEXTUS ET SANCTUS ili Enohova knjiga. Takodje je u ovom periodu dobijen i Andjeoski alfabet, koji je sledeći korak ka punom Enohijanskom sistemu.

 

Enohijanski (Anđeoski) alfabet

 

  

                 Enohojanski Pentakl                              Sveta Tabla

 

Liber Logaeth je prilično zagonetan deo Dijevog i Kelijevog rada. »Logaeth« znači Govor Boga, jer po tradiciji Knjiga sadrži reči kojima je Bog stvarao sve stvari na svetu i čijim poznavanjem se nad istima stiče apsolutna, prvobitna Moć, jer su one suština njihovih imena. Knjiga sadrži najavu poslednjeg doba na Zemlji posle kojeg bi trebalo da usledi uništenje svega. Naravno, instrukcije o inauguraciji tog doba nisu date jer o takvom trenutku mogao je da odluči samo Bog.

Knjiga se sastoji, kao što sada može da se uoči na fototipskim (ili kako se već kaže) izdanjima na internetu, od 48 listova sa tablama sa 49 x 49 kvadratnih polja, sa odgovarajučim brojem Ključeva (to još nisu Enohijanski ključevi koje znamo), zatim 95 tabli sa poljima u koja su upisana slova, još dve neispunjene table i četiri table koje su dvostruko veće od ostalih.

Njen sadržaj nije jasan ni danas u potpunosti, a beleške o njenom nastanku liče na redove fantastičke proze. U njima stoji da je pred početak svake seanse iz Kamena vizije poletalo svetlo ka Kelijevoj glavi i da je taj fenomen bio vidljiv fizičkim očima obojice. Keli je tada zapadao u trans i diktirao slova. Dobijeni tekst nikada, medjutim, nije uspeo da prevede a kada se svetlo povlačilo najavljujući kraj poruke on je potpuno gubio sećanje na neposredno protekla zbivanja. Nekoliko puta svetlo se zadražavalo nešto duže pa je Keli govorio uzvišene činjenice o sadržaju teksta ali se gubitkom svetla ponavljalo prethodno rečeno stanje potpune amnezije i nerazumevanja.

Prava Enohijana, ili ono što se pod tim danas smatra, nastala je u periodu rada koji je trajao od 10. IV 1584. e.v. pa do, najverovatnije, 13. VII iste godine (još neka dodatna objašnjenja i detalji usledili su i u prvoj polovini avgusta). Pomaljalo se novo znanje koje je značilo i proboj u nove sfere svesti, a kao što se često dešava u ovakvim okolnostima došlo je do podizanja tenzije izmedju Dija i Kelija.

Loši odnosi dostigli su vrhunac, a u beleškama stoji da su se često javljali zli »duhovi« koji su obojicu nagovarali da prekinu rad. Kelijeve aktivnosti koje su prethodile saradnji sa Dijem nisu baš poznate, ali izgleda da su one uključivale izvesno bavljenje demonologijom čemu se on sada počeo da vraća, verovatno pod opštim pritiskom.

Dobijeni materijali nisu činili jasnu strukturu, nego se ona ukazala tek na kraju . A dobijeno znanje obuhvatalo je, hronološki:

- Tablu Boga;
- prva četiri Enohijanska ključa;
- peti do osamnaestog ključa;
- imena 91 oblasti na Zemlji

LIBER SCIENTIA AUXILII ET VICTORIA TERRESTRIS

- odnose imenovanih oblasti u knjizi i odgovarajućih oblasti na planeti Zemlji;
- četiri elementalne table;
- prevode i redosled ključeva;
- ključeve Etira;
- imena Etira.

Ovime je sistem Enohijane kompletiran i ostavljen za studiranje generacijama koje dolaze. Ovo su 49 enohijanskih tablica o kojima su govorili enohijanski anđeli.

- 4 TABLE ELEMENATA - KULE STRAZARE
- 1 TABLA DUHA
- 7 TABLI BONORUMA
- 1 TABLA NALVAGEA
- 36 SOJGA TABLI
             

 

  

                      Tabla Vazduha                                  Tabla Vode

 

  

                       Tabla Zemlje                                    Tabla Vatre

 

Tabla Duha

 

IV

Možemo sa sigurnošću da tvrdimo kako Di i Keli nisu imali, možda ni okvirnu ideju, o kompleksnosti i dometima sistema kojeg su primili.

Njime su se bavili malobrojni pojednici u vremenu koje je dolazilo, do kraja XIX v. e.v. kada su ga prihvatili u Zlatnoj Zori, sistematizovali ga i krenuli sa

istraživanjem korak po korak. Znamo da je pre stotinak godina Kroli bio prvi koji je istražio svih trideset Etira, o čemu je ostavio dokument pod imenom Vizija i glas. Koncentrat gradiva potrebnog za ozbiljan samostalni istraživački rad je u knjizi koju znamo kao Liber Chanok. Kao što smo rekli, uz elementarno poznavanje teoretskih postavki, ova knjiga je sasvim dovoljna da se u praksi prodje čitav sistem. Što će reći, oni koji su zainteresovani, imaju šta da rade.

 

V

Postoji gomila literature o Enohijani. Lepo je i korisno upoznati se sa njom, ali nije i esencijalno prekopati sve arhive i znati sve o istorijatu. Preporučuje ce za početnike samo jedna knjiga, koju je sastavio, i to valjano Lon Milo Di Ket.

Najsrećnija stvar kod Enohijane je što u njoj nema Religije, Dogme, Etike i Moralisanja, ona je čist sistem koji korenskim vibracijama definiše hijerarhijsko ustrojstvo Bića Univerzuma, od najmanjeg Anđela do samih Božanskih Imena i Duhovnih sfera Etira.

Dakle, kao prvi korak vi samo treba da napravite svoje Table Elemenata i Duha. To je osnovna stvar (shvatićete tu Lepotu i Veličanstvenost kada ih napravite). Zatim samo treba da izaberete koji deo sebe i Univerzuma će te da istražujete, osvešćujete sebi i spoznajete i eto početka Rada.

Ili što bi rekao Majstor Terion: "Naša ceremonijalna magika se svodi na seriju detaljnih, dakako empirijskih, psiholoških eksperimenata, i ko god kroz njih prođe inteligentno ne mora da se boji rezultata."
Zatim, neophodno je da naučite ta enohijanska slova.

I na kraju, budite iskreni i sa sobom i sa Enohijanom.

Sve se kao i uvek svodi na par preporuka: "Prizivaj često" i "Rasplamsaj se u molitvi"

Prvih 18 ključeva osvešćuju Magičara kroz vibracije elemenata - do Tifareta.

Tabla Zemlje je za Malkut.
Tabla Vazduha je za Jesod.
Tabla Vode je za Hod.
Table Vatre je za Necah.
Tabla Duha je koncentrisana u Tifaretu.

BITOM je za Geburah.
NANTA je za Hesed.
HCOMA je za Binah.
EXARP je za Hokmah.
EHNB je za Keter.

Prvi Ključ takodje za Keter (ali na drugačiji način).
(Prvi Ključ "budi" i priziva opštu pažnju o Duhovnim silama dok Drugi ključ definiše sferu rada, oni su kao Štap i Pehar u spiritualnom smislu.)

NIJE OPASNO raditi ove prizive, ali zavisi od suptilnosti Magičara koliko će postati svestan tih sfera i vibracija. U svakom slučaju središte toga je Tifaret. I Tifaretu treba težiti u početku.

Budući da je Enohijana data da bi se Božanska kreacija "upotpunila", "završila" stoga mislim da je za početak najpogodnije prvo "proći" kroz izkustvo ovih 18 Ključeva. Jedan po jedan, mirno i postepeno, sistematično. Naučni metod koji donosi Duhovnu spoznaju.

Podrazumeva se "minimalno" poznavanje Enohijane i tog sistema.

Dakle. Prvo je neko vreme potrebno za teorijsku studiju. U tom vremenu je pogodno praktikovati rituale "teranja" i čišćenja sfere, ali takođe i osnovne meditacije - asana i pranajama (tako što se odabere neki pogodan "položaj" i diše na način 4-4-4-4).

Ritual se svodi na uvodno "teranje" (MRP ili XXV) i vibriranje Enohijanskog Ključa, onoliko puta, koliko se oseti potrebno. 5 puta bilo sasvim dovoljno. 50 puta je previše i značilo bi da nešto nije u redu). Sledi meditacija - u asani "sediš" i čekaš da ti Enohijana "odgovori". Astralna projekcija po volji. Nakon toga upisivanje u Magički Dnevnik i OBAVEZNO završno "teranje".

Uređenje Hrama i Kruga se ostavlja po volji Magičaru, ali se sve može raditi i bez velike ceremonijale, na podu, uz malo mirisa, sveća, pa i čak i bez toga, po Volji.

Obrati pažnju na "The Pelicanus Trilogy" pogotovo na 2 i 3 deo. U tome je dat Telemitski "metod" ali i izvesna Enohijanska imena sefirota koja su u "skladu" sa ovim Ključevima i korespodentnim elementima.
Što se tiče Etira i Ključeva koji ih otvaraju to bi trebalo prepustiti iskusnijim Magičarima, a jasno je da Etiri "pokrivaju" Drvo Života po trijadama (3 x 10) i da predstavljaju Duhovne sfere koje prožimaju sfere elemenata iz "prostora" izvan Drveta Žvota. Oni nisu "ograničeni" samo na Drvo.

 

Vrh >>>

 

Četiri Velika Kralja Enohijane

 

BATAIVAH: Onaj čiji glas kao da ima krila: Vazduh Sunce
Ovo je jedna od osobina i manifestacija Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem. Krila su facete, perje Ruaha, svako pero, svaka nit u peru su misli i nizovi misli koji imaju svoje korene u krilima. Njima upravlja Volja i ona koriste Vetar da bi nosila Biće u letenju (po Nebu). Glas je vibracija, objava, manifestacija talasanja misli. On je produkt Višeg, Istinskog Sopstva. Glas formuliše Reč, Ime Istinske Prirode svake Zvezde. On drži u rukama dugačko koplje.

RAAGIOSL: Onaj čije su ruke ka istoku: Voda Sunce
Sunce se rađa na istoku. Ono je u kontinuitetu svoga kretanja i pojavnosti. Ko može narediti: "Stani!"? Ko mu može zabraniti njegovo kretanje? Njegove ruke su koreni, zametci Volje. One se čvrsto drže za Svetlost, za Nevidljivi Izvor, kao što je vrh Joda u Keteru, one primaju energiju Sunca i Biće (telo) je vođeno time. On je poput Bube koja sa zapada kotrlja Sunčev Disk ka Istoku.

ICZHIHAL: Onaj koji utvrđuje prošlost: Zemlja Sunce
Kada je prošlost utvrđena, čovek je pravilno skoncentrisan u sadašnjem trenutku, a znajući Akciju toka prošlosti, u trenutnoj ravnoteži On jasno ima smernicu za Budućnost. To je manifestacija kretanja i ispoljavanja Volje. On je svesnost, energija, svetlost, koji su materijalizovani sa visina. On je iskra u noći i mraku materije. Sveprisutna i otvorena svesnost o svojoj Istinskoj Prirodi. Ta svesnost utvrđuje prošlost, njene delove slaže u jasnu celinu. Volja je sveobuhvatna.

EDLPRNA: Onaj koji prvi prima plamenove: Vatra Sunce
Ovo je prožimanje aspiracije čoveka sa plamenovima Svetlosti Anđela tj. Božanstva. On je "prvi" i od "vatre" stoga je on od "Aciluta", a budući da je ispoljen kao "planeta" po svojoj volji se manifestovao da bi poprimio i održao igru plamenova Najvišega.

Seniori su Moćni u prostoru (Bića) i arhetipovi su svih ljudskih osobina, ali Sunce je središte.

Sefiroti ispod Tifareta nisu u dodiru sa najvišim, jedino Tifaret prima čiste uticaje iz Božanske Trijade. Stoga kroz tok Inicijacije Adept u Tifaretu prvi put prima plamenove koji sažižu i pročišćavaju njegove osobine i elementalne karakteristike omogućavajući da se druge solarne moći probude i usklade jedne sa drugima. Ovako su njihove osobine upotpunjene i oživotvorene su u vlastitoj Božanskoj moći.

 

Vrh >>>

 

Enohijanski Seniori

 

1.

HABIORO: Onaj čiji je glas dubok: Vazduh Mars
Glas dolazi od vazduha, a vibracije od Marsa međutim on je ratnički, ozbiljan; Mars je CAR, on naređuje, takođe Mars upravlja Kočijama koje idu ka Binahu odatle stazom Zain dolazi Dubok Glas.

 

2.

AAOZAIF: Onaj koji ubrzava puteve: Vazduh Jupiter
Putevi pripadaju Vazduhu; kao tokovi uma; a Jupiter koji ima izuzetnu snagu ih pokreće; daje frekvenciju. Vazduh sam nije dovoljan za sebe, kao odrednica puteva; Jupiter mu daje energiju, PraNu, a Vaduh je samo "materija" koja je posuda za Pra
nu.

 

3.

AHAOZPI: Onaj koji je na svome mestu: Vazduh Venera
Ovo ime sadrži deo imena ORO IBAH AOZPI što naglašava suverenost stoga je njegovo mesto postojano; Vazduh se ne raspršuje jer ga Venera uobličava; a Venera se ne gubi u sentimentalnosti jer je Um Vazduha kroti i drži na mestu.

 

4.

AUTOTAR: Onaj koji sluša: Vazduh Merkur
Sluh je povezan sa Duhom, Rečju, Logosom; Ovo je percepcija Vazduha kojim odzvanjaju reči Merkura. Međutim on nije aktivno intelektualan već poprimljiv i kroz percepciju analitičan.

 

5.

HTMORDA: Onaj koji ima sina: Vazduh Mesec
"Otac" ima sina. Vazduh je Vau (hebr.), a obličje toga, shvatanje dolazi kroz odraz Meseca. Sin je i Tifaret, središte Ruaha od koga je Vazduh, a "imati" predstavlja moć kalupljenja, sadržavanja; Pehar Meseca.

 

6.

HIPOTGA: Onaj koji nije nalik ičemu drugom: Vazduh Saturn
Ukazuje na jedinstvenost svakog delića univerzuma; Vazduh dotiče uzvišenost Saturna koji je Binah odakle dolazi originalnost; Vazduh tako nije sterilan i krut, surovi i suvi intelekt već savršeni deo Kosmičke tvorevine.

 

7.

LAOAXRP: Onaj koji je prvi u uobraženosti: Voda Mesec
Kombinacija Vode i Meseca eskalira u egoističnoj samodovoljnosti i samo -uzdizanju ega. Arogancija priznaje svoje kvalitete ali ih ne drži pod Voljom već je podložna plimi i oseci emocija. To nije samo ljubav kao fluid i blagoslov svega već i preterano obožavanje sebe.

 

8.

SONIZNT: Onaj koji ima vode spasenja: Voda Merkur
Ovo je dobra kombinacija jer se uzvišenost Merkura prenosi kontinuitetom Vode; a vode održavaju Reč Logosa u kojoj je "spasenje", tj. kontinuum ekstaze sjedinjenja.

 

9.

LSRAHPM: Onaj koji kolje: Voda Mars
Mars u Vodi, vidimo da je klanje, pobuđeno uzbuđenjem emocija u svojem mahnitom kuljanju energija vatrenog Marsa odgovarajuća priroda ovog seniora. Emotivna Voda je pokrenuta Marsom i tu nema nikakvog intelektualnog niti razumskog kontrolora koji bi upravljao situacijom koja eksplodira u besu i saseca "situaciju" na vrhuncu. Ima u tome izvesne ekstremne seksualnosti, jer "klati" jeste penetracija Falusa u Kteis čiji su simboli materijalizovani u Vodi i Vatri.

 

10.

SLGAIOL: Onaj koji je stvorio duh: Voda Venera
I ovde je deo imena Boga od koga dolazi Duh; stvoriti znači manifestovati u obličje. Venera je prizma, a Voda fluid, prenosnik, tog procesa manifestovanja Duha. I u ovome je slavljenje Božanstva da je Duh njezin u svemu!

 

11.

LIGDISA: Onaj koji nema glavu: Voda Saturn
Misterija Akefalona; Glava se ne vidi iznad Ponora. Površina Vode talasa kao veo između svetova ljudi i Bogova. Ruah razumom ne može da pojmi Ono najviše i stoga "ne vidi glavu" Boga.

 

12.

SAIINOV: Onaj koji ima hram: Voda Jupiter
Voda je u ovome sadržatelj, a Jupiter predstavnik i manifestator Božanskih sila. "Hram" je sveto mesto; mesto, čvorište, čakra, verteks Neba i Zemlje, Ljudi i Bogova. On ima Hram jer je prenosioc Duha.

 

13.

LAIDROM: Onaj koji zna tajne: Zemlja Mars
Istina je zakopana duboko u zemlji, a u njenom središtu je Oganj. On zna jer je po svojoj prirodi svestan toga. Čak i sama Zemlja u sebi ima Istinu i Sve tajne su u njoj jer ona je materijalizacija Duha.

 

14.

ALHCTGA: Onaj koji je najsličniji duhu: Zemlja Venera
Biti sličan ne znači biti to, dakle ovo nije Duh, već jedno od njegovih bliskih obličja. Zemlja i Venera su malkutovske, prirodne, prijemčive osobine koje su tvar kroz koju se ogleda Duh.

 

15.

AHMLICV: Onaj koji je najdrevniji: Zemlja Merkur
Ovaj naziv veoma liči na kabalističke ideje o Keteru, ali drevnost podrazumeva prostor i vreme u kontekstu Zemlje koja je prostor i Merkura koji je kontinuitet. Najdrevniji je primordijalan, arhetipski, stoga je on koren i suština svega koje potiče od Drevnoga.

 

16.

ACZINOR: Onaj koji je iz mračnih voda: Zemlja Jupiter
Mrak je od Zemlje (Tama Malkuta), a Vode su od Heseda. Hesed je 4, a to je i Krst, X, Malkuta (10). Mračne vode su dubine nesvesnog i to nije zamućena voda već je u njoj izuzetan pritisak kojom ona opterećuje samu sebe svojom težinom.

 

17.

LIIANSA: onaj koji je prvi u istini: Zemlja Saturn
Ovde su sjedinjeni Malkut i Binah u Boginji MAAT. On poseduje ravnotežu, a "prvi" je uvek seme Ketera. Ipak zbog samog njegovog postojanja kao "bića" Seniora, on je jedno od Obličja razumevanja Istine Prvoga.

 

18.

LZINPO: Onaj koji je prvi u mračnim vodama: Zemlja Mesec
Same dubine zemlje su dotaknute fluidom mesečevih mena i oscilacija koje su ovom prirodom predvođene u Moći ispoljavanja i usmeravanja, Prvi je kao Jesod najbliži Zemlji. Mesec koji se uvek vidi u mračnim vodama Noći, koji je prvi u vidu, naj bliskiji.

 

19.

ALNDVOD: Onaj koji će ovde služiti: Vatra Mesec
Služenje i rad su aktivnost i u svom svetu su neumorni jer odražavaju volju koja se kreće u fluidu Volje.

 

20.

AAPDOCE: Onaj čije ime ostaje isto: Vatra Venera
Vibracija imena i broja je nepromenljiva i beskonačna. Za svako ime (i svki broj)."Ne verujte u promenu - bićete ono što jeste". Menjaju se okolnosti i situacije i stanje, ali istinska priroda ne.

 

21.

ARINNAP: Onaj koji štiti sa mačem: Vatra Saturn
Vatra daje odgovornost i energiju za napad i odbranu. Mač je oštrica Saturna kojim on kosi u vremenu. Poredak i ustrojstvo se "štite" promenom, Materija je Energija. Energija je Svetlost u kretanju (širenju).

 

22.

AAETPIO: Onaj koji traži svoje mesto: Vatra Mars
Neskrašeni tragač i putnik. Ne može da se smiri. Čuo je Zov Ognja u sebi. Kontinualno se kreće i Ide. Ide ka svom mestu, dok ide to je njegova priroda, kad "ako" nađe svoje mesto on prestaje biti tragač no to nije njegova priroda.

 

23.

ADOEOET: Onaj koji peva kao ptica: Vatra Jupiter
Glas je od Ognja, Ptica od Jupitera. On je aktivan u emitovanju vibracija. On je inspirisan da peva, ali u njemu nije grubost materije, već kliktaji i snaga vatre i Jupitera.

 

24.

ANODOIN: Onaj koji je otvoren za druge: Vatra Merkur
On je prijemčiv, saosećajan, topao i prijatan, prijateljski i druželjubiv. Aktivan i nikad dosadan, prilagodljiv i prijanjajući. On svakoga prihvata u zagrljaj i sposoban je da se uskladi i otvori za sve.

 

Vrh >>>

 

Enohijanska Imena Sefirota

 

Enohijana i Drvo Života koji jesu Enohijanska Imena Deset sefirota Drveta Života i Enohijanska Imena Elementalnih vladara Drveta Života.

 

Broj

SEFIROT

ELEMENTI

VAZDUH

VODA

ZEMLJA

VATRA

1

Keter

JLAA

ONMJ

AAAS

NUUR

2

Hokmah  

ZAJA

CBAP

ADJJ

AUDF

3

Binah      

RAJL

AMLT

NORL

LBJR

4

Hesed

AMTJ

OBDA

XNZZ

GAAM

5

Geburah   

APOA

AOOA

USAJ

OOSN

6

Tifaret

DLJO

LEAA

NNBP

OAOZ

7

Necah     

OAAU

GLLA

GAAM

ADLJ

8

Hod        

JCOR

OAAA

PELN

LAXO

9

Jesod       

GZAR

TPDS

OEPJ

MLDN

10

Malkuth    

OAJX

ARJD

JMTR

RJOR

 

METOD: Imena su dobijena sa četiri table Kule Stražare sa četiri krsta svih elementalnih poduglova.

 

Značenje

 

Prvo: Postoji 40 četvoroslovnih Imena Sefirota. Svaka Sefira ima četiri četvoroslovna Imena. (primer: Keter: : JLAA + ONMJ + AAAS + NUUR .) takođe, ta Imena su Imena Vladara 40 malih tarot Arkana. (Primer: Trojka štapova: "Vrlina" njome vlada duh "Labeior").

Drugo: Ovo su 16 desetoslovnih Imena Drveta Života samoga, "projektovanog" u četiri Kabalistička Sveta. Ovo su kompletne manifestacije elementalnih kombinacija Tetragrammatona kroz Drvo Života. Ovo su i Imena Vladara 16 Dvorskih Tarot Arkana. (Primer: Zemlja Zemlje, Asijah Asijaha, He Hea, je Princeza Diskova, kojom vlada: "Ajorezodabalapete")

Napomena: Svako enohijansko slovo ima posebnu prirodu, bilo da je elementalna, planetarna ili zodijačka. Takođe svaka piramida na Tabli i od ovih Imena poseduje specifičnu prirodu - koja treba biti izučena pre praktičnog rada. Ili ne. (Primer: Enohijansko slovo "Pa" je englesko "B" kome odgovara geomantička figura "Puer", čiji je atribut "Mars u Ovnu")

Rad sa ovim Imenima se bazira na uobičajenim metodama enohijanske magike opisanim u Liber Hanok i drugim Librima.

Samo RAD može otvoriti Misterije Njihove Kreacije. Ili kako Priziv kaže na kraju: "Pokrenite se stoga i prikažite se! Otvorite Misterije svoje Kreacije! Budite prijateljski prema meni, jer ja sam sluga istog Boga kao i vi! Istinski Obožavaoc Najvišeg!"

 

Korespondencija

 

Korespodencija kombinacije elemenata sa desetostrukim Imenom sa "Kalvarijskog Krsta" i pridodatim Enohijanskim ključevima.

 

Vazduh

 

VAZDUH VAZDUHA

IZRAADOIGO

3.E.K.

VODA VAZDUHA

LAAMPLACZA

7.E.K.

ZEMLJA VAZDUHA

AIITOIAOAI

8.E.K.

VATRA VAZDUHA

AALIAOURRX

9.E.K.

 

Voda

 

VAZDUH VODE

OCAOALGOTA

10.E.K

VODA VODE

NBMBOELAPR

4.E.K.

ZEMLJA VODE

MALDOALADI

11.E.K.

VATRA VODE

IPTAAAAASD

12.E.K.

 

Zemlja

 

VAZDUH ZEMLJE

AANXUNGPOI

13.E.K.

VODA ZEMLJE

ADONSNAEEM

14.E.K.

ZEMLJA ZEMLJE

AIRZABALPT

5.E.K.

VATRA ZEMLJE

SILZIPMNIR

15.E.K.

 

Vatra

 

VAZDUH VATRE

NALGOOALMR

16.E.K.

VODA VATRE

UUBAOADALI

17E.K.

ZEMLJA VATRE

UDIASOLXDO

18.E.K.

VATRA VATRE

RFRMNZIONR

6.E.K.

 

Ovim Imenima priziva se celo Drvo Života (1-10) da se ispolji u pojmljivom aspektu - sferi nekog elementa i pod elementa da bi se kroz 16 delova ispoljavanja Drveta Života pojmilo celo njegovo shvatanje, da bi se uobličila slika o svim elementarnim osobinama Drveta Života.

Ime BABALON je veoma bitno za sve ove radove, jer BAB je moć, sposobnost, mogućnost; A je u, na, sa; L je Jedan, Prvi; a ON je načinjen, stvoren. Tako da se ime BABALON ne tumači kao Kapija Sunca već kao:
Moć u Jednom data (manifestovana), Moć Prve Kreacije.

Stoga nije ni čudno što se BABALON prevodi kao "kurva" i "bludnica" - Ta Moć je u svima, u svakom delu kreacije, u svakoj manifestovanoj monadi, u svakoj Duši i Zvezdi. Stoga je ona Manifestacija te Moći u mnoštvu i "kapija" kroz koju delovi Jednoga dolaze nazad Jednome.

Veliki Krst na svakoj Tabli (Kuli stražari) sadrži Veliku Moć cele Table, a Kalvarijski krstovi sadrže Moć svakog od četiri dela Table. To su Moći BABALON - Moći Prve Kreacije, Moći koja je u Jednom data, koja iz Jednog izvire i koja se manifestuje kao Sve.

Kroz ovo imamo i neporeciv dokaz da Drvo Života ima direktne veze sa Enohijanom i da se Drvo Života može jasno doživeti i spoznati kroz Enohijanu, kao i da Drvo Života jeste neodvojivi deo Enohijane, uz jasno potvrđivanje da je struktura Drveta Života veoma bitna za shvatanje hijerarhije Enohijane, da Drvo Života jeste Put Manifestacije Moći Jednoga i Put povratka Mnoštva (kroz datu Moć) Jednome.

 

VAZDUH VAZDUHA

IZRAADOIGO

3.E.K.

 

IDOIGO (On koji sedi na Svetom Tronu)

ARDZA (On koji štiti vazduh)

 

VODA VAZDUHA

LAAMPLACZA

7.E.K.

 

LLACZA - on koji prvi prenagljuje

PALAM - on koji je na putu.

 

ZEMLJA ZEMLJE

AIRZABALPT

5.E.K.

 

ABALPT-onaj koji se saginje

ARBIZ-onaj čiji glas štiti.

 

ZEMLJA VAZDUHA

AIITOIAOAI

8.E.K.

 

AIAOAI - onaj koji je unutar i među vama

OIIIT - onaj koji jeste, ali i nije.

 

VATRA VAZDUHA

AALIAOURRX

9.E.K.

 

AOVRRZ - onaj koji ulepšava

ALOAI - onaj koji je iz nasleđa.

 

VAZDUH VODE

OCAOALGOTA

10.E.K

 

Onaj koji je kao ogrlica i onaj koji je presavijen

daju imena Kalvarije.

 

VODA VODE

NBMBOELAPR

4.E.K.

 

Onaj koji mora imati svoj put i

Onaj koji zna.

 

ZEMLJA VODE

MALDOALADI

11.E.K.

 

Onaj koji odapinje strele i

Onaj koji stvara ptice.

 

VATRA VODE

IPTAAAAASD

12.E.K.

 

Onaj koji je u istini i

Onaj koji je sličan.

 

VAZDUH ZEMLJE

AANXUNGPOI

13.E.K.

 

Onaj koji deli/odeljuje misli i

Onaj čije veliko ime je Sve

 

VODA ZEMLJE

ADONSNAEEM

14.E.K.

 

Onaj koji je devetostruko poslušan i

Onaj koji ima kraljevstvo

 

VATRA ZEMLJE

SILZIPMNIR

15.E.K.

 

Onaj koji uvećava znanje i

Onaj čije je mesto Etir

 

VAZDUH VATRE

NALGOOALMR

16.E.K.

 

Onaj koji donosi mučenje i

Onaj koji ne čini ništa

 

VODA VATRE

UUBAOADALI

17E.K.

 

Onaj koji ima tajnu istinu i

Onaj koji ima pola istine

 

ZEMLJA VATRE

UDIASOLXDO

18.E.K.

 

Onaj čije je ime Uništenje i

Onaj koji je večan

 

VATRA VATRE

RFRMNZIONR

6.E.K.

 

Onaj koji je u vodama Sunca i

Onaj koji posećuje šest puta

 

 

 

Enohijanska Imena Malih Arkana Tarota

 

Malkut:

 

10.Diskova

BLAGOSTANJE

IMTR

10.Mačeva

PROPAST

OAIX

10.Pehara

ZASIĆENOST

ARID

10.Štapova

UGNJETAVANJE

RIOR

 

Jesod:

 

9.Diskova

DOBITAK

OEPI

9.Mačeva

OKRUTNOST

GZAR

9.Pehara

SREĆA

TPDS

9.Štapova

SNAGA

MLDN

 

Hod:

 

8.Diskova

RAZBORITOST

PELN

8.Mačeva

UPLITANJE

ICOR

8.Pehara

NEMAR

OAAA

8.Štapova

HITRINA

LAXO

 

Necah:

 

7.Diskova

NEUSPEH

GAAM

7.Mačeva

UZALUDNOST

OAAU

7.Pehara

RAZVRAT

GLLA

7.Štapova

ODVAŽNOST

ADLI

 

Tifaret:

 

6.Diskova

USPEH

NNBP

6.Mačeva

UČENOST

DLIO

6.Pehara

ZADOVOLJSTVO

LEAA

6.Štapova

POBEDA

OAOZ

 

Geburah:

 

5.Diskova

ZABRINUTOST

USAI

5.Mačeva

PORAZ

APOA

5.Pehara

RAZOČARANJE

AOOA

5.Štapova

BORBA

OOSN

 

Hesed:

 

4.Diskova

MOĆ

XNZZ

4.Mačeva

ZATIŠJE

AMTI

4.Pehara

RASKOŠ

OBDA

4.Štapova

POTPUNOST

GAAM

 

Binah:

 

3.Diskova

RAD

NORL

3.Mačeva

TUGA

RAIL

3.Pehara

OBILJE

AMLT

3.Štapova

VRLINA

LBIR

 

Hokmah:

 

2.Diskova

PROMENA

ADII

2.Mačeva

MIR

ZAIA

2.Pehara

LJUBAV

CBAP

2.Štapova

VLAST

AUDF

 

Keter:

 

As.Diskova

***

AAAS

As.Mačeva

***

ALAA

As.Pehara

***

ONMI

As.Štapova

***

NUUR

 

Vrh >>>

 

Preliminarni Priziv BABALON

 

Izvedi znake N.O.X. - a.

Prva Kretnja:

Može biti identična Prvoj Kretnji iz Liber V vel Reguli, ili Okreni se Istoku - Boleskin.

Uzdigni visoko ruku (držeći figu) iznad glave.

Dotakni vrh glave i čelo: NUIT!

Dotakni genitalije: HADIT!

Združi obe ruke (držeći fige) i uzdigni ih;
Središte grudi: RA-HOOR-KHUIT!

Druga kretnja:

Ka Boleskinu: Iscrtaj Heptagram Bludnice;
Ulazeći: BABALON!
Tišina.
Kreni nadesno ka sledećem kvadrantu i učini isto.
Krećući se tako učini i na ostalim stranama.
Kad si načinio/la pun krug nalaziš se licem ka Boleskinu.
Dodirni obema rukama (sa figama) genitalije i reci:

 

HOATH BABALON!


Uzdigni energiju do središta grudi (čineći pokret rukama) i reci:
 

AD BABALONIS AMOREM DO DEDICO OMNIA NIHILO!
 

Dodirni figama središte čela i reci :

 

ABADDON!


Raspleti fige ( prsti su uzdignuti , palčevi na čelu ) : "Otvaranje Oka!"
Uzdigni ruke u " V " i reci :

 

LA AHEBAH BABALON!


Hitro udari grudi i opet uzdigni ruke i reci:

 

BABALON!


ili

 

NUIT! BABALON! ISIS!


Prekrsti ruke na grudima.

Zavrsna kretnja je identicna početnoj .

Napomena (Fr. VAL 419):

Ovaj ritual je stvoren u sledece svrhe:

A - Kao opšte Teranje svih sila koje nisu u skladu sa BABALON.
B - Kao opšti Priziv energija BABALON.
C - Za žene, čarolija kojom se manifestuju energije BABALON, moguće za privlačenje odgovarajuće Zveri.
D - Za muškarce, čarolija kojom privlači ženu koja manifestuje energije BABALON.
E - Za muškarce i žene, kao uvod za Seksualnu Magiku. Što će biti pročišćujuće i stimulativno ako se ispravno izvede.

BABALON, budući univerzalna, se može i odista se manifestuje u bilo kojoj ženi otvorenoj za nju. I za ovo kao i u svim magičkim operacijama uspeh zavisi od jednostavne maxime: Prizivaj često!

 

Vrh >>>

 

Mali Enohijanski Ritual Pentagrama

 

Prva kretnja je identična prvoj kretnji iz "Preliminarnog Priziva Babalon".

Druga kretnja:

Istok: Iscrtaj Pentagram (bilo Prizivni ili Terajući) i vibriraj Ime, uz davanje znaka Ulazećeg: EXARP!

Nakon toga sledi znak Tišine.

Jug: BITOM!

Zapadu: HCOMA!

Sever: NANTA!

Okrenut ka istoku stani u znaku krsta i reci:

Ispred mene je BATAIVAH!

Iza mene je RAAGIOSEL!

S desna mi je EDELPERNAA!

S leva mi je ICZHIHAL!

Oko mene plamte pentagrami,

a u stubu blista heksagram!

IAIDA!

Završna kretnja je identična prvoj.

 

Vrh >>>


Veliki Enohijanski Ritual Pentagrama

 

Prva kretnja je identična "Prvoj kretnji" iz Liber V vel Reguli, ali "Aumgn" zameni sa "M...M".

Druga kretnja:

Istok: Pentagram Duha: EXARP!

Pentagram elementa: ORO IBAH AOZPI.

Na svakoj strani sveta prizovi Duh imenom sa Table Duha a zatim Božanskim Imenom Table elementa, čemu možeš dodati znake odgovarajućih "Rangova".

Ka istoku (otvarajući Veo):

"Ol sonuf vaoresađi goho Iad Balata.

Eleksarpeh, Komananu, Tabitom!

Zodakare eka zodakare od zodameranu.

Odo kikale kaa.

Piape Piamoel Od Vaoan!"

(Zatvori Veo).

Učini znake LVX.

Ka istoku, u znaku krsta:

Ispred mene je BATAIVAH!

Iza mene je RAAGIOSEL! S desna mi je EDELPERNAA!

S leva mi je ICZHIHAL!

Oko mene plamte pentagrami,

a u stubu blista heksagram! (stani u znaku Plamene zvezde:)

IAIDA! IOIAD! IADNAMADA!

Završna kretnja je identična "Prvoj kretnji".

 

Vrh >>>

 

Enohijanski Ključevi
 

Prizivi

ili kako se drugačije nazivaju

Solarni Kinovi

 

Prvi ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Causarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, Hoathahe I A I D A!

PREVOD

Ja vladam nad vama, reče Bog Pravde, u moći uzvišenoj nad Nebom Besa, u čijim rukama je Sunce poput mača, a Luna poput sve-prožimajuće Vatre: koji merim vašu Odeću usred mojih Pokrivala, te sam vas skupa ovio poput palčeva svojih ruku, čija sedišta sam ukrasio Ognjem Sabiranja i ulepšao vašu odeću divljenjem. Kojima sam izradio zakon da upravljate Svetima, i s Kovčegom Znanja izručio vam žezlo. štaviše digli ste svoje glasove i zavetovali se na poslušnost i veru Njemu koji živi i pobeđuje: koji nema početka, i čiji kraj ne može biti: koji sjaji poput plamena usred vaših palata, i vlada među vama kao ravnoteža pravednosti i istine! Pokrenite se zato, i prikažite se! Otvorite misterije vaše kreacije! Budite mi prijatelji, jer Ja sam Služitelj tog istog vašeg Boga: pravi obožavalac Najvišeg!

***

Četiri osnovne boje, četiri principa. Svakoj od boja je pripisano pet solarnih plemena. To su i Hromatike i Rase... Budi sve solarne Kinove. On priziva DUH Svega. Palčevi se odnose na Kinove - Žuto Sunce, koji odpočinje galaktički udisaj, i Belog Psa, koji odpočinje solarni izdisaj.
Crveni - Inicira, Beli - Rafinira, Plavi - Transformiše, Žuti - Sazreva, Hunab Khu
 


Drugi ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelar; lape zodir IOIAD!

PREVOD

Mogu li Krila Vetrova razumeti vaše čudesne glasove? O vi! drugi od Prvih! koje su užareni plamenovi oblikovali u dubini mojih Čeljusti! Poput pehara sam vas pripremio za venčanje, ili poput predivnog cveća za odaju Pravednosti! Snažnija su vaša stopala nego goli kamen: i moćniji vaši glasovi nego mahniti vetrovi! Jer vi postadoste zdanje kakvog nema osim u Umu Svemoćnog. Ustanite, reče Prvi: i pokrenite se stoga ka njegovim služiteljima! Pokažite se u moći, i učinite me moćnim Posmatračem stvari: jer ja sam od Njega koji živi zauvek!
 

***

Belo Ogledalo
Žuto Sunce
Crvena Zemlja
Plava Oluja

Ova četiri Kina u sebi sadrže suštinu čitave rase (svih pet plemena). Predstavljaju univerzalnu marticu Vremena i uspostavljenu zrelost.

Crveni Bitom
Beli Nanta
Plavi Hcoma
Žuti Exarp
Zeleni IOIAD


Treći ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Micama!goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe. Norezoda cahisa otahila Gigipahe; vaunudel-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata beregida od torezodul! Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali vaoresa cala homila; cocasabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata od-vaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! Vaunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

PREVOD

Vidi! reče vaš Bog! Ja sam krug na čijim rukama Dvanaest Kraljevstava stoji. Šest je sedišta životnog daha: a druga su poput oštrih Srpova i Rogova Smrti. Gde stvorenja Zemlje i jesu i nisu, osim u mojim vlastitim rukama; koji spavaju i ustaće! U Početku ja načinih od vas gospodare, i smestih vas u dvanaest sedišta upravljanja: dajući svakome od vas naslednu moć nad 456 istinskih vremenskih doba: sa namerom da iz najviših posuda i uglova vaše vladavine vi možete delovati u mojoj Moći, sipajući vatre života i rasta neprestalno na Zemlju. Tako vi postadoste skutovi Pravednosti i Istine. U ime istog vašeg Boga, ja vam kažem, uzdignite se! Gle! Milosti Njegove cvetaju, i Ime Njegovo posta moćno među nama. U kojem mi govorimo: Pokrenite se! Siđite! I pristupite nam kao učesnicima Njegove Tajne Mudrosti u Stvaranju vašem.
Budi Plavu Ruku .
 

***

Daje moć realizacije, ispunjenja. Predstavlja našu sposobnost da započeto, zamišljeno, u umu, realizujemo poznavajući zakon života i smrti.

Ruka predstavlja i moć izlečenja, davanja blagoslova, rada i kreiranja, ali iako stvari dovodi do realizacije nema moć da da pečat lepote i umetnosti.
 


Četvrti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme sobame agi coremepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi!

PREVOD

Ja postavih svoja stopala na Jug, i pogledah oko sebe, govoreći: nisu li gromovi uzrastanja 33 po broju, koji vladaju u drugom Uglu? Pod koje ja postavih 9639, koje niko još izbrojao nije osim Jednog, u kojem drugi početak je stvari, i postaje jačim; koji su takođe u nizu Brojevi Vremena: i njihove moći su kao prvih 456. Ustanite! vi sinovi Uživanja! i posetite Zemlju: jer ja sam Gospod vaš Bog; koji jeste i živi zauvek! U Ime Stvoritelja, pokrenite se! I pokažite se kao nosioci zadovoljstva, da slaviti možete Njega među sinovima ljudi!
 

***

Budi Plavog Majmuna

56. Majmun predstavlja moć igranja magijom uma, a zbog svog shvatanja prirode uma sklon je manipulaciji.

Savršeno se snalazi u svetu brojeva, kod mu je 11, ali se gubi u skakanju sa grane na granu.

Radoznalost.
 


Peti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripeso ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe afa; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el!
 

PREVOD

Moćni zvuci u treći ugao uđoše, i postadoše poput maslina na Maslinovoj gori; gledajući sa zadovoljstvom na Zemlju, i boraveći u sjaju Nebesa kao stalni Utešitelji. Za njih ja privezah 19 Stubova Zadovoljstva, i dadoh im sudove da naplave Zemlju sa njenim bićima; i oni su braća Prvih i Drugih, i početak njihovih vlastitih sedišta, koja su okićena sa 69,636 večno - gorućih lampi: čiji su brojevi kao Pocetak, Kraj i Sadržaj Vremena. Zato dođite i poslušajte svoju kreaciju: posetite nas u miru i zadovoljstvu: dovršite nas, primaoce vaših misterija: zašto? Naš Gospod i Gospodar je Sve-Jedan!

 

***

Budi Belog Psa

Pas se odnosi na vernost i ljubav i predstavlja stanje naše duše koje tek treba da bude povezano sa božanskim, te je stoga ranjiv.
 


Šesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Gahe sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji, dalagare malapereji ar-caosaji od acame canale, sobola zodare fabeliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahe-bienu Be-ri-ta od zodacame ji-micalazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he od ecarinu MADA Qu-a-a-on!

PREVOD

Duhovi četvrtog ugla su Devet Moćnih u Nebeskom Svodu Voda: koje je Prvi posadio, patnju zlom a nagradu ispravnom: dajući im ognjene strele da prorešetaju Zemlju, i 7699 stalnih radnika, čiji putevi sa utehom posećuju Zemlju; i u vlasti su i trajanju kao Drugi i Treći - Zato počujte moj glas! Govorio sam o vama, i dovodim vas u moć i sadašnjost, čijaĆe dela biti pesma poštovanja, i veličanja vašeg Boga u vašem Stvaranju!
 

***

Budi Plavu Noć

Nosi moć izobilja i sanjanja. Predstavlja neograničeni potencijal oblika koji stvaramo našom imaginacijom iz kolektivnog nesvesnog.

Ne odnosi se toliko na materijalne vrednosti koliko na njihovo obličje.
 


Sedmi ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-piregahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa ni pa-ra-diala. Casaremeji ujeare cahirelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola rita! Zodacare! Zodameranu! Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-ol-zododa aaiome. Bajirele papenore idalugama elonusahi--od umapelifa vau-ge-ji Bijil--IAD!
 

PREVOD

Istok je kuća Devica koje pevaju hvalospeve među plamenovima prvog sjaja kojim je Gospod otvorio svoja usta; i one su postale 28 živih staništa u kojima se snaga čovekova raduje; i ona su ukrašena sjajnim ornamentima, kao što čini čuda na svim bićima. Čija kraljevstva i trajanje su kao Treći i Četvrti, jake kule i mesta utehe, Sedišta Milosti i Trajanja. O vi Služitelji milosti, Pokrenite se! Pojavite se! Pevajte hvalospeve svom Stvoritelju; i budite moćni među nama. Da u tom spomenu bude snaga, i naša jačina naraste u našem Utešitelju.
 

***

Budi Crvenu Lunu

Pročišćava univerzalnu vodu predstavljajući naše emocije koje se kroz karmički put moraju pročistiti, da bi doživeli čistu energetsku emociju srca.
 


Osmi ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe ox. Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji o-isalamahe lonucaho od Vovina carebafe? NIISO! bagile avavago gohon. NIISO! bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji.

PREVOD

Podne, prvo je kao treće Nebo sačinjeno od 26 Hijacintnih Stubova, reče Gospod, u kome Stari postaše jaki, koje sam pripremio za sopstvenu Pravednost: čije Će dugo trajanje biti kao bedemi za pogurenu Aždaje, i slično kao Udovičinoj žetvi. Koliko ih je tamo koji ostaju u Sjaju Zemlje, koji jesu, i neće videti Smrt dok se Kuća ne sruši i Aždaja ne potone? Bežite odatle! jer su Gromovi (uspona) progovorili. Bežite odatle! jer su Krune Hrama i Odora Njegova koji jeste, bio je, i bitiĆe, krunisane i podeljene! Izađite odatle! Prikažite se! na užas Zemlje, i za našu utehu, i za utehu svih koji su spremni.
 

***

Budi Crvenog Zmaja

Zmaj predstavlja kosmičko sećanje, sećanje na naše božansko poreklo.

Predstavlja znanje i posudu znanja iz koje možemo uvek da se napojimo.
 


Deveti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Micaoli beranusaji perejela napeta ialapore, das barinu efafaje Pe vaunupeho olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi cial. Vaunesa aladonu mom caosago ta iasa olalore ginai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu cahisa avini darilapi caosajinu: od butamoni pareme zodumebi canilu. Dazodisa etahamezoda cahisa dao, od mireka ozodola cahisa pidiai Colalala. Ul ci ninu a sabame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od upe ofafafe; bajile a-cocasahe icoresaka a uniji beliore.

PREVOD

Moćni čuvar Ognja sa dvoseklim užarenim mačevima (koji ima osam Čaša gneva za dva i po puta, čija su krila od pelina a srž od soli), postavi njihova stopala na Zapad, i mere ih njihovih 9996 ministara. Oni skupljaju mahovinu Zemlje kao bogataš svoje Blago. Prokleti su oni čiji su oni gresi! U njihovim su očima žrvnjevi veći od Zemlje, a iz njihovih usta ističu mora krvi. Glave su im pokrivene dijamantima a na njima su mermerne stene. Sretan je onaj na koga se ne mršte. Zašto? Jer se Gospod Pravednosti raduje njima! Bežite odatle, bez vaših bočica: jer vreme je za Utehu.
 

***

Budi Žutog Ratnika

Ratnik se odnosi na hrabrost, inteligenciju, ali i na više stanje ljudske svesti, koje ima moć da se susreće i bori sa stvarima izvan sebe.

On je ratnik svetla svestan svoje uloge u božanskom planu.
 


Deseti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodia-zodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo ope copehanu od racalire maasi bajile caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata das daox cocasa ol Oanio yore vohima ol jizodyzoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! Bajile madarida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nidali!

PREVOD

Gromovi Suda i Gneva su prebrojani i smešteni na Severu, u vidu Hrasta čije su grane 22 gnezda jadikovanja i plakanja prikovana za Zemlju: koji danonočno gori, i bljuje glave škorpionske i živi Sumpor pomešan s otrovom. To su gromovi koji, 5678 puta u dvadeset četvrtini trenutka, tutnje stotinama moćnih zemljotresa i kao hiljade silnih talasa, koji ne smiruju, niti znaju za neko ovdašnje vreme. Jedan kamen proizvodi ih hiljadu, čak kao što srce čovečije uzrokuje njegove misli. Avaj! avaj! avaj! avaj! avaj! avaj! Da, teško bilo Zemlji, jer njen greh jeste, bio je, i biće veliki. Bežite odatle! ali ne i vaši moćni zvuci!
 

***

Budi Crvenu Zmiju

Zmija nas povezuje sa našom životnom silom, našom moći preživljavanja. Predstavlja našu prilagodljivost, reproduktivnost, jačanje kroz životne probleme i takmičarstvo.

Ona je naša seksualna energija zarobljena u tabuu od strane religija i institucija.
 


Jedanaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Oxiayala holado, od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. Od vabezodire cameliaxa od bahala: NIISO! salamanu telocahe! Casaremanu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga. NIISA! bagile aberameji nonucape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A!

PREVOD

Moćno Sedište zaječa, i beše pet Gromova koji utekoše na Istok. I Orao progovori i glasno povika: bežite iz Kuće Smrti! I oni se okupiše i postaše (oni) po kojima se meri, i tako je kao Oništo su, čiji je broj 31. Bežite odatle! Jer ja sam pripremio (mesto) za vas. Pokrenite se zato, i prikažite se! Razotkrijte misterije vaše Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam Služitelj tog istog vašeg Boga: pravi obožavatelj Najvišeg.
 

***

Budi Plavog Orla

Orao je vezan za viziju. Ima snažan osećaj za pravdu i nemilosrdan je. Agresivan u svom ispoljavanju, u malom prikazuje univerzalni zakon - moć transformacije energije.
 


Dvanaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Nonuci dasonuf Babaje od cahisa ob hubaio tibibipe: alalare ataraahe od ef! Darix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPEHE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A!

PREVOD

O vi protegnuti po Jugu što ste 28 Fenjera Tuge, okačite svoje vence i posetite nas! oborite svoju svitu 3663 (pomoćnika) da bi Gospod mogao biti veličan, čije je ime među vama Gnev. Pokrenite se! Kažem, i prikažite se! Razotkrijte misterije vaše Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam Služitelj togistog vašeg Boga, pravi obožavatelj Najvišeg.
 

***

Budi Belog Spojitelja Svetova

Spojitelj svetova predstavlja kapije smrti kao neophodnosti prelaska iz jednog oblika energije u drugi. Naša životna energija na Zemlji određenog momenta prelazi u drugo stanje koje mi doživljavamo kao smrt.
 


Trinaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Napeai Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

PREVOD

O vi Mačevi Juga,što imate 42 oka s kojima izazivate srdžbu Greha: čineći pijanima ljude koji su prazni: Vidite Obećanje Boga i Njegovu Moć koja se među vama zove gorkom žaokom! Pokrenite se i Prikažite se! Razotkrijte misterije vaše Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam Služitelj tog istog vašeg Boga: pravi obožavatelj Najvišeg.

***

Budi Belog Čarobnjaka

Čarobnjak daje moć bezvremenosti, predstavlja sposobnost svesti da bude sada i ovde. Poznaje zakone vremena i putovanje kroz vreme.
 


Četrnaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca ol tahila dodasa tolahame caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama! Bial' Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

PREVOD

O vi Sinovi Jarosti, Kćeri Pravednog!što sedite na 24 sedišta, obdarujući sva Zemaljska stvorenja starošću, kojih pod vama ima 1636. Počujte! Glas Božji; obećanje Njegovo, koji se među vama zove Jarost ili Krajnja Pravednost. Pokrenite se i prikažite se! Razotkrijte misterije vaše Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam Služitelj tog istog vašeg Boga: pravi obožavatelj Najvišeg!

***

Budi Žuto Ljudsko Biće

Ljudsko biće ima moć slobodne volje koja trenutno predstavlja stanje ljudskih bića na Zemlji. Slobodna volja nam je data da se razlikujemo od nerazvijenog čoveka koji dobija svoja prava izbora, ali i snošenja odgovornosti za svoja dela, reči i misli.
 


Petnaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa dareji; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emetajisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.
PREVOD

O ti, Upravniče prvog Plamena, pod čijim su krilima 6739; što optkaše Zemlju suvoćom: što poznaješ Veliko Ime "Pravednost" i Pečat Časti. Pokreni i prikaži se! Razotkrij misterije svoje Kreacije. Budi mi prijatelj, jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi obožavatelj Najvišeg!
 

***

Budi Žutu Zvezdu

Zvezda nam daje moć lepote i umetnosti. Daje inspiraciju za stvaranje iz zvezdanog semena.

 

Šesnaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazodi busada, od belioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu emoda: das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

PREVOD

O ti drugi Plamenu, Dome Pravde,što imade početak u slavi i što ćeš utešiti Pravednog:što hodaš po Zemlji sa 8763 stopala, koji razumeš i razdvajaš stvorenja! Veliki si u Bogu Rasprostiranja i Osvajanja. Pokreni i prikaži se! Razotkrij misterije svoje Kreacije. Budi mi prijatelj, jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi obožavatelj Najvišeg!
 

***

Budi Crvenog Nebeskog Šetača

Nebeski šetač spaja nebo i zemlju svojim stubovima. Neumorni putnik kroz vreme i prostor, nestalan, prevazilazi ljudsko shvatanje odgovornosti.
 


Sedamnaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta faxisa hubaro tasataxa yolasa: soba Iad i Vonupehe o Uonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.
PREVOD

O ti treći Plamenu! čija su krila rogovi s kojima uzrokujete narastanje, i koji imaš 7336 živih lampi u prethodnici: čiji je Bog "Gnev u Besu": Opaši svoja bedra i počuj! Pokreni i prikaži se! Razotkrij misterije svoje Kreacije. Budi mi prijatelj, jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi obožavatelj Najvišeg.

***

Budi Beli Vetar

Vetar prenosi duh. Povezan je sa božanskim i nebeskim carstvom i svojim dahom ispunjava beskrajni prostor stvarajući kovitlace energije koji dodiruju sve i svakog u božanskoj bašti.
 


Osamnaesti ključ

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Ilasa micalazoda olapireta ialpereji beliore: das odo Busadire Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafame das ivemeda aqoso adoho Moz, od maoffasa. Bolape como belioreta pamebeta. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

PREVOD

O Ti moćno Svetlo i gorući Plamenu Utehe! Što razotkri Božju Slavu do centra Zemlje, u kome 6332 tajne Istine konače, što se u tvom kraljevstvu zove "Radost" i ne može se meriti. Budi mi prozor utehe" Pokreni i prikaži se! Razotkrij misterije svoje Kreacije. Budi mi prijatelj, jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi obožavatelj Najvišeg.

***

Budi Žuto Seme

Usmerava cvetanje, odnosi se na duhovnost, otvara moć razvoja, dovodi do manifestacije, daje svetu raznolikost.

 

Vrh >>>


Ključevi Trideset Etira

ENOHIJANSKI IZGOVOR

Madariatza das perifa LIL cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. Nonuca gohulime: Micama odoianu MADA faoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda, tooata nonucafe jimicalazodoma larasada tofejilo marebe yareryo IDOIGO; od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza, od ta qurelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca qo tiobela lela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od caharisateosa aji-latore-torenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaoasa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonuji. Vanucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta a babalanuda, od faoregita teloca uo uime. Madariiatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od perdazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodame pelapeli IADANAMADA!

PREVOD

O vi, Nebesa,što obitavate u Prvom Etiru, vi ste moćni u područjima Zemlje, i izvršavate Sud Najvišeg! Vama se kaže: Vidite Lice svog Boga, početak Utehe, čije su oči svetlost Nebesa, koji vam obezbedi Upravu nad Zemljom i njenim neizrecivim raznolikostima, snabdevši vas snagom razumevanja da raspolažete svim stvarima u skladu s Proviđenjem Njegovim, koji sedi na Svetom Prestolu, a ustade u Početku, rekavši: Zemljom neka vladaju njeni delovi, i neka bude Podele na njoj, da bi se njena slava mogla uvek piti, i sama u sebi uvećavati. Njen put neka ide sa Nebesima; i kao rukotvorina neka im služi. Neka jedno doba postidi drugo, i neka ne bude istih bića na ili u njoj. Svi njeni članovi neka se razlikuju po svojim kvalitetima, i neka ne bude niti jednog Stvorenja jednakog drugom. Neka se razumna Stvorenja na Zemlji, i Ljudi, uzajamno napadaju i istrebljuju; a njihova staništa neka im zaborave Imena. Neka čovekov rad i njegova pompa budu zbrisani! Njegove zgrade neka postanu Pećine za zverinje Poljsko! Zbuni njeno razumevanje mrakom! Zašto? pokajah se, što stvorih Čoveka. Jedan poznat od nje, a drugi kao stranac: jer ona je postelja Bludnice, i stanište njega koji je pao. O vi Nebesa, uzdignite se! Niža neba pod vama, neka vas služe! Upravljajte onima koji upravljaju! Zbacite one koji padaju. Rađajte one koji su u usponu, uništite pokvarene. Neka ni jedno mesto ne ostane izuzeto. Dopunjujte i smanjujte dok sve zvezde ne budu na broju. Ustanite! Pokrenite i pojavite se pred Obavezom Njegovih ustiju, na koju nas je zarekao u Svojoj Pravdi. Otvorite Misterije svoje Kreacije, i načinite nas suučesnicima NEOSKRNAVLJENOG ZNANJA.

***

Obuhvata celo Drvo Života.

Budi 91. Enohijanskog Guvernera, od kojih je svaki jedan stepenik na Piramidi Kvecalkoatla.

U jednom godišnjem dobu ima 91 dan. Jedna godina ima 4x91 dan, plus 1 "zeleni" dan - vanvremeni dan pripisan proslavi veze Sirijusa, Sunca i Zemlje.

Deset planetarnih orbita i dvadeset solarnih plemena daju trideset sfera-ideja koje se radijalno šire između Sunca i Galaksije - ujedinjujući se u Jedno sa vibracijom Univerzuma.

 

Vrh >>>

 

Enohijanski Guverneri

 

ETIRI

GUVERNERI

Broj Služitelja

Ukupno

Služitelja

 

 

1

OCCODON

7209

 

1

LIL

2

PASCOMB

2360

14931

3

VALGARS

5362

4

DOAGNIS

3636

2

ARN

5

PACASNA

2362

15960

6

DIALIVA

8962

7

SAMAPHA

4440

3

ZOM

8

VIROOLI

3660

17296

9

ANDISPI

9236

10

THOTANP

2360

4

PAZ

11

AXZIARG

3000

11660 

12

POTHNIR

6300

13

LAZDIXI

8630

5

LIT

14

NOCAMAL

2306

16738

15

TIARPAX

5802

16

SAXTOMP

3620

6

MAZ

17

VAVAAMP

9200

20040

18

ZIRZIRD

7220

19

OBMACAS

6363

7

DEO

20

GENADOL

7706

20389

21

ASPIAON

6320

22

ZAMFRES

4362

8

ZID

23

TODNAON

7236

13900

24

PRISTAC

2302

25

ODDIORG

9996

9

ZIP

26

CRALPIR

3620

17846

27

DOANZIN

4230

28

LEXARPH

8880

10

ZAX

29

COMANAN

1230

11727

30

TABITOM

1617

31

MOLPAND

3636

11

ICH

32

VSNARDA

2362

15960

33

PONODOL

8962

34

TAPAMAL

3472

12

LOE

35

GEDOONS

7236

15942

36

AMBRIOL

5234

37

GECAOND

8111

13

ZIM

38

LAPARIN

3360

15684

39

DOCEPAX

4213

40

TEDOOND

2673

14

VTA

41

VIVIPOS

9236

20139

42

OOANAMB

8230

43

TAHANDO

1367

15

OXO

44

NOCIABI

1367

4620

45

TASTOXO

1886

46

CUCARPT

9920

16

LEA

47

LOVACON

9230

28390

48

SOCHIAL

9240

49

SIGMORF

7623

17

TAN

50

AYDROPT

7132

17389

51

TOCARZI

2634

52

NABAOMI

2346

18

ZEN

53

ZAFASAI

7689

17389

54

YALPAMB

2634

55

TORZOXI

9996

19

POP

56

ABRIOND

3620

15358

57

OMAGRAP

4230

58

ZILDRON

8880

20

CHR 

59

PARZIBA

1230

14889

60

TOTOCAN

1617

61

CHIRZPA

5536

21

ASP

62

TOANTOM

5635

16829

63

VIXPALG

5658

64

OZIDAIA

2232

22

LIN

65

PARAOAN

2326

6925

66

CALZIRG

2237

67

RONOOMB

7320

23

TOR

68

ONIZIMP

7262

21915

69

ZAXANIN

7333

70

ORCAMIR

8200

24

NIA

71

CHIALPS

8360

24796

72

SOAGEEL

8236

73

MIRZIND

5632

25 

VTI

74

OBUAORS

6333

18201

75

RANGLAM

6236

76

POPHAND

9232

26

DES

77

NIGRANA

3620

18489

78

BAZCHIM

5637

79

SAZIAMI

7220

27

ZAA

80

MATHVLA

7560

22043

 

81

ORPANIB

7263

82

LABNIXP

2630

28

 

BAG

83

POCISNI

7236

18066

84

OXLOPAR

8200

85

VASTRIM

9632

29

RII

86

ODRAXTI

4236

21503

87

GOMZIAM

7635

30

TEX

88

TAOAGLA

4632

27532

89

GEMNIMB

9636

90

ADVORPT

7632

91

DOZINAL

5632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

Naslovi

 

O Enohijani

Četiri Velika Kralja Enohijane

Enohijanski Seniori

Enohijanska Imena Sefirota

Enohijanska Imena Malih Arkana Tarota

Preliminarni Priziv BABALON

Mali Enohijanski Ritual Pentagrama

Veliki Enohijanski Ritual Pentagrama

Enohijanski Ključevi

Ključevi Trideset Etira

Enohijanski Guverneri

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 30-01-2013 02:51