Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 12

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke beleške

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske beleške

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilište Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna društva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

alexanthorn@yahoo.com

alexanthorn@hotmail.com

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  12  >>>

 

21.07.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Lekovita priroda lipe

 

Božanstveni miris lipe (Tilia platyphillos) nigde se ne doživljava kao kod slovenskih naroda. Možda i zbog toga što je lipa kod starih Slovena bila sveto drvo.

U lipovim šumama su živeli, pod lipom su vršili obrede, i lipi podnosili žrtve kao vrhovnom božanstvu. Prelaskom iz paganstva u hrišćanstvo bogovi su zamenjeni, ali je obožavanje i dalje ostalo. Hrvati mesec juni zovu lipanj, baš zbog toga što tada lipe cvetaju. Njihov miris cvetova u nekim krajevima širi se sve do kraja jula.

ceo tekst >>>

 

21.07.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Maslinovo ulje

 

Masline su plodovi zimzelenog drveta Olea europaea L., koje raste u mediteranskom području. Prva su stabla maslina kultivisana još u praistorijsko doba, 4.000 godina pre nove ere na području srednje Azije. Maslinova stabla zasađena su i na istočnom Mediteranu, gde je proizvodnja maslinovog ulja počela oko 2.000 godina pre nove ere.

Plodovi maslina imaju mesnato usplođe puno ulja, a iznutra semenke, u kojima takođe ima ulja, ali slabijeg kvaliteta.

ceo tekst >>>

 

21.07.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Šargarepa za dobar vid i jako srce

 

Sveža i oprana, skuvana i ispasirana, samostalno pripremljena ili kao prilog nekom glavnom jelu, šargarepa (Daucus carota) zauzima posebno mesto u ishrani ljudi. Zbog brojnih lekovitih svojstava dobri poznavaoci kažu da predstavlja pravu malu priručnu apoteku. Poznato je da pomaže kod više od 30-ak bolesti i da je pravi izbor za preventivno delovanje radi očuvanja zdravlja.

Njena narandžasta boja je produkt delovanja karotena, sastojka kojeg ni u jednom drugom povrću nema u tolikoj količini.

ceo tekst >>>

 

21.07.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Malina čuva srce i čisti kožu

 

Ako ni po čemu, Srbija je zasigurno prepoznatljiva po gajenju maline (Rubus idaeus). Malina je veoma cenjena širom sveta, kao dragocena voćka u prehrambenoj industriji. Međutim, malina sve više nalazi svoje mesto i u medicini, kao i u kozmetologiji. U sebi sadrži šećere (glukozu, fruktozu, saharozu), organske kiseline (elaginsku, jabučnu, limunsku, salicilnu...), etarsko ulje, bojene i taninske materije, vitamine C i E... Zbog svega navedenog, malina se u mnogim zemljama koristi kod proliva i ekcema, a ekstrakt iz ploda deluje protiv virusa.

ceo tekst >>>

 

20.07.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Na razmeđi svetovnog i magijskog IV

Eterizacija - mentalna energizacija materije

Disanje

 

Praktična primena osnovne Magije Elemenata se simbolički, kao proces, naziva Eterizacija, iako su to, u osnovi, dva procesa, mentalna energizacija materije i mentalna projekcija volje. U nekim sistemima magijske prakse na zapadu ovi procesi se zajedničkim imenom nazivaju impregnacija (impregnacija vode, impregnacija hrane i slično), mađutim, ovo nije precizna formulacija. Impregnacija označava proces pripreme određenog materijala ili sredstva sa kojim se radi, što ovde u primeni Magije Elemenata nije slučaj, jer se direktno radi sa Elementima, koji zbog svoje fundamentalne čistoće ne trpe nikakve promene i koriste se kao čisti Elementi sa svojim polaritetima. Preciznije je upotrebiti izraz bioenergizacija, jer se deluje sopstvenom energijom, odnosno sopostvenim energetskim biopoljem na materiju.

Sledeće što treba naglasiti jeste pojam Eterizacije. Već sam napomenuo da se ovi procesi samo simbolički nazivaju Eterizacija, međutim ovde se se ne vrši transformacija materije u Eter, već samo pročišćenje materija vode, vazduha, hrane i vatre preko osnovnih Elemenata do ispoljavanja energije Etera kroz ove materije. Taj ispoljeni Eter kroz materiju predstavlja Životnu Energiju ili Životvornu Silu. Eter je zapravo hrana Duha čovekovog koji oživljava kako astralno, tako i fizičko telo. To ispoljavanje Etera kroz vodu koju pijemo ili hranu koju jedemo se u primeni osnovne Magije elemenata naziva procesom Eterizacije Životne Energije kroz četvoropolno sažimanje Elemenata.

ceo tekst >>>

 

19.07.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Na razmeđi svetovnog i magijskog III

Pojavnost i ispoljavanje bića čovekovog

 

Svakome ko čita ove redove jasno je sasvim da je čovek kao pojava, biće koje živi i ispoljava svoje postojanje kroz delovanje u ovom našem, vidljivom i pojavnom, a po svojim karakteristikama, materijalnom svetu. Nauke koje se bave čovekom, proučavajući ga sa raznih aspekata spoznaje, poput antropologije, biologije, medicine, psihologije, socijologije, filosofije, teologije i mnogih drugih, kažu da je čovek biće koje ima telo, dušu i duh. Iako će svaka od ovih nauka to različito tumačiti i definisati, prema sebi svojstvenim principima, generalno se može reći, i iz perspektive Magijske Spoznaje, da je čovek tropojavno biće.

Drevni učitelji Magije su nam ostavili znanje o celokupnom pojavnom svetu. To znanje nazvano Sveta Magija, potvrdile su generacije i generacije adepata, magova, aspiranata... Znanje o pojavnom svetu i čoveku kao pojavnom biću može se opisati mnogobrojnim knjigama, ali ja ću se ovde zadržati na osnovnim informacijama, neophodnim na početku Puta Magijske Spoznaje. Ovo znanje je važno u smislu razumevanja celokupnog postojanja i ispoljavanja pojavnog, kao i razumevanja delovanja kroz magijsku praksu, kako ovu prvu preinicijacijsku Magiju Elemenata, tako i kroz svaki viši nivo magijskog rada.

ceo tekst >>>

 

18.07.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Na razmeđi svetovnog i magijskog II

Unutrašnji oganj - Buđenje Životvorne Sile stapnjem Elemenata

 

Stapanje Elemenata grube i Elemenata suptilne materije u Energiju Života, modrnim jezikom se može nazvati Eterizacija. Stari magovi su ovaj proces opisivali kao "Rasplamsavanje Vatre Života", a ceo sistem magijske prakse koji treba da proizvede efekat "Rasplamsane Vatre" nazvali su "Unutrašnji Oganj". Samo ime nagoveštava da je u pitanju unutrašnje biće čoveka.

Unutrašnji Oganj je drugi, dublji, sistem primene Magije Elemenata na celokupno biće čoveka. Za razliku od primene Magije Elemenata na čišćenje prostora i predmeta koji su njen spoljašnji vid primene, buđenje Životvorne Sile je njen unutrašnji vid primene.

Rasplamsavanje Vatre Života u potpunosti se odnosi na celokupno biće čoveka, dakle, telo, duh i dušu. Ispoljava se kroz, takozvano, četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizaciju Životne Energije. Četvoropolno je iz razloga što u našem pojavnom svetu, gotovo da nema tvari koja sazdana na jednom elementu. To se odnosi i na tvari koje simbolički izražavaju osnovne elemente: vatru, zemlju, vazduh i vodu. Sve tvari u pojavnom svetu su stvorene u sadejstvu sva četiri Elementa i to sažimanjem kroz Zakon Etera. Međutim, mentalno razdvajanje telesnog (pojavnog) od duhovnog (životvornog) dovelo je do njihovog međusobnog nesklada (distorzije). Ovaj proces stvaranja unutrašnjeg nesklada, razvijan kroz generacije, utkan je u biće čoveka do te mere, da moderan čovek gotovo da više nije u stanju da razluči stanje materije od stanja duha.

ceo tekst >>>

 

17.07.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Na razmeđi svetovnog i magijskog

MAGIJA ELEMENATA

 

Sve stvari stvorene, sve vidljivo i nevidljivo, stvoreno je u sadejstvu (interakciji) elemenata. Upravo ovde na razmeđi magijskog i svetovnog, valja usredsrediti pažnju na moć elemenata i naročito naglasiti njihov dubok i mnogostruki značaj, ne samo za magijsku praksu, več i za svakodnevni život. Razlog ovome je harmonizacija života čoveka, kako unutrašnja, tako i u odnosu prema spoljašnjem okruženju. Važno je spoznati snagu elemenata i podići veo koji prekriva njihove zakonitosti, ali i ukazati na postojanje Duhova elemenata (Elementali). Nije lako neiniciranim ljudima objasniti smisao i značaj Magije elemenata, tako da se oni ne samo informišu o postojanju i delovanju elemenata, već i da se osposobe da u budućnosti sa njima praktično rade.

U našoj evropskoj kulturi, elementi se razmatraju jedino u pogledu njihovih dobrih delovanja i upozoravanja na njihove nepoželjne uticaje, to jest govori se da bi se neke radnje trebale preduzimati pod uticajem solarnog dejstva elemenata, a neke bi trebalo izbegavati. U tačnost ovoga ne treba sumnjati, međutim sve što je do sada objavljeno ukazuje samo na jedan manji vid delovanja elemenata. A kako elementi, deluju u ličnoj primeni, najbolje se može spoznati kroz teorije astroloških analiza.

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Nehargil - Dnevničke beleške >>> 

Magijska Mesta Moći

HRAM - Energetsko čvorište pogodno za vršenje magijskih rituala


Sremska Mitrovica nekada se zvala Sirmijum, Beograd Singidunum, Kostolac Viminacijum, a Niš Naisus. Srbija je jedna od onih zemalja na čijoj teritoriji se nalaze arheološki lokaliteti posebne važnosti, a što bi mi magovi rekli, mesta posebne moći. To su one lokacije koje su se gradile po drevnim standardima energetskog uklapanja sa silama prirode (harmonija postojanosti)...

Posebno dragoceno nalazište je Vinča, arheološki lokalitet svetskog značaja, koja se nalazi na samo dvadesetak kilometara od centra glavnog grada. Međutim, umesto "srpske Troje”, vidi se tužan prizor. Ekskluzivni lokalitet, koji je od nedavno i zvanično zatvoren za posetioce, nalazi se pod vedrim nebom i bez ikakve je zaštite, ako se ne računaju nekakvi prekrivači od katrana i desetine kubika šljunka kojim je ovo arheološko i turističko blago, naprosto zatrpano...

Sve u svemu, reklo bi se ovo je slika (ne)kulture jednog naroda. Međutim, čitajući tekst o zapuštenosti arheoloških lokaliteta u jednom domaćem dnevnom listu, nisam imao nameru da se bavim kulturnom dkontaminacijom Srbije, jer su nekultura i neobrazovanje toliko uzeli maha da bi, čini mi se, kultivisanje Srbije postalo "Don Kihotski", ako ne i "Sizifov" posao.

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Počinje mini ledeno doba?

 

Rezultati tri odvojene studije naučnika ukazuju da je pred nama, vrlo verovatno, razdoblje najmanje Sunčeve aktivnosti, ravno onome iz 1645.godine, kada je trajalo punih 70 godina i možda rezultiralo "malim ledenim dobom".

Naime, neobična solarna očitavanja, uključujući bleđenje Sunčevih pega i slabljenje magnetske aktivnosti u blizini polova, mogla bi biti pokazatelj smanjenje aktivnosti Sunca u nadolazećim godinama. Rezultati tek objavljene tri odvojene studije ukazuju da, iako se trenutni ciklus Sunčevih pega bliži solarnom maksimumu, Sunce ulazi u mirnije razdoblje - uz uvelike umanjenu ili čak zaustavljenu aktivnost u sledećih jedanaest godina ciklusa Sunčevih pega. 

ceo tekst >>>

 

19.06.2011.

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

19.06.2011

Kilavci potisnuli karakondžule

Tradicija: NOVA I STARA MITSKA BIĆA

 

Naše pretke su opsedale utvare, vile, drekavci… opisani u knjigama "Ale i bauci“, "Prognana bića“ i "Zaboravljena gora“, a u današnje vreme po kućama, školama i kancelarijama haraju andrmolj, ugnjav, maleruša, neizdrž i drugi "andraci“.

Nekada davno, ljudi su verovali da između "ovog” i "onog” sveta zemljom obitavaju čudesna stvorenja obdarena magičnim moćima – dugovečnošću, natčovečanskom snagom, sposobnošću da postanu nevidljiva, da začaraju (na dobro ili zlo), da utiču na vremenske prilike ili menjaju lik po želji, da uskisnu mleko, ali i zaleče rane… A onda je stiglo moderno prosvećeno doba. Svetom su zagospodarile Nauka i Tehnologija, rešene da razotkriju sve tajne prirode.

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Pas osuđen na smrt kamenovanjem

 

Rabinski sud u Jerusalimu osudio je jednog psa lutalicu na smrt kamenovanjem, ali kazna nije izvršena, jer je pas utekao.  Ta okrutna kazna proistekla je iz sumnje da je duh čuvenog sekularnog advokata, koji je uvredio sudije u rabinskom sudu još pre dve decenije, prešao u telo psa, piše najtiražniji izraelski list " Jediot ahronot " u onlajn izdanju.

Pre nekoliko nedelja, veliki pas ušao je u jedan sud kraj kvarta Mea Šearim u Jerusalimu, gde žive Jevreji. Pas je uplašio posetioce suda i na njihovo iznenađenje nije se udaljio čak i kada su pokušali da ga oteraju.

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Soja - hrana visoke vrednosti

 

Soja je jedina biljna namirnica koja sadrži svih osam esencijalnih amino-kiselina, bez kojih ljudski organizam ne može.

O soji kao važnoj namirnici u ishrani postoje pisani tragovi još od pre pet hiljada godina, a nazivana je i anđeoskom hranom, zbog korisnih sastojaka koje u sebi sadrži. Ona, istina, ne može ništa da zameni, ali je savršena dopuna za meso, jer sadrži 40 odsto proteina neophodnih za razvoj ćelija i čak 34 odsto ugljenih hidrata.. 

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Bagrem - slatki lek

 

Bagrem (robinia pseudoacacia, fabaceae) je vrsta drveta koja potiče iz jugoistočnih delova Severne Amerike. Danas je ovo drvo naturalizovano u svim delovima sveta sa umerenom klimom. U pojedinim regionima smatra se invazivnom biljnom vrstom, jer vrlo lako „podivlja“ i brzo se širi.

Medicinska primena bagrema ograničena je samo na cvet, jer se ostali delovi, naročito kora, smatraju otrovnim. Cvet bagrema se skuplja, a zatim suši na senovitom i provetrenom mestu.

ceo tekst >>>

 

19.06.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Zova - beli cvet i hrana i lek

 

Cvet i plodovi zove koriste se protiv prehlada, pospešuju znojenje. Plod zove se bere kada je potpuno zreo, jer su nezreli plodovi otrovni

Na svetlim i toplim mestima, oko naselja, pored puteva i po obodima šuma, raste kod nas veoma rasprostranjen žbun ili nisko drvo - zova (Sambucus nigra).

Vrlo rano olista, ali je, ipak, najprepoznatljivija po sitnim, beložutim cvetovima, specifičnog mirisa, sakupljenim u krupne štitolike cvasti. Cveta od maja do jula, a u farmaciji se koristi osušeni cvet (Sambuci flos), kao i plod zove (Sambuci fructus).

ceo tekst >>>

 

29.05.2011

Nehargil - Dnevničke beleške >>> 

Krizno doba tek dolazi

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - X

 

Tokom poslednjih pola veka drastično je porasla, pre svega, potrošnja energije. Ako se taj trend nastavi do 2030. godine zemljanima će biti potrebna još jedna planeta. Istraživanja Svetskog fonda za prirodu pokazuju da čovečanstvo već godinama ne živi u skladu sa mogućnostima. Tokom poslednjih pola veka drastično je porasla, pre svega, potrošnja energije. Negativni trendovi postoje na više "frontova“: u proseku, svaki stanovnik planete troši jedan i po put više, nego što priroda može da mu obezbedi. U industrijski razvijenim zemljama ta potrošnja višestruko je veća. Zatim, milijarda ljudi nema dovoljno pitke vode. Od sedamdesetih godina u svetu se, za trećinu, smanjilo brojno stanje 2.500 posmatranih vrsta, a u tropima smanjenje iznosi čak dve trećine! Sedamdeset procenata svih vrsta riba ugroženo je zbog prevelikog ulova.

ceo tekst >>>

 

19.05.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Magijski dnevnik

Prvo najvažnije sredstvo magijskog rada

 

Knjiga Čini ili Zaklinjanja, ili kako je mag već nazove, predstavlja Zapis svake misli, Reči i Dela Maga, jer sve što je učinjeno, sa namerom je učinjeno. Vođenje magijskog dnevnika je isto kao da se preuzima zavet da se izvrši neko delo.

Svuda gde se o ritualnoj magiji govori, pominje se Magijska Knjiga, Knjiga Magijskih Čini. Knjiga koja sadrži Prizivanja, čini, magijske basme, bajanja, bića ili Duhove koje treba proterati ili prizvati. Smatra se najvažnijim delom Magije Prizivanja, ali su ove knjige često pogrešno tumačene.

Sasvim je pogrešno verovati da sve što treba učiniti jeste kupiti svesku i u nju upisati magijske čini i prizivanja ili isrtati sigile i prizvati željenog duha. Većina grimoara, bilo da se radi o starim ili savremenim, sadrže istu grešku kad je u pitanju tumačenje Knjige Čini. Pravi magovi ne mogu, a da se ne nasmeju tim mistifikacijama uz osećanje sažaljenja za ljude koji pomoću tih pogrešnih tumačenja ne mogu postići pozitivne rezultate. Gledano s jedne strane, ispravno je pisati o magijskim formulama na misteriozan način i ne odavati olako njihove tajne, da bi se izbeglo obesvećenje.

ceo tekst >>>

 

19.05.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Magijska Sredstva

Lista neophodnih sredstava za rad u magijskoj praksi

 

Ovde ću navesti neophodna magijska sredstva, sakramente i relikvije sa osnovnim informacijama, a pojedinačno ćemo ih sve detaljno obrađivati u posebnim temama sa načinima izrade i posvećivanja.

Sva magijska sredstva su lična magijska sredstva maga, ali je uobičajeno da se dele na lična magijska sredstva, oltarska magijska sredstva, pomoćna sredstva i potrošni materijal.

Najbolje bi bilo kada bi mag sam mogao napraviti sva neophodna sredstva, ali ako to nije u mogućnosti, preporučuje se najpre, da sredstva uradi drugi mag ili aspirant koji zna napraviti nešto od svega, a ukoliko i to nije moguće onda se sredstva kupuju ili rade po porudžbini kod kakvih majstora. Ono što je obavezno, jeste da mag mora sam doraditi makar i najmanji detalj na svakom magijskom sredstvu. Simbolika ovoga je oličenje magijskog sredstva.

Postoje dve stvari koje mag mora u potpunosti napraviti sam. To su odora i magijski štap. Magijski štap jer treba da predstavlja potpunu ličnu silu emanacije, a odora jer simbolički predstavlja oblačenje maga u Svemir i istovremeno predstavlja potpunu ličnu magijsku zaštitu od svih spoljnih uticaja.

ceo tekst >>>

 

11.05.2011

Nehargil - Dnevničke beleške >>> 

Sledeći korak: Sex mašina

Japanski naučnici izumeli "predajnik poljubaca"

 

Zaista se ne mogoh uzdržati od komentara. Kakva divna budućnost! Samo sedneš isperd kompjutera, ili se sa laptopom izvališ u krevet i "akcija".

Naime, japanski naučnici su izumeli "predajnik poljubaca" koji ljudima omogućava ljubljenje u virtuelnom prostoru. Istraživači tokijskog Univerziteta za elektrokomunikacije već su demonstrirali uređaj za imitaciju poljubaca, sastavljen od dva uparena aparata priključena na kompjuter.

Dva prostorno udaljena korisnika stavljaju u usta savijeni plastični štitnik i pomeraju jezik u pravcu ili suprotno od kretanja kazalji na satu. Njihovi pokreti se sinhronizuju posredstvom Interneta, i ukoliko jedan od partnera počne da okreće jezikom štitnik svog aparata, on se kod drugog korisnika takođe pokreće. Predstavnik laboratorije Nobuhiro Takahasi ukazuje da je uređaj u fazi testiranja, a da se umesto ljudskih usana i jezika koristi izvijena osetljiva cevčica.

ceo tekst >>>

 

11.05.2011

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Prajezik rođen u Africi

Studija naučnika s Univerziteta Okland


Svi jezici na svetu – od engleskog do mandarinskog – razvili su se od jednog jedinog preistorijskog jezika koji su ljudi počeli da koriste u Africi pre više desetina hiljada godina, otkriva nova studija.

Nakon što je analizirao više od 500 jezika, dr Kventin Atkinson s Univerziteta Okland došao je do ubedljivog dokaza da su njihovi koreni u odavno zaboravljenom dijalektu kojim su se služili naši preci iz kamenog doba. Njegovo otkriće ne samo da ukazuje na činjenicu da se poreklo jezika nalazi u Africi, već i da se on razvio pre najmanje 100.000 godina, dakle, daleko ranije nego što se ranije pretpostavljalo. 

ceo tekst >>>

 

11.05.2011

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Pronađena Božja čestica?

 

Naučnici koji rade na Velikom hadronskom kolajderu (Large Hadron Collider - LHC) su, prema zasad nepotvrđenim vestima, uspeli da pronađu tzv. Božju česticu.

U internom izveštaju, koji je procurio u javnost, navodi se da je jedan od detektora kolajdera Evropskog centra za nuklearna istraživanja (CERN), nedaleko od Ženeve, zabeležio signale koji bi mogli da ukažu na Higsov bozon za kojim naučnici već dugo tragaju.

ceo tekst >>>

 

11.05.2011

Nehargil - Dnevničke beleške >>> 

Mozak kao pretraživač

Razmišljanje o mentalnom procesu pamćenja i sažimanju informacija

 

Čitam statističke podatke istraživanja koja kažu da trećina Britanaca mlađih od 30 godina ne ume da vam kaže ni svoj kućni telefon, ako ne pogleda u mobilni. U Sjedinjenim Državama beznačajno mali procenat ljudi zna napamet više od pet telefonskih brojeva. Sve to je posledica istog sindroma: ljudi više ne pokušavaju da ih pamte, jer su okruženi spravicama koje to čine umesto njih. Sve potrebni brojevi su u mobilnim telefonima, a ako neki i znamo napamet i pokušamo da ga sami ukucamo (računajući da nam gotovo isti broj pritisaka na dugme treba da bismo našli željeno ime u elektronskom imeniku) spravica će da uskoči "upomoć“ i završi broj umesto nas. A onda sledi zaključak?!!! Sve ostalo imamo u kompjuteru, elektronskom dnevniku, "ajpodu“, "ajpedu“, "GPS-u“, "netbuku“, "e-rideru“... Zašto bismo bilo šta ubacivali u mozak, kad više uopšte ne moramo da pamtimo. Kad god nam bilo kakav podatak zatreba, možemo da ga "izguglamo“ - odnosno (prema definiciji iz rečnika) potražimo na "Guglu“ ili bilo kom drugom internet-tragaču.

ceo tekst >>>

 

11.05.2011

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Vanzemaljci poslali 29 poruka

 

Američka nacionalna bezbednosna agencija (NSA) objavila je na svojim internet stranicama dokumente koji, prema nekim izvorima, nedvosmisleno potvrđuju postojanje vanzemaljske inteligencije.

Između ostalih, NSA je u dokumentima objavila sadržaj čak 29 poruka primljenih putem satelitske mreže, prenose agencije. Delovi poruka koji su dekodirani, navodno, sadrže periodni sistem elemenata i jednačine, za koje stručnjaci nisu znali šta opisuju. Iako su datumi na samim dokumentima cenzurisani, nagađa se da dokumenti potiču iz perioda pre aprila 2004. godine. 

ceo tekst >>>

 

24.04.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Drugi deo predavanja

 

Drugi deo ovog jedinstvenog razgovora sa Sopstvom, odnosi se na sve ono što zovemo magijska praksa, ali je u neodvojivoj korelaciji magijskog i svetovnog. Ulazeći u svetilište Magije, čoveka obuzima divljenje pred učenjem koje je tako logično, tako jednostavno i istovremeno tako apsolutno. Magijsko učenje je esencijalno jedinstvo ideja i znakova. Ona je posvećenje najosnovnijih realizama prvobitnim slovima i brojevima. Magijska je filosofija jednostavna kao abeceda, duboka i beskrajna kao Reč. Teorija Magije je celovitija i jasnija od od bilo koje naučne. Čak se i u teološkom smislu, Magija može lako sumirati. Magija je beskraj koji može na dlan ruke stati.

Osnovni izraz u Magiji je načelo pisane Reči, koja je odraz one izgovorene reči, emanirane energije koja je stvorila svet! Sve dogmatske religije proizašle su iz Magije, i ponovo su se u Nju vratile, jer šta god da je veliko ili naučno stvoreno u religioznim spisima posvećnih, pozajmljeno je iz Magije. Sva tajna i ezoterijska društva i bratstva, Magiji duguju svoje tajne i svoje simbole. Samo Magija posvećuje čoveka u savez sa Sveumom Nakšir (Univerzalni Um) i Bogovima. Samo Magija može utvrditi čoveka u sukobu dvaju sila u prividnoj opoziciji, kroz večnu ravnotežu bića. Samo Magija miri razum sa verom, snagu sa slobodom, nauku sa misterijom. Samo Magija ima ključeve sadašnjosti, prošlosti i budućnosti!

 

24.04.2011

Nehargil - Dnevničke beleške >>> 

Kruna spoznaje je kontemplacija spoznatog

 

Kloni se neznanja! Kažu mudraci, jer Neznanje je najveći greh. Uostalom, samo je jedan Ključ koji ima moć da slomi sedam Pečata i otvori sedam Kapija koje zatvorenim drže prolaz u Sveto Kraljevstvo. Taj ključ je Saznanje.

Koji god put vodio Saznavanju stvari Života, onaj ko njime krene naići će, pre ili kasnije, na granicu čije prelaženje omogućava samo razumevanje magičnog vrtloga Brojeva. Među Brojevima, Sedam ima poseban značaj. Filosofija Brojeva nas uči da se Brojem Sedam prevodi kretanje jedne natčulne Stvarnosti kroz Prostor i Vreme. Nauka o tom kretanju jeste Sveta Magija. To je nauka o mutacionom pulsiranju Zračeće Energije, to jest o permutaciji oblika koju oblikuje Svetlost.

Permutacija oblika oduvek teži savršenstvu, što za maga znači da je priroda teži dovršetku ciklusa evolucije. Na pragu Novoga Doba važno je potpomoći razvoj jednog tipa Ijudi koji je pozvan đa bude društveni element civilizacije prilagođene osvajanjima fizičke prirode koja ostvaruje čovečanstvo, civilizacije sređene harmoničnom integracijom konkretnih rezultata što ih nudi nauka s manifestaciiama duhovnih moći čije je sedište u čoveku. To bi bila civilizacija otvorena za nova energetska osvajanja, koja su zastrašujuća za nedovoljno pripremIjenog, nedovoljno oduhovljenog čoveka.

 

24.04.2011

Nehargil - Dnevničke beleške >>> 

Umeće života

Oslobođenje kroz magijsko delo

 

Priroda je tajanstveno ogledalo Čiste Istine. Otkriti tu Istinu, jedinu nepodmitljivu stvarnost koju zaklanjaju kratkovečni oblici, suština je misterijske nauke, nauke o misterijama Prirode, na koju se poziva Alhemija. Ta misterijska nauka je Sveta Magija koja se učila u inicijacijskim centrima starog sveta, od Sumera i Vavilona, preko Egipta i Arabije, Indije i Kine, do Grčke i Rima. Nikada Magija nije ostala bez vatrenih sledbenika, koji su, na veliku sreću, prenosili baklju znanja, a ta baiklja je, često posle zaobilaznih stranputica, stigla i do nas. Ne bez zaprepašćenja, savremeni čovek primećuje da se iza jednog namerno hermetičkog jezika otkriva ne samo duboka mudrost nego i osnovno znanje koje nije ni u kakvoj suprotnosti sa onim što ga pruža današnja nauka. Nasuprot običnome naučniku, istinski Alhemičar, podržan velikim žarom i prodahnut čistom namerom, nastojao je da se u razumevanju Viših Ravni i prozirnosti vlastite prirode udruži sa stvaralačkim silama koje se kreću svetom.

 

24.04.2011

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Je li strah veliki problem i da li ograničava spoznaju?

 

Strah je prvi veliki neprijatelj na putu Magijske Spoznaje. Na putu prema inicijaciji, aspirante je kroz sva vremena vodila prva reč spoznaje. Ta prva reč jeste SMETI. Smeti napustiti svet koji se nalazi u istraženim i od našeg cerebralnog univerzuma prihvaćenim granicama. Smeti otkriti da se sve što je izgledalo savladano mora svakog trenutka dovoditi u pitanje. Smeti priznati da ništa nije izvesno osim neizvesnosti. Zar ne živimo, kao što i savremena nauka tvrdi, u "kontinuumu talasa verovatnoće", što je kao pojam bar onoliko apstraktno koliko i pojam Boga. Ali, napuštanje svojih shvatanja, svojih mišljenja i teorija, izaziva strepnju, pa i strah. Strepnja i strah ipak, nipošto nisu isto.

Čovek se boji nekoga ili nečega, ali strepi, a da i ne zna tačno od čega. Strepnja je zarazna. Strepnja se može proneti gomilom već i samo zato što tome pogoduje opšta atmosfera. Opšta atmosfera, neopipljivo polje koje utiče na ponašanje ljudi, zapravo je ogromno polje sazvučja u kojem trepere i šire se talasi što ih emituje ljudski mozak uzburkan mislima, težnjama, sukobima i nadama. Kad se javi, strepnja narušava unutrašnju ravnotežu. U čoveku se sukobljavaju duboke, istinske težnje i čulni zahtevi koje ima kao osoba koja postoji.

 

 

<<<  12  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:43

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrološki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovalište

  Škola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio