Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

 Sveta Magija

 Knjiga I - Ogledalo Duše

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Sveta Magija

 


 

 

Tornov Kovčeg Spoznaje

Riznica Magijskih Tajni

onako kako sam ih na Putu nalazio i prečišćavajući odlagao u Kovčeg
da ih prenesem nadolazećim pokoljenjima

 

 

Alexandar Thorn

 

 

 

Baragnir Zag Nehar

Svetilište Senke Crne Svetlosti

Drevni i primitivni obred Svetlosti i Tame

 

 

KNJIGA SVETE MAGIJE


Ovo
je nova knjiga. Staroj se zagubio trag, a ima li svrhe tragati za njom? Ima mnogo knjiga napisanih, ali ovo je moja Knjiga, mada nije lična Knjiga koju piše svaki Mag, knjiga u koju On upisuje život koji živi. Ovo je Knjiga Svete Magije, suma znanja sakupljenog na putu u Sveto Kraljevstvo.

Sve nam je rečeno, ali nam ništa nije objašnjeno.

Ovo je stara mudrost. Zar je potrebna još jedna knjiga u moru napisanih? Nije. Zašto je pišem? Zato što je potrebna. Ovo je prvi paradoks. Ima ih još milion. Nisam ja napisao ništa novo. Ovo sam na putu svom nalazio i prečišćavajući odlagao u Kovčeg Znanja.

Mnogo je knjiga napisano o magiji, ali na obmanjujući i nepotpun način tako da su se samo neki mali delovi njihovog sadržaja mogli primeniti u radu. Oduvek je posvećenje u tajno znanje i magiju bilo ograničeno na posebno odabrane ljude, a zbog toga nužno tamna i misteriozna stvar za one koji ozbiljno traže istinu.

U proteklim vremenima poznavanje magije su stalno i žestoko napadale razne religije, a inkvizicija je najupečatljiviji primer toga. Kasnije, početkom modernog doba, magija je posmatrana kao čisto praznoverje, a svako koje pokazivao i najmanju sklonost ka toj vrsti nauke bivao je ismejan. Mistične sekte i slične bile su odgovorne za loše ime koje je ubrzo dobilo proučavanje magije, i ljudi koji su pokazivali interes za to obično su stavljani na stub srama "zbog praktikovanja crne magije" i “satanizma”.

Prava magija je izučavana u najstarijim proročkim školama i u izolovanim krugovima u koje su samo posvećeni imali pristup. Mali broj knjiga koje daju škrte informacije o magiji pisane su na takav način da su njihovi sadržaji nudili malo čak i najpažljivijem čitaocu, čineći potpuno shvatanje te nauke nemogućim.

Ova knjiga pokazuje put svakom ozbiljnom i vrednom učeniku koji se oslobodio fanatičnog verovanja ili lažne koncepcije sveta i koji je spreman da duboko prodre u misterije tajne nauke i magije.

 

 

 

Sveta Magija

Put u Sveto Kraljevstvo

 

Alexandar Thorn

 

 

OBJAVLJENO

 

Ogledalo Duše

PRVA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

Iz predgovora...

 

Kada sam se latio ovog posla, da celokupno svoje iskustvo dvadesetpetogodišnje magijske prakse i naukovanja izložim sistemski i time napravim, prvenstveno sebi relevantan podsetnik na ono što sam kroz magijski rad tokom života ostvario, a onda i priručnik nekim novim tragaocima, nisam ni pomišljao da je nivo osnovnog i opšteg obrazovanja generacija poslednjih decenija toliko srozan i degradiran. Obrazovni sistem ni izbliza nije više kao što je bio "u moje vreme". Obrazovanje kao svetovna forma je potpuno razoreno, da li s nečijom namerom ili ne, to ću ostaviti teoretičarima zavere na razmišljanje. Danas se ljudi uče ne zarad znanja i spoznaje, već isključivo zarad, obavljanja određenog posla. Čovek je danas shvaćen, što bi mehanicistička teorija socijologije rekla, kao šraf, kao dodatak mašine. U modernom svetu, čovek je viđen kao stvar i tako se vrednuje, kao šraf, dodatak društvene mašinerije. Tako shvaćen, čovek se može lako odbaciti i zameniti drugim čovekom, koji god to sistem društvene svesti bio ispoljavan. Obrazovni sistem "novog sveta" čoveka pretvara u radnu snagu nesposobnu da razlučuje o bilo kojoj stvari, čistog roba nesposobnog da opstane izvan "sistema". Kao zamenu za istinsku slobodu, moderno društvo nudi "ljudska prava i slobode" izražene kroz sistem porobljavanja svesti neznanjem i uvođenjem u bljuvotine potrošačkog mentaliteta. To je slika civilizacije danas, u kojoj čovek, što je apasurd, veruje da je slobodan...

Ulazak u svet magijskog poimanja stvarnosti ima samo dva puta, put blagodati i put ludila, put života i put smrti. Sa ovog puta odvraćam svakog, ali ako je poriv toliko jak, onda kažem, pronađi svog Vodiča. Ali pazi! Bez prijemčivosti! Mnogo je šarlatana i mnogo je onih čije pobude nisu čiste. Zato se zaustavi, ustukni korak nazad, pogledaj sa strane i razmisli dobro...

Pre nego što se zajedno otisnemo na pučinu beskrajnog prostranstva Spoznaje moram da vam postavim jedno pitanje. Da li ste spremni da se suočite sa Prirodom Stvarnosti? Spoznaja omogućava uvid u Prirodu Stvarnosti. Ali kakva korist od Spoznaje čoveku koji znanjem hrani sopstveni ego, šepureći se, poput pauna, pred onima koji znanje nemaju. I sva znanja kada bi stekao, ona bi ostala samo "mrtvo slovo". Suočiti se sa Prirodom Stvarnosti, znači biti spreman promeniti sebe u skladu sa Spoznajom. Stoga ću ovde ovo pitanje preformulisati: Da li ste spremni da promenite sebe? Samo u tom smislu, ovo će vam delo biti na korist. Zato neka ovo bude poruka: Nije dovoljno samo želeti, to treba i ostvariti u sebi. Ovo nemojte nikada zaboraviti.

 

Iz knjige...

 

Verovanje u realnost postojanja okultnog, pojava je koju srećemo tokom istorije u svim tradicijama, kulturama i civilizacijama. Tako je i danas. Verovanju da postoji magija priklanja se i dobar deo savremenih naroda. Ako analiziramo religije, kako stare, tako i nove, videćemo da se svuda spominje postojanje različitih duhovno moćnih ljudi koji svojim duhovnim i fizičkim silama nadmašuju običnog čoveka, a veza tih ljudi sa onostranim silama koje im pomažu u ostvarivanju čarobnih efekata stavljajući im na raspolaganje svoje usluge, smatra se čarobnjaštvom, magijom ili veštičarenjem.

Postoji mnogo naziva za magove i ono čime se oni bave, ali nekako je najprihvatljivije nazvati to magijom. Posebno treba naglasiti da je osnovni cilj svakog ko se magijom bavi ozbiljno, razvoj i uzdizanje sopstvene svesti. Magija nije ništa drugo do manipulacija energijama, i da bi se ta moć stekla, sve što se u magiji uči je kako sačuvati stečenu i akumulirati mnogo druge energije.

Saživljavanjem sa prirodom otvara se put u okultno. Mag posmatra nebo, razgovara sa oblacima i zvezdama, osluškuje vetar, druži se sa životinjama i čvrsto stoji na zemlji. Zaljubljen u cveće, mag s njim sklapa lično poznanstvo i baš zbog toga od njega traži da leči ili oboli, opčini ili rasčini, zavede ili razvede, oživi ili život uzme...

Verzija za štampu

Format: Obim 480 strana. ilustrovana. 29cm (A4)

 

 

 

 

 

 

Sveta Magija

Alexandar Thorn
 

 

U PRIPREMI

 

Iz edicije

Put u Sveto Kraljevstvo

Magijska priprema

 

Na Kapiji Bezdana

DRUGA KNJIGA SPOZNAJE

 

Unutrašnji Oganj

TREĆA KNJIGA SPOZNAJE

 

Buđenje Zmaja

ĆETVRTA KNJIGA SPOZNAJE
 

Izranjanje Svetlosti

PETA KNJIGA SPOZNAJE

 

Prelazak Bezdana

ŠESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

Iz edicije

Sveto Kraljevstvo

Kraljevska Magija

 

Ključ Mudrosti

SEDMA KNJIGA SPOZNAJE

 

Moć Tišine

OSMA KNJIGA SPOZNAJE

 

Kula Svetlosti

DEVETA KNJIGA SPOZNAJE

 

Kapija Bogova

DESETA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

Iz edicije

Sveta Magija

Krunisanje Adepta

 

 

Prelazak Pustinje

JEDANAESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

Beskrajno Putovanje Duše

DVANAESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

Carstvo Tame

TRINAESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava r

 

Copyright © 2010-201

Poslednje izmene:

 

 

ezervisana

 

3 by Alexandar Thorn

 22-01-2013 03:52