Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 29

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje dvadeset deveto

Kako zagospodariti sopstvenim umom

UČENJE O NIŽEM UMU I NJEGOVOM PODČINJAVANJU VIŠEM UMU

Kontrola uma - IV

Akad II

25.08.2013

 

Prema starim učenjima um može biti niži ili nečisti um i viši ili čisti um. Niži um je instinktivan um ispunjen strastima i nekontrolisano se ispoljava, kako ka spoljašnjem tako i ka unutašnjem svetu. Zapravo, niži um je u najvećoj meri okrenut telu i spoljašnjem svetu, dok je viši um uvek okrenut unutrašnjem svetu prema kojem oblikuje spoljašnji svet. Viši um je ispunjen čistoćom i on se gradi pokoravanjem nižeg uma i njegovih ispoljavanja. Na ovaj se način oba uma stapaju u jedan. Nema uspešne meditacije bez višeg uma niti ima delatne magije sve dok viši um ne preuzme svu vlast nad nižim umom. Postoji i treća vrsta uma o kojem govore stara učenja. To je uzvišeni um koji je odlika Božanskih bića. O uzvišenom umu ovde neću govoriti jer je to posebna tema koja izlazi iz okvira o kojem ovde imam nameru da govorim. Za sada je važno razumeti niži um i besprekorno raditi na izgadnji višeg uma.

Viši um voli samoću, tišinu, jednostavan život, uzvišeno mišljenje, proučavanje svetih knjiga i filosofske rasprave u drušvu onih koji hodaju stazom spoznaje. Viši um je uvek koncentrisan na ono što čini jer je po svojoj prirodi besprekoran. Takav um se može prepoznati kroz govor, u izrazu lica i kroz oči. Kroz ove se kanale može izgraditi mišljenje o osobi koja ima besprekoran um. Takav um krase više želje, plemenite težnje, visoki ideali, istinska osećanja, milosrđe, saosećanje, čista nesebična ljubav, predanost, duhovnost, inspiracija, genijalnost. Sve ovo dolazi od višeg, čistog uma kojeg na kraju samo jedan korak deli od Uzvišenog i Božanskog.

Niži ili nečisti um voli gradsku vrevu, puno priče, luksuzan život, veliko društvo, grubo mišljenje, čitanje svetovne literature i sebična dela. Niži je zato što je on instinktivni um, nečist je jer je obhrvan svojim željama, strastima i sklonostima. Većina ljudi ima samo ovaj instinktivni um. Čak i takozvani civilizovani i obrazovani ljudi žive na nivou instinktivnog uma. Njihova čula su veoma oštra i precizna i oni jure za prefinjenim stvarima radi svog čulnog zadovoljenja. Oni se poistovećuju sa fizičkim telom i čulima. Oni ne znaju ništa o suptilnim svetovima i Sveumu koji je krajnje odvojen od tela i čula. Njihovo "ja" je fizičko, grubo telo iako znaju da postoji um. Čulno zadovoljstvo koje je glavna osobina nižeg uma donosi bolesti i uništava moć razlučivanja. Okrenutost ka čulnom zadovoljstvu um čini nečistim. Stoga je neophodno obuzdati čulno zadovoljstvo realizacijom unutrašnjeg Jastva u kojem leži blaženstvo.

Oštar, suptilan, jednousmeren i čist um je neophodan za bilo koje uzvišeno delo. Čak ni proučavanje svetih knjiga i drugih spisa nije moguće bez izgađenog višeg uma. Grub, niži ili praktičan um sa sebičnošću i požudom, apsolutno je nesposoban za duhovnu spoznaju i filosofsko rasuđivanje. On jednostavno nije u stanju da razume poruke zapisane u knjigama. Sebičnost zaklanja razumevanje i predstavlja otrov života. Um pun svetovnosti je uvek spreman da upije svakakve misli i informacije za koje prijanja i teži da ih sprovede u delo bez ikakvog razumevanja ni svrhe ni cilja. On ne može da usvoji suptilne filosofske ideje jer je neosetljiv i ne može pravilno da vibrira da bi ih primio. Ekser možete veoma lako zakucati u drvo, ali ne i u stenu. Niži um se mora pročistiti da bi postao jedno sa višim umom jer se jedino kroz viši um može sagledati Priroda Stvarnosti. Ako vam je prozor na kući prljav, teško ćete jasno razlučiti šta je šta napolju. Ili, ako um uporedimo sa ogledalom, sasvim je sigurno da nećete jasno videti svoje lice ukoliko je ogledalo prljavo. Slično tome, ako je um prljav vi ne možete jasno videti ni Jastvo niti Prirodu Stvarnosti. Duša neće zasjati punim sjajem sve dok se um ne očisti, a za to je potreban svakodnevni napor. Ovo uvek imajte na umu kao ideju vodilju.

Nečisti um koji je prepun obmana i koji je domaćin svakojakim mislima je neprijatelj Čistog Sopstva. Ovaj zloćudni i prilično moćni obmanjivač je izvor sve patnje i strahova i uništavalac duhovnog blaga i svega plemenitog. Istinski neprijatelj našeg bića je upravo ovaj nečisti um koji je prepun obmana, strasti, želja i koji je domaćin svim ostalim nečistoćama. Nečisti um će pokvariti čoveka na različite načine kroz "zadovoljstva" i mnogobrojna "uživanja" u ovom svetu. Naravno, ne možete ga uništiti ali ga možete pobediti pomoću višeg uma i time postići večno blaženstvo i duhovno prosvetljenje. Tada i samo tada ćete postići večni, beskonačni mir i blaženstvo Sveuma. Samo tada ćete postati mag i doživeti oslobođenje već u ovom životu.

Viši i niži um se kreću u potpuno suprotnim pravcima. Viši um spaja i sjedinjuje, a niži odvaja i razgrađuje. Glas nižeg uma je zavodljiv i glavno je oruđe ega. Kada um pročistite i čujete glas savesti, znajte da je to viši um koji uzrasta i poništava niži nečisti um. Jedino ako uklonite niži um pomoću višeg uma zadobićete vrhovno znanje i blaženstvo.

Kao rezultat pročišćavanja uma javlja se senzitivnost, tako da ga kakav zvuk ili opažanje može lako uznemiriti ili šokirati, a takođe može vrlo jasno osetiti svaki pritisak. Aspirant mora biti senzitivan, ali istovremeno mora imati i telo i nervni sistem pod kontrolom. Što senzitivnost postaje veća, to je zadatak teži. Mnogo je različitih zvukova koji neprimećeni prolaze pored običnih ljudi, ali koji jednu senzitivnu osobu izuzetno uznemiravaju. Isto tako običan čovek neće mnogo toga videti, pogotovo ne stvorenja koja se promaljaju iz astralnog sveta u ovaj naš pojavni, dok će senzitivan čovek će opažati sve i može biti prilično uznemiren svim tim stvarima koje vidi. Aspirant mora dati sve od sebe da bi prevazišao ovu senzitivnost, a to će postići samo potpunom kontrolom nižeg uma.

Pročišćavanje uma je tek prvi korak. Kada se pročišćavanje završi, prirodna tendencija uma je da teži ka oslobođenju. Stoga, ako je um pročišćen od svih nečistoća takav um će postati potpuno miran. Tek tada on može ući u proces sjedinjavanja sa Sveumom.

Stari mudraci su govorili: Pobeda nad umom je najveća pobeda. Ako pobedite um, pobedili ste ceo svet.

U drevnim spisima ćete uvek naići na ezoterična i egzoterična tumačenja. Iz tog razloga vam je potreban učitelj, jer je izuzetno teško shvatiti ezoterično, unutrašnje značenje. Uzmimo za primer poznati indijski spev Ramajana. U Ramajani se skriva jedna od najvećih tajni. Ta tajna je učenje o pokoravanju uma. Opisana je u priči o ubijanju desetoglavog čudovišta Ravane sa ostrva Lanka, što predstavlja poništenje deset loših misaonih vrtložnih sila koje vladaju umom.

Sa ove strane je materija, svet u kojem živimo naše materijalne živote, ali na drugoj strani, u Onostranom je čist Duh. Um predstavlja most između ova dva sveta. Kada pređete most (Prelazak Bezdana), odnosno kada uspostavite vlast nad umom, spremni ste da otvorite svaku Kapiju Onostranog sveta i doživite spoznajno iskustvo jedinstva sa Sveumom. Moć stiče samo onaj koji je pobedio um. Ako je um pod kontrolom, malo je važno da li živite u palati ili u pećini, da li radite svetovne poslove ili sedite u meditativnom tihovanju. Zaista je retko sresti um na koji ne utiču uznemirenja ovog sveta. Kao što toplota nije odvojena od vatre, tako ni uznemirenja koja potresaju um nisu odvojena od njega. Kada se um odvoji od ovih uznemirenja, on prestaje da postoji. Neprekidnom spoznajnom usredsređenošću i ispitivanjem treba oduzeti svu snagu svetovnim uznemirenjima. Istinska sloboda se stiče oslobođenjem od uma. Odraz Jastva u umu se ne može opaziti kada um nije slobodan od svojih uznemirenja, isto kao što se odraz Meseca na površini uzburkane vode ne može videti ni opaziti. Da bi postigao samorealizaciju, čovek mora neprekidno da se bori sa umom ne bi li ga pročistio i stabilizovao. Samo snaga volje može kontrolisati um i zaustaviti njegove oscilacije. Ako je um očišćen od svih nečistoća i svetovnih prljavština, postaće izuzetno miran. Sve oscilacije uma će tada nestati. Tek tada dolazi kraj ego obmanama koje prate čoveka od rođenja do smrti. Nema drugog sredstva na ovoj Zemlji kojim bi se prešao Bezdan. do kontrole nad antagonističkim umom. Aspirant koji ulaže svakodnevni napor u postepeno i lagano napuštanje strasnog uma, svaki korak sam po sebi predstavlja transcendentalno iskustvo koje se doživljava kao da mu je sa pleća pao veliki teret. Zaista, nijedna druga Staza Spoznaje nije tako korisna kao ova. Ako ovladate umom i steknete istinsko Znanje ili Prosvetljenje, pošto ste uništili ego i potčinili svoja čula, nesumnjivo ćete se osloboditi okova i svih svetovnih vezujućih sila. Razlike kao što su "ja", "ti", "on" će nestati i sva uznemirenja, dosada, patnja i bol nestaće zajedno sa poništenjem uma, odnosno sa ovladavanjem umnim ispoljavanjima.

Ovde bi se moglo postaviti pitanje: Ko može da kontroliše um? Samo onaj čovek kojeg krasi istrajnost i strpljenje može biti vičan ovom poslu. Vreme ovde ne igra nikakvu ulogu. Neko će ceo posao završiti za svega nekoliko godina magijske obuke. Drugi će pak ceo život potrošiti ne stigavši da završe započeti posao. I u tom slučaju s novim životom, nastaviće baš tamo gde su stali u predhodnom. Samo onaj ko nikada ne započne da radi na sebi nikada i neće dočekati plodove božanskog blaženstva. U prilog ovome, ispričao bih vam jednu priču iz indijske tradicije.

Jedna ptica je izlegla svoja jaja na obali mora. Naišli su talasi i odneli joj jaja. Ptica se veoma razljutila. Poželela je da isprazni okean pomoću svog kljuna. Uložila je svu svoju energiju u pražnjenje okeana. Kralj ptica se sažalio na nju i došao joj u pomoć. I Narada mirotvorac, takođe je došao da joj pruži pomoć. Kada je kralj mora sve ovo video, dobro se uplašio. Ptici je vratio sva njena jaja uz izvinjenje i naklon. Dakle, aspiranti koji teže da savladaju um, treba da imaju isto ovakvo strpljenje i neumornu istrajnost kao što je imala ptica koja je pokušavala da isprazni okean svojim malim kljunom. Morate imati odvažnosti ili spremnosti da ukrotite sopstveni um. Kroćenje lava je daleko lakše od kroćenja sopstvenog uma. Tek kada aspirant ovlada sopstvenim umom, tada će biti u stanju da veoma lako ukroti i umove drugih ljudi.

Um čovekov, niži um kakav jeste kod većine ljudi, uzročnik je ropstva. Samo pročišćen, viši um donosi oslobođenje. Viši um poseduje sposobnost razlučivanja, kojim sebe oslobađa ropstva, a niži um karakteriše imaginacija koja ga vezuje za svet. Prema tome, um je taj koji vezuje čoveka za ovaj svet. Tamo gde niži um ne postoji, nema ni ropstva. Um imaginira kroz nerazlučivanje i neznanje da je duša ograničena i smeštena u telu i tako zaključuje da je duša zarobljena. Um se identifikuje sa telom i pojavnim (materijalnim) svetom i oseća da je on "ja" te tako misli: "Ja sam ovo telo, ja sam zarobljen." Egoistični um je suština ropstva. Takav se um uništava takođe umom isto kao što se otrov zmijskog ujeda otklanja njegovim protivotrovom koji je zapravo jestivi otrov od iste zmije. Kada nagazite na trn, možete ga izvaditi samo drugim trnom.

Morate se čuvati svih loših modifikacija i neuspeha vašeg sopstvenog uma. Um je poput deteta koje se igra. Istrajne energije uma moraju se preliti u kanale za prenošenje istine. Um se mora ispuniti čistoćom i uvežbati da neprekidno misli i opaža istinsku Prirodu Stvarnosti. Sistem magijske obuke zahteva od nas da prođemo čitav razvojni put kroz mentalnu i duhovnu disciplinu i to po sistemu korak po korak. Sve dok se ne savlada jedan, ne sme se prelaziti na drugi. Ako vežbate, to jest ako na ovaj način primenjujete tehnike i uputstva, postaćete besprekorni i neustrašivi. Držite se svakog koraka tokom obuke čvrsto poput pijavice. Samo na ovaj način je moguće postići rezultate. Morate raditi na sebi svakoga dana onoliko koliko možete i bez opterećenja, ali je važno da to bude svakoga dana. Na ovaj način, vremenom ćete doći u stanje da ovladate svojim celokupnim bićem. Samo tako se stiče smirenoumlje iz kojeg izvire snaga volje.

Put magijske spoznaje je težak, trnovit i strm. Trnje koje se nakupi tokom putešestvija, mora se povaditi uz veliko strpljenje i pažnju. Neki trnovi su unutrašnji, a neki spoljašnji. Požuda, pohlepa, bes, obmana, taština i slično, su unutrašnji trnovi. Društvo svetovnih ljudi, a posebno onih loših osoba je najgori od spoljašnjih trnova. Stoga, nemilosrdno odbacite loše društvo. Uvek posmatrajte svoj um i gledajte šta on radi. Čak i samo ove dve stvari su dovoljne da se vremenom uspostavi vlast nad nižim umom. Zaista je neophodno da svakodnevno proučavate sebe. Tako se stiče sopstveni unutrašnji život. Neka jedan deo vašeg uma i ruke sve izvode mehanički. To je neophodno jer živimo u ovom pojavnom svetu, ali drugi deo uma mora neprestano biti usmeren ka unutrašnjoj spoznaji. Ovo vodi do potpunog (integralnog) razvitka. To je ravnoteža (balans) između svetovnog i duhovnog pri čemu sve ono svetovno biva oduhovljeno. Postoje učenja koja pozivaju na jednostran razvitak, ali to nikako nije dobro.

Da bi se um doveo pod kontrolu, neophodne su dve stvari, a to su upravljanje eterom, odnosno životvornom silom kroz svesno disanje i odricanje od vezanosti. Pod ovim drugim se podrazumeva odvajanje, ne od sveta, već samo od žudnje za privlačnošću prema bićima i objektima sveta. To znači da možete u potpunosti živeti svetovnjačkim životom, ali pod uslovom da sačuvate individualnost i razvijete mentalnu odvojenost koja podrazumeva da vaša samostalnost ničim ne bude ugrožena niti uslovljena. Kontrola daha određuje brzinu uma i smanjuje količinu mišljenja. Takođe, otklanja prljavštinu i sve nečistoće nataložene u umu, i sprečava nove nečistoće da um obuzmu i u njemu se nastane. Za kontrolu uma kroz svesno disanje neminovno je zadržavanje daha. Neophodno je da svakodnevno praktikujete svesno disanje (udah, zadržavanje daha, izdah i zadržavanje praznih pluća) redovno i ritmično. To jedan od najboljih načina za pročišćenje uma.

Naravno, ima još mnogo načina kojima se može dostići ono što nazivamo smirenoumljem. Mir uma nastaje i kao posledica iskorenjivanja želja. Odricanje od želja kroz njihovo razlučivanje predstavlja svojevrsnu vežbu kojom se um čisti i dovodi pod svesnu kontrolu. Kada se u umu pojavi želja, nemojte je ispuniti. Neka vam to postane vežba. Ovim se um obuzdava nedopuštanjem da on izađe napolje ili da se opredmeti. Obuzdavanje spoljašnjih aktivnosti i čula vode ka poništenju želje. Na primer: ako se odreknete želje da pojedete bananu to je odricanje od želje. Tada ne dopuštate da se pojavi ni jedna misao vezana za bananu čime se želja iskorenjuje. Ovo nazivamo unutrašnjim uzdržavanjem. Međutim, ako ne dopustite sebi da odete do prodavnice gde biste kupili bananu, ili ako ne dopustite očima da gledaju banane i ako ne dozvolite jeziku da ih okusi, to je obuzdavanje čula. U praksi, to je spoljašnje uzdržavanje. Iako vežba odricanja od želje ne uključuje i vežbu obuzdavanja čula jer se čula neće pokrenuti i delati bez pomoći uma, vežba obuzdavanja čula je ipak potrebna i ona treba da se izvodi uporedo sa vežbom odricanja od želje. Praktikovanje samo jedne od ove dve vežbe neće biti od velike koristi, jer neprijatelja želju morate napasti spolja i iznutra. Samo na taj način ćete uspeti da kontrolišete um vrlo lako. Samo tada će um biti pod savršenom kontrolom. Sve ovo ne znači da želje treba iskoreniti, već ih treba samo staviti pod svesnu kontrolu odnosno, treba dovesti sopstveno biće u stanje da se ne ponaša nagonski (instiktivno). Kada uspete na ovakvim ili sličnim jednostavnim primerima da savladate svoj um, to ćete s lakoćom moći da učinite kasnije i kad su neke mnogo teže i opasnije stvari u pitanju.

Slično ovome je i praktikovanje bestrasnosti. Aspiranti koji vežbaju bestrasnost se mogu nazvati pravim ukrotiteljima svojih umova. Bestrasnost se odnosi na žudnju za objektima ili drugim bićima. Ovo je drastično sredstvo za pročišćenje uma, jer raskida okove vezanosti. Dalje, polako i sigurno treba uspostavljati kontrolu nad svim umnim centrima zadovoljstva kao što su uživanje u ukusnim jelima, slušanju muzike, bespotebne i besmislene priče i ogovaranje, seksualno uživanje i slično. Koji god objekat da se dopadne umu, on mora biti napušten. Na kojem god objektu um neprekidno boravi, o kojem često razmišlja, mora ga napustiti. Ako obožavate jabuke, prvo se njih odreknite. Zadobićete veliki mir, snagu volje i kontrolu uma.

Pretpostavimo da volite ukusnu šniclu, grožđe i kolače. Donesite odluku da se odreknete kako njih tako i želje za njima. Nakon nekoliko nedelja, žudnja ili čežnja za njima će se smanjiti i polako nestati. Svakog dana morate posvetiti izvesno vreme svesnom disanju i meditaciji. Na taj način pomenuti objekti koji su vas privlačili, će vam najpre izgledati kao ne nužno neophodni a kasnije čak i odbojno. To je znak istinske bestrasnosti i poništenja uma. Kada vam svi objekti ili privlačne pojave izazovu suprotna osećanja od onih koje ste imali ranije, znajte da je um pobeđen. Kada se um promeni, objekti koji su vam pružali zadovoljstvo ranije, sada prema njima nećete osećati nikakvu naklonost niti uslovljenu vezanost. To je zaista znak uspešnog savladavanja uma. Stvari koje su vas do tada lako uznemiravale, sada vas neće doticati. Situacije koje su vas iritirale sada to više ne čine. Stekli ste snagu, moć i istrajnost, moć otpora, moć da se nosite sa problemima. Određene neljubazne reči drugih ljudi koje su vas nekada mučile i iritirale, više vam neće stvarati nevolje niti bilo kakve osećaje. Čak i ako postanete iziritirani i pokažete znake ljutnje, u stanju ste da se brzo smirite. Sve su ovo znaci da ste stekli mentalnu snagu i moć volje. Kada se u umu javi mir i indiferentnost prema svim zadovoljstvima i kada se moćna čula okrenu ka unutra, a zaslepljenost uma nestane, samo tada sve uzvišene reči mudrih mogu ući i ispuniti vaš um kao što belo platno potopljeno u crvenu boju postaje savršeno crveno.

Um je povodljiv, nemaran i bezbrižan. Zbog toga morate kontrolisati ovu prirodu. Želja za udobnostima i lagodnošću je ukorenjena u umu. Aspiranti moraju biti veoma pažljivi i obazrivi. Ne pokušavajte da ispunjavate svoje želje. Ovo je jedan način kontrolisanja uma. Ne smete prijanjati za stvari kojih ste se jednom odrekli. Uvek kada napustite neki objekat, želja za njegovim posedovanjem postaje oštra i snažna nekoliko sledećih dana. Ona uznemirava vaš um. Budite mirni. Čvrsto se držite svoje odluke. Želja će oslabiti i naposletku umreti. Kad god um poželi da vrati objekte koji su odbačeni, posvetite se razlučivanju njene vrednosti i stvarne potrebe. Um će ustuknuti pred ovakvim unutrašnjim dijalogom i smiriće se.

Umu ne smete pružati zadovoljstva ili mu udovoljavati. Ako svoje prohteve povećate samo jednim objektom, njihov broj će početi da raste. Želje za njima će se ređati jedna za drugom. Ako umu dopustite danas jednu stvar, sutra će tražiti dve i to će se svakodnevno povećavati. Um će postati sličan razmaženom detetu. Ako ne upotrebite batine razmazićete dete: ovo se može primeniti i na um. On je gori od deteta. Moraćete ga kazniti postom za svaku ozbiljniju grešku. Usmerite svoja čula ka pravim stvarima. Ne dopustite im da se pokrenu ni za milimetar. Kad god vam neko čulo podigne svoju glavu, vi ga udarite snažnom meditacijom. Ovakvom vežbom ćete dobiti potpuno skoncentrisani um. Oni koji bez žudnje za objektima iste izbegavaju, mogu se nazvati vladarima svojih umova. Tada dolaze u stanje da mogu te objekte koristiti kad god to stvarna potreba iziskuje u onoj meri u kojoj je to zaista potrebno.

Oni koji nisu zadovoljni ničim što im se dešava u životu, imaju veoma slab um. Zadovoljnost uma u svakom trenutku je velika vrlina. To je jedan od četiri stuba unutrašnjeg hrama. Ako imate ovu vrlinu, ona će vas odvesti do najviših postignuća. Složite se sa svime što vam dolazi umesto da se žalite. To znači da treba iskoristiti svaku šansu. Na taj način čovek brzo napreduje, stiče veliku mentalnu snagu i smirenost uma. Iritabilnost tada iščezava i razvija se moć istrajnosti i strpljenja. Ako morate da živite usred buke nemojte se na to žaliti, već iskoristite tu okolnost. Spoljašnja uznemirenja se mogu upotrebiti za vežbu koncentracije. Morate razviti sposobnost da delate neuznemireno bez obzira šta se pored vas dešava. Moć se javlja vežbom i koristi se na bezbroj načina. Ako naučite da radite u svakakvim okolnostima, znatno ćete napredovati i steći zavidnu mentalnu kontrolu.

Ukoliko vam nije jasna ideja o prirodi uma, ne možete ga zauzdati. Uzvišena misao kontroliše um, a gruba ga uznemirava. Za čoveka je neophodno da se druži sa duhovnim ljudima, a da izbegava društvo svetovnih. Društvo duhovnih ljudi igra ogromnu ulogu u uzdizanju uma. Nema boljeg načina jer takvo društvo temeljno menja um i struje njegove ostrašćene prirode. Savladajte svoj um neznanja stalno bivajući u prisustvu učenih ljudi. U odsustvu takvog društva, boravite u društvu knjiga koje su napisali mudri ljudi i Svetih knjiga koje se tiču duhovne spoznaje. Proučavanje inspirativnih knjiga pomaže duhovnoj predanosti, ali ako preterate u čitanju to može dovesti do stvaranja nejasnoća (konfuzije) u umu. Knjige treba čitati sa promišljanjem (kontemplativno) tako što ćete pročitati jedan deo a onda o svemu dobro razmisliti i uporediti sa već stečenim znanjima. Najbolje je proučavati ovakvu literaturu neposredno nakon meditacije. Ovo će svakako uzdići vaš um.

Um je iluzoran i ako razuzdano juri ka čulnim objektima, čovek zapada u kandže iluzije. Ego operiše iluzijama pomoću uma. Ovaj niži impulsivni i instinktivni um vas uvlači u svakakva mizerna čulna zadovoljstva i obmanjuje vas na razne načine. Ovo i te kako dobro znaju moderni tvorci reklama i podstrekači potrošačkog društva. Iluzija, putem svoje moći, budi milione misli, želja i imaginacija u umu. Vaša čula tada postaju lak plen imaginacijama. Niži um nikada ne može obmanuti onog koji ima snažnu moć razlučivanja između stvarnog i nestvarnog, između zaluđivanja bespotrebnim stvarima i onim koje su zaista potrebne. Iluziju je lako otkriti ukoliko čovek poseduje moć razlučivanja i odlučivanja. Putem ovih moći gradi se Volja koja je u stanju da sve kontroliše. Upravljajte nižim umom pomoću višeg uma i upotrebite zdrav razum uvek iznova kada vas objekti uznemiravaju i obmanjuju. Čak i kada razum odagna veo iluzije čula koji prekriva um, on se i dalje vraća onim stvarima koje ga obmanjuju kao što se fatamorgana uvek iznova pojavljuje u pustinji. Upotrebljavajte svoj razum sve dok se ne ustoličite u znanju. Moć neznanja je toliko velika da vam može uništiti život.

Trebalo bi pokušati uništiti ne samo opterećujuće misli već i one misaone vrtloge koji sopstvo identifikuju sa telom. Kontrola uma uključuje kontrolu ega i poništenje malog "ja", to jest, lažne samoarogantne ličnosti. Kada učenik pristupi učitelju, on mu kaže "Isprazni sebe i ja ću te ispuniti." Značenje je sledeće: "Uništite svoj egoizam i bićete ispunjeni uzvišenim znanjem." To pražnjenje podrazumeva obuzdavanje svih mentalnih modifikacija, odnosno umnih ispoljavanja. Ovaj proces pražnjenja ili "pražnjenje uma" je naporan posao. Međutim, intenzivna neprekidna praksa će uroditi plodom. U pogledu ovoga nema sumnje. Možete se uzdići do visina nepokolebljive besprekornost samo pomoću rigorozne discipline i odatle dostići darovite duše sveta koje imaju dalekosežne vizije i uživaju viši, Božanski život. Ako je um oslobođen svih misli koje pripadaju "ja", onda će kroz meditaciju moći da napusti svaku patnju i odmori se u subjektivnom blaženom Sveumu. Suočavanje sa egom, svojim sopstvenim slabostima i zavisnostima, odnosno njihovo konačno prevazilaženje, verovatno je najteža dostižna stvar koju možemo odabrati u svom životu, ali je sasvim sigurno da je to i jedina stvar istinski vredna truda koju možemo odabrati u svom životu.

Sa umom se ne treba boriti, jer je to čisto gubljenje energije. To je veoma naporno i iscrpljujuće za snagu volje. Sve prepreke, svi uznemiravajući faktori, sve emocije će nestati same od sebe. Pokušajte, praktikujte, osetite i realizujte korisnost metode razlučivanja, to jest, proučavanja i razotkrivanja stvari onakvih kakve jesu. Savršena kontrola uma se može postići samo pomoću moći razlučivanja. Svesno disanje, meditacije i razne druge metode samo su pomoćna sredstva. Ako nema spoznaje stvari onakvih kakve jesu, onda nema ni savladavanja nižeg uma. Nemojte dopustiti da vas padovi obeshrabre, već nastavite da dajete sve od sebe. Ne zadržavajte se na svojim padovima i greškama. Samo ih posmatrajte kako biste otkrili razlog zbog kojeg ste pogrešili, a zatim, pokušajte ponovo. Ako budete ovako radili, otklonićete tendencije koje vas vode ka njima. Ne uzbuđujte se previše oko malih padova i nikada se nemojte zaustavljati nad njima.

Neki ljudi imaju naviku da pokušavaju da učine jednu stvar dok razmišljaju o drugoj. Takvi ljudi nikad ne uspevaju u svojim pokušajima. Misleći deo uma treba da radi u skladu sa delatnim delom uma. Dok pažnja počiva na jednom objektu, naše misli ne smeju da lutaju ka drugim objektima. Dok čitate, mislite samo o čitanju. Nemojte razmišljati o tome šta ćete pojesti. Dok jedete, ne razmišljajte o čitanju. Često uzrok pada leži u pokušaju da razmišljate o više stvari u jednom trenutku. Šta god da upražnjavate doslovno to i sprovodite. Nemojte reći sebi: "Učiniću onoliko koliko mogu." Ovaj izraz "koliko mogu" će ulenjiti um. Um će jednostavno čekati priliku i spremno uskočiti pri prvom iskušenju, čim se ta prilika pojavi. Stoga budite dosledni.

Uobičajeno je da um razuzdano trči i sledi svoje sopstvene i omiljene želje. On se uvek menja i luta. On skače sa jednog objekta na drugi. On je nepouzdan. Želi raznolikost. On je poput loše dresirane životinje ili razmaženog deteta kojem su roditelji pružili mnoga zadovoljstva. Umovi mnogih od nas su nalik ovakvoj menažeriji divljih životinja, od kojih svaka sledi svoju sopstvenu prirodu i ide svojim putem. Obuzdanost uma je većini ljudi nepoznata. Ova navika lutanja uma se manifestuje na različite načine. Morate biti uvek budni kako biste kontrolisali naviku uma da luta. Um se mora istrenirati da ostane na jednom mestu što duže. Ovo se prvenstveno odnosi na one koji pristupaju različitim paradigmama i proučavaju ih uporedo. To nije dobro. To stvara konfuziju u umu. Treba proći jedan sistem pa tek onda drugi, treći itd. Treba se zadržati na na jednom spiritualnom cilju i pod jednim vođstvom. Kada uzmete neku knjigu da proučavate, završite je pre nego što uzmete neku drugu. Kada prionete na neki posao, potpuno se posvetite tom poslu i završite ga pre nego što pređete na drugi posao. Jedna stvar u jedno vreme i to dobro obavljena, veoma je korisno pravilo koje čovek treba da sledi. Tek kad se paradigme na ovaj način spoznaju, moguće je njihovo komparativno proučavanje, pa čak i spajanje. To je i veoma dobro pravilo za uspešan život u bilo kom smislu.

Disciplinujte um. Usmerite se na jednu ideju u jednom trenutku i zadržite se na njoj neko vreme. Nemojte biti poput koze koja pase nekoliko sekundi na jednom delu livade, a zatim iznenada skoči na sasvim drugi kraj, iako je na prvom delu livade ostalo sasvim dovoljno trave. Um vas iskušava i obmanjuje uz pomoć objekta. Udaljena mesta vas privlače samo na prvi pogled. Dok ne dobijete objekat, on će vam se činiti veoma prijatnim na daljinu. Kad ga zaista dobijete, on postaje izvor dosade. Objekti su uvek obmanjujući, čak i za mudrog čoveka. Istinski mudar čovek je onaj koji može da otkrije iluzornu prirodu objekata. Takođe, um vas uvek iskušava da menjate prizore koji vas okružuju. Sve je to uzaludni trik uma da bi vas odvratio od cilja. Uvek upotrebljavajte svoju veštinu razlučivanja.

Ne dopuštajte umu da tumara kao muva bez glave. On vam je poput uličnog psa lutalice koji vođen mirisima se kreće u svim pravcima i to za veoma kratko vreme. Pomoću čula, kao organa uma, on biva privučen svim i svačim. Naredite li umu da uradi nešto što ne voli, on će se pobuniti, a ukoliko mu povlađujete i laskate on će vas poslušati. Svakome se ovakve i slične situacije događaju takoreći svakodnevno. Na primer: Prolazite pored nekog izloga sa patikama i odjedanput čujete kako vam um šapuće: "Hajde da uđemo unutra i kupimo ove lepe patike". Ako se malo trgnete pa priupitate svoj um: Zašto da kupim ove patike kad već imam ove skoro kao nove"? Tada će on nastaviti da vas "obrađuje" govoreći vam kao su ove patike lepe i kako vam baš trebaju nove sa ovakvim bojama. Pri tom vas ubeđuje kako je to prestižno i kako će vas drugi ljudi gledati kao na nekog ko uvek ima dobru i kvalitetnu obuću. Onda vi popustite, uđete i kupite nove patike. Um morate uvek držati pod kontrolom. Samo tako ćete biti ispunjeni punoćom života i zadovoljstvom. On mora biti uvek spreman da vas posluša i da izvršava vaše naredbe. Zato, i ako popustite u ovakvoj situaciji obavezno postavite svom umu pitanje: "O ume, jesi li sada zadovoljan? Da li uživaš u novim patikama?" On će skoro uvek u sličnim situacijama pognuti svoju glavu posramljeno. Uvek se držite promišljanja i razlučivanja o stvarnoj vrednosti objekata, kao i o njihovoj stvarnoj potrebi. Vremenom, um će napustiti sve svoje stare navike i postati vaš istinski prijatelj, vodič i učitelj svojim ispravnim savetima koje će vam davati na putu dostizanja najviših ciljeva. Ako se um liši svojih centara za zadovoljstvo čulnim objektima, on će postati bestrastan i prirodno će se okrenuti ka uzvišenom. Odrecite se svega mentalno i pokorite um kroz postignuće duhovnog znanja. Na ovaj način nećete biti vezani za objekte. Samo istrajnim ulaganjem napora i energije možete postići bogatstvo oslobođenja od svih vezujućih sila koje donose samo bol.

Um je, prosto rečeno, gomila navika. Loše navike, ali i predrasude kojima nas obasipaju od najranijeg detinjstva, iako su naizgled mnoge odbačene, ostaju skrivene u čovekovoj prirodi te će svakako isplivati na površinu uma u odgovarajućoj prilici. Ako promenite navike, možete promeniti i svoj karakter. Ako posejete neku akciju, požnjećete naviku. Ako posejete naviku, požnjećete karakter. Ako posejete karakter, požnjećete sudbinu. Navike se nalaze u svesnom umu, ali kada se ukorene neprekidnim ponavljanjem, one tonu u dubine nesvesnog uma i postaju "druga priroda", odnosno stecište poriva koji preuzimaju upravljanje životom. Iako je navika druga priroda, ona može biti promenjena novom zdravom, odgovarajućom navikom snažnije prirode. Vi možete promeniti bilo koju naviku pažljivim ulaganjem napora i istrajnošću. Zaista, svaka navika se može postepeno promeniti razvijanjem novih navika. Novim vežbanjem možete promeniti, recimo, naviku da prilegnete posle dobrog obroka, što je inače veoma nezdravo. Izađite i prošetajte posle jela, bar na kratko, ili se posvetite nekoj drugoj aktivnosti. Um će se u početku snažno opirati ovoj promeni, ali vremenom će pokleknuti i s radošću će obavljati novu, dakako zdraviju naviku. Slično tome novim načinom mišljenja možete promeniti svoju sudbinu.

Um ne voli promene, naročito nagle. Nije ljubitelj ni novih ideja. Zbog toga morate uložiti napor da ne budete rob jedne ideje. Kad god dobijete nove zdrave ideje, stare ideje se moraju napustiti. Ogromna većina ljudi su robovi starih prevaziđenih ideja. Oni nemaju snagu da promene stare navike uma i stare ideje. Kada čujete nove i uzbuđujuće vesti, vi se uzbudite. Kada vidite neku novu stvar, vi ste zapanjeni. To je prirodno. Još gore je sa novim idejama. Um se kreće u kolotečini starih uskih kanala. On je direktno i indirektno privučen omiljenim ili voljenim idejama. On se bespotrebno lepi za jednu ideju i nikad je ne napušta. Veliki je blagoslov za um kada usvoji neku novu ideju. Kad god zaželite da predstavite umu neku novu, zdravu ideju i pri tom izbacite staru, prevaziđenu ideju, um se bori protiv nje i žestoko se opire. Ako ne ide glatko sa odbacivanjem stare ideje, vi postavite novu ideju pored stare i ona će polako ići uporedo sa starom. U početku će se um možda snažno opirati, ali kasnije, uvežbavanjem, i ta će prepreka biti otklonjena.

U umu postoji večita borba između prirode i volje, između starih svetovnih i novih duhovnih navika. Uvek kada pokušate da promenite lošu naviku i uspostavite neku novu, započeće unutrašnja bitka između volje i urođene prirode. Ako pokušate da odstranite ljutnju, požudu i slično, one će povikati: "Hej, pa ti si nam dao dozvolu da na duže vreme boravimo u tebi. Zašto sada hoćeš da nas oteraš? Mi smo ti u velikoj meri bile od pomoći u vreme tvojih uzbuđenja i strasti. Mi imamo pravo da ostanemo ovde. Mi ćemo istrajati u tome i opirati se svim tvojim naporima da nas oteraš. Uvek ćemo uznemiravati tvoje napore i meditaciju, i stalno ćemo se iznova vraćati." I zaista je tako. Urođena priroda ukorenjenih navika i predrasuda će dati sve od sebe da povrati svoje stare navike. Nikada ne posustajte. Volja mora na kraju pobediti. Čak iako vam ne uspe jednom ili dva puta, nije važno. Ponovo uložite napor. Konačno, čista volja, snažna i nepobediva će uspeti. U pogledu ovoga nema sumnje. Kada vam razum ojača, kada postanete mudriji proučavanjem, kroz susrete sa mudrijima i meditacijom, vaš um će biti dobro pripremljen kako bi u svakom trenutku prihvatio nove, zdrave i racionalne ideje, a odbacio sve ono što je staro i prevaziđeno. Ovo je put zdravog razvitka uma.

Um je jedini instrument bez kojeg nema delanja. Zbog toga morate znati kako da ga dobro održavate. Kada se u umu pojave emocije, raspoloženja, osećanja, privučenost spoljašnjim objektima, ili bilo šta slično, izdvojte ih i proučite njihovu prirodu, secirajte ih i analizirajte poput hirurga. Nemojte se identifikovati sa njima. Pravo "ja" je u potpunosti odvojeno od njih. Ono je samo tihi svedok. Ovladajte svojim impulsima, emocijama i raspoloženjima i izdignite se iznad pozicije roba do pozicije duhovnog kralja koji može njima da vlada svojom moći i silom. Zbacite sa sebe tiraniju uma koji vas je dugo vremena sputavao, tiranisao i sve do sad vas iskorištavao. Uspravite se hrabro poput lava. Priznajte veličinu vašeg pravog Jastva i budite slobodni. Morate postati vrhunski vozač suptilne i moćne "mašine uma". Zato upotrebite sve mentalne sposobnosti u svoju korist i ćm će vremenom postati sasvim dobar i poslušan sluga kada naučite njime da baratate. Takođe koristite podsvesni um. Izdajte mu naredbe kako bi one dejstvovale dok spavate pa čak i dok ste svesni. On će sortirati, analizirati i sređivati sve činjenice za vas u tren oka. Priroda uma je, kako bi se to danas reklo, veoma plastična i pogodna za oblikovanje ako znate tajnu manipulisanja. Možete ga saviti kako god želite. Možete izazvati nedopadanje ili dopadanje za bilo koju stvar. Jednostavno, činite ono što um ne voli da čini i ne činite ono što on želi. Ovo je jedan od načina razvijanja volje i upravljanja umom.

Pokušajte da steknete moć zatvaranja pred pogubnim i neželjenim uticajima tako što ćete zauzeti određeni pozitivni umni stav. Na taj način ćete biti prijemčivi za sve više unutrašnje impulse duše i za sve više spoljašnje sile i uticaje. Dajte sebi sugestiju: "Ja se zatvaram za sve ostalo sem za više uticaje, za sve stvari koje su iznad." Ovakvim povremenim svesnim stavom ovo postaje navika. Svi niži i neželjeni uticaji koji pripadaju i vidljivoj i nevidljivoj strani sveta se isključuju dok se svi viši uticaji prizivaju i u zavisnosti od stepena prizivanja, na kraju i dolaze.

U umu gotovo uvek postoji sumnja, ali takođe postoji i stvarnost. Javlja se sumnja da li bića iz onostranog zaista postoje. Pojavljuje se i sumnja da li ja mogu realizovati ovo što je opisano u knjizi ili ne? Ili, da li je zaista moguće da sve ovo, što je opisano postoji? Zatim se javlja drugi glas: "Da ovo zaista postoji. Mislim da je ovo konkretna Stvarnost poput voćke na dlanu. Ovo bih mogao da realizujem!" Nešto od ovoga smo jasno razumeli i ove ideje su dobro utemeljene i ukorenjene. Neke ideje su maglovite i nestabilne. One dolaze i odlaze. Moraćemo da kultivišemo ideje i da ih utemeljimo dok se čvrsto ne fiksiraju i ustoliče. Razjašnjenje ideja će otklonili zbunjenost i zbrku u umu. Kada se pojavi sumnja morate je odagnati ispravno upućenim sugestijama i tvrdnjama kao što je: "To je istina, ja ću uspeti. Nema sumnje u to." U mom rečniku ne postoje takve reči kao što su "ne mogu", "nemoguće", "teško", ne smem, ne znam i slično. Sve je moguće na ovom svetu Suncem obasjanim kao što je moguće i u onostranom. Ništa nije teško kada se nepokolebljivo odlučite. Jaka odlučnost i čvrsta odluka će doneti uspeh u svakom dešavanju ili poduhvatu. Kada nešto ne bi bilo moguće, tada to nikada ne bi ni postojalo kao ideja ili misao.

Postoje mnogobrojne sile koje pomažu i koje isto tako delaju protiv neprijateljskih sila ili prirode koja se suprotstavlja volji. Neprijateljske sile, kao što su požuda, ljutnja i druge slične, pokušaće da vas poraze, ali kada usmerite svoje duhovne struje, one će voditi cilju. Recimo, ako loše misli obuzmu vaš um jednom u mesec dana umesto tri puta nedeljno, ili ako se naljutite jednom u mesec dana umesto jednom nedeljno, to je znak napretka, i vaše pojačane snage volje. To je znak da vaša duhovna moć raste. Budite uvek dobro raspoloženi i vodite svoj dnevnik duhovnog razvoja i napretka. Um koji je uvek pouzdan, odvažan i usmeren ka odabranom cilju, ako se drži tog cilja, privlači elemente, stvari i sile korisne za taj cilj i njegovu realizaciju.

Struktura uma je takva da se on kod prosečnog čoveka kreće u ekstremima. Pomoću predanog rada na sebi, treba ga dovesti do uravnoteženog stanja. On je po svojoj prirodi jednostran. Zbog toga se integralni razvoj može postići jedino pomoću obučavanja od strane iskusnijih i upornog mentalnog vežbanja. Neprestano tragajte i neka to uvek bude energično i iskreno. Um uspostavlja svoju vrhovnu vlast nad čovekom putem sile vezanosti, žudnje, potencijalne želje, želje za posedovanjem i uživanjem i drugim mnogobrojnim svetovnim željama. On smišlja različite trikove, ali kada jednom spoznate njegove načine funkcionisanja, on se skriva poput lopova. Sve manje će vas uznemiravati dok na kraju potpuno ne nestane. Praksa ovladavanja umom podrazumeva više stvari. Morate se otarasiti svih želja, a posebno onih latentnih. I svoje emocije morate kontrolisati. Morate kontrolisati svoju narav da ne biste osećali ljutnju ili nestrpljenje. Upravljanje umom mora biti takvo da misao uvek bude mirna i neuznemirena. Morate kontrolisati i svoje nerve pomoću uma kako bi oni bili što manje iziritirani. Najvažnije je najpre kontrolisati a po tom odbaciti egocentričnu vezanost ma na šta se ona odnosila. Vezanosti jačaju niži um. One su seme uma. Kada postanete nevezani, kako na vas mogu uticati kritike, klevete i osude? Stoga morate nemilosrdno uništiti sve vezanosti. Morate napustiti sva verovanja, nade, predubeđenja i predrasude. Jedino što će vam doneti oslobođenje i probuditi uspavano sopstvo jeste znanje.

Sledeće stvari će vam bez sumnje doneti mir uma. Izbegavajte da boravite preterano u društvu svetovnih ljudi, a posebno onih loših osoba. Živite sami. Smanjite svoje prohteve. Ne raspravljajte se ni oko čega. Raspravljanje izaziva osećaj neprijateljstva i to je čisto gubljenje energije. Nikada ne poredite sebe sa drugima. Ne učestvujte u javnim a posebno ne onim masovnim skupovima. I posebno, napustite ego ideju o sticanju imena, slave i bogatstva kako bi vam se drugi divili i uzdizali u veličanju. Gajite prijateljstvo među vama jednakim. Pokažite milosrđe i razumevanje prema slabijim i inferiornima, a iskažite poštovanje i prijatnost prema moćnijim i superiornima. Na kraju, morate pokazati indiferentnost prema svemu bezvrednom, a posebno prema egopatološkim propalicama. Pomoću svog višeg uma izbegavajte um koji juri u pravcu objekata i tako napredujući bez potištenosti treba da sakupite duhovno bogatstvo poput imperatora koji potčinjava sve kraljeve na Zemlji. Oscilirajući um se mora dovesti pod savršenu kontrolu neoscilirajućeg uma kako bi ovaj drugi dostigao svoje suštinsko stanje koje je Vrhovno Jedno.

Neoscilirajući um koji je razvio potencijalne sposobnosti nadvladavanjem svojih strasti i odbacivanjem vezujućih sila postaje neverovatno moćan. Takav um olako može uticati na drugi um, na ljudsko telo, na živi svet i materiju uopšte. Sve psihičke sposobnosti, stečeno znanje i iskustvo, imaginacija, volja i još mnogo toga, sve se to tada uključuje. U sebi otkrivate osobine kao što su snaga, junaštvo, neustrašivost, hrabrost, milosrđe i razne druge vrline. Iz ovoga se može zaključiti da je čovek u stvarnosti veoma moćno biće. Unutar svakog od nas postoji ogromno skladište svih resursa. Međutim, većina ljudi ne spozna ni pet odsto sopstvenog potencijala za ceo svoj proživljeni život. Zbog toga morate doći do izvora ovih moći kroz naporan rad i meditaciju kako biste sve to oslobodili. I sve ćete dobiti. Potrebno je samo da se oslonite na svoje unutrašnje Jastvo. U čoveku postoji veliki broj uspavanih viših mentalnih sposobnosti, jer je um skladište svih moći. Razotkrivanje ovih latentnih, moći je moguće samo uz pomoć ispravnog delanja tokom magijske obuke. To delanje treba da bude sistematično (korak po korak), konstantno i intenzivno. Učenik mora tokom svog predanog rada dostići odgovarajući stepen razvoja u samorealizaciji kako bi mogao preći na sledeći. Samo tada dolazi pravi uspeh.

  

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 26-08-2013 02:32