Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 22

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje dvadesetdrugo

Sedam Svetih Zakona

Tajna Univezuma II
 

Akad II - Uvodno predavanje 3. deo

12.07.2012

 

Ovde je suština spoznaje, u Sedam Svetih Zakona Univerzuma. Ovim Zakonima podleže sve i ništa od svega što postoji ne postoji izvan interaktivnog i sveprožimajućeg dejstva Sila Univerzuma koje su ovim Zakonima usklađene. Stoga, svako postojanje predstavlja odraz delovanja Univerzalnih Zakona.

Većina ljudi je veoma daleko od spoznaje da Zakoni Univerzuma upravljaju svakim segmentom njihovog života i životom uopšte. Svest o tome da kroz spoznaju Univerzalnih Zakona čovek može upravljati svojim životom i ukupnim okruženjem je tako niska da se gotovo celokupna civilizacija ljudi nalazi u ropskom stanju, što istinskom, što onom izvitoperenom i sublimiranom usled ne znanja i ne poimanja Prirode Stvarnosti. Razlog takve civilizacijske izopačenosti i samootuđenja leži u usmerenosti ukupne svesti čoveka na pojavnost, na fizički svet. Ko još danas, u jeku materijalističke preokupiranosti, na svet gleda kroz perspektivu metafizičkog? Čak i među onima koji se, nazovi, duhovnošću bave, veoma je malo istinskih tragalaca.

Spoznaja Prirode Stvarnosti moguća je jedino kroz metafizičko poimanje sveta i tu leže stvarna Moć i istinska Magija. U svom životnom očajanju, čovek skrhan nedostacima, nemoćima, bedom, patnjom, bolom, strahovima i svakovrsnim mukama koje život nosi, nije svetan da sve to može razrešiti. Izlaz uvek postoji, ali ko od vas zna da se taj izlaz sastoji samo u tome da bar malo zađete u sopstvenu unutrašnjost? I, koliko je vas zaista spremno da sa na takav Put otisne? Ja vas pozivam da na Put krenete samnom, ali samo ako ste zaista odlučili da u svoj život unesete korenite promene. U protivnom cela ova priča za vas neće imati smisla. Ako hoćeš da promeniš Svet, najpre moraš da promeniš sebe. Ova, u drevna i vremena neznana, izgovorena mudrost nosi jasnu poruku: sve što želite da promenite, najpre mora da se promeni iznutra. U mudrosti ovoj je tajna zadobijanja svake moći i tajna poimanja Stvarnosti koja kaže da je sve moguće. I zaista, za samospoznatu dušu sve je moguće, jer čuda ne postoje za onog ko se ne zna čuditi.

Sedam Univerzalnih Zakona je teško razumeti, još teže ih je objasniti, a najteže ih je ilustrovati i na delu kroz život pokazati. To je zaista tako kada o Svemiru ne znamo ništa. Zapravo, čovek veoma malo zna i o Zemlji na kojoj živi, a kamo li o beskrajnom Svemiru. Mnogi su mudraci, tokom vekova, govorili o ovim Zakonima, no savremenom čoveku je teško da razume taj jezik simbola izražavan parabolama i mitskim slikama. Ja ću pokušati da vam na jednostavan i razumljiv način približim ovo znanje, i videćete da tu uošte nema ničeg nerazumljivog i teško shvatljivog. Više puta sam preporučivao mnoge stare spise i svete knjige ljudima. Činim to i sada, ali poveden jednim pismom koje je Imanuel Kant uputio Hamanu, čarobnjaku sa Severa, 6. aprila 1774. godine, u kome kaže: Saopštite mi, molim vas, vaše mišljenje ali, ako je moguće, ljudskim jezikom jer ja siromah, dete zemaljsko, nisam nimalo vičan tom jeziku Bogova, jeziku intuitivnog uma, shvatio sam da prosečan čovek jednostavno nije u stanju da razume niti da pronikne u tajne Svetih Knjiga u kojima je, ama baš, sve zapisano.

Ovo su Sedam Svetih Zakona Univerzuma kako slede, nama dati i preneti od strane, Kralja Tota, Tri puta Najvećeg.

 

I - Zakon Etera

Sve je Um; Um je eteričan; Svemir je eteričan, ili projekcija Uma.

 

II - Zakon Saglasnosti

Kako je dole tako je gore; kako je gore tako je dole.

 

III - Zakon Promenljivosti (Kretanja)

Ništa ne stoji; sve se kreće; sve vibrira; sve se menja; ništa ne ostaje isto.

 

IV - Zakon Suprotnosti (Polarnosti)

Sve je Dvojno; sve ima polarnost; sve ima suprotnost polova; istovetno i različito je jednako; suprotnosti su po prirodi iste, ali drugačije po stepenu; krajnosti se susreću; sve su istine poluistine; svi se paradoksi mogu pomiriti.

 

V - Zakon Ritma

Sve se kreće gore-dole; sve ima svoju plimu i oseku; sve se stvari uzdižu i padaju; njihanje klatna se odražava u svemu; količina njihanja udesno jednaka je količini njihanja ulevo; ritam sve izjednačava.

 

VI - Zakon Uzroka i Posledice

Svaki uzrok ima svoju posledicu; sve se dešava u skladu sa Zakonom; slučajnost je ime neotkrivenog zakona; postoje razne uzročnosti, ali ništa ne može izbeći Zakonu.

 

VII - Zakon Privlačnosti

Pol je u svemu; sve se međusobno privlači; privlačnost se manifestuje na svim nivoima.

 

Detaljno razumevanje načela ovih Zakona o kojima ću govoriti, pružiće vam osećaj krajnje smirenosti i spokojstva koje će vas pratiti tokom svakog životnog iskustva u kojem se nađete. Da bi ste shvatili kako je sve moguće, kako vam je sve dostupno i kako možete stvarati život kakav želite, nisu vam potrebne nikakve inicijacije i tajni rituali, nikakve pripadnosti paradigmama, niti morate težiti višim stanjima svesti. Nije vam potrebna vera, niti bilo kakava religija. Dovoljno je samo da sledite metode koje ću vam objasniti i bićete u stanju da otključate Kapiju Bezdana iza koje se krije veliko bogatstvo i mudrost neizreciva.

Kako deluju Univerzalni Zakoni? Ovo pitanje može biti tema jednog sasvim posebnog istraživanja, međutim meni nije namera da se ovde bavim fizikom i ispoljavanjem Sila Svemira u oblikovanju materije. Ono na čemu ću bazirati objašnjenje Svetih Zakona Univerzuma je čista metafizika. Možete prihvatiti ili ne da je to tako. Možete i u praksi proveriti da li je to tako. No, uvek će biti mnogo onih koji će reći: Ja sam sve uradio i ništa, ovo ne deluje. I naravno da će biti tako, jer ukoliko sa pogledom na svet iz perspektive već izgrađenog ega pokušate da nešto od svega ovoga primenite u praksi, neće se dogoditi ništa. Čak, stanje se može i pogoršati. Da bi ste primenili ove Zakone na konkretne događaje i situacije u svom životu, morate najpre da svoju svest dovedete u povišeno stanje i probudite vlastite unutrašnje potencijale. To zapravo znači da morate probuditi svoje istinsko Ja, svoje izvorno Sopstvo. Celokupna kreacija, sve ono što kao vidljivo i nevidljivo postoji i život u bilo kojem svom obliku nisu ništa drugo do jednostavna igra energija i naših emocija koje s njima isprepletane stvaraju vrtloge sile kao uzročnike svih dešavanja, kako unutrašnjih, tako i oniih spoljašnjih u svetu koji nas okružuje.

Ključ za razumevanje Univerzuma nalazi se upravo u našoj sposobnosti da preuzmemo odgovornost za sopstvena emocionalna stanja. Naša sreća u životu i uspešnost u delanju svake vrste, uopšte ne zavise od toga šta drugi oko nas misle, govore ili rade, već u potpunosti zavise od naše energetske ili eterične povezanosti sa Izvorom. Nisam pronašao bolju Reč kojom bih opisao to Nešto, jer To jeste Izvor. Ali nemojte ga zamišljati kao neko mesto negde tamo gde nešto izvire. Izvor protiče kroz nas i kroz sve oko nas kao Čista Energija. Ta povezanost sa energijom Izvora nam omogućava da se uzdignemo iznad svih ograničenja ili uslovljenosti i tada počinjemo da sagledavamo Prirodu Stvarnosti koja nam daruje slobodu, moć i osećaj svrhe i pravca kako nas ništa ne bi zaustavilo u postizanju ciljeva i konačnom ispunjenju Volje.

Na svojim predavanjima često napominjem da morate dovesti svoj um u stanje smirenosti i, stišavajući ga, početi da osluškujete prirodu oko sebe. Poruke koje nam priroda neprestano upućuje dalekosežne su i iz njih se mnogo toga može naučiti i spoznati. Vremenom kad se naučite da osluškivanjem prirode svoj život usklađujuete sa njenim tokovima ona će početi neizmerno da vas daruje svojevrsnim "pokolnima" i blagodatima života. Da, kazaće neko, lako je reći da treba um smiriti i prirodu osluškivati. Ali kako to učiniti u ovom modernom i uzavrelom načinu života gde je svaki tren prepun raznih uslovljenosti i svakodnevnog stresa? To je osnovna tema narednih predavanja u kojima ću pažnju posvetiti teorijskoj spoznaji čovekovog uma i umnim ispoljavanjima, kao i tehnikama uspostavljanja kontrole volje nad ispoljavanjem uma. Da bi smo prešli na ovaj viši nivo magijskog delanja potrebno je najpre da znamo kako priroda funkcioniše, a što je određeno ovim Svetim Zakonima Univerzuma.

Konačno, da bi ste se otisnuli višim sferama Magijske Spoznaje i magijskog delanja na svim ravnima postojanja, morate učiniti taj važan korak koji jeste namera da se u život unese korenita promena. Morate učiniti mnoga odricanja. To su svojevrsne "žrtve" koje omogućavaju da se izgradi nova ličnost i da se ponovo steknu sva blaga, ali sada u svojstvu apsolutnog Sopstva. Pročitajte još jednom uvodno predavanje "Filosofija kalupa". Svakako će vam to biti jasnije u drugom čitanju. Evo primera: Kako mislite da počnete osluškivati prirodu oko sebe, kad ne vadite slušalice svog MP3 iz ušiju. To je toliko uzelo maha da ljudi više ne samo što ne čuju ništa oko sebe, već nisu u stanju ni sami sebe da čuju. Hajde učinite taj prvi korak, zaboravite svoj MP3. Naravno, ima toliko stvari koje činite koje su nepotrebne, a mnoge su i krajnje besmislene. O tome ćemo pričati u narednim predavanjima, no hajde, učinite barem jedan korak napred. Unesite u svoj život bilo kakvu promenu.

Pre nego što se upustimo u pojedinačno razmatranje svakog od navedenih Univezalnih Zakona, daću vam još nekoliko sugestija koje, čini mi se da su posebno važne. U uvodnom predavanju sam govorio o "odricanjima", ali namerno sam jedno izostavio. To je takozvano "odvajanje". Odvojenost se u suštini manifestuje kao osećaj ne pripadanja. Tajna koju nam Tot otkriva u svom "Tajnom Učenju" kaže da je spoznaja moguća jedino kroz proces odvajanja (razdvajanje elemenata). I zaista, sve dok ne uđete u stanje potpune individualnosti, nećete biti u stanju da opažate Stvarnost. Ali hajde prvo da vidimo šta je to "odvajanje" i šta znači to "ne pripadanje".

Prvo suštinsko odvajanje, čovek doživljava svojim rođenjem, izlaskom iz utrobe svoje majke i presecanjem pupčane vrpce. I kada bi čovek sledio svoju iskonsku prirodu to bi bilo i jedino odvajanje. Međutim, od samog početka života kreće izgradnja bezbroj "nevidljivih pupčanih vrpci", vezujućih sila koje napre drugi stvaraju umesto nas, a potom sami nastavljamo "tradiciju" i vezujemo se za sve i svašta. Na kraju čovek postaje rob sopstvenih "veza" a da čak nije ni svetan činjenice da se nalazi u teškim okovima ropstva. Iluzorna je i svaka pomisao da ste slobodna bića. Zato zaboravite filosofska naklapanja o slobodi, a posbno se klonite savremenih ideja o ljudskim pravima, slobodama i demokratskim tekovinama. Tu nema nikakve slobode, a to što sebe doživljavate kao slobodna bića koja samostalno odlučuju o svom životu je najveća stečena iluzija. Naravno to ćete veoma teško prihvatiti da je tako, ali kad počnete da kidate okove vezujućih sila, jednu po jednu, uvidećete da zapravo ništa nije onako kao što izgleda da jeste. Reći ću vam istinu: devedeset i devet procenata ljudi je "programirano" da dopusti spoljašnjem svetu da kontroliše njihov unutašnji svet, ali, ukoliko želite da doživite konačno ispunjenje sopstvene volje, morate dopustiti svom unutrašnjem svetu da upravlja spoljašnjim.

Da bi čovek mogao sagledati Prirodu Stvarnosti on se mora potpuno odvojiti od svake pripadnosti. Samo tada može doživeti Jedinstvo sa Univerzumom i u tom jedinstvu ostvariti istinsku povezanost sa svakim pojedinačnim bićem Univerzuma. Dakle, morate izvršiti potpuno odvajanje da bi ste doživeli potpuno spajanje. Da li znate da je čovek jedina vrsta, i to ne samo ovde na Zemlji već i u celom Svemiru, koja veoma dugo, a najčešće celog svog života, ostaje vezana za svoje roditelje, braću, sestre, rođake... Krvne veze, ili pripadnost porodici i familiji, najteža su prepreka na Putu Oslobođenja. Ima ih još mnogo: pripadnost plemenu, narodu, religiji, društvenom uređenju, socijalnim kategorijama i staležima, kulturi i subkulturnim kategorijama, tradiciji i običajima, raznim udruženjima i grupama, partijama i pokretima, fanovima, navijačkim taborima, ali i pripadnost državi, gradu, mestu rođenja... I moglo bi se nabrajati i nabrajati do u nedogled. Neću se uopšte posvetiti analizi prirode ovih vezanosti. Dovoljno je samo ovo što ću reći: sve vezanosti, sve do jedne, čak i najmanja koju posedujete, omča su oko vrata na čijem je drugom kraju teg. I sad zamislite sebe kako ste uvezani mnogobrojnim omčama i sa tim mnoštvom tegova raznih veličina krenete da preplivate reku. Da li zaista mislite da ćete stići na drugu obalu? Ja to ne bih pokušao. Razuman čovek kad krene preko reke, čak i odeću skida sa sebe jer zna da će mu i ona biti teret kad se natopi vodom. Tako je i na Putu Magijske Spoznaje. Nikada nećete preći Bezdan dok se ne oslobodite svake vezanosti koju vučete za sobom kao teret. Progutaće vas.

Ja znam da je ovo teško razumljivo, još teže shvatljivo i najteže prihvatljivo za prosečnog čoveka. Zato i sva moja nastojanja da prenesem izvesna znanja nisu ni namenjena onim devedeset i devet procenata "programiranih", već onom jednom procentu koji "oseća" svoju "posebnost", onima koji tragaju. Ako ste u "Razgovoru sa Sopstvom" otkrili tu posebnost u sebi, onda ćete razumeti i ovde pronaći nebrojene odgovore. Zato krenite odmah, pokidajte makar i najmanju nit neke od vezujućih sila. Znajte da su te vezujuće sile samo vaše sublimirane emocije i ništa više od toga. Evo, recimo da pokušate sa odvajanjem od svoje nacionalne pripadnosti. Pokušajte da na sebe gledate samo kao na čoveka. Nije jednostavno, jer je u pitanju isto tako jaka emocija. No znajte, ne možete istovemeno biti nemac, srbin, hrvat, englez, indus ili koji god nacion, a nazivati sebe čovekom u fundamentalnom smislu te reči. Čovek kao pojedinac, pripadnik je rase ljudi na planeti Zemlji i tačka. Svaka pripadnost posebnoj grupi ili narodu, neminovno proizvodi emociju veće ili manje naklonosti što dalje vodi u sukobe zasnovane na različitosti. Ovo je sublimirana emocija, koja se ne ispoljava uvek snažno kod svakoga, ali kod svakoga ko je poseduje ona pre ili kasnije izvrši svoju misiju.

Pripadanje naciji ili narodu, osim spoljašnjih karakteristika koje obeležavaju tu posebnost sa sobom nosi i još nešto što je mnogo opasnije za svaku individualnu dušu. To su Egregori. Svaka, nacija, narod, pleme, gupa, šta god bilo u formi zajednice ima svog Egregora, a to su posve nenaklonjena bića našoj rasi, Egregori su paraziti koji žive isisavajući životnu energiju ljudima koji Njemu pripadaju, a pripadaju mu svi koji se osećaju kao pripadnici naroda, plemena ili grupe. Isto je ili veoma slično i sa svim drugim "pripadnostima". Prosečnom čoveku, raznorazni Egregori isisavaju oko devedeset procenata životne energije, a da toga uopšte nije svestan. Zamislite samo koliko bi ste snažno biće bili kada bi imali svih sto posto životvornosti u svojim rukama. Ne mogu vam to opisati. Na ovu temu ću posebno obratiti pažnju u jednom od narednih predavanja o emocijama kao umnom ispoljavanju bića. A vas pozivam da započnete "odvajanja", ali ne tako što ćete se suprotstavljati Egregorima, već mnogo jednostavnije, tako što ćete ih prepustiti zaboravu.

Čovekov život podleže svim zakonima postojanja, odnosno Univezalnim Zakonima koji vladaju u čitavom Svemiru. O ovome sam već dosta govorio u ranijim predavanjima, ali u kontekstu ove priče to moram da ponovim. Osnovna postavka postojanja: stvaranje, održavanje i uništavanje jednako se odražava i na život čoveka. Čovek se rađa, živi razvijajući se i na kraju stari i umire. Ovo je odraz fizičke stvarnosti. Međutim, ako život posmatramo samo kroz prizmu fizičke stvarnosti, onda se život svodi na stvar, a on to nije posmatran sa drugih ravni postojanja. Postojanje je proces, a kada postoji proces, da bi se on razvijao i odvijao potrebna je energija koja procs pokreće, razvija, odvija i održava u funkciji. Ta energija koja se neprestalno proizvodi i neprestalno troši jeste elementarni Eter iz kojeg je Sve stvoreno i kroz koji se Sve održava u Ravnoteži. Kao praizvor i čistota svih uzroka u kojem se odražava čitavo stvaranje, od najviših pa do najnižih ravni postojanja, ta se energija može transformisati u razne oblike, zapravo u svaki potrebni oblik. Naš fizički život, koji je sam po sebi svojevrstan proces uređen je po određenim zakonitostima kojima organizam proizvodi i transformiše izvesne količine energije i to u meri koja neophodna za normalno funkcionisanje života. To absorbovanje čistog Etera odvija se kroz procese disanja, uzimanja vode i hrane i kroz izlaganje vatri. Od toga kako se ovi procesi odvijaju, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, zavisi kakav će život biti u istom tom smislu.

Bogatstvo života se meri akumuliranom količinom životne energije. Ako ne postoji akumulacija, život se ne živi, već se preživljava. To znači da čovek nije u stanju da proizvede ništa drugo osim osnovnih potreba za puko održanje života. Takav život je konstantno suočen sa nizom nedostataka, slabostima, premorenošću, istrošenošću, bolestima i nizom sličnih nemogućnosti ispoljavanja bića, a o stresu, kao najrasprostranjenijoj bolesti savremenog sveta ne treba ni govoriti. Da bih objasnio kako ovo funkcioniše napraviću paralelu sa proizvodnjom električne energije korišćenjem prirodne snage reke. Na reku se može postaviti perasti točak koji će rečna struja okretati, i dalje kad se poveže sa generatorom on će proizvoditi izvesnu količinu električne energije. Ta električna energija bi možda bila dovoljna za osnovne potrebe jednog domaćinstva, ali ona nije dovoljna da se uz pomoć struje pokrenu neka velika postrojenja. Da bi se proizvela velika količina električne energije potrebno je pregraditi reku branom i napraviti akumulaciono jezero iz kojeg će se voda velike snage prelivati preko turbina na brani i proizvoditi veliku količinu struje. Na sličan način funkcioniše i biće čoveka. Da bi mogao da radi i da stvara velika dela čovek mora akumulirati veću količinu čistog Etera u svom biću. Taj akumulirani Eter omogućava ne samo normalno funkcionisanje života bez ikakvih nedostataka, u fundamnetalnom smislu, već omogućava i stvaralaštvo kroz delovanje i to ne samo delovanje na Zemaljskoj ravni, nego kroz sve ravni postojanja. Zbog toga se Magija Elemenata smatra prvom i preinicijacijskom magijom kroz koju se aspirant uči čuvanju sopstvenih resursa i njihovom uvećanju. Tek kada čovek akumulira izvesne količine čistog Etera on može da dela u stvaralačkom smislu. Velikom akumulacijom stvara se i mogućnost za velika dela, čak i ona ravna čudima. Čuda zaista ne postoje. Postoje samo zakržljala ljudska bića.

Tajna sticanja svih moći, veština i sposobnosti je u Magiji Elemenata. Absorbovanjem čistog Etera i njegovom akumulacijom stiče se moć kojom se ovladava svim moćima. Budite revnosni u ovom poslu sakupljanja čistog Etera kroz primenu Magije Elemenata, onako kako je opisana u "Prvoj Knjizi Spoznaje", i steći ćete moć pre nego što i mislite da ste je stekli i veću nego što i zamisliti možete. Tajna svake tvari i svakog dela je u Eteru. Onaj ko Eterom ovlada može gospodar svake tvari i svakog dela postati. Ovde se Krug zatvara. A nije li rečeno da je Krug izraz Beskonačnosti? Ko je Beskonačnost, osim Bogova, još dodirnuo? Ne prepustajte previše svoj um ovim opservacijama. Umni spekulant nikada ne prelazi granicu razuma. Napusti svoj razum i otisni se nepreglednim prostranstvima Beskraja. Beskonačnost se otvara samo Dostojnima. I ćutite. Tišina je najmoćnije oružije mudraca.

I dalje smo u takozvanoj Preinicijacijskoj Magiji koja podrazumeva kompletnu pripremu koja će vas odvesti na Kapiju Bezdana. Odvajanje kao proces podrazumeva ravnodušnost, odnosno neprijemčivost sopstva za bića, tvari ili dela. To je ono magijsko stanje uma bez požude za rezultatima. Efekat nevezivanja je teško proizvesti jer je čoveku skoro nepojmljivo da se odluči za nešto i da onda uradi to čisto radi toga. Ipak konkretno, ova sposobnost je ta sila koja je potrebna da se izvede magijski čin. Samo jednousmerena svest će to uspeti da uradi. Vezivanje treba razumeti i u pozitivnom i u negativnom smislu, zbog averzije prema njenoj suprotnosti. Vezivanje za bilo koju osobinu svoje osobnosti, svoje ambicije, svoje veze ili čulnog iskustva, a istovremeno, i stvaranje averzije prema bilo kojoj od njih, dokazaće ograničenje za mogućnost delovanja. Naizgled, fatalno bi bilo izgubiti interes za svaku stvar jer neke stvari mogu biti nečiji simbolički sistem ili magijska stvarnost. Zbog toga, pokušajte da doživite sve osetljive delove svoje stvarnosti da bi ste uvideli njihov kvarljiv uticaj kroz obuzimajuću želju. Tu u ovom raskoraku između dve strane sagledavanja se ovija proces oslobođenja vezanosti i nastaje ravnodušnost koja otvara prostor za magijsko delovanje. Lako za reći, ali ne i tako lako za proizvesti kao efekat.

Proces metamorfoze bića se započinje aktivnom formom preobražaja svakodnevnih navika. Koliko god bezopasne se činile, navike u mislima, rečima i delima su sidro sopstva. Aspirant koji želi da postane mag, mora podići to sidro da bi se slobodan otisnuo na pučinu haosa. Hajde da započnemo ovaj proces metamorfoze. Izaberite bilo koju manju naviku nasumice i izbrišite je iz svog ponašanja, a u isto vreme prisvojite bilo koju novu naviku nasumice. Izbor ne treba da obuhvati ništa spiritualnog, egocentričnog, ili emocionalnog značenja, niti bi trebalo da bude bilo šta što ima mogućnost neuspeha. Kada uspešno završite prvu metamorfozu, prelazite na sledeću. Potom se vraćate na prvu koja je, budući zamenjena, skoro usvojena navika i nju jednostavno obrišete, jer ona još nije dovojno ukorenjena da se ne može jednostavno obrisati. Sa ovako jednostavnim početkom i stematičnim kretanjem "dva koraka napred, jedan korak nazad", upornošću, postaćete sposobni zaista za sve kasnije procese, ne samo metamorfoze već sve magijske procese.

Sve ovo sam naveo kao neophodnost za ono što sledi, a to je izgradnja ravnoteže bića. Ako smo potpuno zaokupljeni bilo duhovnim, bilo fizičkim željama i potrebama, mi zanemarujemo Ravnotežu Svemira. U takvoj neuravnoteženosti ništa nije postojano i sve postaje neizvesno i nesigurno. Stoga, cilj svakog tragaoca treba da bude pronalaženje ravnoteže između duhovne i fizičke strane bića. Tako dolazimo do onoga što određujemo kao naše potrebe, ali istinske potrebe. Sve ono što nije istinska potreba može nam biti cilj, ali takve težnje samo uvećavaju neravnotežu. Neuravnoteženost je ono što se manifestuje kao patnja, bol, strepnja, strah, tuga, depresija, stres ili kompleks bilo koje vrste. Svaka umišljena ili sublimirana potreba je uzročnik neke nove vezujuće sile. Pokušajte da sebe posmatrate tako kao da ste neko drugi. Svesno se izdvojte od sebe i posmatrajte svoje ponašanje, svoje reakcije, pa čak i izgled. Analizirajte svoje misli, težnje, želje, potrebe i sve ono što činite. Znate koliko sam puta, analizirajući sebe, postavio pitanje: Šta ti to treba u životu? Zbog toga su odricanja i odvajanja neophodna kako bi biće bilo pročišćeno jer samo Čisto Sopstvo može zadobiti svaku blagodat Univerzuma.

Posredstvom našeg mentalnog sklopa isprepletanog emocijama Univerzalni Zakoni stvaraju preduslove za manifestaciju svega onoga što naša unutrašnjost projektuje u spoljašnjost. To je suština najcitiranije mudrosti: kako Gore, tako Dole, i zato moramo razumeti kako Univerzum funkcioniše. Zato ću u još jednoj rečenici sumirati sve ovo o čemu sam govorio. Odgovori leže svuda oko nas, ali se otkrivaju samo onim tragaocima koji shvate da će mudrost Sveuma spoznati tek kad se u svom smirenoumlju dovoljno utišaju da bi mogli da osluškuju ono što priroda neprestano govori, i kad se oslobode svog iluzornog ega kako bi istinsko Ja moglo da zablista.

 

 

  

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:29