Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 21

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje dvadesetprvo

Tajna Univerzuma

Učenje Kralja Tota
 

Akad II - Uvodno predavanje 2. deo

09.07.2012

 

Tajna Univerzuma se ispoljava kroz interaktivno dejstvo Sedam Univerzalnih Zakona. Poreklo ovih Zakona jeste velika misterija isto toliko velika kao što je i poreklo Smaragdne Table Kralja Tota i Učitelja sve Magije, znanog kao Hermes Trimegistos. Univerzalni Zakoni definisani su u ovom Tajnom Učenju Kralja Tota, kojeg renesansa identifikuje kao čoveka, autora brojnih tekstova, kasnije nazvanih „Hermetički spisi“.

Prvi put je boravio među ljudima kao Kralj, Gospodar Magije i sveg Znanja u drevnom Egiptu koji se tada nazivao Kem. Svojim je „sinovima“ obećao da će doći opet, kada za to bude vreme pripravljeno. I došao je. Grad po imenu Hermopolis postojao je u starom Egiptu i navodi se da je bio prebivalište Hermesovo, mesto Njegovog drugog boravka na Zemlji, među ljudima. I opet će doći! Otuda Njegovo veličanje kao „Tri puta Rođenog“ ili „Tri puta Najvećeg“.

Neophodno je reći da je u drevnom Kemu znan kao Tot. Egipćani su ga slavili kao Boga Mudrosti. Hermes je ime koje su mu nadenuli Grci (Ερμης ο Τρισμέγιστος), slaveći ga kao Glasnika Bogova, Boga Mudrosti koji je doneo Znanje čoveku. Antički Rim ga je zazivao imenom Merkur sa istim atributima kojim ga odlikovaše Grci. U arapskim spisima nazvan je imenom Idriz.

Drugi pogled na ljudsku prirodu Hermesovu, pripada takođe renesansnim školama, ali sa teorijom da je reč o viševekovnim radovima raznih anonimnih autora. Možda najvažnije dokaze pruža Lambliš, sirijski filosof, neoplatoničar, koji Hermesu pripisuje ni manje ni više do 20.000 knjiga. Sličan stav je izneo i Maneton, staroegipatski istoričar, koji navodi još veću brojku, od čak 36.000 knjiga. Obojica su živeli otprilike između 250. i 300. godine pre nove ere.

Veza između Hermesa i Tota, egipatskog Boga, mnogim istraživačima je dala jak argument u prilog Božanske Hermesove Ličnosti, pripisujući mu mnogobrojna dela. Ovakav stav zauzeo je i Franc Jansen, jedan od vodećih autoriteta na polju izučavanja hermetizma, inače profesor istorije književnosti na Univerzitetu u Amsterdamu.

Prisutne su i tvrdnje da je Hermes čovek kome su pridodati atributi Božanstva, i da on nije napisao tekstove koji mu se pripisuju, već da se radi o sveštenicima egipatskog Božanstva Tota. Legenda ide dalje, te tvrdi da je Hermes Trismegistos ustvari čovek, ali unuk grčkog Božanstva Hermesa, glasnika Bogova.

Prevod reči "trismegistus" je "tri puta najveći" i postoji teorija da je ovaj epitet potekao sa kamena iz Rozete, drevnog ptolomejskog dekreta isklesanog na kamenoj ploči. Mnoge su još teorije o pripisivanju ovog epiteta Hermesu, ali akademsko mišljenje je da se radi o opisu koji je korišćen za Tota, a otprilike se da prevesti kao "Najveći i Najveći Bog, Veliki Hermes".

Najpopularnija i opšte prihvaćena ideja je da "tri puta najveći" jeste Najveći Filosof, Najveći Kralj i Najveći Prvosveštenik na celom svetu. Ne treba smetnuti s uma da je za drevne Grke, preko čijih smo dela i saznali za Hermesa, ceo svet bio basen Mediterana.

 

Jedan originalni latinski tekst Tabula Smaragdina nalazi se na gravuri
koju je 1606. godine izradio Heinrich Khunrath

 

Jedna od mnogobrojnih vezija Hermesovih spisa na starogrčkom jeziku

 

Tabula Smaragdina (latinski naziv) jeste Hermesovo najvažnije delo i najpoznatiji rad, posebno među onima koji proučavaju astrologiju i hermetizam. Mnoge su legende o otkriću pomenutog teksta, pa čak i da je Aleksandar Veliki lično iskopao tablu iz Hermesovog groba. U svakom slučaju priča se gubi u legendama i često preterivanjima. Smaragdna Tabla i njena pojava su obavijene mnogobrojnim nepoznanicama, dok je za Korpus Hermetikum priča drugačija. Zbornik je bio nepoznat sve do 1460. godine, kada ga je Kosmo Mediči dobio na poklon. Odmah je naredio da se tekst prevede na latinski, kako bi ga sam mogao pročitati. Dva veka kasnije, Džon Edvard je preveo tekst na engleski.

 

Jedna od srednevekovnih verzija spisa Hermesa Trismegistosa

 

Najstariji pisani izvor je manuskript na arapskom jeziku "Kitab Sirr al-Asrar", za koji nepoznati autor kaže da je prepis sa starih egipatskih papirusa. Tekst je preveden na latinski jezik kao "Secretum Secretorum" (Tajna Tajni) i to u dva navrata: 1140. godine tekst je preveo Jovan Seviljski (Johannes Hispaniensis), a 1243. godine ponovo ga prevodi Filip od Tripolija.

U 14. veku alhemčar Ortolanus je napisao jedno obimno delo egzegeze pod nazivom "Tajne Hermesa" u kojem iznosi tajne alhemijskog učenja. U ovoj knjizi se nalazi i Smaragdna Tabla sa Ortolanusovim tumačenjem. Takođe, ovi spisi se nalaze u još dva arapska manuskripta: prvi, "Kitab Ustuqus al-Uss al-Thani (Druga knjiga o osnovnim elemenatima) koju je napisao Jabir ibn Hayyan, i druga "Kitab Sirr al-Khaliqa wa San'at al-Tabi'a" (Knjiga o Tajni Stvaranja i Oblikovanju Prirode), obe nastale između 650. i 830. godine.

Za Smaragdnu Tablu bi se moglo reći da predstavlja siže Hermesovog učenja koje je preneto u delu Knjiga Kralja Tota (Totove Smaragdne Ploče), koje su obavijene još većom misterijom. Isto tako, moglo bi se reći i da je siže Druge Knjige Kralja Tota u kojoj predtavlja Tajno Učenje o Tajni Stvaranja i Oblikovanju Prirode. Sadržaj Smaragdne Table je prilično kratak, bavi se prirodom Magije Stvaranja Života i odnosom sa Božanskim. Tekst je često nejasan i traži apstraktnu interpretaciju. Za razumevanje su potrebna tri nivoa Spoznaje, sva Tri Znanja Sveta koja, po rečima Hermesa, jesu Znanje o Duhu, Znanje o Duši i Znanje o Telu. Ova Tri Znanja su sumirano Znanje o Večnosti, bez kojeg nema uvida u Prirodu Stvarnosti.

 

Jedan od arapskih manuskripta Hermetičkih spisa

 

Ako je čovek nameran da izvrši Veliko Delo čudesnog sjedinjenja u Jedno, Ono što je Dole i Ono što je Gore odgovaraju jedno drugom u njegovom delu. Kao što svaka stvar potiče iz misli Jednoga, tako se Istina otkriva u Spoznaji Jednog. Šta treba učiniti? Treba razdvojiti Elemente. U odvajanju je Znanje isto toliko važno kao i u strasti Spajanja. Ovom mentalnom operacijom se uzdiže Sveum, a zatim se spušta kako bi upio u sebe snagu Gornjeg i Donjeg Sveta. Na ovakav način čovek zadobija moć nad svim stvarima. Svetlost ga obasjava a Tama se raspršuje. To je jedini način prenosa.

Paracelzus uz Smaragdnu Tablu naglašava da su ovih trinaest misli Univerzalni Ključ po kojem se sve stvari mogu postaviti u njihovo prirodno ili savršeno stanje. Nema razlike između Zemaljskog i Nebeskog. Nema razlike između materijalnog Sveta (mineralni, biljni, životinjski i psihofizički svet ljudi) i duhovnog Sveta. Na svaki od njih se mogu podjednako primeniti ovi Uzvišeni Ključevi Spoznaje.

Prema arapskom tekstu: Jedan je delo čarolije, prva misao koju treba razumeti jeste šta znači izvršiti operaciju čarolije Jedan. Ovo je ta operacija: Čarolija jedan daje čoveku moć nad stvarima. Isti tekst dalje kaže: To je isto kao što je i Stvaranje Sveta. Bilo koliko da je ovo teško naučiti i praktikovati, ipak vredi, jer obećava nedagledivu moć, ali to nije, kao što će neki pomisliti, samovolja.

Kako treba početi? Na taj način što čovek razdeljuje. Odvaja lako od teškog. To je osnovna operacija unutrašnje alhemije života: razdeliti. Odvojiti stvari jedne od drugih, držati ih odvojeno i imenovati svaku posebno. A kako je ime oznaka (nomen est omen), ono mora izražavati suštinu stvari. To je Spoznaja. Znači, ono čemu nas uče ovi hermetički spisi jeste analitički metod unutrašnje alhemije života.

To je ona vrsta posvećenja po kojoj čovek stvari, ali pre svega samog sebe, stavlja u stanje savršenstva. To je takav preobražaj (transmutacija) koji se može primeniti na sve što postoji. To je ista operacija kao ona koju vrši Sunce kada svojom svetlošću, toplotom i drugim životvornim svojstvima svojih zraka podstiče i neguje život. Između operacija Duha i Sunca postoji jedinstvena analogija, ali ta analogija nije poređenje, nego jedna posebna vrsta logike.

Smaragdna Tabla kaže da tu istu zračeću, životvornu i toplu svetlost kojom Sunce obasipa prirodu, čovek može da ostvari u samom sebi, ispunjavajući tim zračenjem sadržaj ssopstvenog života. Tek onda, tim zračenjem može prožeti sve stvari. To je veština Magije koja je kasnije nazvana Alhemija.

Ne pretvara alhemičar kamenje u zlato, kao što misle mnogi, već on svoje Veliko Delo naziva pravljenjem zlata jer je zlato metal koji simbolički odgovara Suncu i kada čovek sebe prožme svetlošću i toplotom, on sam sebe pretvara u Sunce, odnosno u zlato. Tačno je da se u alhemijskim spisima govori i o tome da se bića i stvari mogu preobražavati, pogotovu što način na koji bića i stvari postoje ovde na zemlji nije ni prirodan ni savršen. Zato postoji postupak kojim čovek može sebe sasvim usavršiti, a taj postupak je istovetan onom kojim se usavršavaju i stvari.

Alhemija je ono znanje koje uči o mogućnosti preobražaja svojstava i Elemenata na taj način što polazi od postavke: postojeći svet oko nas nije izvorna priroda, nego njen iskvareni oblik. Taj iskvareni oblik treba ukloniti i uspostaviti ponovo izvornu prirodu. Prema tome, hermetički spisi nisu ništa drugo do uputstvo za onu operaciju kojom se naš pojavni svet može ponovo preobraziti u svoje izvorno i pravo stanje.

Takva operacija postoji i ona se može izraziti u jednoj jedinoj rečenici: Visita Interiorem Terrae Rectificando Invenies Occultam Lapidem (V.I.T.R.I.O.L.). Siđi u Utrobu Zemlje i Prečišćavajući Otkrićeš Tajni Kamen. Drugim rečima: Zađi u najdublju nutrinu svog bića i prečišćavanjem ćeš otkriti ono neraskidivo jezgro na kojem ćeš moći izgraditi novo sopstveno biće, novog čoveka. Ovu formulu alhemija je jezikom analogija nazvala Kamen Mudrosti. Kamen, jer je On fundamentalna osnova svake misli i svakog dela.

 

 

 

1.       Istina, bez laži, pouzdana i iskrena.

2.       Ono što je dole jednako je onome što je gore,

i ono što je gore jednako je onome što je dole

te tako tvori čaroliju Jedinstva.

3.       Kao što su sve stvari potekle od Jednog, od jedne misli,

tako su sve stvari nastale od ove Jedne stvari, prilagođavanjem.

4.       Otac je njegov Sunce,

Majka je njegova Mesec,

Vetar ga je nosio u utrobi svojoj,

Zemlja je njegova hraniteljka.

5.       Otac je On svake savršenosti i tvorac celog sveta.

6.       Njegova je snaga potpuna, kad se iznova okrene Zemlji.

7.       Odvoji Zemlju od Vatre, lako od teškog,

polagano i s velikim umećem.

8.       Sa Zemlje se uzdiži na Nebo,

zatim se ponovo spuštaj na Zemlju,

upijaj snagu Gornjeg i Donjeg Sveta.

Tako ćeš zadobiti vlast nad celim Svetom.

Zbog toga će se pred tobom raspršiti svaka Tama.

9.       To je Sila Sile u svakoj Sili,

budući da sve nežno prožima i sve nepobedivo savladava.

10.     Tako je stvoren Svet.

11.     Ovde prilagođavanje izrasta u čaroliju, za koju je ovo način.

12.     Zato me nazivaju Hermes Trismegistos

jer mi pripadaju sva Tri Znanja Sveta.

13.     Ispunjeno je ono što sam rekao o delovanju Sunca

 

 

  

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:29