Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 18

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje osamnaesto

 

Vežbe Eterizacije

Napomene o mogućim efektima

 

Dopisna napomena: Akad I - II

18.05.2012

 

Tokom konsultacija o učinku rada vežbi eterizacije i, uopšte, primene Magije Elemenata, kako tokom grupnih vežbi tako i pri samostalnom radu, primetno je da učinak i rezultati postoje i da se pojavljuju pozitivni efekti pojačane akumulacije Čistog Etera, odnosno Životne Energije. Ta pojačana akumulacija je kod svih različita te se stoga i efekti takođe razlikuju. To prvenstveno zavisi od posvećenosti i učestalosti primene ovih osnovnih tehnika.

Pored svih efekata uvećane akumulacije Etera koji su opisani u predavanjima i mojoj prvoj knjizi, postoji mogućnost da se kod nekoga pojave i neki drugi efekti, pa čak i "probude" izvesne sposobnosti i veštine. Ja sam samo kao napomenu naveo ove moguće efekte: pojačanu percepciju i to ne samo čulnu već i intuitivnu i onu duhovnu sposobnost opažanja svega ononoga što običan čovek nije u stanju da opaža. Ovo se prvenstveno odnosi na buđenje sposobnosti opažanja astralne ravni sa nivoa zemaljske ravni i to izravno i pri svesnom i budnom stanju. Da to je zaista moguće. Opažati astralni svet sa bićima i pojavama koja na astralu borave i opažanje svih vrsta vrtložnih energija.

O ovome nisam govorio niti posvećivao pažnju u okviru ovog prvog nivoa primene Osnovne Magije Elemenata iz razloga što je mogućnost da se nekome dogodi ovakvo "buđenje" veoma mala, ali ne i nemoguća. O ovome će se posebno govoriti i raditi na Akadu II, a i tome će posebna tema biti posvećena u okviru moje druge knjige Magijske Spoznaje na kojopj trenutno radim. Da bi se ovakvi efekti i niz drugih sposobnosti pojavili nije dovoljno samo akumulirati dovoljno Čistog Etera, što je preduslov svih uslova, već mora postojati izuzetna sposobnost kontrole svog uma i svih ispoljavanja uma. I time ćemo se baviti na Akadu II i dalje usavršavanjem veština energetske transformacije i uravnoteženja energija u unutrašnjim vrtložnim centrima, te sposobnosti emaniranja energija što će biti rad na Akadu III.

Ovo napominjem iz razloga što sam obavešten od strane jednog od vas o pojavi efekta opažanja astralne ravni, opažanja Duhova koji tamo borave, pa čak i ostvarivanja komunikacije sa bićem sa Astrala. I to sve naravno bez onoga što se naziva astralnom projekcijom. Jesam zaista iznenađen, jer je prava retkost da neko samo nakon sasvim obične eterizacije i bez sposobnosti upravljanja energijama ostvari ovakav učinak. Naravno ovo je odlično. Međutim, iz tog razloga i pišem ovaj tekst.

Ovo se može dogoditi samo ukoliko je neko zaista mnogo radio i mnogo Čistog Etera akumulirao, a da pri tom nije imao nikakvih pratećih opterećujućih upliva i ometajućih faktora svetovnog života. Zapravo, reč je o spontanoj reakciji bića na povišenu akumulaciju Etera koja se može manifestovati kao opažanje Astrala. Astralni svet egzistira isto i veoma je sličan našem pojavnom svetu. Veoma lako se može uspostaviti komunikacija sa Duhovima, bilo da se sami obratite entittetu, bilo da se entitet obrati vama. Međutim, kao što i u svetu našem ima svakakvih i mnogo nedobronamernih ljudi, tako i na Astralu borave svakava i mnoga nedobronamerna bića. Ukoliko niste samoinicirani, nemate svoj konačni sigil i ime, a pri tom niste uvežbani da upravljate energijama, ovo spontano uspostavljanje "veze" sa Astralom može imati i niz loših posledica i to prvenstveno na čoveka koji nije u stanju da upravlja energijama i sopstvenim bićem u potpunosti. Među entitetima je mnogo veštih obmanjivača, spremnih da vam svašta ispričaju, pokažu pa čak i daju. I ovde može biti klopka.

Zato pazite! Ni pod kojim uslovima ne skalpajte saveze niti sporazume sa bićima koja tako nešto nude ili traže od vas zauzvrat onome što nude. Mnogi entiteti vrebaju baš ovakve koji se spontano spoje sa astralnim svetom.

Sve dok je ovo vaše "kačenje" na astral bezazleno u smislu posmatranja i obične komunikacije to je uredu. Međutim čim krenu bilo kakve "ponude", zahvalite se entitetu i odbite sve ono što vam nudi ukoliko bilo šta zatraži zauzvrat.

Obavezno u ovakvoj situaciji uradite bilo koji proterujući ritual, odnosno ritual koji je u skladu sa paradigmom koju sledite.

Posebno ovo imajte na umu pri ovakvim kontaktima: Pojedini entiteti će vam ponuditi da vasd odvedu "negde" i pri tom ništa neće od vas tražiti. Ovo nikako nemojte prihvatiti. Ni pri ovakvom spontanom "kačenju" na astral, pa ni kasnije kada ovladate svesnim projekcijama, sve dok u potpunosti ne ovladate energijama i Kovitlajućim Silama (Elementima).

Znam mnogo onih koji su na ovaj način, lakomisleno, krenuli "tamo negde" i ostali u prostoru "između svetova". Na zemlji, njihovo telo ostaje u stanju koje se naziva "koma", a nisu retki slučajevi i da dođe do kidanja Astralne Niti i zemaljske smrti tela.

Dakle nikako nemojte zaboraviti da na bilo kakve ponude entiteta odgovorite proterujućim ritualom.
 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:29