Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 17

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje sedamnaesto

 

Govor Nebeskog Kruga

Veština primene astrokorespondencija u magijskoj praksi

 

Javno predavanje: Akad I - II

22.04.2012

 

Tema ovog predavanja je od posebne važnosti za praktični magijski rad a naročito kad se govori o primeni Sedam Univerzalnih Zakona i tehnikama ovladavanja Umom, pre svega, a potom i energijama koje zrače u nama, iz nas i oko nas. Dalje, odnosi se na veštinu uspostavljanja kontakata i veza sa entitetima bilo koje vrste.

Posebnost ove teme se ogleda u jednom specifičnom pristupu astrologiji koja isključuje iz svog rada sve fiksne elemente uključujući čak i podelu Zodijaka na 12 Znakova po 30 stepeni. Primena ovog znanja omogućava sagledavanje jasne i potpune slike Prirode Stvarnosti i predstave protoka vremena u neograničenom prostoru. Ovo, nadalje, omogućava veštinu odabira pravog trenutka vršenja magijskih i svih drugih radnji na osnovu sagledavanja realne slike Svemira i energetskih tokova u makro i mikro Kosmosu.

Pokušaću da na što jednostavniji način i bez uplitanja astroloških definicija razjasnim ovaj magijski pristup "osluškivanju" govora Nebeskog Kruga, koji nije ništa drugo do međusobni "razgovor" Bogova, koji se simbolički može nazvati dodirom Neprotežne i Protežne Beskonanočnosti. Takođe, neću se upuštati ni u teoretisanje ni u filosofskom niti u ezoterijskom tumačenju takozvane ekstrapolacije Nebeske Sfere jer bi to svakako, kad se sve uzme u obzir, neminovno dovelo do pometnje u razumevanju i slaganju sa već usvojenim znanjima iz astrologije. To ne znači da je moderni pristup astrološkim viđenjima i tumačenjima pogrešan, već znači da on samo ima izvesne nedostatke. Ti nedostaci praktično znače da je predstava Svemira daleko šira od onoga što jeste Slika Prirodnog Poretka Stvarnosti. Bez obzira koji se astrološki sistem primenjuje u praksi, to moram da naglasim, on je u osnovi pogrešan. I to je ono na šta želim da ukažem.

Tropski ili sideralni horoskop iako se u svojim pristupima razlikuju, oba počivaju na istim osnovama. Naravno, nadam se da svako od vas poseduje bar ona osnovna znanja iz astrologije da bi mogao da prati ideju svake misli, te stoga neću ni razjašnjavati te osnovne pojmove. Međutim, moram da ukažem na nekoliko ključnih faktora.

Da krenemo redom. Šta je to Nebeski Krug? To je slika celokupnog Svemira posmatrana sa jedne tačke na Zemlji. U toj zemnoj tački u jednom trenutku se odvija ono što nazivamo dodirom Neprotežne i Protežne Beskonačnosti i ta slika postoji samo u tom trenutku i na toj tački posmatranja. Nikad više i nigde više ta slika se neće ponoviti. Šta to znači? Znači da ništa nije statično i da je sve u konstantnom kretanju. To kretanje se odvija po osnovnim i Univerzalnim Zakonima i zbog toga je moguće sagledati svaku tačku u svakom vremenu. Ovo sagledavanje jeste zapravo korespondiranje makro i mikro Kosmosa. I to je ono što nazivamo Ključ, ne samo magijske Spoznaje, već i Ključ magijske primene spoznajnog kroz delo magijske prakse.

Prvo, Nebeski Krug uopšte nije Krug već elipsa. U ispoljenom i manifestovanom Svemiru ne postoji savršen Krug. Savršen Krug može postojati samo u neispoljenom, u svesti savršene Božanske prirode. Zbog toga i jeste data zapovest svakom tragaocu na Putu Spoznaje: "Posmatraj sate" (Ora Skopeo - Horoskop). I baš ovim posmatranjem, uviđa se jedna i jedina apsolutna činjenica, a to je da ništa nije statično niti je na istom mestu. Iz ovoga proizilazi sledeća konstatacija: Kružno ili ciklično kretanje takođe ne postoji. Kretanje jeste samo naizgled kružno (elipsasto) i ciklično jer izgleda kao da se u svakom ciklusu sve stvari vraćaju na isto mesto. Međutim kretanje je istovremeno elipsasto i spiralno, što znači da se ništa ne vraća na istu poziciju. Jer da je tako, Većnost bi bila "zacementirana" i sve bi imalo svoje fiksne pozicije u protoku vremena. Dakle, da bi mogli da vidimo Stvarnost, i da "osluškujemo" međusobni "razgovor" Bogova, prvo moramo da izbrišemo svaku sliku statičnosti iz svoje svesti. To znači da u svom radu moramo da isključimo sve ograničavajuće elemente Spoznaje.

Karta Neba, horoskop, kako se popularno naziva je krug podeljen na 360 stepeni, ali kako je to u suštini elipsa to znači da 1 stepen koji ima 60 minuta ili 60 puta po 60 lučnih sekundi nisu identični podeoci. Samo dva stepena na elipsi imaju istu veličinu a to su Gama tačka i njena suprotnost, odnosno stepeni koji označavaju Ravnodnevice. Svi ostali su nejednakih veličina i u ekstrapolaciji nebeske sfere se dele na dve polovine, odnosno hemisfere tako da imamo stepene koji se do ugla od 90 stepeni od Gama tačke uvećavaju za 20 lučnih sekundi, a potom se do ugla od 180 stepeni smanjuju. Druga hemisfera je uvek dijametralno suprotna onoj koja se posmatra, jer je vidno polje posmatranja Neba uvek polovina Nebeskog Kruga. Izračunavanje ovih relanih pozicija se naziva rektifikacija, a za ove postupke postoje astrološke formule koje neizostavno moraju biti primenjene. Dakle, ako želite da vidite realnu sliku Neba u zadatom trenutku, rektifikacija pozicija mora biti izvršena za svaki element horoskopa, kako za planete, tako i za vrhove Kuća, zvezde i sazvežđa.

Podela Nebeskog Kruga koja je uobičajena u svim astrološkim sistemima po principu analogija je prvi kamen spoticanja koji ograničava sagledavanje Prirode Stvarnosti. Podela Kruga na znake Zodijaka i to kao fiksna podela na 12 delova po 30 stepeni na osnovu kretanja Sunca ekliptikom u jednom ciklusu daje lažnu sliku, odnosno, samo "osvetljenu" sliku Stvarnosti koja se naziva "Privid Stvarnosti". To se može uporediti sa sledećim simboličkim viđenjem i doživljavanjem Stvarnosti. Sunce je simbolički naš ego i on vidi i doživljava samo ono što je osvetljeno. Sve drevne tradicije pozivaju da čovek poništi svoj ego kako bi mogao videti. To, naravno, ne znači odbacivanje ega, već samo njegovo isključivanje iz procesa viđenja i doživljavanja. Zašto? Odgovor je jednostavan. Da je istina to da se u mraku može videti samo ono što je osvetljeno, sasvim je sigurno da bi čoveku prilikom njegovog stvaranja Tvorac napravio i lampu na glavi koja u mraku sija. Ali nije. Zašto? Zato što je taj plamen duboko skriven u čoveku i dužnost je svakog da taj plamen izdigne i postavi kao "krunu" na svoju glavu. Tako se postaje mag. I različiti su putevi koji omogućavaju "krunisanje" čoveka kao bića. Hajde da pomenem samo jedan, buđenje kundalini i sažimanje svih energija u krunsku čakru. No ovo nije tema ovog predavanja, te ću dalju priču o ovim procecima preskoćiti. Zašto je to bitno u astrologiji kao pomoćnom sredstvu Spoznaje. Zato što taj poziv znači da morate da ugasite svoje "sunce", odnosno zaslepljujuću energiju ega koja se manifestuje u pojavnom. Sve dok to čovek ne učini on ne može da "vidi". A da li to astrologija omogućava? I te kako. Zbog odgovora na to pitanje i jesmo ovde.

Kako Gore, tako Dole. Prvi Univerzalni Zakon je sasvim jasan. U dubini Duše, u dubini Nesvesnog, u dubini Svemira sve pulsira zračenjem energija. I sve su one analogne, da ne kažem identične. Stvarnost ima tri manifestacije. Manifestacija "budne svesti" jeste Sunce i njegovo kretanje u horoskopu. "Uspavana svest" je Mesec i on je okidač Spoznaje. Zato kroz snove kojima vlada Mesec dolaze mnogobrojna saznanja i uvidi iz Nesvesnog. No nažalost, budna svest (Sunce) to najčešće zaslepljuje i tako proteruje iz vidokruga Stvarnosti. Treća manifestacija su Zvezde. To je onaj "san bez snova", odnosno čisto Nesvesno. A većina zvezda su daleko veća sunca od našeg koje nas obasjava. To znači da nam govore mnogo više od onoga što vidimo. Svaka stvanost ima svoju svetlost. Da bi videli najdublju stvarnost i potpunu Prirodu Stvarnosti moramo da upravljamo svetlima sve tri manifestacije. Dakle, prvo što moramo da uradimo jeste da "ugasimo" naše sunce budne svesti. Hajde da to učinimo, bez raznih meditacija, kontemplacija, mentalnih vežbi i sličnih radnji. Hajde da to učinimo prvostepeno kroz posmatranje Nebeskog Kruga.

Predlažem da svako posle ovog predavanja uzme jedan veći papir i prvo nacrta jedan krug podeljen na 360 stepeni. I neka ovo bude primer jednog sasvim dugačijeg posmatranja sopstvenog bića. Zato neka datum i vreme budu sopstveno rođenje. Izračunajte vrhove Kuća (isključivo sistem nejednakih Kuća, npr. Plasidus) i unesite u kartu. Potom izračunajte pozicije planeta i takođe unesite u kartu, naravno vodeći računa o rektifikaciji koju sam na početku pomenuo kao veoma važnu. Ovim dobijate primarnu sliku Neba na kružnici od 360 stepeni. Na primeru mog horoskopa to izgleda ovako: Sunce je po tradicionalnoj astrologiji na 16 stepeni i 25 minuta Blizanaca no po relanoj slici to je pozicija 76 stepeni i 25 minuta od Gama tačke. Rektifikacijom se pozicija ispravlja dodavanjem korekcije od 20 sekundi za svaki stepen do 90-og. (76x20=1520+25/3=1528/60=25.28) Ovako dobijamo poziciju od 76 stepeni i 50 minuta (sekunde možemo zanemariti odnosno zaokružiti na bližu veličinu. Isto radite za svaku planetu s tim što vodite računa o tome da se korekcija do 90 stepeni dodaje, a od 90 do 180 oduzima, i dalje istim redom od 180 do 270 i od 270 do 360 stepeni. Naravno neki programi imaju opcije za rektifikaciju, a za to postoje i astrološke formule. Dakle u kartu unosite korigovane pozicije.

Sledeći korak jeste unošenje Zvezda koje su u konjukciji sa planetama i vrhovima Kuća vodeći računa o orbisu prema prirodi ispoljavanja Zvezda i prirodnim dispozitorima Kuća (prirodni vladari Kuća, a ne pozicioni vladari fiksnog Zodijaka). Planete su samo okidači, prenosnci energija koje do nas dopiru iz dubokog Svemira. Sama planeta nema nikakvo značenje niti dejstvo, jer su planete kao i telo čoveka mrtva tvar koja biva oživljena energijom Zvezda kao što telo oživljava Duh. Sledeći korak jeste unošenje Sazvežđa aktiviranih Zvezdama po opsegu realnih pozicija, a zatim unošenje u sledeći spoljni krug svih aktiviranih Sazvežđa po opsegu i za one planete koje nemaju konjukciju sa nekom od Zvezda. Prvi krug predstavlja suštinu vašeg ispoljavanja kao bića i ključeve po kojima se kreće duša u Svemiru drugog kruga. Samo ovom analizom je moguće otkriti ove Ključeve i ovom analizom sopstvenih pozicija dobijate odgovore na sva pitanja o sopstvenom biću onakve kakvi zaista jesu. Opet na primeru mog horoskopa to izgleda ovako: Sunce je u konjukciji sa Zvezdom Rigel u Orionu pa je stoga moja nuntrašnja priroda zapravo priroda Sazvežđa Orion koja se kreće u drugom spoljnem krugu sazvežđa Bika jer Bik zauzima prostor od 47 do 90 stepeni na krugu od Gama tačke. Dakle prvo Orion pa onda Bik. Gde su tu onda tradicionalni Blizanci? Nema ih nigde. I tako redom pročite svoj horoskop i otkrićete neverovatne stvari. Naravno ukoliko imate osnovna znanja iz astrologije i poznavanje prirode Zvezda i Sazvežđa (mitološki okvir).

I neću više o astrologiji. Magijski okvir korespondencija u praksi uspostavljanja kontakta sa entitetima se određuje upravo na ovaj način. Dakle realnim pozicijama u vremenu za određeni prostor, odnosno tačku posmatranja Neba. Za ovo je potrebno da poznajete prirodu entiteta i njihove korespondencije (Nebeske ekvivalente) koji postoje opisani u grimoarima i Svetim knjigama i drugim magijskim spisima. Takođe morate znati da Gama tačka nije ista u svakom magijskom sistemu. Ona nije uvek tradicionalnih 0 stepeni Ovna. Za egipatsku tradiciju to je trenutak izdizanja Oriona na istočnom horizontu. Za sumersku tradiciju to je trenutak ulaska u dane potpune Tame, a to je 0 stepeni Strelca. No ovo nije tradicionalni znak strelca već je to realna pozicija na ekliptici a to je po trenutnoj poziciji 25-ti stepen tradicionalnog znaka Strelca tj. pet dana pred Kratkodnevicu, odnosno u kalendaru je to 17. decembar kada počinje Velika Svetkovina Tame.

Zašto je sve ovo važno. Da bi prizvali nekog entiteta vi ga najpre morate locirati u vremenu i prostoru. Ako to činite uz pomoć tradicionalne astrologije ili ove moderne zapadne, sasvim svejedno, taj Duh neće biti na tom mestu i u to vreme i vi ga nećete moći prizvati, jer je On negde tamo... Ovo je prvi primarni razlog zašto mnogi takozvani magovi danas nisu u stanju da prizovu nekog Duha. I razlog zašto rituali uopšte nemaju uspeha niti bilo kakvog efekta.

"Posmatratrajte sate" je zapovest koja znači "ugasite svoje sunce da vas ne zaslepljuje u beskrajnom prostranstvu Tame". Samo tako ćete otkriti Ključ za svako delo koje ste namerni da učinite.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:29