Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje četrnaesto

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje četrnaesto

 

Na razmeđi svetovnog i magijskog VII

Vatra

Četvoropolno sažimanje energije Vatre

Eterizacija Životne energije kroz izlaganje vatri i apsorbovanje energije vatre

 

 

Akad II - Dopisno predavanje

22.09.2011.

 

U uvodnom predavanju o Magiji Elemenata je rečeno da je Vatra prvi Element koji proishodi iz Etera. Ovaj Element, kao i svi drugi, ostvaruje svoj uticaj u svemu što je stvoreno, pa time i u našem grubom materijalnom svetu. Kroz svoje osnovne osobine toplotu i širenje, i bipolarnim dejstvom Element Vatre se izražava kao graditeljski i stvaralački impluls života, ali predstavlja i sve ono što je rušilačko ili razgradujuće. Ne postoji ni jedan održiv proces bez upliva energije Elementa Vatre. Zbog toga je i ovladavanje Vatrenim Elementom podjednako važno, kao i ovladavanje svim drugim Elelentima.

Fizička vatra u našem pojavnom svetu nije čist Element Vatre iako to mnogi misle. Vatra, nama znana, je materija, poput svake druge, sazdana u međusobnom odnosu sva četiri Elementa, ali je po svojim osobinama najbliža esenciji Elementa Vatre, kao što su voda koju pijemo i vazduh koji dišemo bliski esencijama Elemenata Vode i Vazduha. Svako zna koliki je značaj vatre u svakodnevnom životu i koliki je njen upliv u većini procesa koji se odvijaju tokom života. Zbog toga se neću zadržavati na priči o vatri i njenom značaju, te upotrebi kroz svakodnevni život. Ono na šta želim da skrenem pažnju svakom aspirantu jeste upotreba "žive" vatre u procesu četvoropolnog sažimanja energije vatre i eterizacije životne energije. Ovaj proces je neophodan da bi se postigla punoća delovanja moći Eteričnog principa, zajedno sa njegovom ravnomernom absorbcijom iz svih ostalih Elemenata, kroz sve životne procese.

 

Eterizacija vatre

 

Absorbovanje čistog Etera iz "žive" vatre je među svim procesima eterizacije najjednostavniji i najlakši za izvođenje. Ali je ovaj proces najmanje zastupljen od svih. To je posledica tehnološkog razvoja moderne civilizacije koja je "živu" vatru zamenila mnogobrojnim uređajima koji emituju vatru kao transformisanu električnu energiju. Ko danas nema u svojoj kući peć ili kakvu grejalicu na struju, šporet za kuvanje, bojler za zagrevanje vode ili šta god slično? Ali ko još ima peć ili šporet na drva i ugalj? Možda još po neko na selu. Čak i kuće u urbanoj sredini su sada "moderne" i bez ijednog izvora "žive" vatre. Ko još danas koristi sveću ili uljanu lampu, pored svih tih sijalica, lampi i "neonki"? Nekada je centar svake kuće bilo ognjište. Oko njega su se okupljali svi. Na ognjištu se pripremala hrana, oko ognjišta su se slušale besede mudrosti i vršili obredi u slavu Bogova. Hrana koja se priprema na živom plamenu ili usijanom žaru, nikada se po svom kvalitetu i Božanstvenom ukusu ne može porediti sa onom koja ključa na ringli električnog šporeta. Ognjište i verige sa kotlom, bile su neizostavni deo svakodnevnog života i nezaobilazno oruđe u praksi svakog maga.

Danas je posedovanje pravog ognjišta gotovo neizvodljivo, naročito u urbanoj sredini, zato je moj savet svakom aspirantu, pa i svakom čoveku, da povremeno, i po mogućstvu što češće, izađe u prirodu, u divljinu, možda na obalu reke ili gde god, da potpali vatru i izvesno vreme provede uz nju.Dovoljno je samo kraj vatre sedeti. Ovo je jedini način absorbovanja čistog Etera iz vatre. A što da ne, kad je vatra već rasplamsana, može se i ispeći neki komad hrane: krompir, mladi klip kukuruza, komad mesa ili šta god želite. Ako ko voli da peca ribu, eto još bolje prilike da ceo dan provede u prirodi, kraj vatre i uz ukusnu riblju čorbu i onu na žaru pečenu. Kako god, ali učinite nešto nadasve dobro za sebe u energetskom smislu. Eterizujte svoje biće "živom" vatrom.

Kao što čovek neprestalno diše i svakodnevno pije vodu i jede hranu koju pripremi, tako bi svakodnevno trebao da bude izložen živoj vatri. Zato u kući svojoj morate uvek imati sveće i kakvu uljanu lampu, naročito ako u kući ne postoji nikakav drugi izvor žive vatre. Najćistiji Eter upravo iz žive vatre isijava, zato nema ni jednog obreda niti rituala bez sveće koja gori, bez ozira da li je obred religijski ili magijski. I još nešto, kada čitate Svete Knjige, ili pišete svoj magijski dnevnik, ne zaboravite nikada da sveća bude upaljena, ne samo da vam osvetli ono što čitate ili pišete, već da vam čist Eter, koji iz plamena isijava, osvetljava Put Spoznaje.

Svakoga dana se treba izložiti zračenju žive vatre najmanje jedan sat. Ovo nije neizvodljivo, bez ozira kako uređen život vodili. Ne samo dok ćitate ili pišete, i za vreme meditacije sveća može biti upaljena, i treba. Dok sedite za stolom i jedete svoj obrok, isto tako. Pa onda zamislite toplu kupku u kadi punoj vode, obogaćene mirišljavom solju ili s nekoliko kapi eterečnih ulja. Ugasite veštačko svetlo i upalite nekoliko sveća, štapić ili smesu blagotvornog tamjana. U ovakvoj atmosferi, to nije samo užitak kupanja, već oblivanje neverovatnom količinom čistog Etera iz svih Elemenata kojima ste okruženi. Možete i meditirati na ovaj način, ili pak samo slušati meditativnu ili inspirativnu muziku koju volite. Ja često ovakvoj atmosferi dodam i neki kolač i omiljeno piće. I pri tom, sve energizovano i nabijeno snažnom pulsirajućom energijom. Kakva blagodat. Posle ovakve kupke, ustajete kao preporođeni. I još nešto... nemojte se toga ustručavati, ukoliko vam je kada dovoljno velika, a mnogi danas imaju takve, ovaj predivan ugođaj podelite sa osobom koju volite. Doživljaj jeste predivan, a sav žar zanosa neuporedivo biva još veći u svom tom Eteru koji isijava svuda oko vas...

 

Svesno namensko izlaganje vatri i mentalna energizacija vatre
 

Živa vatra u sebi sadrži čist Eter, kao što ga sadriži i živa voda, ali samo Eter koji iz vatre isijava je potpuno čist. Šta god sagorevali, vatra uvek zrači čistim Eterom. Zbog toga je vatra uvek prisutna u svakom ritualu. Kroz vatru se u obredu svakom šalju i primaju vibracije kroz astralnu i eteričnu matricu. Vatra je ta koja obznanjuje prisustvo Bogova, Duhova, Demona ili bilo kojih prizvanih entiteta. Kroz svaki se Elelement može delovati, ali je samo Vatra jezik Bogova. Kroz Vatru Bogovi daruju blagoslove svake vrste, ali i bes svoj kroz Vatru iskaljuju isto tako. Zbog toga je u životu maga, dan bez kontakta sa živom vatrom, izgubljen dan života. Ovo nemojte nikada zaboraviti.

Potpuno isto kao i svi drugi Elementi, i vatra se može svesno absorbovati i isto tako energizovati. Veoma jednostavna vežba svesnog izlaganja vatri može se praktikovati bilo sa plamenom vatre ili samo plamičkom jedne upaljene sveće. Setite se, to ste svakako videli ili sami doživeli. U hladnim danima kada se čovek oseća promrzlo posle dužeg boravka napolju, kada se približi vatri, ili peći u kući, mahinalno i potpuno nesvesno pruža ruke ka izvoru toplote. Ovo je nesvesna radnja koja je ostala kao uslovni refleks kod čoveka, još iz pradavnih vremena, kada je ova radnja izlaganja vatri bila svakodnevni mali ritual. Zbog toga ću i ovu vežbu tako nazvati, Mali Ritual Vatre.

Upalite vatru, ili sveću. Smestite se udobno tik do vatre. Opustite se i potrudite se da odagnate svaku misao, posebno one opterećujuće. Skoncentrišite se na plamen netremice gledajući u njega. Intezivno zamišljajte kako se svetlost vatre širi ka vama i kroz vas obuzimajući celo vaše biće. Kada osetite da ste postali jedno sa svetlošću koja isijava iz vatre, ispružite ruke ka vatri, tako da na dlanovima osetite toplotu. Ostanite tako nekoliko trenutaka. Potom se, ne gubeći osećaj da ste jedno sa svetlošću, usredsredite na toplotu. Intezivno zamišljate kako toplota vatre ulazi kroz vaše dlanove, postepeno se šireći kroz celo telo. Kada osetite da je vatra ispunila celo vaše telo i da ste postali jedno sa vatrom, ovaj ritual je ispunjen u potpunosti.

Ovaj Mali Ritual Vatre može trajati i samo nekoliko minuta, zavisno od toga koliko se brzo možete posvetiti i usredsrediti na svetlost i vatru. Dovoljno je i samo jedanput u toku dana ovo učiniti, ali neće škoditi ni nekoliko puta ako tako želite. Ovom vežbom se za samo par minuta može absorbovati čist Eter iz vatre i do četrdeset puta većoj količini nego kod običnog izlaganja vatri. I nemojte zaboraviti. Kroz vatru, isto kao i kroz druge elemente, je važna akumulacija čistog Etera. Što veća akumulacija Etera, tim pre ćete biti sposobniji i moćniji da izvrštite svako magijsko delo. I pazite na uravnoteženost eterizacije kroz Elemente, jer samo kroz uravnoteženu eterizaciju eterični princip će se u potpunosti ispoljiti.

I kada je o energizaciji vatre reč, isto kao i kod ostalih Elemenata, čovek u svom umu može oblikovati neku misao, ideju ili mentalnu sliku (viziju) određenog lika (željena ličnost, predmet, objekat, prostor i slično), bez obzira da li je ta misao konkretna ili apstraktna, i po tom tu misao kao energiju vezati za vatru ispred sebe. Ta ideja, misao ili lik će se vezati za Element Etera u vatri, i preneće se, elektromagnetnim strujanjem, na celokupnu supstancu vatre. Ovaj proces se naziva mentalna energizacija vatre projekcijom svesti. Tako "obogaćena" vatra, kada se prenese u telo na način opisan u Malom Ritualu Vatre, će elektromagnetnim strujanjem Elementa Vatre, energetski "obogaćene" idejom ili likom, preneti elektromagntni impuls "obogaćene" energije preko astralne niti (astralni energetski kanal) do astralnog tela, a odatle do eteričnog tela Duha, posredstvom eterične niti (eterični energetski kanal). Iz ovog opisa funkcionisanja energizovane vatre, može se sagledati da suština ovog procesa ne zavisi ni od veličine plamena, niti od vremena trajanja izloženosti vatri, nego od kvaliteta određene ideje kojom je vatra "obogaćena".

Isto što je rečeno za energizaciju ostalih Elemenata, važi i za energizaciju vatre. Misao može biti apstraktna ili konkretna kao što su zdravlje, mirnoća, spokojstvo, uspeh u određenom poslu ili bilo šta drugo čemu težite. Mentalna slika vaše ideje mora biti veoma snažna da bi vatra bila u potpunosti energizovana (obogaćena) vašom idejom. Da bi ovaj proces zaista delovao ta vaša misao ili ideja ne sme biti projektovana u vremenu, jer Zakon Etera ne poznaje veme kao fizičku kategoriju, budići da je Eter bezvremen. Ta misao ili ideja moraju biti vizualizovani i projektovani u "trenutnom", tako da u vašoj svesti izaziva osećaj da je trenutno realizovana, odnosno da je ta vaša ideja već realnost "ovde i sada". Takođe, morate paziti da neka druga misao ne omete vašu osnovnu misao ili ideju, a naročito ne smete uneti sumnju.

Proces Eterizacije Životne energije kroz svesno namensko izlaganje mentalno energizovanoj vatri projekcijom svesti predstavlja metod prenošenja ličnog eteričnog zapisa (individualni eterični kod) na Eterični Plan Svemira (Sveum) iz kojeg crpi povratnu reakciju koja se manifestuje kao realizacija polazne ideje ili misli. Ovaj proces u potpunosti deluje kroz Zakon Uzročnosti i predstavlja vid realizacije Zakona Privlačnosti. Snaga ovog procesa energizacije ne zavisi od akumulativnog kapaciteta vatre, već od snage i sile volje maga, jer se postupak izvodi preko uzročnog principa Etera, a prouzrokuje ga elektromagnetna struja Elemenata Vatre.

S ovim u vezi stoji jedno upozorenje još od davnih vremena. Izvor vatre se nikada ne poklanja. Nekada su to bila ocila od kremena, kasnije šibice, a danas su to i razni upaljači. Niti ih poklanjajte, niti ih primajte na poklon. Ko god vam ovakvu stvar pokloni, tu nisu sasvim čista posla. Čak iako je bez svesne namere, podsvest se tu nečisto ispoljava. Zašto je to tako. Svaki poklon sadrži izvestan eterični zapis, a i sama vrsta poklona mnogo može reći o onome ko poklanja. Vatra, u našem pojavnom svetu, iako korisna i neophodna u mnogim procesima, ona je prvenstvano simbol sagorevanja, uništenja i razaranja. Izvor vatre, kresivo koje stvara iskru, je nosilac ove simbolike vatre, i jedino je sredstvo kojem je nemoguće očistiti eterični zapis. Da bi se taj zapis očistio, mora se kresivom zaiskriti, upaliti vatra. Ali tada čišćenje nema svrhu jer je enrgija već emitovana. Čak ni najiskusniji mag se u ovo neće upustiti, jer je svako kresivo, poput "Pandorine kutije". Nikad se ne zna šta će izroniti kad se prvi put otvori (upali plamen). Možda i ne bude kakva loša energija, ali ko zna šta može biti? Dok se ne upali, ne može se pročitati eterični zapis. Iz istog razloga, ni sveću koja je već gorela, nemojte uzeti. I pazite čak kada sveće kupujete. Obavezno ih energetski očistite pre upotrebe, jer ne znate kako su napravljene. Danas je to sasvim uobičajeno, naročito u urbanim sredinama, da se nove sveće prave topljenjem starih, već korišćenih. Ovo je česta praksa u crkvama danas. Ljudi u crkvu ulaze i pale sveće, što za zdravlje živima i bolesnima, što za pokoj dušama umrlih, ali čim se okrenu, iza njih odmah trče crkvenjaci i te sveće gase i sklanjaju u kutije kao sirovine za novu proizvodnju. Ima i onih koji idu po grobljima i sakupljaju ostatke sveća koje kasnije prodaju kao sirovinu proizvođačima sveća. Ko zna koliko se puta jedna ista sveća, samo pretopljena, prodala. A ove se sveće pale sa svesnom namerom i namenom. Jeste da ih sveštenici u crkvi posvećuju kad se proizvedu kao nove, ali o njihovom predhodnom energetskom čišćenju niko ne razmišlja. A i ne bih da širim priču o uspešnosti i vrednosti činodejstvovanja današnjeg sveštenstva...

Na kraju, treba reći i ovo: Ko se vatrom igra, taj se pre ili kasnije opeče. Pazite!

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:30