Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje šesto

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje šesto

 

Magijska Sredstva

Lista neophodnih sredstava za rad u magijskoj praksi

 

 

19.05.2011.

 

Ovde ću navesti neophodna magijska sredstva, sakramente i relikvije sa osnovnim informacijama, a pojedinačno ćemo ih sve detaljno obrađivati u posebnim temama sa načinima izrade i posvećivanja.

Sva magijska sredstva su lična magijska sredstva maga, ali je uobičajeno da se dele na lična magijska sredstva, oltarska magijska sredstva, pomoćna sredstva i potrošni materijal.

Najbolje bi bilo kada bi mag sam mogao napraviti sva neophodna sredstva, ali ako to nije u mogućnosti, preporučuje se najpre, da sredstva uradi drugi mag ili aspirant koji zna napraviti nešto od svega, a ukoliko i to nije moguće onda se sredstva kupuju ili rade po porudžbini kod kakvih majstora. Ono što je obavezno, jeste da mag mora sam doraditi makar i najmanji detalj na svakom magijskom sredstvu. Simbolika ovoga je oličenje magijskog sredstva.

Postoje dve stvari koje mag mora u potpunosti napraviti sam. To su odora i magijski štap. Magijski štap jer treba da predstavlja potpunu ličnu silu emanacije, a odora jer simbolički predstavlja oblačenje maga u Svemir i istovremeno predstavlja potpunu ličnu magijsku zaštitu od svih spoljnih uticaja.

Sva magijska sredstva moraju biti pročišena, energizovana i posvećena kroz obrede svih 5 elemenata.

Dodatno ukrašavanje svih magijskih sredstava je dozvoljeno, ali tu treba vodti računa o astrokorespondencijama sa ličnim horoskopom, kad su u pitanju boje, metali, kamenje, delovi žrtvovanih životinja i slično.

 

LIČNA MAGIJSKA SREDSTVA

 

1. MAGIJSKI DNEVNIK - Knjiga Čini ili Zaklinjanja, ili kako je mag već nazove, predstavlja Zapis svake misli, Reči i Dela Maga, jer sve što je učinjeno, sa namerom je učinjeno. Vođenje magijskog dnevnika je isto kao da se preuzima zavet da se izvrši neko delo.
Knjiga Čini je odgovarajući podsetnik u koji pravi mag zapisuje ceo postupak svojih magijskih operacija od početka do kraja.

2. ODORA - Odora je uz Magijski Dnevnik i Magijski Štap najličnije magijsko sredstvo. Odora se pravi od prirodnog materijala, u crnoj boji. Treba da bude komotna za vršenje magijskih obreda i pokrete svih vrsta. Odora je do poda i ima kapuljaču (kukuljica). Ova odora se koristi, ne samo za ritualne svrhe već i u svim drugim prilikama po volji. Dizajn po volji, takođe.

3. ŠTAP DOSTOJANSTVA, SKIPTAR - Štap je, generalno, najvažnije sredstvo u magijskom radu, može biti napravljen od najrazličitijih vrsta drveta kao što su: vrba, oskoruša, imela, leska ili zova. Preporučujem uvek zovu, ali izbor je lična stvar. Štap bi trebalo napraviti od tankog stabla drveta, jednog palca u prečniku i dužine od lakta do vrha kažiprsta. Pet centimetara srži izvaditi iz unutrašnjosti štapa sa donje strane (strana koja se drži u ruci). Na štapu treba ugravirati Pentagram i magijsko ime ili lični pečat. Može i dodatno biti ukrašen rezbarijama i bojama raznih simbola.

Ove radnje posvećenja se vrše nakon obreda samoinicijacije, zajedno sa posvećenjem elementima: Šupljina se ispuni komadom platna, po kome je kanuto 3-5 kapi krvi ili je krvlju, što je bolje, ispisan lični sigil. Krv mora poticati od palca koji se ubode potpuno novom iglom. Otvor tada zatvoriti voskom koji kaplje iz sveće. Na kraju obreda se tri puta šapatom u štap izgovori ime Boga Boga ili Duha Zaštitinika.

4. ŠTAP DOSTOJANSTVA, ŽEZLO - Ovaj štap se pravi od drveta oskoruše, planinskog jasena ili hrasta. Treba da bude viši od visine ramena, a niži od ukupne visine maga. Najčešće je do visine uha. Debljina ne treba da bude veća od dva prsta u prečniku. Drvo treba tako odseći da ima stopu i glavu, mada se ovi delovi mogu dodati na štap. U glavu štapa se ugrađuje komad gorskog kristala, Mesečevog kamena, odnosno kvarca. Štap treba da ima izgraviran Pentagram i magijsko ime ili lični pečat. Može i dodatno biti ukrašen rezbarijama i bojama raznih simbola, obnotan prirodnim kanapima i optočen metalima (zlato, srebro, bronza, bakar) ili filigranskom srmom. Ali ovo nije neophodno i stvar je lične volje. Radnje posvećenja se vrše nakon obreda samoinicijacije, zajedno sa posvećenjem elementima. Na kraju obreda se tri puta šapatom u štap izgovori ime Boga ili Duha Zaštitinika.

5. MAČ - Mač je drugi simbol vlasti, moći i sile. Na maču treba da postoji ugraviran pentagram i lični sigil. Mač se koristi u različite magijske svrhe. Izbor i oblik mača po volji. Mora imati korice.

6. MAGIJSKO KOPLJE - Drugačije se naziva Koplje Sudbine. Na koplju treba da postoji ugraviran pentagram i lični sigil. Kopje se koristi u različite magijske svrhe. Izbor i oblik koplja po volji. Sečivo je od metala a telo koplja je štap od drveta oskoruše, planinskog jasena ili hrasta. Mora imati korice na sečivu koplja. Visina koplja treba da bude do visine uha.

7. KRUNA - Kruna predstavlja simbol dostojanstva i vlasti. Treba da bude izrađena od tučenog bakra. Na kruni treba da postoji ugraviran pentagram i lični sigil sa strana, a s čela velika osmorokraka zvezda. Kruna može biti i dodatno ukrašena po volji.

8. NAPRSNIK - Naprsnik Prizivanja, koji treba da se nosi preko odore je Pokrov Prizivanja i mora biti napravljen od najbolje tkanine i u bojama Crnoj i Beloj. To su boje Niniba i Inane, jer Ninib zna Spoljašnje Oblasti i puteve Drevnih, a Inana zna Bezdan jer je odnela pobedu nad Njegovom Kraljicom.

9. KOVČEŽIĆ - Mala drvena kutija i kojoj se čuva lični kamen (talisman prema astrokorespondencijama) umotan u komadić platna na kome je isctan lični sigil sa unutrašnje, a pentagram sa spoljne strane.

10. MAGIJSKI KOVČEG - Kovčeg ili sanduk su mesto pohranjivanja i odlaganja magijskh sredstava kada se ne koriste. Veličina je proizvoljna, ali treba da bude dovoljno velik i prostran kako bi se magijski instrumenti spakovali u njega, a opet i izrađen tako da ga mag može sam podići i nositi. Pravi se od drvenih daski, lakog i čvrstog drveta, može da bude okovan, a svakako treba da ima rezu i katanac. Najbolji su oni starinski sanduci koji su se koristili za odlaganje posteljine u spavaćim sobama. Na kovčegu treba da postoji izrezbaren pentagram i lični pečat.

 

OLTARSKA MAGIJSKA SREDSTVA

 

1. OLTAR - svako posvećeno mesto ili stvar za držanje ritualnih instrumenata koji se koriste u magijskom krugu. Može biti posebno napravljen kao hramski oltar oblika kocke i visine od poda do lakta maga. Ali ako ne postoji posebno napravljen oltar može poslužiti i običan sto, privremeno pripremljen za svrhu vršenja obreda. Postoje dve vrste oltara. Prvi je Oltar zazivanja i nalazi se u središtu hrama u središtu kruga. Drugi je Oltar zahvale i on je uvek zidni oltar, odnosno prislonjen uz zid hrama, uglavnom na severnoj strani, ali može se po potrebi premeštati i na druge strane sveta. Oltar je uvek presvičen pokrovom od crnog ili belog platna, ili kombinacijom oba.

2. MAGIJSKI RITUALNI ŠTAP - Pravi se isto kao i štap dostojanstva s tim što se pet centimetara srži izvaditi iz unutrašnjosti štapa sa gornje strane, vrh štapa (strana suprotna onoj koja se drži u ruci). Priprema i posvećenje isto kao i kod štapa dostojanstva.

3. MAGIJSKI ŠTAP SILE - Pravi se isto kao i štap dostojanstva s tim što se srž izvadi iz cele unutrašnjosti štapa. Priprema i posvećenje isto kao i kod štapa dostojanstva s tim što se kod ovog štapa ne krosti krv već se u njegovo središte ubacuje bakarna žica. Ovja štap se koristi za energizaciju, a ima i širu upotrebu u raznim magijskim obredima.

4. MAGIJSKI BODEŽ - Bodež sa crnom drškom. Koristi se za otvaranje kruga. Drugačije se naziva Atame bodež i koristi se za izvođenje svih magijskih rituala i podvrgavanje oslobođenih Demona i Duhova. U tradiciji drevne magije Sumera naziva se Barzai i preporučuje se da bude napravljen od bronze. Neki rituali zahtevaju postojanje bodeža izrađenog od tučenog bakra. Takođe, može se koristiti i bodež od čelika. Ako mag sam ne kuje bodež, može kupiti gotov ili poručiti kod majstora, ali korice svakako treba da napravi sam.

5. PEHAR - Pehar se koristi za vino koje se nudi Bogovima i drugim Duhovima. Obično je napravljen od metala i ispunjen vinom. Može biti i od drugih materijala, kao što su keramika, porcelan, kristal ili staklo.

6. PENTAKL - Simbol elementa zemlje, koji se pravi od kružnog komada drveta obično oko 7 palčeva u prečniku, sa urezanim pentagramom. Takođe se može napraviti od bakra ili bronze.

7. KADIONICA (oltarska) - Koristi se za gorenje tamjana u svrhu ohrabrivanja i pružanja dobrodošlice Duhovima, kao i za proterivanje. Takođe, koristi se u ritualima čišćenja posvećenja svih stvari. Može biti izražena od različitih nezapaljivih materijala koji mogu podneti visoku temperaturu.

8. KADIONICA (viseća) - Isto kao i oltarska, s tim što je zakaćena na lanc koji omogućava da se nosi u obredima koji to zahtevaju.

9. ZVONO - Oltarsko magijsko zvono predstavlja element etera. To je zvono oglašavanja, upozorenja i prizivanja. Koristi se u skoro svim obredima. Treba da bude napravljeno iz jednog komada sa malom udaraljkom zakačenom u sredini sa unitrašnje strane i drškom na vrhu sa spoljne strane. Najčešće je od metala, legure mesinga, ili od bronze.

10. NISKA ZVONA - Svrha i upotreba ista kao i za magijsko oltarko zvono. Mogu biti dve vrste niski zvona i to: sa 5 zvona iste veličine i služi za proterivanje i eterizaciju, a sa 7 zvona različite veličine koja predstavljaju zvučnu skalu (do, re, mi, fa, sol, la, si) za prizivanje i eterizaciju.

11. SVEĆNJAK - koristi sa kao postolje za sveću na oltaru. Treba da ih bude 1, 3, 5 ili 7 u zavisnosti od vrste rituala.

12. LAMPA - Magijska lampa je simbol prosvetljenja, spoznaje, iskustva, intuicije i unutrašnje svetlosti. Ona predstavlja sve simboličke analogije svetlosti. Svetio magijske lampe je ekvivalentno svetlu magove unutrašnje svetlosti, i koji posedujući unutrašnje svetlo gori kao plamen. To je obično uljana lampa ili kandilo, a poznata je i pod imenom Laterna Magica. Ona stoji zakačena na plafon iznad oltara u središtu hrama. Skida se samo u onim obredima koji zahtevaju da se iz hrama uklone svi predmeti koji vise.

13. ULJARICA SA POMAZNIKOM - Obična manja činija od metala, porcelana, ili stakla u koju se za vreme obreda sipa posvećeno ulje za potrebe posvećenja i pomazanja. Pomaznik je drveni ili metalni štapić nalik pljisnatoj ravnoj kašičici kojim se vrši pomazanje predmeta koji se posvećuje.

14. ŠKROPIONICA - Obična manja činija od metala, porcelana, ili stakla u koju se za vreme obreda sipa posvećena voda za potrebe čišćenja i posvećenja. Škropljenje se vrši snopom neke od magijskih biljaka, najčešće bosiljkom ili prema potrebi obreda u skladu sa astrokorespondencijama.

15. BIČ - Bič se koristi za obred uvođenja i simbol je snage i dominacije. To je oružje Rogatih Bogova i Duhova i vrlo je važan u osnovnim ritualima. Drška treba da bude od drveta breze, a 4 remena od kože.

16. STENG (Malj ili Čekić) - To je komad drveta od oskoruše, planinskog jasena ili hrasta, sa što raširenijim račvama na jednom kraju, najbolja verzija ili komad drveta u koji je čvrsto zabodena drška od istog drveta. Isto kao bič, malj je oružje Rogatih Bogova i Duhova i takođe je važan u osnovnim ritualima. Postoji još jedna, manja verzija stenga koji se koristi za udaranje ritma prilikom igare u krugu.

17. TROZUBAC - Trozubac je prošireni simbol magijskog mača, s tim što tri vrha simbolišu trodimenzionalni svet, a mag može prisiliti duhove da ispune njegovu želju ne samo u eteričnom ili astralnom svetu, već i u fizičkom svetu ili, ako on to želi, na sva tri plana postojanja. Izbor i oblik trozupca po volji. Tri zuba (sečiva) su od metala a telo koplja je štap od drveta oskoruše, planinskog jasena ili hrasta. Mora imati korice na sečivu koplja. Visina koplja treba da bude do visine uha.

18. LANAC - Lanas je simbol ropstva i svrha mu je podsećanje na potrebu oslobođenja od roptva vezujućim silama. Obredno se koristi u ritualima vezivanja i sputavanja vezujućih sila, a u simboličkom smislu nepotrebnih misli. pravi se od gvožđa ili lakog čelika i treba da ima 333 karike.

19. UŽE - magijsko dvostruko uže, napravljeno od vlakana crvene vune, lana ili pamuka. Pleteno je tako da čini omču, petlju na jednom kraju, koja predstavlja ženski princip, dok se drugi kraj ostavlja slobodnim da predstavlja muški princip. Dužina se određuje na sledeći način: uzeti obično klupko debljeg kanapa i obmotati oko glave i napraviti čvor, nastaviti oko grudi i vezati čvor, zatim, oko bokova, pa čvor, onda oko kolena, pa vezati čvor, oko stopala, pa čvor. Završni deo užeta trebalo bi da bude dugačak 9 stopa. Ovo uže se nosi oko struka za vreme nekih obreda i koristi se u činima spajanja. Koristi se da spoji snagu stvaranja materijalne osnove neophodne da ojača volju. Uže se tokom obreda obmotava oko struka, prolazeći muškim krajem (kraj užeta koji simbolizuje muški princip) i pričvršćuje se na kraju kroz omču (kraj užeta koji simbolizuje ženski princip).

20. OGLEDALO - Magijsko ogledalo je sredstvo koje nije apsolutno neophodno, međutim, mag bi ga trebao koristiti kao dobru potporu radu, naročito kada radi sa moćima i Duhovima niže inteligencije. U nekim slučajevima magijsko ogledalo može čak zameniti magijski trougao. Magijsko ogledalo treba da bude energizovano i opremljeno tečnim zgušnjivačem da bi imalo veliku moć, ali ako mag nema takav zgušnjivač, on će moći da radi i bez njega koristeći optičko magijsko ogledalo.

21. BUBANJ - Bubanj se koristi u nekim ritualima prizivanja, a najčešće služi za davanje ritma u grupnim obredima koji uključuju magijski ples i izazivanje transa. Pravi se od izdubljenog drveta presvučenog kožom preko jednog ili oba otvora.

22. ZVEČKA - Zvečka ima istu funkciju kao i magijski bubanj. Pravi se od posebne vrste osušene tikve u koju se stavljaju zrna pšenice, kukuruza ili pirinča. nakon čega se otvor zatvara postavljanjem i pričvršćenjem drške.

23. KIŠNI ŠTAP - Ovo je specifično magijsko oruđe koje je zapravo slično zvečki ali sa pravi od drveta bambusa ili zove iz kojeg se izvadi srž. Nakon što se drvo potpuno osuši u njega se stavlja srednje sitan pesak, zapravo veoma sitni kamenćići i zatvara se sa obe strane. Koristi se u obredima prizivanja kiše i u radu sa Duhovima vode. Zvučni fekat nalik kiši se dobija laganim okretanjem štapa u ruci oko horizontalne ose.

 

POMOĆNA MAGIJSKA SREDSTVA

 

POSUDE

1. Posuda za so (velika) sa poklopcem. Najbolja je od drveta, poput starinskih kuhinjskih slanika, ili se jednostavno napravi od drvenih daščica. Može biti i od pečene gline, keramike, porcelana ili stakla. S tim što ako odabere staklena posuda ili kakva tegla ikoliko nije od bojenog stakla onda se mora umotati u komad platna.

2. Posuda za so (mala) sa poklopcem. Služi kao prenosno sredstvo koje mag uvek ima sa sobom. To je mala drvena kutjica koja se može dobro zatvoriti ili staklena mala bočica sa zatvaračem ili zapušačem od plute ili mekog drveta.

BOCE

3. Boca za čuvanje posvećene vode veličine od 0.7 do 2 litra, od bojenog stakla. Ukoliko je staklo bezbojno i providno, boca mora biti umotana u platno.

4. Boca za prenos posvećene vode veličine od 0.1 do 0.2 litra, od bojenog stakla.

5. Boca za čuvanje posvećenog ulja veličine od 0.5 do 1 litar, od bojenog stakla. Ukoliko je staklo bezbojno i providno, boca mora biti umotana u platno.

6. Boca za prenos posvećenog ulja veličine od 0.05 do 0.1 litra, od bojenog stakla.

7. Boca za čuvanje posvećenog vina veličine od 0.7 do 2 litra, od bojenog stakla. Ukoliko je staklo bezbojno i providno, boca mora biti umotana u platno.

8. Boca za prenos posvećenog vina veličine od 0.1 do 0.2 litra, od bojenog stakla.

KUTIJE

9. Kutija od drveta ili tvrdog kartona za čuvanje neupotrebljenih posvećenih sveća. Veličina nije bitna već je važno da se u kutiju mogu smestiti sveće koje će se koristiti.

10. Kutija od drveta ili tvrdog kartona srednje veličine za čuvanje posvećenog tamjana. Može biti i staklena teglica srednje veličine. Trba ih imati onoliko komada koliko se vrsta tamljana koristi u ritualima.

11. Kutija od drveta ili tvrdog kartona, mala za prenos posvećenog tamjana. Može biti i mala staklena teglica. Trba ih imati onoliko komada koliko se vrsta tamljana koristi u ritualima.

12. Kutija od drveta ili tvrdog kartona srednje veličine za čuvanje posvećenog uglja (briketi) za paljenje i razgorevanje tamjana. Može biti i staklena teglica srednje veličine.

13. Kutija od drveta ili tvrdog kartona, mala za prenos posvećenog uglja (briketi) za paljenje i razgorevanje tamjana. Može biti i mala staklena teglica.

14. PERO - Pero za pisanje je najčešće gušćije, a može biti od pauna, ili labuda. Pera se uzimaju iz krila ptica samo kod pauna iz repa. Pero za pisanje može biti napravljeno i od trske ili slične bilke koja ima šuplju sredinu, odnosno srž koja se može lako izvaditi. Pera se zacesaju na vrhu pod uglom od 45ş. Ukupno treba imati 9 pera za svaku boju koje se koriste u pisanju.

15. MASTIONICA - Boca za mastilo koje se koristi za pisanje magijskog dnevnika i ispisivanje papirusa, drvenih ploćica i pergamenta. Mogu biti staklene teglice ili flašice sa širokim otvorom veličine 0.1 litara. Treba ih imati 9 komada za svaku boju posebno.

16. Kutija od drveta ili tvrdog kartona za čuvanje neupotrebljenih posvećenih komada platna, pergamenta, papirusa i papira. Veličina nije bitna.

17. MAGIJSKI NOŽ - sečivo za spoljnu utpotrebu. Koristi se za spravljanje drugih instrumenata, urezivanje pentagrama na sveće, rad sa biljkama i slično. Može se koristiti samo izvan magijskog kruga, odnosno hrama.

18. SRP - sečivo za spoljnu upotrebu, uglavnom za rad sa biljkama.

19. SEKIRA - mala ili srednje veličine. Služi za spoljnu upotrebu i uglavnom za rad sa biljkama.

20. REZAČ - mala fina testera (stolarska ili mesarska). Služi za spoljnu upotrebu, za spravljanje drugih instrumenata i za rad sa biljkama.

21. TORBICA - Veći broj torbica u obliku vreća koje služe za prenos ubranog bilja u toku njihovog prikupljanja. Veličina, oblik i boja nisu bitni, osim preporuke da se kroz porub na otvorenoj strani provuče učkur radi praktičnog zatvaranja, vezivanja i prenosa. Treba da budu izrađene od prirodnih materijala.

22. TEGLA - Veći broj tegli za čuvanje magijskih biljaka koje se koriste za pravljenje smeša tamjana, za potrebe, kako lečenja tako i oboljevanja, opčinjavanja ili u druge magijske svrhe.

23. KOTAO - najčešće od čelika, a može biti i običan lonac za kuvanje, u kome se priprema hrana ili piće na ognjištu za obrede. Ovo treba biti svakodnevna praksa ali kako to nije uvek moguće, činiti to u vreme praznika i svetkovina.

24. METLA - Magijska metla je obična metla od prirodnog materijala sa dugačkom drvenom drškom na kojoj treba da ude ugraviran pentagram i lični pečat. Snop treba da bude uvezan crvenim kanapom ili trakom. Magijska metla se koristi kao simbolički i energetski izraz volje maga prilikom čišćenja prostora, kako hrama tako i životnog prostora posle svakog rituala. Koristi se i za završne radnje obreda proterivanja u kojima se metenjem prostora simbolički, kao potvrda volje, čisti prostor od svih nepoželjnih i nepozvanih energija. Takođe, magovi upražnjavaju mali obred čišćenja prostora metenjem, posle ispraćanja svih, a naročito običnih svetovnih ljudi iz prostora u kojem živi i radi, izgovarajući bajalicu čišćenja metenjem kako bi odlazeći gost, bilo pozvan bilo nepozvan, poneo sa sobom sve energije koje je i sobom doneo. Metla se uvek čuva iza vrata (ko ovlada sposobnošću levitacije može na metli i da leti... hehehehe).

 

POTROŠNI MATERIJAL

 

1. VODA - živa, pročišćena, energizovana i posvećena voda. Pravi se samostalno od izvorske, ili bunarske čiste vode.

2. SO - morska, nerafinisana so. Ukoliko je rafinisana i jodirana, mora se izvršiti predhodno pročišćenje a potom posvećenje. Može se koristiti i takozvana industrijska so, koja prirodna i nerafinisana. Obavezno izvršiti predhodno pročišćenje a potom posvećenje. Najbolja je samostalno pravljenje soli od morske vode isparavanjem i taloženjem.

3. ULJE - Prirodno nerafinisano ulje, najčešće maslinovo, ali se mogu koristiti i druga bazna nerafinisana ulja (suncokretovo, kukurizno i slično). Ova ulja mogu biti obogaćena dodavanjem eteričnih ulja, čime se dobija na njihovom kvalitetu. Najbolje je čisto prirodno ulje smirne, ali se ono teško može dobaviti. Ulje se koristi u različite svrhe u magijskim obredima, a najčešće za posvećenje predmeta. Ulje se pročisti, energizuje i posveti pre upotrebe u obredima, naročito ukoliko mag sam ne vrši hladno ceđenje ulja.

4. VINO - Vino treba da bude crveno i čisto, najbolje od domaće proizvodnje. Vino se upotrebljava veoma često u magijskim ritualima i u rezličite svrhe. Obavezno treba da bude pročišćeno, energizovano i posvećeno pre upotrebe u obredima, naročito ukoliko mag sam ne proizvodi vino.

5. SVEĆE - crne i bele se najčešće koriste i treba ih uvek imati u većem broju. Sveće u osnovnim bojama koje se više koriste su crvene, plave i žute a u izvedenim bojama se ređe upotrebljavaju i to su zelene, narandžaste i ljubićaste. Treba imati i sveće od čistog voska jer neki rituali to zahtevaju. Sveće lojanice se prave ručno od goveđeg ili ovčijeg loja i one se koriste u nekim specifičnim ritualima. Lojanice se mogu praviti i od ljudskog sala, ali ovo se radi u veoma retkim ritualima. Veličina sveća nije bitna, u smislu dužine i debljine, jedino je važno da može trajati dok traje ritual. Uglavnom se koriste sveće valjkastog oblika, ali se u nekim ritualima koriste i u obliku spirala, kupola, piramida ili kocki. Ako sveće ne pravite sami, one moraju biti pročišćene pre posvećenja.

6. TAMJAN - najviše se koristi običan od smole, a u posebnim obredima se koriste i tamljani prevljeni sa esencijama raznij biljaka. Mogu se praviti i različite smese biljaka i semenja za sagorevanje u kadionicama. Tamjana treba imati uvek više vrsta. Ako se kupuje tamjan obavezno mora biti pročišćen pre posvećenja.

7. UGALJ (briketi) za paljenje i sagorevanje tamjana. Treba da bude pročišćen pre posvećenja.

8. MIRISNI ŠTAPIĆI - treba ih imati u različitim mirisima, za svakodnevnu upotrebu. U ritualima se koriste samo u krajnjoj nuždi ako se nije mogao dobaviti pravi tamjan. Trebaju biti pročišćeni i posvećeni.

9. MAGIJSKE BILJKE - treba ih imati u što većem broju i u dovoljnim količinama za uspešan magijski rad. Mnoge je poželjno uzgajati i imati ih u svežem stanju. Uglavnom se beru, svaka u svoje vreme, u čistoj i netaknutoj prirodi, suše se i odlažu. Biljke se posvećuju onda kada se namene u određenoj radnji ili ritualu.

10. PLATNO - treba uvek imati nekoliko komada prirodne tkanine (vuna, pamuk, lan), okvirno veličine 50 x 50 centimetara koje služe za pakovanje i odlaganje talismana i drugih magijskih sredstava. Najčešće se koriste belo i crno platno, ređe u bojama. Platno treba pročistiti. Posvećenje se vrši onda kada se nameni u određenoj radnji ili ritualu.

11. PERGAMENT - komadi pergamenta ili kože, koriste se za ispisivanje magijskih pečata. Treba ih pročistiti, a posvećuju se onda kada se namene u određenoj radnji ili ritualu.

12. PAPIRUS - komadi papirusa se koriste za ispisivanje magijskih pečata. Treba ih pročistiti, a posvećuju se onda kada se namene u određenoj radnji ili ritualu.

13. PAPIR - komadi finog papira se koriste za ispisivanje magijskih pečata. Papir se koristi uglavnom kada se nemogu dobaviti pergament ili papirus. Preporučujem da u ovu svrhu nabavite tanji slikarski akvarel karton ili akvarel papir. Komade treba iseći na veličinu od 15 palčeva. Komade papira pročistiti, a posvećuju se onda kada se namene u određenoj radnji ili ritualu.

14. KANAP - treba posedovati nekoliko namotaja kanapa u raznim bojama i od prirodnog materijala (vuna, pamuk, lan, konoplja, kudelja). Kanapi služe za uvezivanje pripremljenih i umotanim magijskih predmeta, relikvija, a najčešće izrađenih magijskih pečata. Kanapi se koriste i za razne obrede začaravanja, vezivanja i razvezivanja.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:27